Category Archives: Phim ảnh và Video

“Nghi vấn” ông Du miên biển thủ 25 ngàn USD đề Đức Thánh Trần.

Tôi muốn phản biện chuyện này anh Derrick Phan về thuế non-profit mà ông Hứa Trung Lập nói, không đúng. Ông Hứa trung Lập nói không ai có quyền hỏi đến số tiền của hội Đức Thánh Trần ngoài sở thuế là không đúng. Lập luận không thuyết phục. Dùng tình càm đưa vào công lý không được. Thiên Hạ Sự