Category Archives: Thiên Hạ Sự

MXH2019_032: Facebooker Trần Siêu dẹp phản động chửi lật sử – P1

Livestream của Facebooker Trần Siêu
Vui lòng bấm “subcribe” màu đỏ góc phải bên dưới màn hình. https://yotube.com/user/KBCHNTV hoặc https://www.youtube.com/channel/UCs0_…

NPH2019_172: Phiên họp hội đồng nghị viên thành phố Westminster

Kết quả buôn cười thay vì thu hồi nghệ sĩ Ngô Thanh Vân được 2 nghị quyết. Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh https://youtube.com/thacmac52https://facebook.com/bac.ha.9655 Email: bacha52@gmail.com ĐT: (+00) 1-714-469-3202

NPH2019_167: Nhà báo Nguyễn Phương Hùng phản đối nghị quyết thành phố Westminster

Nội dung 2 lá thư nb NPH phản đối 5 đề nghị vào phiên họp ngày 27/3/2019.
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202