Category Archives: KBCHN

NPH2019_210: Phó thị trưởng xóa tòan tập dự thảo Quy Tắc Đạo Đức

Giải thích bổ túc video NPH2019_209
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

Advertisements

NPH2019_209: Phỏng vấn ông David Johnson người thảo Quy Tắc Đạo Đức của thành phố Westminster

Ngày 20/5/2019
bản dự thảo Quy Tắc Đạo Đức cho các dạn cử và người được bổ nhiệm làm việc tại thành phố Westminster.
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

NPH2019_204: Sự thật về cái gọi là Hội HO Cứu trợ TPB/QP

Chiếc mặt nạ băng đảng Việt Tân đã rơi xuống sau đơn tố cáo của chính thành viên trong Hội HO cứu trợ TPB/QP.
NVHN chính là những con kên kên rỉa xác đồng đội và sống bằng một phần thân thể của TPB VNCH.

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647 Đền tưởng niệm vua Hùng tại Quận 9 tpHCM