Category Archives: Thiên Hạ Sự

NPH2020_127: Dàn dựng phá bảng như trò hề của lục súc Bolsa

Chuyện Bolsa càng gần ngày bầu cử càng nhiều xử lý mất dậy.
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN (+84) 0327941647

NPH2020_126: Giám sát viên dùng ngôn ngữ mất dậy

Góc nhìn thời sự KBCHN ngày 20/3/2020. Bolsa sau ngày giới nghiêm và dàn cảnh ngụy tạo bị phá bảng.

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN (+84) 0327941647

NPH2020_125: Hoàng Duy Hùng muốn về Việt Nam tránh dịch nhưng không có chiếu khán nhập cảnh

https://thienhasu2018.com/2020/03/21/breaking-vn-tam-dung-nhap-canh-tat-ca-nguoi-nuoc-ngoai-ke-tu-ngay-22-thang-3-do-covid-19/

Tình hình Coronavirus trở nên tồi tệ khắp nơi – VN vẫn giữ kết quả tốt – Chuyện Bolsa càng gần ngày bầu cử cành xử lý mất dậy.

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN (+84) 0327941647

NPH2020_123: 2 cái chết tại cộng đồng hải ngoại trong cùng tuần lễ Cô Vy

Góc nhìn thời sự KBCHN ngày 19/3/2020. Ca sĩ Thái Thanh rủ tay đờn Lê Minh Đảo đi chung con đường nghệ thuật
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN (+84) 0327941647

NPH2020_124: Đất nước khổ bỏ đi tìm sướng – Khi hiểm nguy tìm về tìm an

Bố mẹ không bỏ con cái – Chỉ có con mất dậy chửi mắng mẹ cha. Áo không mặc qua khỏi đầu. Nước mặt chảy xuôi không chảy ngược con ơi.

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN (+84) 0327941647

NPH2020_122: Another one bites the dust – Thêm một hành động ăn cắp bảng tranh cử bẩn thỉu

Góc nhìn thời sự KBCHN ngày 19/3/2020. Bọn đê hèn đã chứng tỏ bản chất và đang dẫy chết trước ngày 7/4/2020
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN (+84) 0327941647

NPH2020_121: Kỹ sư Garbage (Rác)

Góc nhìn thời sự KBCHN ngày 19/3/2020.

Lá thư kêu gọi biểu tình vi phạm nhiều luật lệ của nghị viên Chi Charlie Nguyễn Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN (+84) 0327941647

NPH2020_120: Rảnh đi kinh lý đống rác Tam Nhân Bang

Chi Charlie Nguyễn bị thành phố bắt hủy biểu tình ngày 22/3/2020 sau đơn thưa của nb NPH hậm hực đi phá bảng Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh https://www.youtube.com/KBCHNTV/ https://youtube.com/thacmac52 https://facebook.com/bac.ha.9655 Email: bacha52@gmail.com ĐT: (+00) 1-714-469-3202 VN (+84) 0327941647

NPH2020_119: Tử thủ An Lộc lòi ra một tên đi gỡ bảng bầu cử

Chi Charlie Nguyễn bị thành phố bắt hủy biểu tình ngày 22/3/2020 sau đơn thưa của nb NPH

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN (+84) 0327941647

NPH2020_117: Bầu cử độc quyền cắm bảng tử thủ An Lộc

Chi Charlie Nguyễn nổi cơn điên trước viễn tượng thất thủ

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN (+84) 0327941647