Category Archives: Phim ảnh và Video

NPH2019_676: Nhà báo NPH yêu cầu thành phố Westminster thu hồi NQ "khủng bố" 4953

Video này thay thế cho NPH2019_675 vì quên thêm video “khủng bố”. Bạn vẫn có thể xem video cũ (thí dụ comnent) bằng cách bấm vào link Youtube https://youtu.be/kpNPXTfIB9Q
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

Vietnamese version

From: Nguyen Hung                                                     06 tháng 12 năm 2019       
Freelance Reporter

To:    Honorable Mayor, Tri Ta
Honorable City Council members
Honorable City Manager and City Lawyer

Chủ đề: Resolution No. 4953 đã mang khủng bố đến thành phố chúng ta

Thưa quý vị,

Tôi, Nguyễn Hùng, cư dân Westminster, viết thư này để yêu cầu hội đồng nghị viên thành phố Westminster vui lòng ngày lập tức hãy hủy bỏ Nghị quyết số 4953 đã được chấp thuận bởi chỉ có 3 nghị viên vào ngày 11 tháng 9 năm 2019 vì những lý do như sau:

Đúng như sự cảnh báo của tôi tại phiên họp ngày 25 tháng 9 năm 2019, nếu nghị quyết được thông qua thì nó sẽ là nguyên nhân khuyến khích tình trạng mất an ninh vì cộng đồng người Mỹ gốc Việt thì việc này mang tính rất nhạy cảm.

Theo mục 2 của quyết định của bản nghị quyết 4953 mang nội dung “Do đó, Nay quyết nghị rằng, Hội đồng thành phố khuyến khích tất cả cư dân hãy lên tiếng nói chống lại các cá nhân có những đặc điểm “tiếp tay và hỗ trợ” như đã nêu trên và khuyến khích họ trở về với chính nghĩa của tự do và dân chủ, thay vì tiếp tục gây hỗn loạn và mất trật tự chỉ để tiếp tay duy trì chính quyền cộng sản tại Việt Nam.”   

Kính mời quý vị xem đoạn video của buổi tuần hạnh mà tôi nghĩ có sự tiếp tay hay tổ chức bởi thị trưởng Tạ Đức Trí.

Lý do tôi viết như vậy vì sự việc đã xảy ra ngày 1/12/2019 sau khi khi buổi tuần hành chấm dứt. Ông Trần Nhật Phong, người vừa bị thua một vụ kiện với tỉ phú Hoàng Kiều ngày 18/11/2019 vừa qua, ông này cũng là người được hội đồng thành phố cấp giấy phép tổ chức diễn hạnh Tết 2019, đã dùng microphone công khai nêu đích danh ông Khải Đào một nhà báo và thường xuyên có mặt trong nhiều phiên họp của hội đồng thành phố Westminster cùng một cư dân Westminster, 85 tuổi ông Nguyễn Mạnh Cường là Việt Gian, Việt Cộng.

Tệ hại hơn là lời xúc phạm công khai này đã được tố cáo trước mặt Thị trưởng Tạ Đức Trí và Nghị viên Charlie Chí Nguyễn. Cả 2 người đều im lặng. Không ai có cử chỉ để chấm dứt lời vu cáo đầy xúc phạm danh dự này.

Ngoài việc vu cáo 2 người này là Việt gian, Việt Cộng theo đúng tinh thần của nghị quyết 4953 (cả 2 người chưa từng về Việt Nam.) Họ cũng đã cấm ông Khải Đào làm công việc tác nghiệp báo chí là thu hình phóng sự một sinh hoạt cộng đồng người Việt ngoài công cộng (không phải là họp kín nội bộ.) Không những vậy họ đã dùng đất cát ném vào mặt ông Khải Đào.

Riêng cụ ông Nguyễn Mạnh Cường có lẽ vì lớn tuổi, hom hen, gầy ốm nên thanh niên mặc áo xanh da trời, đội nón baseball màu xanh nước biển chỉ giơ tay hù dọa mà không đánh.

Về phần thành phố Westminster tôi thành khẩn kêu gọi lương tâm của ông Eddie Manfro, Tổng quản trị thành phố, luật sư thành phố hãy ngày lập tức khuyến cáo hội đồng thành phố 5 người mà trong đó đã có 2 nghị không đồng ý ký phê chuẩn nghị quyết 4953 thu hồi nghị quyết “khủng bố và giết người” này.

Câu chuyện rất dài quý vị vui lòng xem video đính kèm để thấy chính quý vị cũng đã vi phạm vào Nghị Quyết 4953 này: https://youtu.be/Pk9F-T9fIAY

Chúng ta hãnh diện là nước văn minh dân chủ hàng đầu thế giới nhưng chúng ta đã hành xử như những quốc gia đệ tam thiếu văn minh, thiếu tự do và thiếu dân chủ như trong ngày 1/12/2019 vùa qua. Quyền công dân của người dân Westminster đang bị một ông Thị trưởng sắp bị bãi nhiệm đã tước đọat trong cuộc tuần hạnh ngày 1/12/2019. Họ đã bị cư dân Westminster tỏ thái độ bằng hơn 12 ngàn chữ ký hợp lệ đòi bãi nhiệm. Cho nên trong cuộc tuần hành với những người được “thuê mướn” từ Texas, Seattle, Sacramento và San Jose với chủ đề “Ủng hộ chống bãi nhiệm Thị trưởng Tạ Đức Trí và công bố danh sách những tay sai Cộng Sản nằm vùng.” Không có khuôn mặt nào của cư dân và hội đoàn người Việt nào tại Westminster tham gia. 

