Category Archives: Thiên Hạ Sự

NPH2019_199: Góc nhìn Nguyễn Mạnh Cường – P1

Ngày 14/5/2019
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

Advertisements

NPH2019_197: Tường trình chuyến đi Việt Nam lần thứ 25 – P2

Một chuyến đi đầy ý nghĩa và thành công mang chiều hướng du lịch – lịch sử và văn hóa. Phải chăng đó là lý do mà đa số bạn đọc KBCHN đón tiếp ca sĩ và nhà báo khắp nơi trên mọi miền đất nước.

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

NPH2019_196: Tường trình chuyến đi Việt Nam lần thứ 25 – P1

Một chuyến đi đầy ý nghĩa và thành công mang chiều hướng du lịch – lịch sử và văn hóa. Phải chăng đó là lý do mà đa số bạn đọc KBCHN đón tiếp ca sĩ và nhà báo khắp nơi trên mọi miền đất nước.

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

NPH2019_195: Hội luận với GS Nguyễn Mạnh Cường – P3

Lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ mở đường cho hiệp định Geneve…
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

NPH2019_194: Hội luận với GS Nguyễn Mạnh Cường – P2

Vấn đề thời sự không chủ đề về Việt Nam và cộng đồng người Việt hải ngoại.
Góc nhìn Nguyễn Mạnh Cường vẫn tiếp tục ngày thứ Ba hằng tuần.
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

NPH2019_193: Hội luận với GS Nguyễn Mạnh Cường – P1

Ngày 11/5/2019 sau khi nhà báo từ Việt Nam về Mỹ. Góc nhìn Nguyễn Mạnh Cường vẫn tiếp tục ngày thứ Ba hằng tuần.
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

KBCHN2019_200: Đại Hội Quốc Dân Tân Trào

2 ngày 16 và 17/8/1945 đại hội lấy ý kiến đại biểu như Hội Nghị Diên Hồng cũng như mở đầu cho Quốc Hội sau này.
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647