Category Archives: Chiến tranh Việt Mỹ

Nghệ An kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng nói “Truông Bồn mãi mãi là địa chỉ đỏ về truyền thống anh hùng của dân tộc”. Continue reading Nghệ An kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn

Chiến dịch Linebacker II

Chiến dịch Linebacker II là chiến dịch quân sự cuối cùng của Hoa Kỳ chống lại Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trong Chiến tranh Việt Nam, từ 18 tháng 12 đến 30 tháng 12 năm 1972 sau khi Hội nghị Paris bế tắc và đổ vỡ do hai phía Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mỹ bất đồng về các điều khoản trong hiệp định. Continue reading Chiến dịch Linebacker II