Category Archives: Phim ảnh và Video

Lý do gì khiến RFA gỡ bỏ bài viết liên quan đến Will Nguyễn và Đảng Việt Tân ?

Video phân tích cũng như đưa ra chứng cứ đài RFA gỡ bỏ bài viết liên quan đến Will Nguyen và Việt Tân,bài viết ngày 12 tháng 6 2018 Có 2 câu hỏi lớn được đặt ra: 1.RFA làm vậy với mục đích gì? Bị ai gây áp lực để gỡ xuống,bài viết này gây bất lợi cho ai? 2.Nếu Will Nguyen không phải người của Việt Tân thì bà Trinh Nguyen của Việt Tân có tư cách gì để phát biểu với RFA về chuyện Will Nguyen?

TP.HCM: Xét duyệt 11 bản thử nghiệm điều hành thành phố thông minh

Chiều qua, hội nghị báo cáo khung kiến trúc và thử nghiệm xây dựng đô thị thông minh đã được tổ chức và có sự tham gia trình bày của các chuyên gia đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.