Category Archives: Video khác

NPH2019_030: Hội thảo Quốc Sử Việt Nam

Dưới sự chủ tọa của Giáo sư Nguyễn Quang Ngọc.

Advertisements

Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng

Phát tán những thông tin sai lệch, bịa đặt hòng phủ nhận những thành tựu của công tác đối ngoại; xuyên tạc quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và quan hệ của Việt Nam với các nước đối tác gây nghi kỵ quan hệ giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và thế giới là những thủ đoạn hết sức nguy hiểm trong chiến lược diễn biến hòa bình mà các thế lực thù địch phản động, những kẻ cơ hội chính trị đang ráo riết thực hiện với mưu đồ đen tối nhằm hạ thấp vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, phá vỡ môi trường hòa bình và phát triển của đất nước.

VTC14_Xâm chiếm Hoàng Sa 1974 – Trung Quốc coi thường công pháp quốc tế

Xâm chiếm Hoàng Sa 1974 – Trung Quốc coi thường công pháp quốc tế: Cách đây 40 năm, ngày 19.1.1974, Trung Quốc ngang nhiên xua tàu chiến xuống tấn công, chiếm đoạt quần đảo Hoàng Sa của nước ta. Trong hoàn cảnh có nhiều bất lợi, các quân nhân Việt Nam Cộng Hòa khi đó vẫn anh dũng nổ súng chống lại kẻ xâm lược nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Dù thất bại, song cuộc hải chiến bi hùng năm ấy vẫn được hàng triệu người dân ghi nhớ như là bằng chứng của lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh chống giặc ngoại xâm của người Việt. Còn với Trung Quốc, dù cưỡng chiếm được Hoàng Sa của VN từ thời điểm ấy — song cho đến nay chủ quyền đối với quần đảo này vẫn không được công luận thế giới công nhận do đã xâm phạm nghiêm trọng những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.