Category Archives: Thiên Hạ Sự

NPH2019_574: Vấn đề Bãi Nhiệm và VOICE đã đến hồi chấm dứt

Thời gian luôn là một quan tòa sáng suốt. Sự thật sẽ được công lý sáng tỏ.
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

Advertisements

NPH2019_573: Nguyễn Thanh Tú cuộc hành trình đi tìm sự thật VOICE – P1

Khi chiếc mặt nạ gian xảo rơi xuống trên bước đường đi tìm công lý cho cha bất ngờ Thanh Tú khám phá ra một tổ chức lường gạt niềm tin người tị nạn một cách quy mô và khoa học.
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

NPH2019_569: Góc nhìn David Nguyễn – Cầu nối Houston – P2

Chương trình cầu nối Houston mỗi tối thứ Hai với David Nguyễn 14/10/2019
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

NPH2019_572: Đứa nào cấm tao phỏng vấn viên chức CSVN vào đây xem

Cố vấn TNP vi phạm nghị quyết 4953 của thành phố Westminster vì cũng đã từng làm phim Trường Sa Trong Mắt Chúng Tao và phỏng vấn lãnh đa CSVN. Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh https://www.youtube.com/KBCHNTV/ https://youtube.com/thacmac52 https://facebook.com/bac.ha.9655 Email: bacha52@gmail.com ĐT: (+00) 1-714-469-3202 VN 0327941647

NPH2019_571: Trường Sa Trong Mắt Chúng Tao CCCĐ làm gì tao?

Cố vấn TNP vi phạm nghị quyết 4953 của thành phố Westminster vì cũng đã từng làm phim Trường Sa Trong Mắt Chúng Tao và phỏng vấn lãnh đa CSVN. Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh https://www.youtube.com/KBCHNTV/ https://youtube.com/thacmac52 https://facebook.com/bac.ha.9655 Email: bacha52@gmail.com ĐT: (+00) 1-714-469-3202 VN 0327941647

NPH2019_570: Trời cao mắt cho nên mọi người đều thấy


Thay vì trả lời tố cáo điều tra của CBC News thì VOICE chỉ muốn bịp NVHN bắng cách nói quanh co, ai thanh minh cho?
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

NPH2019_568: Góc nhìn David Nguyễn – Cầu nối Houston – P1

Chương trình cầu nối Houston mỗi tối thứ Hai với David Nguyễn 14/10/2019
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202

NPH2019_566: Nhà báo Hoàng Lan Chi trả lời ông MC “Trời Cao Có Mắt”

Nam Lộc nói đúng: Trời Cao Có Mắt, xã hội có tai
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

NPH2019_563: Phạm Xuân vạch mặt Kim Chỉ Nam – P3

Kim Chỉ Nam âm mưu gì tại Việt Nam dưới phê phán của MXH trong nước? Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh https://www.youtube.com/KBCHNTV/ https://youtube.com/thacmac52 https://facebook.com/bac.ha.9655 Email: bacha52@gmail.com ĐT: (+00) 1-714-469-3202 VN 0327941647