Thị trưởng Tạ Đức Trí, Phó thị trưởng Kimberly Hồ và Charlie Chí Nguyễn là những người từng mạnh mẽ chống đối nhà cầm quyền CSVN và đòi hỏi tự do báo chí, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam nhưng hành động ngày 1/12/2019 quý vị đã tự bôi tro trét chấu vào những điều quý vị đòi hòi nhà cầm quyền Việt Nam phải tôn trọng. Yêu cầu những điều tự do dân chủ thì chính quý vị lại thực hiện điều quý vị cấm quốc gia khác? Quý vị đã bịt miệng truyền thông ngày tại thành phố Westminster và vi phạm nặng nề Tu Chính Án số 1 của Hoa Kỳ. Hãy lên án Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vì ông đã cầm quốc kỳ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khi đến Việt Nam. Quý vị nên nhớ tháng 7 năm 2020 quốc gia chừng ta và Việt Nam sẽ kỷ niệm 25 năm tái lập bang giao và Việt Nam là một thành viên của Liên Hiệp Quốc. Thành phố Westminster có quyền làm luật tự trị nhưng không thể làm luật để ngự trị chính phủ liên bang.    

Quý vị vui lòng cho tôi câu trả lời trước khi tôi quyết định tiến hành một thủ tục luật pháp cũng như bảo vệ cuộc sống an lành cho cá nhân tôi cùng toàn thể cư dân Westminster.

Cám ơn quý vị dành thì giờ lắng nghe và vui lòng chấp nhận lòng biết ơn của chúng tôi ở đây luôn luôn tin tưởng vào công lý của Hoa Kỳ.

Trân trọng,

__________________________________________

Nguyen Hung
Tổng Biên Tập/Chủ Bút
KBCHaiNgoai Media Services
14362 Bushard St. SPC#93, Westminster, CA 92683
(714) 469-3202 http://kbchn.com
email: bacha52@gmail.com

cc::
– Vietnamese News Media
– OC Register
– OC Weekly
– LA Times
– Voice of OC


From: Nguyen Hung                                                06 tháng 12 năm 2019                                 Freelance Reporter 

To:    Honorable Mayor, Tri Ta
           Honorable City Council members
           Honorable City Manager and City Lawyer

Subject: Resolution No. 4953 brought terrorism action to our city

Ladies and Gentlemen,

I, Nguyen Hung, a Westminster resident, am writing to request that the Westminster City Council Members Board please immediately cancel Resolution No. 4953 that was approved by only 3 council members on September 11, 2019 for the following reasons:

As my earlier warning at the meeting on September 25, 2019, if this resolution is passed, it will cause the insecurity of the Vietnamese American community, which is very sensitive matter.

According to section 2 of the decision of resolution 4953, which reads – Therefore, it is now determined that “the City Council encourages all residents to raise their voice against individuals who fit the profile of an “aider and abettor” as referenced in the above characterics, and to encourage them to return to the just cause of freedom and democracy, instead of continuing to cause turmoil and disorder, which only helps sustain the communist government in Vietnam.”

Please watch the video of the ceremony on Dec, 1, 2019, which I think is supported or organized by Mayor Ta Duc Tri: https://youtu.be/Pk9F-T9fIAY

The reason I write this complaint letter was because the incident happened on December 1, 2019, right after the march ended. Tran Nhat Phong, who recently lost a lawsuit to billionaire Hoang Kieu on November 18, 2019, and also was granted permit to organize 2020 Tet Parade on Bolsa Ave, He accused one of reporter named Mr. Khai Dao a journalist and is regularly present in many meetings of Westminster city council and an 85-year-old Westminster resident Nguyen Manh Cuong is Viet Gian, Viet Cong (Communist Henchman and Viet Communist.)

Worse, this public outrage was denounced in front of Mayor Tri Ta and Councilman Charlie Chi Nguyen. Both of them are silent. No Action taken to stop the defamed accusation.

In addition to slandering these two people as Vietnamese Communist, the Viet Cong henchman followed the spirit of Resolution 4953 (both of them never returning to Vietnam.) They also banned Mr. Khai Dao from doing press work as a documentary of a Vietnamese community outside the public (not an p[rivate meeting.) Not only that, they threw sand and soil in Mr. Khai Dao’s face.

As for Mr. Nguyen Manh Cuong, maybe because he is old, skinny, thin, so the young man who wears a blue shirt, wears a blue baseball hat only to raise his hand to scare him without hitting.

As for Westminster City, I sincerely appeal to the conscience of Mr. Eddie Manfro, the City Administrator, and City Lawyers to immediately advise the City Council of 5 members for which 2 recommendations have not been signed and approved resolution 4953 immediately revoked this “terrorist and murder” resolution.

The full video is very long, please watch the attached video. I edited to display only necessary portion to see that, you also violated to this Resolution 4953: https://youtu.be/Pk9F-T9fIAY

We are proud to be the leading democratic civilized country in the world, but we have behaved like the non-humanity rights, uncivilized, and undemocratic third countries as worst action in the last December 1, 2019. The citizenship of Westminster people was stripped of their rights by a Mayor in that meeting. They were attitude of Westminster residents with more than 12 thousand valid signatures for recall. So, in a march with “hired” people from Texas, Seattle, Sacramento and San Jose with the theme of “Supporting against the dismissal of Mayor Ta Duc Tri and publishing a list of regional Communist minions.” There were no faces of any Vietnamese residents and leaders of any association in Westminster.

Mayors Ta Duc Tri, Deputy Mayors Kimberly Ho and Charlie Chi Nguyen were strong opponents of the Vietnamese government and demanded freedom of the press, democracy and human rights in Vietnam but took action on December 1, 2019 as you put your own self-criticism on things you have asked the Vietnamese government to respect. Asking for democratic, freedoms, are you doing the same thing you banned from other countries? You have been silencing media daily in the city of Westminster and in serious violation of US No. 1 Amendment.

Condemn the President of the United States Donald Trump for holding the flag of the Socialist Republic of Vietnam when he came to Vietnam. You should remember that in July 2020, our country and Vietnam will celebrate the 25th anniversary of the restoration of our relations; and Vietnam is a member of the United Nations. The City of Westminster has the right to make own laws but cannot make laws to rule the federal government.

Please give me the answer before I decide to proceed with a legal procedure as well as protect my personal well-being and all Westminster residents.

Thank you for taking the time to listen and please accept our gratitude here always believing in American justice.   

