Category Archives: Ca sĩ Lệ Hằng

NPH2019_046: Ca sĩ Lệ Hằng giao lưu Tất Niên ngày 1/2/2019

Thuần túy văn nghệ thay lời chúc Xuân và chuyển đạt tình cảm người nghệ sĩ xa xứ nhớ về cội nguồn dân tộc và hương vị quê hương thấm tình dân tộc. Việt Nam tôi đây trong đêm giao lưu này.

http://facebook.com/thacmac52
email: bacha52@gmail.com
Điện thoại : (+00) 1-714-469-3202

Advertisements