Category Archives: Chiến tranh Việt Trung 1979

Chiến tranh Biên giới 1979: Cuộc chuyển quân thần tốc (4)

http://infonet.vn/chien-tranh-bien-gioi-1979-cuoc-chuyen-quan-than-toc-post158490.info

Trường Sơn

Cuộc chiến nổ ra giữa lúc phần lớn các quân đoàn dự bị chiến lược đang còn phải chiến đấu với quân Khmer Đỏ ở Campuchia. Để tăng cường sức mạnh, Bộ Quốc phòng đã huy động lực lượng tuyến sau lên.

Continue reading Chiến tranh Biên giới 1979: Cuộc chuyển quân thần tốc (4)

Advertisements

Biên giới phía Bắc 1979: 30 ngày không thể nào quên (3)

Trường Sơn

http://infonet.vn/bien-gioi-phia-bac-1979-30-ngay-khong-the-nao-quen-3-post158489.info

Tại Lạng Sơn, cuộc xâm lược của Bắc Kinh được tiến hành trên các hướng chính Đồng Đăng-Văn Lãng, bắc Cao Lộc và Lộc Bình.

Continue reading Biên giới phía Bắc 1979: 30 ngày không thể nào quên (3)

Biên giới phía Bắc 1979: 30 ngày không thể nào quên (2)

(THS): Tác giả viết ngày 17/02/2015

http://infonet.vn/bien-gioi-phia-bac-1979-30-ngay-khong-the-nao-quen-2-post158488.info

Trường Sơn

Sáng ngày 17-2-1979, pháo binh Trung Quốc đã khai hỏa vào các mục tiêu trong lãnh thổ Việt Nam, mở màn cuộc xâm lược. Cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc của quân và dân Việt Nam chính thức bắt đầu.

Continue reading Biên giới phía Bắc 1979: 30 ngày không thể nào quên (2)

Biên giới phía Bắc 1979: 30 ngày không thể nào quên (1)

(THS): Bài viết ngày 16/02/2015

Trường Sơn

Cuối năm 1978, để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh xâm lược mà phía Trung Quốc gọi là “phản kích tự vệ chống Việt Nam”, giới cầm quyền Bắc Kinh đã tập trung một bộ phận lớn quân đội ở khu vực biên giới.

Continue reading Biên giới phía Bắc 1979: 30 ngày không thể nào quên (1)