NPH2018_273: Bầu cử Mỹ làm phá sản VNCH Bolsa quốc – Livestream

Sự ra đi của Biện lý Tony Rackauckus làm Ngô Kỷ và CĐNV Nam Cali chới với vì hết người bảo kê như 20 năm qua. Chánh Biện Lý Tony Rackauckus bị đánh gục sau 20 năm "đội vương niệm tại quận Cam và trong cộng đồng người Việt. Từ nay PKN và NK kết người … Continue reading NPH2018_273: Bầu cử Mỹ làm phá sản VNCH Bolsa quốc – Livestream

MXH 2018_049: Facebooker Phạm Xuân trăn trở về vấn nạn “tự do khủng bố” – P1

Nhóm Tổ Quạ Tu Hú tự cho mình đặc quyền muốn "gặp thì đánh, bắt thì đập" vô tình tuyên truyền cho phản động nước ngoài tha hồ chỉ trích tại Việt Nam CAND bị bất lực trước nhóm quận đội phù Trung bài Mỹ. https://youtu.be/PgU5puhfM4k