"Lá bài dân chủ" và chiêu trò thúc đẩy đa nguyên, đa đảng

https://youtu.be/rBgcLtOmVMk Cổ xúy, tuyệt đối hóa "tam quyền phân lập", kích động tư tưởng "đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập", xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận thành quả lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân danh cái gọi là ý kiến đóng góp với tiêu đề "Toàn diện để … Continue reading "Lá bài dân chủ" và chiêu trò thúc đẩy đa nguyên, đa đảng