CHÚ TỄU

Câu ca dao khuyên người đời lúc nào cũng hãy là chính mình, nghĩ bằng bộ óc của mình, hành … More