NPH2018_323: RFA coi thường khán giả khi loan tin láo không kiểm chứng và cải chính

Mạng Lưới Nhân Quyền ngoại vi Việt Tân lấy quyền gì trao giải nhân quyền cho Trần Thị Nga - Hoàng Đức Bình và Phạm Đoan Trang. Cộng đồng người Việt Houston im lặng trước sự thị trưởng Sylvester Turner và Hội đồng thành phố tiếp phái đoàn bà trương Thị Mai. Công ty xử … Continue reading NPH2018_323: RFA coi thường khán giả khi loan tin láo không kiểm chứng và cải chính