Category Archives: Phim ảnh và Video

NPH2018_162: Võ Tấn Đông trở lại và sẽ lợi hại hơn xưa

Thành viên “bò đỏ” tự phát càng ngày càng “xuất gia vào tù”

Advertisements

NPH2018_157: Âm mưu kích động đồng bào Công giao và tạo chiến tranh tôn giáo

Với sự tuyên truyền từ Kim Chỉ Nam Việt Tân hải ngoại một số CCB và bọn người cà ngọng tư tưởng đã mắc bẫy tạo bát ổn xã hội. Thiên Hạ Sự mời các bạn nghe lời phấn tích rõ ràng, khúc chiết mang tính thuyết phục của Facebooker Phạm Xuân.