Category Archives: KBCHN

NPH2019_029: Tiệc Tất Niên TLS San Francisco thiết đãi kiều bào – P2

Mạnh thường quân yểm trợ nhà báo chuyến đi Việt Nam tháng 2.
Đăng ký (màu đỏ góc phải bên dưới màn ảnh)
http://facebook.com/thacmac52
email: bacha52@gmail.com
Điện thoại : (+00) 1-714-469-3202

Advertisements

NPH2019_024: Những chuyện ruồi bu càng ngày càng bu không bớt của CCCĐ

Ban Vận Động gây quỹ trùng tu nghĩa trang quân đội bỏ một (họp báo quận Cam) giữ một (họp San Jose)
Voice và “mẹ Nấm” – BPSOS và Phan Kỳ Nhơn – “giám xúi” Nguyễn Thái Hợp.
Đăng ký (màu đỏ góc phải bên dưới màn ảnh)
http://facebook.com/thacmac52
email: bacha52@gmail.com
Điện thoại : (+00) 1-714-469-3202