KBCHN2018_050: Live stream giữa Quân Khúc và Hiệp Đạt Kim

Những sự thật về nhóm côn đồ đỏ tự xưng là cờ đỏ đã dần lộ ra ngoài ánh sáng https://youtu.be/4xcFJCBxWlc

Hỏi Việt Tân về vụ Will Nguyen và vụ RFA gỡ bài viết 12/6

Ngày 24/6 nhân dịp Việt Tân tổ chức bữa cơm gây quỹ tại vùng Little Saigon chúng tôi đã đến và hỏi bà Đông Xuyến ủy viên trung ương đảng của Việt Tân việc Will Nguyen cũng như việc RFA gỡ bài viết liên quan đến Viet Tan và Will Nguyen... Mặc dù chỉ hỏi … Continue reading Hỏi Việt Tân về vụ Will Nguyen và vụ RFA gỡ bài viết 12/6