Category Archives: Video khác

THS2018_015: Quân Khúc vạch trần thủ đoạn lường gạt của nhóm côn đồ bò đỏ

Cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lần lượt phải ló ra.

Nhận định về buổi họp báo của Trịnh Hội ngày 27/7/2018

LanChi Hoang

NHẬN ĐỊNH VỀ BUỔI HỌP BÁO CỦA TRỊNH HỘI NGÀY 27/7/2018   

v/v ông Tú tố cáo Voice tráo thuyền nhân vào Canada

LGT: Ông Nguyễn Thanh Tú tố cáo Voice tráo người nhập cư Canada ( thay người hợp lệ bằng người không hợp lệ, người quen của Voice). Trịnh Hội họp báo ở Nam CA. Ông Tú cho biết: ông là người điều tra, Voice là đối tượng điều tra. Do đó, ông KHÔNG VIỆC GÌ PHẢI ĐỐI CHẤT VỚI TRỊNH HỘI MÀ Ô TRỊNH HỘI NÊN ĐỐI CHẤT VỚI SỞ DI TRÚ CANADA. Tôi đồng ý với “kiểu người Mỹ, suy nghĩ Mỹ” này của ô Tú. Tôi là người “quét rác cộng đồng”.. Nghĩa là tố cáo những xấu xa, gian lận. Mục đích: giúp đồng hương không còn bị vài tổ chức ma đầu bịp bợm, móc túi. Continue reading Nhận định về buổi họp báo của Trịnh Hội ngày 27/7/2018

Nguyễn Thanh Tú đáp hồi VOICE họp báo để trả lời về video “VOICE đưa lậu người vào Canada”.

Hãy đăng ký, like và share kênh vì sự thật cần phải phổ biến “mạnh”! Đăng ký địa chỉ YouTube channel của Nguyễn Thanh Tú. http://www.youtube.com/user/nguyentut060503 Liên Lạc: Facebook: Dam Phong Nguyen https://www.facebook.com/profile.php?… Email: damphong@hotmail.com