Category Archives: Tin Việt Nam

Nhất thể hoá Đảng và Nhà nước: Phân tích để lựa chọn mô hình

Nếu nhất thể hóa là việc Đảng hóa thân vào Nhà nước, thì lựa chọn mô hình để nhất thể hóa là điều đầu tiên quan trọng nhất chúng ta phải làm. Bởi vì rằng, nếu chúng ta lựa chọn mô hình thủ tướng chế thì người đứng đầu Đảng sẽ phải làm thủ tướng như ở Anh, ở Nhật… Nếu chúng ta lựa chọn mô hình tổng thống chế thì người đứng đầu Đảng phải làm tổng thống như ở Mỹ, ở Indonesia…

Continue reading Nhất thể hoá Đảng và Nhà nước: Phân tích để lựa chọn mô hình

Advertisements

Nam sinh trường Sĩ quan Thông tin bất ngờ ‘thất học’

THS – Hi vọng các lãnh đạo của QĐND đặc biệt quân chủng Hải Quân, Phó Đô Đốc xin vui lòng xét lại trường hợp. Có thể đây là một chất xám của đất nước. Biết đâu cháu sẽ là một lãng đọa giỏi, một tư lệnh HQ/QĐND tương lai?  Một hạt bụi nhỏ cũng sẽ làm mắt bị cộm. Một bất mãn nhỏ khởi đi bằng sự oan ức sẽ nuôi dưỡng mầm móng tệ hại của xã hội. 

Continue reading Nam sinh trường Sĩ quan Thông tin bất ngờ ‘thất học’

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu giữ chức Chủ tịch nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Hội nghị TƯ 8 giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại Kỳ họp thứ 6.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu giữ chức Chủ tịch nước
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN.

Continue reading Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu giữ chức Chủ tịch nước