9+ 0:45 / 45:52 NPH2018_064: Facebooker Nguyễn Phức Hưởng tuyên bố nóng đốt Tổ Quạ

Đây là lần thứ ba NPH thoát ly hi vọng sẽ là sự bất quá tam https://youtu.be/VaHCCS0UntM