Images

Hiệp định Geneve 1954 tóm lược bằng hình ảnh

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người
Advertisements