Category Archives: Cộng đồng Facebook

NPH2019_186: Báo Tiếng Nói Quận Cam viết về mâu thuẫn nghị viên hội đồng thành phố Westminster

https://voiceofoc.org/2019/04/newly-elected-westminster-councilman-clashes-with-peers-over-ethics-and-transparency/

https://thienhasu2018.com/2019/05/07/westminster-lai-hoan-thao-luan-quy-tac-dao-duc-cho-dan-cu/


Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh https://youtube.com/thacmac52 https://facebook.com/bac.ha.9655 Email: bacha52@gmail.com ĐT: (+00) 1-714-469-3202

MXH2019_024: “Ban Mê Thuộc tháng 3/2019” qua livestream của VHK Võ Tấn Đông.

Sau 2 lần ông nb NPH chắp tay lạy các ngài VHKđể đoàn kết. Nhưng cái tôi to hơn cái đình nên vấn đề đã không giải quyết êm thắm mà tiếp tục nhờ “quan tòa dư luận mạng” giải quyết. Nên 2 lần tháng 12/2018 và tháng 2/2019 nb về Việt Nam tác nghiệp không gặp 1 người VHK nào.
Vui lòng bấm “subcribe” màu đỏ góc phải bên dưới màn hình.
https://yotube.com/user/KBCHNTV hoặc
https://www.youtube.com/channel/UCs0_YL8yZbrKS4VP9p1RsBQ

NPH2019_144: David Lê là ai – khắc tinh mới của Chí Phèo Bolsa cuốc

Thêm một người đứmg lên vạch mặt con giòi NK. Sự thật luôn luôn tồn tại theo năm tháng. Nếu là người liêm sỉ Chí Phèo nên tìm đường “xuất ngoại”.
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202