Category Archives: KBCHN

NPH2020_155: Câu chuyện thương tâm CSGT – đám cưới trên đại dịch và chuyện dài tử thủ Tam Nhân Bang

Đám cưới mùa dịch của cán bộ cao cấp trong ban chống dịch
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN (+84) 0327941647

NPH2020_153: Xin viện binh tử thủ An Lộc nhưng lại không có quyền bầu phiếu. Ngu thật.

Tàn Nhân Bang mành treo chuông trước thời gian đang rút lại bình dưỡng khí.

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN (+84) 0327941647

NPH2020_150: Tỉ phú Hoàng Kiều phát khẩu trang và thực phẩm cho cư dân Garden Grove, Westminster và Fountain Valley

THS2018: Trung tuần tháng 4 KBCHN sẽ gửi 1000 USD về MTTQ/VN để góp quỹ yểm trợ chống đại dịch Covid-19

Những tấm lòng vàng.

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202 VN
(+84) 0327941647

NPH2020_149: Mấy người dzô dziên đừng chõ miệng thúi vào thành phố của chúng tôi

Hội đoàn Nam California rất hiểu rõ nhóm Tam Nhân Bang nên không lên tiếng trừ 1 hay 2 hội nhưng đã bị ông PKN đập phù mỏ

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN (+84) 0327941647

NPH2020_148: Thông điệp đại sứ Anh gửi chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân mùa đại dịch

Hết đại sứ Mỹ đến đại sứ Anh

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN (+84) 0327941647

NPH2020_145: Số phận Tàn Nhân Bang đếm từng ngày từng giờ, từng phút, từng giây và từng tích tắc

Càng gần bầu cử Tàn Nhân Bang càng lộ rõ bản chất lưu manh, mất dậy.

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN (+84) 0327941647