Respectfully Submitted,

__________________________________________

Nguyen Hung
Director/Editor-in-Chief
KBCHaiNgoai Media Services
14362 Bushard St. SPC#93, Westminster, CA 92683
(714) 469-3202 http://kbchn.com
email: bacha52@gmail.com

cc::
– Vietnamese News Media
– OC Register
– OC Weekly
– LA Times
– Voice of OCNPH2019_678: Bóng đá U22 Việt Nam ghi thành tích chưa từng có tại Á vận hội hay bất cứ nơi nào.

Bóng đá trọn niềm vui
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

NPH2019_681: NB Nguyễn Quang Trường Etcetera thăm tệ xá KBCHN

VHVN tv giới thiệu tủ và bộ sưu tập của KBCHN
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

NPH2019_679: Cầu nối Hà Nội – Quận Cam – Houston

Gợi ý thành lập hội nhà báo Youtuber hải ngoại. Sao không phải là hội ký giả hay hơn?
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

Đức Chinh tỏa sáng, U22 Việt Nam vùi dập Campuchia hiên ngang vào chung kết

Theo MSN.com và Kiến Thức

https://www.msn.com/vi-vn/sports/news/c4-91-e1-bb-a9c-chinh-t-e1-bb-8fa-s-c3-a1ng-u22-vi-e1-bb-87t-nam-v-c3-b9i-d-e1-ba-adp-campuchia-hi-c3-aan-ngang-v-c3-a0o-chung-k-e1-ba-bft/ar-BBXTq9U

Hình Getty

Đội hình dự kiến: Clip Siêu đội hình của U22 Việt Nam đủ sức nghiền nát U22 Campuchia | Khủng hoảng vị trí thủ môn – Nguồn: Youtube

U22 Việt Nam:

Văn Toản, Tấn Sinh, Thanh Thịnh, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Đức Chinh, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Thành Chung, Đức Chiến, Tiến Linh.

U22 Campuchia:

Keo Soksela, Chheng Meng, Ouk Sovann, Yue Safy, Chansopheak, Chanpolin, Muslim, Bunheing, Kakada, Piseth, Keo Sokpheng.

Trận đấu kết thúc.

Sau hơn 90′ thi đấu, U22 Việt Nam chiến thắng U22 Campuchia với tỷ số 4-0. Bằng cú hat-trick của Đức Chinh và 1 bàn của Tiến Linh, thầy trò HLV Park Hang-seo xuất sắc vào chung kết môn bóng đá nam SEA Game 30 gặp U22 Indonesia.

90+4′: Bóng chạm tay Thanh Thịnh trong vòng cấm. U22 Campuchia được hưởng 11m. Trên chấm sút phạt Văn Toản xuất sắc cản phá dứt điểm của đối phương và bảo toàn tỷ số 4-0.

90′: Trận đấu có 2 phút bù giờ.

86′: Trận đấu đang trôi về những phút cuối, U22 Việt Nam vẫn đang làm chủ thế trận. Campuchia chỉ có thể trông chờ vào những tình huống cố định nhưng cũng không thể gây khó khăn cho Văn Toản.

83′: Đức Chinh thoát xuống, đón đường chuyền của đồng đội rồi tung cú dứt điểm quyết đoán bằng chân trái đưa bóng đi vọt xà khung thành U22 Campuchia.

79′: Keo Sokpheng tung cú đá phạt táo bạo. Bóng đi nhẹ và không thể gây khó khăn cho thủ thành Văn Toản.

73′: Yeu Muslim tung cú dứt điểm từ ngoài vùng cấm nhưng bóng đi nhẹ và không thể làm khó thủ thành Văn Toản. Trước đó, trọng tài cũng đã căng cờ báo tiền đạo U22 Campuchia việt vị.

69′: Vào! Từ pha phạt góc của Việt Hưng, Đức Chinh đánh gót kỹ thuật qua 1 rừng chân U22 Campuchia tung lưới thủ môn Keo Soksela nâng tỷ số trận đấu lên 4-0. 

© Kiến Thức

66′: U22 Việt Nam được hưởng quả đá phạt bên cánh trái. Tuy nhiên cầu thủ áo đỏ không có pha chạm bóng tốt, thủ thành U22 Campuchia băng ra bắt gọn bóng.

62′:  Keo Sokpheng thực hiện cú đá phạt táo bạo nhưng bóng đi quá thiếu chính xác.

58′: U22 Việt Nam thay người. Bùi Tiến Dụng vào sân thay Hùng Dũng.

55′: Pha phối hợp khá tốt bên cánh phải của U22 Campuchia. Tuy nhiên Ken Chansopheak không thể vượt qua hậu vệ áo đỏ.

53′: Phía ngoài sân, Quang Hải tranh thủ tập phục hồi trong khu vực kĩ thuật.

© Kiến Thức

50′: Keo Sokpheng có tình huống xô xát với cầu thủ U22 Việt Nam. Trọng tài rút thẻ vàng cho cả Thành Chung và tiền đạo số 14 của U22 Campuchia.

48′: Pha phối hợp như đá tập ở cánh trái của U22 Việt Nam. Đức Chiến căng ngang cho Đức Chinh nhưng hậu vệ U22 Campuchia đã có mặt và phá bóng kịp thời.

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES – JANUARY 12: Vietnam fans is seen during the AFC Asian Cup Group D match between Vietnam and Iran at Al Nahyan Stadium on January 12, 2019 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Francois Nel/Getty Images)

46′: Triệu Việt Hưng vào sân thay Hoàng Đức. HLV Park Hang-seo đã nghĩ về trận chung kết. Ông muốn giữ chân cho các trụ cột ở trận đấu gặp U22 Indonesia.

Hiệp 2 bắt đầu.

Hiệp 1 kết thúc.

Sau 45 phút đầu tiên của trận đấu nhờ cú đúp của Đức Chinh và 1 bàn thắng của Tiến Linh. U22 Việt Nam tạm vươn lên dẫn trước U22 Campuchia với tỷ số 3-0.

