NPH2018_068: Nhận định chuyến đi Việt Nam của ngoại trưởng Mike Pompeo – P1

Nhà báo NPH phân tích về chuyến đi 2 ngày 8 & 9/7/2018 đến Việt Nam mang ý nghĩa gì .  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s