NT Tú tố cáo đưa người vào Canada gian lận, VOICE họp báo phản bác

 LRS - THS quyết định không tham dự họp báo vì nghĩ rằng phương thức không giải quyết đáp án ai đúng ai sai. Xin mời quý vị theo dõi video của PBTV và https://youtu.be/zVKyuHg7D_s https://www.youtube.com/watch?v=ft9P3IokANg

Nhận định về buổi họp báo của Trịnh Hội ngày 27/7/2018

LanChi Hoang NHẬN ĐỊNH VỀ BUỔI HỌP BÁO CỦA TRỊNH HỘI NGÀY 27/7/2018    v/v ông Tú tố cáo Voice tráo thuyền nhân vào Canada LGT: Ông Nguyễn Thanh Tú tố cáo Voice tráo người nhập cư Canada ( thay người hợp lệ bằng người không hợp lệ, người quen của Voice). Trịnh Hội họp báo … Continue reading Nhận định về buổi họp báo của Trịnh Hội ngày 27/7/2018

Nguyễn Thanh Tú đáp hồi VOICE họp báo để trả lời về video “VOICE đưa lậu người vào Canada”.

Hãy đăng ký, like và share kênh vì sự thật cần phải phổ biến "mạnh"! Đăng ký địa chỉ YouTube channel của Nguyễn Thanh Tú. http://www.youtube.com/user/nguyentut060503 Liên Lạc: Facebook: Dam Phong Nguyen https://www.facebook.com/profile.php?... Email: damphong@hotmail.com https://youtu.be/u3sJWakEEgE