Category Archives: Ca sĩ Lệ Hằng

NPH2019_529: Chiếc Lá Cuối Cùng – Lệ Hằng

Thể hiện: Lệ Hằng
Nhạc: Tuấn Khanh
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com

NPH2019_527: Về Đây Nghe Em – Lệ Hằng

Thể hiện: Lệ Hằng Nhạc: Trần Quang Lộc Lời: Anh Khuê Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

NPH2019_311: Ca sĩ Lệ Hằng giao lưu cùng ca sĩ Thanh Thúy (Hà Nội)

Thơ Đỗ Trung Quân – Nhạc: Giáp Văn Thạch
Thể hiện: Thanh Thúy – Lệ Hằng

Tại Hà Nội

Nhớ đăng ký thêm kênh dự phòng: https://www.youtube.com/KBCHNTV/
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/NPH.KBCHN
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN (+84) 0327941647

NPH2019_183: Livestream về chuyện thành phố Westminster và “ông” Bắp Cải

Bắp Cải há miệng mắc quai. Kimberly Hồ đánh Bùi Phát đánh cả luôn Trí Tạ.
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202