Category Archives: Phim ảnh và Video

Ủy ban tổ chức bầu cử cộng đồng NVQG tuyên bố hủy bỏ cuộc bầu cử 2018

“Tổng giám mục” Trần Thanh Vân không có tiền thuê video cameraman hay hà tiện?

Tài khoản Twitter của Will Nguyễn là một trong những tài liệu để tiết lộ lý lịch và bị tạm giữ?

Tài khoản Twitter của Will Nguyễn https://twitter.com/will_nguyen_

Đã bắt đầu hoạt động từ 30 tháng tư năm 2018. Nếu để ý kỹ thì bạn đọc sẽ thấy những nick Will_Nguyen (giả) được gõ ngày 9/6/2016 trong khi Will Nguyễn (thật) đang biểu tình. Có nghĩa là Will-Nguyễn (giả) đang ngồi ở Mỹ nói chuyện với Will Nguyễn thật đang biểu tình ở Việt Nam.  Continue reading Tài khoản Twitter của Will Nguyễn là một trong những tài liệu để tiết lộ lý lịch và bị tạm giữ?