Category Archives: Hoàng Kiều

NPH2019_646: GO3 từ thua chí thua và cơn dẫy chết

Nghị viên Phát Bùi được tổ chức diễn hành thêm cú bồi cho GO3
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

NPH2019_625: Thời sự Việt Nam và NVHN ngày 5/11/2019

NVTĐTV cần làm sáng tỏ vụ thưa kiện Formosa tại Đài Loan.
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

NPH2019_610: Hoàng Kiều livestream ngày 29/10/2019

Tiếp tục kéo dài chiến dịch lấy chữ ký đến tháng 11 để thu càng nhiều càng tốt.
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

NPH2019_579: Tại sao Westminster mà đi thưa ở Garden Grove?

THS2018 – Nhiều độc giả thắc mắc ông Ngô Đình Cân này ở đâu xuất hiện. NB sẽ giải mã trên livestream

Ngô Đình Cân đi lộn nhà
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

NPH2019_576: Dùng chức vụ “nghìn cân” để làm dịch vụ phim ảnh với Việt Nam

Nếu không có chức vụ thị trưởng liệu VN có chiếu cố thị trưởng nặng ký nghìn cân
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202