48′: Vào! Từ pha tạt bóng của Thái Quý, Đức Chinh chạy cắt mặt đánh đầu tung lưới U22 Campuchia nâng tỷ số 3-0.

© Kiến Thức

45′: U22 Việt Nam thay người. Tiến Linh ra sân, người vào thay là Thái Quý. Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.

41′: U22 Việt Nam đang giảm nhịp đổ trận đấu. Cũng dễ hiểu khi đoàn quân của ông Park Hang Seo đã có 2 bàn thắng. 

38′: Đức Chinh nỗ lực đi bóng sau đường chuyền của Hoàng Đức nhưng một mình anh là không thể tạo ra sự khác biệt trước vòng vây của 3 hậu vệ áo trắng.

© Kiến Thức

36′: U22 Campuchia được hưởng quả đá phạt bên cánh trái, rất may hậu vệ U22 Việt Nam đã kịp thời phá bóng giải nguy.

33′: Thế trận hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của U22 Việt Nam. Các học trò của HLV Park Hang-seo liên tục nằm sân trước lối chơi quyết liệt, không ngại phạm lỗi từ đối thủ.

26′: Vào! Vẫn từ pha bóng vượt biên, Đức Chinh cài người hậu vệ U22 Campuchia, đối mặt với thủ môn Keo Soksela trước khi nhẹ nhàng chích bóng về góc xa nâng tỷ số trận đấu lên 2-0.

© Kiến Thức

22′: Tiến Linh thoát xuống rồi tung cú dứt điểm nhưng không thể gây khó khăn cho thủ thành U22 Campuchia. Cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 trôi qua với U22 Việt Nam.

20′: Vào! từ pha phản công vượt biên, Đức Chinh bình tĩnh chỉnh bóng và tung cú tạt vào trong như đặt cho Tiến Linh đánh đầu chéo góc tung lưới U22 Campuchia.

© Kiến Thức

16′: Sau những phút đầu đá thanh thoát, những phút vừa qua U22 Campuchia bắt đầu đá rắn và liên tục đưa ra những pha phạm lỗi với U22 Việt Nam.

11′: U22 Việt Nam được hưởng quả phạt bên cánh phải. Hoàng Đức treo bóng vào trong, Thành Chung bật cao đánh đầu. Tuy nhiên trọng tài xác định cầu thủ U22 Việt Nam đã phạm lỗi với thủ môn U22 Campuchia.

6′: Kakada tung cú sút phạt ở khoảng cách 30m đưa bóng đi vọt xà khung thành của Văn Toản. 

5′: Hoàng Đức tung cú sút từ ngoài vùng cấm nhưng bóng đi không chính xác.

Tiến Linh hay Đức Chinh sẽ lĩnh xướng hàng công.

© Kiến Thức Tiến Linh hay Đức Chinh sẽ lĩnh xướng hàng công.

2′:  Khá bất ngờ khi U22 Campuchia quyết định đẩy cao đội hình và “đánh phủ đầu” U22 Việt Nam. Trọng tài xác định 2 cầu thủ áo đỏ không phạm lỗi với tiền đạo Campuchia ở tình huống tranh chấp vừa rồi.

19h00: Trận đấu bắt đầu.

18h15: Đội hình chính U22 Việt Nam.

Tiến Linh hay Đức Chinh sẽ lĩnh xướng hàng công.

© Kiến Thức Tiến Linh hay Đức Chinh sẽ lĩnh xướng hàng công.

18h00: CĐV Campuchia không ngán Việt Nam 

Trước thềm trận bán kết gặp U22 Việt Nam bán kết SEA Games 30, các CĐV Campuchia mong đội nhà chứng tỏ được bản lĩnh khi quyết đấu với đối thủ. “U22 Campuchia càng chơi càng hay từ những ngày đầu SEA Games .

Hãy chứng tỏ với U22 Việt Nam rằng chúng ta là đội bóng có thực lực, vào bán kết không nhờ sự may mắn”, cổ động viên có tên Seyha Vong bình luận.  “Chiến thuật và thể lực của các cầu thủ Campuchia ngày càng được cải thiện. Chúc cho những chiến binh Angkor có thể giành huy chương vàng ở giải đấu này”. Một CĐV khác chia sẻ. 

Tiến Linh hay Đức Chinh sẽ lĩnh xướng hàng công.

© Kiến Thức Tiến Linh hay Đức Chinh sẽ lĩnh xướng hàng công.

Trên trang Facebook của hội cổ động viên bóng đá Campuchia lúc này đang có hàng chục ngàn bình luận rôm rả về trận đấu lịch sử giữa U22 Campuchia với U22 Việt Nam. Trong đó tất cả các ý kiến bình luận của CĐV Campuchia đều hết sức tự tin đội nhà sẽ thắng “Rồng vàng”.   

Vào tháng 11 vừa qua, Campuchia cũng từng thắng Thái Lan 2-1 ở vòng loại U19 châu Á. Nên CĐV Pa Ah rất tự tin khi viết: “Chúng ta đã đánh bại Thái Lan thì chẳng có có gì phải ngại Việt Nam. Hãy tiến lên các chàng trai, thời khắc lịch sử đang vẫy gọi. Cứ tiếp tục chơi như những trận đã qua, chúng ta sẽ có mặt ở chung kết”. 

U22 Việt Nam sẽ đối đầu với U22 Campuchia tại bán kết môn bóng đá nam SEA Game 30. Ngay trước khi trận đấu diễn ra rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra cho HLV Park Hang-seo về mặt nhân sự và chiến thuật ông sẽ áp dụng cho đội tuyển U22 Việt Nam trong trận đấu này.

HLV Park đánh U22 Campuchia từ hướng nào?

HLV Park thừa nhận ông kỳ vọng Tiến Linh và Đức Chinh sẽ ghi bàn ở bán kết. Tuy nhiên, viễn cảnh hai chân sút đều có 5 bàn tại SEA Games 30 ra sân từ đầu trên hàng công đội tuyển U22 Việt Nam khó xảy ra vì nhiều cầu thủ U22 Việt Nam đều đang cạn kiệt thể lực sau lịch thi đấu 4 trận/7 ngày.

