Category Archives: Thiên Hạ Sự

MXH2018_037: Mua thì mua làm gì mà phải bức xúc Võ Tấn Đông?

Ông Võ Tấn Đông cũng dễ bị khích động. Kệ mẹ tụi nó. NB cũng đã biết cách đây 3 ngày về tin này nhưng đâu thèm để ý. Ngứa mồm nói thi để nó nói, không có thì sao đâu? Cũng như Võ Đông Cung nói bao nhiêu video mà nb có thèm trả lời đâu? Già sắp chết hom hem hơi đâu mà hơn thua với lão già Thánh Sạo?

NPH2018_233: Giải mã buổi họp báo ngày 19/10/2018

Phe Phan Kỳ Nhơn lên Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt láo lếu bảo cảnh sát Westminster đã xin lỗi người biểu tình. Chẳng qua để rửa mặt vì vụ thua không đuổi được Đàm Vĩnh Hưng. Nên “thắng” cảnh sát Westminster cho đỡ nhục. Cáng láo càng nhục. Biểu tình đuổi Đàm Vĩnh Hưng không được tức là thua. May nhờ cảnh sát mở đường rút lui trong danh dự giờ nói ngược là cảnh sát hành hung người biểu tình.