Category Archives: Phim ảnh và Video

KBCHN425 – Giao lưu độc giả 22/4/2018

Bức xúc về sự sỉ nhục GS Phan Huy Lê bị hàm oan và lên tiếng thỉnh cầu an ninh Việt Nam cần ra tay chặn đứng mạng xã hội cờ đỏ tự phát.