Tiến Linh hay Đức Chinh sẽ lĩnh xướng hàng công.

© Kiến Thức Tiến Linh hay Đức Chinh sẽ lĩnh xướng hàng công.

HLV Park cũng chia sẻ Trọng Hùng có thể trở lại sau khi dính chấn thương ở trận ra quân với Brunei. Nếu Trọng Hùng xuất hiện, sơ đồ 3-4-3 của HLV Park vẫn có thể thành hình với bộ ba tiền đạo là Trọng Hùng, Đức Chinh/Tiến Linh, Hoàng Đức.

Báo Thái “trù úm” U22 Việt Nam khó giành HCV SEA Game.

Trên trang Live Sport Asia, nhà báo có bút danh Golfs tới từ Thái Lan đã cho rằng U22 Việt Nam có thể không giành huy chương vàng ở SEA Games. “Ở thời điểm hiện tại, Việt Nam đang là đội bóng hùng mạnh nhất ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, nhiều điều chỉ ra rằng họ có thể sẽ không thể giành huy chương ở SEA Games 30”.

Cụ thể đó là những sai lầm của các thủ môn dẫn tới các bàn thua, lời nguyền SEA Games… Ngoài ra tác giả cũng ủng hộ U22 Myanmar có thể lần đầu tiên trở thành nhà vô địch SEA Games. U22 Indonesia cũng có cơ hội trả thù “Rồng vàng” nếu như họ đánh bại U22 Myanmar trong trận bán kết.

Văn Toản liệu có được bắt chính?

Tờ Live Sport Asia đã đưa ra đội hình dự kiến của U22 Việt Nam trong trận đấu với U22 Campuchia. Trong đó, thủ thành Văn Toản tiếp tục được sử dụng.

Văn Toản hay Tiến Dũng sẽ bắt chính?

© Kiến Thức Văn Toản hay Tiến Dũng sẽ bắt chính?

Ngoài ra, Đức Chiến cũng được góp mặt ngay từ đầu ở vị trí trung vệ bên cạnh Tấn Sinh và Văn Hậu. Hai hậu vệ cánh của U22 Việt Nam là Thanh Thịnh và Trọng Hoàng. Trong khi đó, Việt Hưng và Hùng Dũng sẽ đóng vai trò tiền vệ trung tâm, còn Hoàng Đức, Đức Chinh và Tiến Linh sẽ đá trên hàng công.

Lực lượng

– U22 Việt Nam: Vắng Quang Hải (chấn thương); Khả năng ra sân của Trọng Hùng còn bỏ ngỏ.

– U22 Campuchia: Vắng Sieng Chanthea (treo giò).Phong độ đối đầu: 

– U22 Việt Nam vẫn đang duy trì mạch trận bất bại ở SEA Games 30 (thắng 4, hòa 1).

– U22 Campuchia chỉ để thua 1 trận ở vòng bảng SEA Games 30 (thắng 2, hòa 1, thua 1).

– Trong 3 lần chạm trán Campuchia trước đây ở môn bóng đá nam SEA Games (vào các năm 1995, 2009 và 2017), Việt Nam đều thắng, ghi tới 14 bàn và chỉ 2 lần để thủng lưới.00:0402:01  HQ Đức Chinh tỏa sáng, U22 Việt Nam vùi dập Campuchia hiên ngang vào chung kết

Bóp nghẹt U22 Campuchia, U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 30

THS2018 – Trên cả tuyệt vời

https://vtc.vn/bop-nghet-u22-campuchia-u22-viet-nam-vao-chung-ket-sea-games-30-d514752.html

(VTC News) – U22 Việt Nam thể hiện sức mạnh vượt trội, đánh bại U22 Campuchia 4-0, giành vé vào chung kết SEA Games 30.

Lần đầu tiên ở SEA Games 30, HLV Park Hang Seo tung cặp tiền đạo Hà Đức Chinh- Nguyễn Tiến Linh vào sân thi đấu ngay từ đầu. Trong suốt vòng bảng SEA Games 30, mỗi khi U22 Việt Nam sử dụng 2 cầu thủ này, đối thủ đều bị bóp nghẹt. U22 Campuchia cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi HLV Park Hang Seo sử dụng đội hình thiên hẳn về tấn công và không ngần ngại bung sức chơi phủ đầu.

Phút 20, Tiến Linh mở tỷ số cho U22 Việt Nam. Đức Chinh lật cánh chuẩn xác đến từng li đưa bóng tới đúng vị trí của Tiến Linh. Tiền đạo đang khoác áo B.Bình Dương bật cao, đè hậu vệ U22 Campuchia trên không, lắc đầu mở tỷ số cho đội nhà.

Video: U22 Việt Nam 4-0 U22 Campuchia

U22 Việt Nam tiếp tục tung đòn không ngừng nghỉ. Phút 26, Thành Chung kiến tạo tuyệt vời cho Hà Đức Chinh bứt tốc độ rất nhanh, loại bỏ hậu vệ của U22 Campuchia. Đối mặt với thủ môn, Đức Chinh nhanh chân dứt điểm nhẹ nhàng, nâng tỷ số lên thành 2-0 cho U22 Việt Nam. 

Với thế trận dễ chịu, HLV Park Hang Seo yêu cầu các học trò khẩn trương khép vòng vây, xuyên phá hàng thủ yếu ớt của đối phương. U22 Campuchia gần như vỡ mọi phương án đối phó, chỉ gắng gượng thể hiện tinh thần ở đôi ba pha va chạm nhiệt quá mức cần thiết, còn lại các mảng miếng phối hợp đều bị vô hiệu hoá hoàn toàn.

Để rồi, Hà Đức Chinh khép lại hiệp 1 hoàn hảo với cú đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 3-0.

