Category Archives: Hoàng Kiều

KBCHN2019_493: Ông Hoàng Kiều nói gì với NVTĐTV – P2

Hoàng Kiều và những thâm cung bí sử về Trần Thái Văn
KBCHN “phụ đề Việt ngữ” và bổ túc thêm chi tiết.
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

KBCHN2019_492: Ông Hoàng Kiều nói gì với NVTĐTV – P1

KBCHN “phụ đề Việt ngữ” và bổ túc.
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202

NPH2019_457: Tỉ phú Hoàng Kiều thách thức nhóm GO3 ngày 11/9/2019

Sinh hoạt cộng đồng Westminster – Ngày 11/9/2019 Hoàng Kiều tung chiêu Giáng Long Thập Bát Chưởng.
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN (+84) 0327941647

NPH2019_450: Tổ hợp LS Đỗ Phủ – Anh Tuấn yểm trợ ban vận động Bãi Nhiệm

Tổ hợp luật sư Đỗ Phủ – Anh Tuấn mời ông Hoàng Kiều đến dự tiệc mừng sự yểm trợ ban vận động Bãi Nhiệm
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/NPH.KBCHN
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

NPH2019_449: Ông Hoàng Kiều trình bày sự méc bu bị thất bại bởi vợ Nguyễn Mạnh Chí

Ông Hoàng Kiều đã lên đài Saigon Radio Hải Ngoại với MC Quốc Thái kể rõ tự sự
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/NPH.KBCHN
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

NPH2019_439: Tỉ phú Hoàng Kiều vạch trần những thủ đoạn bẩn thỉu của nhóm GO3

Chém cha cái kiếp nghị hòn,
Cũng cờ cũng quạt cũng bòn đô la.
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN (+84) 0327941647

NPH2019_420: Phỏng vấn ông Hoàng Kiều về vụ Bãi Nhiệm 3 nghị viên Westminster

Video trích từ Kieu Hoang Channel. Do ký giả Đoàn Trọng thực hiện phỏng vấn.
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN (+84) 0327941647