NPH2019_226: Hiệp định Paris 1973

Toàn thể diễn bến và hệ quả trươc và sau Hiệp định Paris Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh https://youtube.com/thacmac52 https://facebook.com/bac.ha.9655 Email: bacha52@gmail.com ĐT: (+00) 1-714-469-3202 VN 0327941647 https://youtu.be/plfZcIPWoqw