Category Archives: KBCHN

NPH2019_648: Hoàng Kiều ơi hỡi Hoàng Kiều – Sao ông bãi nhiệm chúng tôi làm gì?

Đã sinh Lân Văn sao lại sinh Kiều?
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202

Advertisements

NPH2019_645: Góc nhìn KBCHN về chữ ký bãi nhiệm

LS Trần Thái Văn, LS Nguyễn Quốc Lân, GSV Andrew Đỗ, Lê Công Tâm và nhóm GO3 nợ cộng đồng người Việt quận Cam lời xin lỗi.
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

NPH2019_643: Họp báo về kết quả thu thập chữ ký bãi nhiệm

Cùng phê bình nhận định của KBCHN
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

NPH2019_641: Báo Nhân Dân tiếp tay CBC truy tố Trịnh Hội và VOICE

Được lên báo Nhân Dân vui hay buồn?
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

NPH2019_640: Nhận định về VOICE và Bạch Hồng Quyền.

Báo Nhân Dân nói về tổ chức Voice và Bạch Hồng Quyền.
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

NPH2019_639: Tin Nóng – Chiến dịch bãi nhiệm thành công với khoảng 11 ngàn chữ ký hợp lệ

Mọi người sẽ ăn lễ Thanksgiving vui vẻ hạnh phúc trừ nhóm Tam Nhân Bang
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

NPH2019_633: Giải mã LS Hoàng Duy Hùng và LS Nguyễn Quốc Lân cả hai bị rớt từ vòng gửi xe.

Cố gắng ngụy biện và sau cùng phải đứng lên. Sẽ giải mã về LS HDH
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202