Category Archives: Thiên Hạ Sự

NPH2020_022: Cháu ngoại KBCHN trong y phục Tết truyền thống tại Mỹ

Cháu ngoại Chúc Mừng Năm Mới Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

NPH2020_017: Góc nhìn Nguyễn Mạnh Cường ngày 20/1/2020 – P2

Những nhân vật nổi tiếng sinh năm Tí và năm Tí trong lịch sử Việt Nam
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

NPH2020_016: Góc nhìn Nguyễn Mạnh Cường 20/1/2020 – P1

Những nhân vật nổi tiếng sinh năm Tí và năm Tí trong lịch sử Việt Nam
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647