GIÁO GIỞ LẠI LÊN ĐƯỜNG

THS2018 - Nội dung bài viết thể hiện của tác giả không nhất thiết là chủ trương và đường lối của Thiên Hạ Sự. Tôn Nữ Hoàng Hoa LTG:Bài viết hơi dài vì phải trưng bày dẫn chứng. Xin cảm ơn lòng kiên nhẫn của qúivị trước. Kính TNHH. Trong internet gần đây có một … Continue reading GIÁO GIỞ LẠI LÊN ĐƯỜNG

Video của cư dân Westminster cho là ông Ngô Kỷ đã kỳ thị và gây chia rẽ cộng đồng

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Camilla Burns David Johnson and I are talked about at this point in this video from the psycho Ky Ngo prompted by his partner Nam Quan aka William Trust. I heard the word RACIST after our names. There will be a live broadcast on PhoBolsa TV in a few minutes - I gave a pretty detailed … Continue reading Video của cư dân Westminster cho là ông Ngô Kỷ đã kỳ thị và gây chia rẽ cộng đồng

Voice of Orange County chạy tiêu đề thành phố Westminster có thể có người Việt Nam đầu tiên làm Tổng Quản Trị, nhưng dư luận đang phản đối

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Có tất cả 42 đơn xin việc City Manager, vậy mà luật sư Nguyễn Quốc Lân bảo là không ai muốn làm nên phải chọn Chu Tháihttps://voiceofoc.org/2020/07/westminster-could-have-its-first-vietnamese-american-city-manager-but-he-comes-with-controversy/https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ae1a5845c-f523-49a5-a981-5d2e65dcee2e&fbclid=IwAR08jBZOIObCysY_1qZbeCrFo_2IJEx2wol3v-npYen8AB4vs-p1B0_kX3o https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ad7667841-15ef-4864-ad0d-fd6b2a80632d&fbclid=IwAR26prYLaenfe0HWpU4rGynv9Y9NXF30Ydv61nWDP_Y0M49kAxtaK_sGTUo Luật Sư Nguyễn Quốc Lân Hội Đồng Thành Phố Westminster (HDTP) dự trù sẽ bổ nhiệm ông Chương Thái hay Chu Thái vào chức vụ Tổng … Continue reading Voice of Orange County chạy tiêu đề thành phố Westminster có thể có người Việt Nam đầu tiên làm Tổng Quản Trị, nhưng dư luận đang phản đối

TP Westminster sắp có Tổng Quản Trị (City Manager) mới là người Mỹ gốc Việt và Sức Mạnh của Internet.

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Frank Tran http://www.SucManhCongDong.net/3272 Theo luật Brown Act, thành phố phải thông báo cho dân chúng nghị trình buổi họp sắp tới trước 72 giờ. Hôm qua, TP vừa đưa ra nghị trình buổi họp ngày 8/7/20 (July 8, 20) có phần TP sẽ cứu xét và bổ nhiệm người Tổng Quản Trị (City Manager) … Continue reading TP Westminster sắp có Tổng Quản Trị (City Manager) mới là người Mỹ gốc Việt và Sức Mạnh của Internet.

Radio Cầu Muối Ngụy Vũ lại giở trò vu cáo, dơ bẩn.

 Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln THS2018 - Cũng giống như nb NPH bị thằng Hoàng Duy Hèn bế tắc "sinh lý" vì vợ bỏ vu khống nhà báo "tống tiền" mà không đưa ra được bằng chứng. Nay biến tướng viết sex nhảm nhí trên youtube vì không được về Việt Nam làm "đại tiện nhăn răng". Các bạn … Continue reading Radio Cầu Muối Ngụy Vũ lại giở trò vu cáo, dơ bẩn.

Bằng Cớ Miệt Thị người ủng hộ Trump từ cụ Hoàng Cơ Lân (Đại tóe bác sĩ quân Y VNCH)

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Hoàng Lan Chi DưỚI đây là mails từ quý ông Hoàng Cơ Lân, Trần Huy Bích. Hãy coi những chỗ được tô đỏ (HC Lân:Tôi chỉ xin nhắc lại câu của Martin Luther King "I have a Dream", giấc mơ ...hãy quên anh Trump và những dân "bựa" suy tôn anh ấy đi!) ( TH Bích: Vũ Linh viết bài bậy bạ … Continue reading Bằng Cớ Miệt Thị người ủng hộ Trump từ cụ Hoàng Cơ Lân (Đại tóe bác sĩ quân Y VNCH)

GS VŨ QUÝ KỲ CHO VIỆT TÂN HOÀNG TỨ DUY MỘT BÀI HỌC ĐẮT GIÁ

 Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Mặt Hoàng Tứ Duy giống anh ngố thì trả lời ngốc cũng đúng thôi. Việt Tân theo Dân Chủ nên trả lời ngọng miệng lẹo lưỡi không lạ Hoàng Lan Chi viết: Hoàng Tứ Duy, cậu ấm, con Hoàng Cơ Định, phát ngôn nhân chính thức của đảng Việt Tân trả lời phỏng vấn … Continue reading GS VŨ QUÝ KỲ CHO VIỆT TÂN HOÀNG TỨ DUY MỘT BÀI HỌC ĐẮT GIÁ

Thư phản đối của bà Terry Rains cư dân Westminster về ứng viên Tổng Quản Trị TP.

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln 7 tháng 5 năm 2020 Hội đồng thành phố WestminsterThị trưởng Tri TaPhó Thị trưởng Kimberly Ho Hội đồng Thành viên Chi Charlie Nguyễn Thành viên Hội đồng Sergio Contreras Hội đồng Thành viên Tai Do Văn phòng luật sư thành phố WestminsterLuật sư thành phố Richard "Dick" JonesTrợ lý luật sư thành phố … Continue reading Thư phản đối của bà Terry Rains cư dân Westminster về ứng viên Tổng Quản Trị TP.

Thư phản đối Hội đồng thành phố Westminster tuyển dụng người gian

Wiki Twitter Facebook Instagram LinkedlnEnglish version is below: From: Nguyen Hung                                                     5 tháng 7 năm 2020        Freelance Reporter To:    Honorable Mayor, Tri Ta Honorable City Council members Honorable Acting City Manager and City Lawyer Chủ đề: Phản đối bổ nhiệm Giám đốc điều hành thành phố Chu Thai. Kính thưa quý vị, Được biết trong phiên họp … Continue reading Thư phản đối Hội đồng thành phố Westminster tuyển dụng người gian

Ban điên dại cộng đồng Houston đại diện ai mà dám đại tiện lên danh dự tập thể Người Việt Houston nói riêng và hải ngoại nói chung?

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Từ: Long Dien <long_dien@ymail.com>Date: Th 4, 1 thg 7, 2020 vào lúc 23:27Subject: Re: Hong Kong City MallTo: <PhungSuXaHoi@googlegroups.com> Kính thưa quý diễn đàn. cái Billboard này đồng hương đã phát hiện ngày  hôm qua 30/6/2020, đến ngay mới thấy Ông Đông Y sĩ Nhất Nguyên Kangen than thở với nổi buồn nặng triểu trong lòng … Continue reading Ban điên dại cộng đồng Houston đại diện ai mà dám đại tiện lên danh dự tập thể Người Việt Houston nói riêng và hải ngoại nói chung?