NPH2020_150: Tỉ phú Hoàng Kiều phát khẩu trang và thực phẩm cho cư dân Garden Grove, Westminster và Fountain Valley

THS2018: Trung tuần tháng 4 KBCHN sẽ gửi 1000 USD về MTTQ/VN để góp quỹ yểm trợ chống đại dịch Covid-19 https://youtu.be/Fg8Q8uMb8aY Những tấm lòng vàng. Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh https://www.youtube.com/KBCHNTV/ https://youtube.com/thacmac52 https://facebook.com/bac.ha.9655 Email: bacha52@gmail.com ĐT: (+00) 1-714-469-3202 VN … Continue reading NPH2020_150: Tỉ phú Hoàng Kiều phát khẩu trang và thực phẩm cho cư dân Garden Grove, Westminster và Fountain Valley