Category Archives: Video khác

Thượng nghị sĩ Lindsay Graham, đảng Cộng Hòa đề nghị đồng viện Amy Klobuchar xin lỗi ….

THS – Chính trị “thổ tả” bới móc đời tư không thua gì nhóm Liên Ủy Ban khủng bố và không vú Trịnh Hoài Nam tại tpHCM.  Continue reading Thượng nghị sĩ Lindsay Graham, đảng Cộng Hòa đề nghị đồng viện Amy Klobuchar xin lỗi ….

MXH-021: Ai nằm trong Liên Ủy Ban Khủng Bố và Vu Khống tpHCM chống NNVN?

Cây kim trong bọc đã lòi ra nhóm THN đang vội vã xóa dấu nhưng hình ảnh đã được an ninh Việt Nam lưu trữ.
Chính tên Quach Duy khi làm trong vụ TT-TT của thành ủy tpHCM đã xúi bộ trưởng Trương Minh Tuấn xóa hết video mang tinh thần HHDT mà nhà báo NPH đã giúp đóng trên VTV 5 năm.