LH2020 Album 05 phần 1 và 2 thứ Bảy 11 tháng 7 năm 2020

Chương trình giao lưu văn nghệ và biểu diễn những bài nhạc do độc giả yêu cầu. https://youtu.be/87_TEmE92Bc https://youtu.be/6Gl4BxWhzZQ