Category Archives: Phim ảnh và Video

KBCHN388 – Giao lưu với độc giả ngày 31/3/2018 – Phần 2

Advertisements

KBCHN385 – Ông Doãn Như Lân tuyên bố không chống “Ngụy Sử” nữa

Tối Chủ Nhật 25/3/2018, nhà báo Nguyễn Phương Hùng đã cung cấp sách tài liệu về báo cáo Đại hội đồng Thẩm Định của Ban Tuyên Giáo Trung Ương về việc “Bỏ chữ Ngụy trong bộ Lịch sử Việt Nam 15 tập” đã khiến cho ông Doãn Như Lân quyết định thay đổi tư tưởng. Việc ông DNL làm chứng tỏ đa số những người chống lại Ngụy sử kể cả Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn chưa hề đọc và chưa hề biết về quyết định của 12 người trong Đại hội đồng Thẩm Định của Ban Tuyên Giáo Trung Ương .