Category Archives: Thiên Hạ Sự

NPH2019_587: Góc nhìn nhà báo Minh Tâm ngày 20/10/2019 – P1

Thâm cung bí sử Bolsa dước cặp mắt nhà báo Minh Tâm
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

Advertisements

NPH2019_585: Góc nhìn Phạm Xuân ngày 19/10/2019

Thân nhân của kim chỉ nam đã được bạch hóa từ trong nước.
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

NPH2019_582: Người Dân muốn biết nhà báo muốn nghe 18/10/2019

Thời sự Việt Nam – Hoa Kỳ – NVHN và thế giới
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655 Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

NPH2019_582: Người Dân muốn biết nhà báo muốn nghe 18/10/2019

Sự cáo chung của nhóm GO3 và những tin nóng thế giới
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202 V
N 0327941647

NPH2019_581: Thời sự Việt Nam – Thế Giới – NVHN ngày 17/10/2019 – P2

Thế giới – Việt Nam – Hoa Kỳ và NVHN dưới cái nhìn KBCHN
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

NPH2019_580: Thơi sự Việt Nam – Thế giới và NVHN – P1

Sự cáo chung của nhóm GO3 và những tin nóng thế giới
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

NPH2019_575: Báo Việt ngữ hải ngoại né đăng tin về VOICE bị tố cáo bởi CBC News

Bach Hồng Quyền tố cáo VOICE mua bán để định cư ở Canada
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647