UBND TP Hải Phòng lật lọng, “đổi trắng thay đen” vụ bé lớp 1 đứng ngoài nắng 40 độ: Người mẹ khẳng định ‘kết luận của UBND TP khác hoàn toàn với nội dung cuộc họp’

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln http://indiespotlights.com/1440/ https://youtu.be/AVwfb_3LVxU Bà Mai Thị Mùi (mẹ học sinh lớp 1 không được vào trường vì đi học sớm), phản đối trước thông báo của UBND thành phố về việc của con gái. Trước đó ngày 21/5, bà Mùi đăng thông tin và hình ảnh con gái học lớp 1A1 trường Tiểu học Quang … Continue reading UBND TP Hải Phòng lật lọng, “đổi trắng thay đen” vụ bé lớp 1 đứng ngoài nắng 40 độ: Người mẹ khẳng định ‘kết luận của UBND TP khác hoàn toàn với nội dung cuộc họp’