Chỉ cần 45 phút, lối chơi rực lửa của thầy trò Park Hang Seo đã đập tan mọi nghi ngại sau vòng bảng. Cũng chỉ cần từng đó thời gian để Hà Đức Chinh và Tiến Linh dắt tay nhau trở thành những tiền đạo hay nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam ở đấu trường SEA Games.

Bước sang hiệp 2, HLV Park Hang Seo đưa Hùng Dũng và Hoàng Đức ra nghỉ. U22 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu, nhưng cũng dễ dàng có được bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0. Từ cú đá phạt góc của đồng đội, Đức Chinh chạm bóng vừa đủ khiến hậu vệ U22 Campuchia lóng ngóng đá phản lưới nhà.

Bop nghet U22 Campuchia, U22 Viet Nam vao chung ket SEA Games 30 hinh anh 1
Hà Đức Chinh trở thành cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất ở đấu trường SEA Games. (Ảnh: Hồng Nam)

Phút 90+3, U22 Campuchia được hưởng phạt đền nhưng Văn Toản vẫn xuất sắc cứu thua cho U22 Việt Nam. Thắng chung cuộc 4-0, U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 30 đầy thuyết phục.

Điều đáng tiếc duy nhất trong chiến thắng hôm nay có lẽ là việc Tiến Linh phải tập tễnh rời sân vì chấn thương. HLV Park Hang Seo sẽ buộc phải có toan tính kỹ hơn cho trận chung kết với U22 Indonesia sau đây 3 ngày.

NHẠC DƯƠNG

Nghị quyết 4953 của thành phố Westminster là một quyết nghị "khủng bố"

Nhà báo NPH yêu cầu thành phố Westminster thu hồi NQ 4953
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

From: Nguyen Hung                                         06 tháng 12 năm 2019   
Freelance Reporter

To:    Honorable Mayor, Tri Ta
Honorable City Council members
Honorable City Manager and City Lawyer

Chủ đề: Resolution No. 4953 đã mang khủng bố đến thành phố cúng ta

Thưa quý vị,

Tôi, Nguyễn Hùng, cư dân Westminster, viết thư này để yêu cầu hội đồng nghị viên thành phố Westminster vui lòng ngày lập tức hãy hủy bỏ Nghị quyết số 4953 đã được chấp thuận bởi chỉ có 3 nghị viên vào ngày 11 tháng 9 năm 2019 vì những lý do như sau:

Đúng như sự cảnh báo của tôi tại phiên họp ngày 25 tháng 9 năm 2019, nếu nghị quyết được thông qua thì nó sẽ là nguyên nhân khuyến khích tình trạng mất an ninh vì cộng đồng người Mỹ gốc Việt thì việc này mang tính rất nhạy cảm.

Theo mục 2 của quyết định của bản nghị quyết 4953 mang nội dung “Do đó, Nay quyết nghị rằng, Hội đồng thành phố khuyến khích tất cả cư dân hãy lên tiếng nói chống lại các cá nhân có những đặc điểm “tiếp tay và hỗ trợ” như đã nêu trên và khuyến khích họ trở về với chính nghĩa của tự do và dân chủ, thay vì tiếp tục gây hỗn loạn và mất trật tự chỉ để tiếp tay duy trì chính quyền cộng sản tại Việt Nam.”   

Kính mời quý vị xem đoạn video của buổi tuần hạnh mà tôi nghĩ có sự tiếp tay của thị trưởng Tạ Đức Trí.

Lý do tôi viết như vậy vì sự việc đã xảy ra ngày 1/12/2019 sau khi khi buổi tuần hành chấm dứt. Ông Trần Nhật Phong, người vừa bị thua một vụ kiện với tỉ phú Hoàng Kiều ngày 18/11/2019 vừa qua, đã dùng microphone công khai nêu đích danh ông Khải Đào một nhà báo và thường xuyên có mặt trong nhiều phiên họp của hội đồng thành phố Westminster cùng một cư dân Westminster, 85 tuổi ông Nguyễn Mạnh Cường là Việt Gian, Việt Cộng.

Tệ hại hơn là lời xúc phạm công khai này đã được tố cáo trước mặt Thị trưởng Tạ Đức Trí và Nghị viên Charlie Chí Nguyễn. Cả 2 người đều im lặng.

Ngoài việc vu cáo 2 người này là Việt gian, Việt Cộng theo đúng tinh thần của nghị quyết 4953. Họ cũng đã cấm ông Khải Đào làm công việc tác nghiệp báo chí là thu hình phóng sự một sinh hoạt cộng đồng người Việt ngoài công cộng (không phải là họp kín nội bộ.) Không những vậy họ đã dùng đất cát ném vào mặt ông Khải Đào.

Riêng cụ ông Nguyễn Mạnh Cường có lẽ vì lớn tuổi, hom hen, gầy ốm nên thanh niên mặc áo xanh da trời, đội nón baseball màu xanh nước biển chỉ giơ tay hù dọa mà không đánh.

Về phần thành phố Westminster tôi thành khẩn kêu gọi lương tâm của ông Eddie Manfro, Tổng quản trị thành phố, luật sư thành phố hãy ngày lập tức khuyến cáo hội đồng thành phố 5 người mà trong đó đã có 2 nghị không đồng ý ký phê chuẩn nghị quyết 4953 thu hồi nghị quyết “khủng bố và giết người” này.

Câu chuyện rất dài quý vị vui lòng xem video đính kèm để thấy chính quý vị cũng đã vi phạm vào Nghị Quyết 4953 này: https://youtu.be/Pk9F-T9fIAY

Chúng ta hãnh diện là nước văn minh dân chủ hàng đầu thế giới nhưng chúng ta đã hành xử như những quốc gia đệ tam thiếu văn minh, thiếu tự do và thiếu dân chủ như trong ngày 1/12/2019 vùa qua. Quyền công dân của người dân Westminster đang bị một ông Thị trưởng sắp bị bãi nhiệm đã tước đọat trong cuộc tuần hạnh ngày 1/12/2019. Họ đã bị cư dân Westminster tỏ thái độ bằng hơn 12 ngàn chữ ký hợp lệ đòi bãi nhiệm. Cho nên trong cuộc tuần hành với những người được “thuê mướn” từ Texas, Seattle, Sacramento và San Jose với chủ đề “Ủng hộ chống bãi nhiệm Thị trưởng Tạ Đức Trí và công bố danh sách những tay sai Cộng Sản nằm vùng.” Không có khuôn mặt nào của cư dân và hội đoàn người Việt nào tại Westminster tham gia.  

