The Hill: Từ 1-6, xin visa vào Mỹ sẽ phải khai mạng xã hội đang xài

TTO - Hầu hết những người xin thị thực (visa) Mỹ, bao gồm cả khách du lịch, sẽ bị yêu cầu liệt kê tài khoản mạng xã hội đang sử dụng cùng với các thông tin cá nhân khác. Hậu quả của việc khai báo không trung thực sẽ cho là rất nghiêm trọng. Trước … Continue reading The Hill: Từ 1-6, xin visa vào Mỹ sẽ phải khai mạng xã hội đang xài