Category Archives: Sáng Tạo -Kỹ Thuật – CNTT

Nữ sinh Bách khoa sáng tạo máy nhận biết ký tự bằng não

Continue reading Nữ sinh Bách khoa sáng tạo máy nhận biết ký tự bằng não

Advertisements