Thị trưởng Tạ Đức Trí, Phó thị trưởng Kimberly Hồ và Charlie Chí Nguyễn là những người từng mạnh mẽ chống đối nhà cầm quyền CSVN và đòi hỏi tự do báo chí, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam nhưng hành động ngày 1/12/2019 quý vị đã tự bôi tro trét chấu vào những điều quý vị đòi hòi nhà cầm quyền Việt Nam phải tôn trọng. Yêu cầu những điều tự do dân chủ thì chính quý vị lại thực hiện điều quý vị cấm quốc gia khác? Quý vị đã bịt miệng truyền thông ngày tại thành phố Westminster và vi phạm nặng nề Tu Chính Án số 1 của Hoa Kỳ. Hãy lên án Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vì ông đã cầm quốc kỳ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khi đến Việt Nam. Quý vị nên nhớ tháng 7 năm 2020 quốc gia chừng ta và Việt Nam sẽ kỷ niệm 25 năm tái lập bang giao và Việt Nam là một thành viên của Liên Hiệp Quốc. Thành phố Westminster có quyền làm luật tự trị nhưng không thể làm luật để ngự trị chính phủ liên bang.    

Quý vị vui lòng cho tôi câu trả lời trước khi tôi quyết định tiến hành một thủ tục luật pháp cũng như bảo vệ cuộc sống an lành cho cá nhân tôi cùng toàn thể cư dân Westminster.

Cám ơn quý vị dành thì giờ lắng nghe và vui lòng chấp nhận lòng biết ơn của chúng tôi ở đây luôn luôn tin tưởng vào công lý của Hoa Kỳ.

Trân trọng,

__________________________________________

Nguyen Hung

Director/Editor-in-Chief
KBCHaiNgoai Media Services
14362 Bushard St. SPC#93, Westminster, CA 92683
(714) 469-3202 http://kbchn.com
email: bacha52@gmail.com

cc:- Vietnamese News Media
– OC Register
– OC Weekly
– LA Times
– Voice of OC

Mời xem youtube mới của ô Nguyễn Thanh Tú về vụ Voice đưa lậu người vào Canada

Hoàng Lan Chi- Youtube mới của NT Tú: Những bằng cớ Dũng Loa ra vào VN sau khi định cư Ở Canada do Voice giúp- Dec 4, 2019 by hoanglanchi

Mời xem youtube mới của ô Nguyễn Thanh Tú về vụ Voice đưa lậu người vào Canada

Bằng chứng vụ Dũng Loa ra vào VN sau khi định cư ở Canada

Ô Nguyễn Thanh Tú về VN vào dịp có đá bóng. Vì rất thích môn thể thao này nên ô Tú đã chia sẻ niềm vui với các học sinh ở VNCS. Do đó có hình ảnh các cháu với áo đỏ và ngôi sao, icon của VNCS. Tiếp đó là các “nẻo đường VN”. Ý tôi ám chỉ ô Tú thu một số hình ảnh đặc trưng ở những nơi ông đi qua và ông “hòa nhập” vào với người dân. Điều này có ở Nguyễn Thanh Tú vì Tú làm báo với cha, cố ký giả Đạm Phong, từ bé nên ảnh hưởng và yêu VN sâu đậm qua lũy tre làng, qua cánh đồng lúa chín, qua gánh hàng rong vỉa hè..Ô Tú cũng bị ảnh hưởng bởi thân mẫu là nhà giáo, người Bắc. Vì thế, tuy trưởng thành ở Mỹ, có những suy nghĩ và lý luận kiểu Mỹ nhưng “tình cảm”, lề thói, nề nếp gia đình của ô Tú lại “rất đỗi VN”.

Tóm tắt youtube này:

1) Nhắc lại: Khi điều tra về Việt Tân, được thuyền nhân ở Thái kêu cứu, ô Tú mới xem xét và từ đó khám phá ra vụ VOICE nhập lậu người vào Canada. Ô Tú tố cáo, có bằng cớ, vào 2018. Voice Trịnh Hội, Nam Lộc, Đỗ Kỳ Anh, họp báo: phủ nhận, vu cáo, mạ lị.

2) Nhắc lại: Khi truyền thông Canada CBC phỏng vấn môt thuyền nhân VN đến Canada,Sapbay Kiang thì ô Tú cho họ biết “ họ đã phỏng vấn người được nhập cư lậu”. CBC hỏi và ô Tú trưng mọi tài liệu. CBC đã dùng 1 năm để “confirm” tài liệu từ ô Tú. Sau đó vào tháng 10/2019, CBC mới phổ biến ở net. Voice Trịnh Hội không cãi được bèn đổ hết tội cho LM Nam Wong ( list thuyền nhân là Hội xin từ LM NamWong!) rồi sau này tiến bộ hơn, “đổ tội nặng hơn” ( chính LM Nam Wong sau này nộp trực tiếp cho Canada). Trịnh Hội chối tội bằng cách nói rằng Voice chỉ giúp làm giấy tờ. Đây là “ngụy biện”. Lý do: Ts Lê Duy Cấn đã dùng yếu tố then chốt này để được CP Canada mở lòng nhân đạo ( thuyền nhân đến Thái từ khoảng 86-đến 91, bị rớt thanh lọc, không về VN, trốn ở lại Thái, sông lưu lạc vô tổ quốc hơn 20 năm).

