Category Archives: Phim ảnh và Video

NPH2020_145: Số phận Tàn Nhân Bang đếm từng ngày từng giờ, từng phút, từng giây và từng tích tắc

Càng gần bầu cử Tàn Nhân Bang càng lộ rõ bản chất lưu manh, mất dậy.

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN (+84) 0327941647

NPH2020_142: Tam Nhân Bang viết tiếng Mỹ bồi kêu gọi TT Mỹ ngưng bãi nhiệm cứu An Lộc.

45 năm ở Mỹ viết vài hàng chữ Mỹ không nên thân?

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN (+84) 0327941647

NPH2020_141: Đây mặt thật của Godfather trên báo Los Angeles Times

Tàn Nhân Bang càng phản ứng càng làm mất lòng người

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN (+84) 0327941647

NPH2020_138: Chi tiết mới nhất về gói kích thích kinh tế Coronavirus của Hoa Kỳ

Tổng thống Donald Trump lên uy tín – Covid-19 Việt Nam bị vỡ trận vì ý thức người dân?

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN (+84) 0327941647