Category Archives: Video khác

Những thước phim chân thực và khách quan vào ngày 30 tháng 4 năm 1975

Những thước phim này do phóng viên BBC thường trú tại Sài gòn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Lịch sử phải được phản ánh một cách trung thực và khách quan.