MXH2018_060: Facebooker Lê Quốc Thắng quét sạch TQTH

Thoát chết Gạc Ma tao còn sống, Không lẽ bây giờ sợ chúng bay? Mẹ bố tiên sư phường Tổ Quạ Trên Hết lộn sòng đéo lung tung https://youtu.be/khg5VUh72aU

NPH2018_275: Tỉ phú Hoàng Kiều nhất quyết đi đến cùng vụ kiện

Livestream ngày 12/11/2018 Tin mới nhất tỉ phú Hoàng Kiều đã nộp hồ sơ tòa Ventura để phủ quyết đơn xin hủy bỏ vụ kiện theo thủ tục ANTI-SLAPP, nôm na là lý do tu chính án số 1. Qua hồ sơ phủ nhận của ông Hoàng Kiều cho thấy Trần Nhật Phong là người … Continue reading NPH2018_275: Tỉ phú Hoàng Kiều nhất quyết đi đến cùng vụ kiện