NPH2019_030: Hội thảo Quốc Sử Việt Nam

Dưới sự chủ tọa của Giáo sư Nguyễn Quang Ngọc. https://youtu.be/voWSge7FRSs

Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng

Phát tán những thông tin sai lệch, bịa đặt hòng phủ nhận những thành tựu của công tác đối ngoại; xuyên tạc quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và quan hệ của Việt Nam với các nước đối tác gây nghi kỵ quan hệ giữa Việt Nam với các nước trong … Continue reading Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng

VTC14_Xâm chiếm Hoàng Sa 1974 – Trung Quốc coi thường công pháp quốc tế

Xâm chiếm Hoàng Sa 1974 - Trung Quốc coi thường công pháp quốc tế: Cách đây 40 năm, ngày 19.1.1974, Trung Quốc ngang nhiên xua tàu chiến xuống tấn công, chiếm đoạt quần đảo Hoàng Sa của nước ta. Trong hoàn cảnh có nhiều bất lợi, các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa khi đó … Continue reading VTC14_Xâm chiếm Hoàng Sa 1974 – Trung Quốc coi thường công pháp quốc tế