LH2020 024 Trả Lại Anh

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln https://youtu.be/3ESSVmUnCbY Nhạc Đức Quỳnh Thể hiện Lệ Hằng Kênh https://youtube.com/thacmac52

NPH2019_186: Báo Tiếng Nói Quận Cam viết về mâu thuẫn nghị viên hội đồng thành phố Westminster

https://voiceofoc.org/2019/04/newly-elected-westminster-councilman-clashes-with-peers-over-ethics-and-transparency/ https://thienhasu2018.com/2019/05/07/westminster-lai-hoan-thao-luan-quy-tac-dao-duc-cho-dan-cu/ Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh https://youtube.com/thacmac52 https://facebook.com/bac.ha.9655 Email: bacha52@gmail.com ĐT: (+00) 1-714-469-3202 https://youtu.be/jwfokWlDpAc

NPH2019_166: David Lee buổi livestream chống Cộng sao phải vẽ mắt cắc kè?

Hiện trạng chống cộng tại hải ngoại. Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh https://youtube.com/thacmac52 https://facebook.com/bac.ha.9655 Email: bacha52@gmail.com ĐT: (+00) 1-714-469-3202 https://youtu.be/Y14RhOr3PRo

MXH2019_028: Facebooker Trần Siêu và thân hữu đặt vấn đề 25/3/2019

Vì tiền đồ Tổ Quốc vì sự an lành hòa bình của đất nước cộng đồng mạng lên tiếng. Vui lòng bấm "subcribe" màu đỏ góc phải bên dưới màn hình. https://yotube.com/user/KBCHNTV hoặc https://www.youtube.com/channel/UCs0_YL8yZbrKS4VP9p1RsBQ https://youtu.be/DmalZ9BQu3A

MXH2019_027: Facebooker Phạm Xuân tiếp tục trường kỳ chiến đấu trên MXH

Vì tiền đồ Tổ Quốc vì sự an lành hòa bình của đất nước Vui lòng bấm "subcribe" màu đỏ góc phải bên dưới màn hình. https://yotube.com/user/KBCHNTV hoặc https://www.youtube.com/channel/UCs0_YL8yZbrKS4VP9p1RsBQ https://youtu.be/dQKfRuoPly8

NPH2019_165: David Lê nói về cuộc hội luận giữa nghị viên Tài Đỗ và Ngô Kỷ

Một cuộc hội luận đầu voi đuôi chuột. Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh https://youtube.com/thacmac52 https://facebook.com/bac.ha.9655 Email: bacha52@gmail.com ĐT: (+00) 1-714-469-3202 https://youtu.be/UvHWDg2tcus

MXH2019_024: “Ban Mê Thuộc tháng 3/2019” qua livestream của VHK Võ Tấn Đông.

Sau 2 lần ông nb NPH chắp tay lạy các ngài VHKđể đoàn kết. Nhưng cái tôi to hơn cái đình nên vấn đề đã không giải quyết êm thắm mà tiếp tục nhờ "quan tòa dư luận mạng" giải quyết. Nên 2 lần tháng 12/2018 và tháng 2/2019 nb về Việt Nam tác nghiệp … Continue reading MXH2019_024: “Ban Mê Thuộc tháng 3/2019” qua livestream của VHK Võ Tấn Đông.