MXH009: Phạm Xuân nói về vòi bạch tuộc từ hải ngoại VĐC P1

Kim chỉ khâu đơm, nút áo TQTH thành Trung Quốc Trên Hết để phá hoại an ninh của VN. https://youtu.be/ryilxtBbHtg

MXH006_VienKeoDang: P3-4

Việt kiều như Võ Đông Cung (Kim Chỉ Nam), Song Phạm, Dương Xuân Phương, Nguyễn Thế Phượng thì OK (không có tiền như SP, NTP) thì cũng có lòng như DXP và VĐC) thì mới được trọng vọng. Từ tướng xuống tá đến đám chầu rìa sao xấu thế nhỉ? Đó là chính dân chúng … Continue reading MXH006_VienKeoDang: P3-4