Category Archives: LSTV

NPH2019_659: LSRV tường trình và ghi nhận ý kiến về họp báo kết quả chữ ký bãi nhiệm

Họp báo loan báo kết quả bãi nhiệm 3 nghị viên ngày 12/10/2019?
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

NPH2019_630: Mỗi Tuần Một Vấn Đề – LSTV ngày 7/11/2019

Nhà báo Đoàn Trọng giải mã sự thật về băng đảng Westminster khuynh loát chính trị.
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/ https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

NPH2019_399: LSTV Mỗi Ngày Một Vấn Đề 23/8/2019 – P4

RECALL – Nhà báo Đoàn Trọng phỏng vấn ông David Johnson trưởng nhóm Westminster-United đang vận động chiến dịch bãi nhiệm Thị trưởng Trí Tạ – PTT Kimberly Hồ và NV Charlie Nguyễn Mạnh Chí
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN (+84) 0327941647

NPH2019_398: LSTV Mỗi Ngày Một Vấn Đề 23/8/2019 – P3

RECALL – Nhà báo Đoàn Trọng phỏng vấn ông David Johnson trưởng nhóm Westminster-United đang vận động chiến dịch bãi nhiệm Thị trưởng Trí Tạ – PTT Kimberly Hồ và NV Charlie Nguyễn Mạnh Chí
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN (+84) 0327941647

NPH2019_397: LSTV Mỗi Ngày Một Vấn Đề 23/8/2019 – P2

RECALL – Nhà báo Đoàn Trọng phỏng vấn ông David Johnson trưởng nhóm Westminster-United đang vận động chiến dịch bãi nhiệm Thị trưởng Trí Tạ – PTT Kimberly Hồ và NV Charlie Nguyễn Mạnh Chí
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN (+84) 0327941647

NPH2019_396: LSTV Mỗi Ngày Một Vấn Đề 23/8/2019 – P1

RECALL – Nhà báo Đoàn Trọng phỏng vấn ông David Johnson trưởng nhóm Westminster-United đang vận động chiến dịch bãi nhiệm Thị trưởng Trí Tạ – PTT Kimberly Hồ và NV Charlie Nguyễn Mạnh Chí
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN (+84) 0327941647

NPH2019_298: LSTV nói trung thực về Việt Nam

Nhà báo Đoàn Trọng dùng đúng tên CHXHCNVN

Nhớ đăng ký thêm kênh dự phòng: https://www.youtube.com/KBCHNTV/
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/NPH.KBCHN
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN (+84) 0327941647