Category Archives: Thiên Hạ Sự

NPH2018_141: Tưởng nhớ TNS John McCain

Sự hàn gắn nối kết Hoa Kỳ vá Việt Nam của ông John McCain là một bài học nhân văn cho NVHN nhất là những người Chống Cộng cực đoan. Chắc chắn ông không hề biết NQ36 nhưng ông đã sẵn sàng quên hận thù và nâng cấp đối tác toàn diện. Người kho7ng cùng máu mủ Việt Nam mà họ lại như thế tại sao chúng ta không xấu hổ khi chống đối đất nước?

Advertisements

NPH2018_137: Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử đi vào giai đoạn pháp lý

Ông Nguyễn Văn Phước và nhóm chủ trương chính thức bắt Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn và tuần báo Văn Nghệ tpHCM xin lỗi qua việc đòi thu hồi và tiêu hủy cuốn Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử.
Trong khi chờ Sở Văn Hóa và Thông Tin có quyết định sau ngày 27/8/2018 chúng tôi cơ quan truyền thông đăng tải thông tin cùng nhận định hoàn toàn quan điềm riêng của Thiên Hạ Sự.

NPH2018_135: Góc nhìn Nguyễn Mạnh Cường ngày 22/8/2018 – P2

Nam Lộc đi “thiện nguyện” Đại hội Công giáo Missourie về quên báo cáo hơn 29 ngàn là sao nhỉ? Nếu Diệu Quyên không nhắc có ai biết không? Tiền “thiện nguyện” hay tiền “trả co6ngbo65i hậu” cho MC trong đại hội Thánh Mẫu?