TS Cấn ĐÃ GIAO cho Trịnh Hội có trách nhiệm lập hồ sơ các thuyền nhân. Như thế, câu đâu tiên mà Trịnh Hội phải hỏi thuyền nhân là ( có về VN bao giờ chưa?). Mọi người có QUYỀN NGHI NGỜ: Trịnh Hội đã lợi dụng kẽ hở, chỉ đưa bản Summary của ( cái bản ký kết giữa TS Cấn-CP Canada) mà thôi cho thuyền nhân mà bản SUMMAY này coi vụ ( chưa bao giờ về VN là đương nhiên, nên không lập lại). Trịnh Hội cũng lợi dụng lòng tốt của LM Nam Wong nhưng rất may LM Wong chỉ chứng nhận 108 người của list nộp cho Canada, là thuyền nhân TỪNG ĐẾN THÁI chứ LM không hề chứng nhận là họ chưa bao giờ về VN). Là luật sư và có lẽ “bản chất lưu manh” nên Trịnh Hội đã giả vờ yêu cầu LM Nam Wong, sau này, nộp thẳng list cho Canada ( để phòng ngừa lỡ có gì thì đổ cho Linh Mục. Y chang, bây giờ thì Trịnh Hội đổ thừa là sau này Cha Nam Wong trực tiếp nộp list, Trịnh Hội “ngây thơ” không biết gì cả). CP Canada hoàn toàn “bẻ gãy” được lý luận này của Trịnh Hội. Lý do, TS Lê Duy Cấn chịu trách nhiệm với CP Canada và TS Cấn giao cho Voice thì Voice CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TS CẤN! TỨC LÀ VOICE CÓ NGHĨA VỤ LÀM ĐÚNG, CÓ DANH SÁCH ĐÚNG. ( Bản summary ghi rõ, những trường hợp gian lận sẽ bị xet xử!).

3) Trong youtube này, ô Nguyễn Thanh Tú “hệ thống hóa” vụ Võ Văn Dũng tức Dũng Loa. Bao gồm: 1) Mail từ bà Lê Thị Ba cho biết Dũng Loa từng về VN. 2) Mail từ cảm tình viên của Voice, Nguyễn Ngọc Quang, cho biết “ Dũng Loa bị ‘thộp cổ’ về VN vào 1996. 3) Hộ chiếu của VNCS cấp cho Dũng Loa vào 2016 ( tức là sau khi Dũng Loa được định cư ở Canada) 4) Bằng lái xe quốc tế mà Dũng Loa xin ở VNCS. 5) Công ty du lịch do Dũng Loa làm giám đốc. ( Đây là những bằng chứng mà Nam Lộc luôn chụp mũ là bịa đặt!)

4) Có nghĩa là: 1) Dũng Loa đã về VN, sinh sống hợp pháp, có Chứng Minh Nhân Dân, có Hộ Chiếu, được kinh doanh. 2) Có nghĩa là Dũng Loa KHÔNG HỀ VÔ TỔ QUỐC, LƯU LẠC, trốn bất hợp pháp về thăm gia đình như Nam Lộc nói láo. 3) Dũng Loa dùng “Travel Document” do Canada cấp để đi từ Canada đến Thái Lan. ( tờ giấy này Canada cấp cho các thuyền nhân được định cư ở Canada trong chương trình Nhân Đạo, được đi khắp các nước trừ VNCS). Sau đó Dũng Loa dùng hộ chiếu của VNCS cấp để ra vô Thái-Việt Nam.

5) Có nghĩa là: Nam Lộc gào thét thảm thiết để móc túi các ông già bà cả giàu lòng thương người nhưng không đọc net nên ít tin tức bằng chương trình gây quỹ ( Người vẫn cứu người, những đồng bào đang lưu lạc vô tổ quốc hơn 20 năm..); Trịnh Hội đã “lưu manh” khi đổ tội cho LM Nam Wong và đổ cả trách nhiệm cho “thuyền nhân”. Mọi người CÓ QUYỀN NGHI NGỜ VOICE-TRỊNH HỘI đã ăn tiền nhiều đầu: tiền của Dũng Loa, tiền của bá tánh hải ngoại, tiền của chồng cũ của vợ Dũng Loa…

KẾT LUẬN: hãy phổ biến để giúp đồng bào ít tin tức ( vì tuổi tác, không biết xem net) ( vì bận kiếm sống, không đọc được nhiều net) không bị VOICE-Nam Lộc lường gạt móc túi nữa.

Hành động trên của Trịnh Hội: 1) Lường gạt CP Canada. 2) Lợi dụng và phụ lòng tốt của CP Canada. 3) Làm CP Canada nhìn “người Việt” bằng con mắt khinh bỉ, ghê tởm. 4) Nhẫn tâm móc túi của ô già bà cả giàu lòng bác ái. 5) Lấy mất chỗ của thuyền nhân đủ điều kiện , dành cho các thương gia sung túc khá giàu có như Dũng Loa, Sapbay Kiang, Lan Anh

Những ai còn a dua theo Việt Tân-Voice-Nam Lộc: là a tòng với tội ác.

Hoàng Lan Chi

12/2019

PS: các youtuber, khi làm youtube, nên tôn trọng SỰ THẬT. Ví dụ, sự thật về Dũng Loa ra vô VN là từ ô Nguyễn Thanh Tú, đã phổ biến từ 2018 và trưng thêm bằng cớ vào Oct 2019. Không phải quý vị là người KHÁM PHÁ RA! Sau nữa, case Dũng Loa: KHÔNG DÍNH LÍU GÌ ĐẾN CAO ỦY TỊ NẠN LHQ. Dũng Loa vượt biên đến Thái, có ID với Cao Ủy. Rớt thanh lọc. Dũng Loa về VN. Nếu Dũng Loa qua Thái lần 2 với “tư cách” vượt biên: Dũng sẽ được Cao Ủy LHQ cấp ID mới. Chuyện này chỉ dính líu đến CP Canada. Do đó, PHẢI TỐ CÁO VỚI CANADA, KHÔNG PHẢI LÀ TỐ CÁO VƠI CAO ỦY LHQ!