Category Archives: Video khác

NPH2018_072: Ai gian lận bầu cử NVQG Nam California 2018?

Thời sự NVHN ngày 16/2/2018 phần 2

Advertisements

Lời minh xác của Linh mục Peter Namwong

THS – Nhận được video lời minh xác của Linh mục Peter Namwong trên tinh thần tôn trọng sự thật và truyền thông 2 chiếu tòa soạn xin đăng tải để rộng đường dư luận. Chúng tôi không có kết luận ai đúng đúng hay hay sai và sẵn sàng dành cho 2 phía những phản biện hoặc những nhân vật được nêu tên như ông Trịnh Hội hay Nam Lộc những lời phản biện nếu có.

Vui lòng email: bacha52@gmail.com hoặc điện thoại (+00) 1-714-469-3202. Trân trọng