Category Archives: Bình Luận – Phê Phán – Nhận Định

Bình Luận – Phê Phán – Nhận Định

NPH2019_676: Nhà báo NPH yêu cầu thành phố Westminster thu hồi NQ "khủng bố" 4953

Video này thay thế cho NPH2019_675 vì quên thêm video “khủng bố”. Bạn vẫn có thể xem video cũ (thí dụ comnent) bằng cách bấm vào link Youtube https://youtu.be/kpNPXTfIB9Q
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

Vietnamese version

From: Nguyen Hung                                                     06 tháng 12 năm 2019       
Freelance Reporter

To:    Honorable Mayor, Tri Ta
Honorable City Council members
Honorable City Manager and City Lawyer

Chủ đề: Resolution No. 4953 đã mang khủng bố đến thành phố chúng ta

Thưa quý vị,

Tôi, Nguyễn Hùng, cư dân Westminster, viết thư này để yêu cầu hội đồng nghị viên thành phố Westminster vui lòng ngày lập tức hãy hủy bỏ Nghị quyết số 4953 đã được chấp thuận bởi chỉ có 3 nghị viên vào ngày 11 tháng 9 năm 2019 vì những lý do như sau:

Đúng như sự cảnh báo của tôi tại phiên họp ngày 25 tháng 9 năm 2019, nếu nghị quyết được thông qua thì nó sẽ là nguyên nhân khuyến khích tình trạng mất an ninh vì cộng đồng người Mỹ gốc Việt thì việc này mang tính rất nhạy cảm.

Theo mục 2 của quyết định của bản nghị quyết 4953 mang nội dung “Do đó, Nay quyết nghị rằng, Hội đồng thành phố khuyến khích tất cả cư dân hãy lên tiếng nói chống lại các cá nhân có những đặc điểm “tiếp tay và hỗ trợ” như đã nêu trên và khuyến khích họ trở về với chính nghĩa của tự do và dân chủ, thay vì tiếp tục gây hỗn loạn và mất trật tự chỉ để tiếp tay duy trì chính quyền cộng sản tại Việt Nam.”   

Kính mời quý vị xem đoạn video của buổi tuần hạnh mà tôi nghĩ có sự tiếp tay hay tổ chức bởi thị trưởng Tạ Đức Trí.

Lý do tôi viết như vậy vì sự việc đã xảy ra ngày 1/12/2019 sau khi khi buổi tuần hành chấm dứt. Ông Trần Nhật Phong, người vừa bị thua một vụ kiện với tỉ phú Hoàng Kiều ngày 18/11/2019 vừa qua, ông này cũng là người được hội đồng thành phố cấp giấy phép tổ chức diễn hạnh Tết 2019, đã dùng microphone công khai nêu đích danh ông Khải Đào một nhà báo và thường xuyên có mặt trong nhiều phiên họp của hội đồng thành phố Westminster cùng một cư dân Westminster, 85 tuổi ông Nguyễn Mạnh Cường là Việt Gian, Việt Cộng.

Tệ hại hơn là lời xúc phạm công khai này đã được tố cáo trước mặt Thị trưởng Tạ Đức Trí và Nghị viên Charlie Chí Nguyễn. Cả 2 người đều im lặng. Không ai có cử chỉ để chấm dứt lời vu cáo đầy xúc phạm danh dự này.

Ngoài việc vu cáo 2 người này là Việt gian, Việt Cộng theo đúng tinh thần của nghị quyết 4953 (cả 2 người chưa từng về Việt Nam.) Họ cũng đã cấm ông Khải Đào làm công việc tác nghiệp báo chí là thu hình phóng sự một sinh hoạt cộng đồng người Việt ngoài công cộng (không phải là họp kín nội bộ.) Không những vậy họ đã dùng đất cát ném vào mặt ông Khải Đào.

Riêng cụ ông Nguyễn Mạnh Cường có lẽ vì lớn tuổi, hom hen, gầy ốm nên thanh niên mặc áo xanh da trời, đội nón baseball màu xanh nước biển chỉ giơ tay hù dọa mà không đánh.

Về phần thành phố Westminster tôi thành khẩn kêu gọi lương tâm của ông Eddie Manfro, Tổng quản trị thành phố, luật sư thành phố hãy ngày lập tức khuyến cáo hội đồng thành phố 5 người mà trong đó đã có 2 nghị không đồng ý ký phê chuẩn nghị quyết 4953 thu hồi nghị quyết “khủng bố và giết người” này.

Câu chuyện rất dài quý vị vui lòng xem video đính kèm để thấy chính quý vị cũng đã vi phạm vào Nghị Quyết 4953 này: https://youtu.be/Pk9F-T9fIAY

Chúng ta hãnh diện là nước văn minh dân chủ hàng đầu thế giới nhưng chúng ta đã hành xử như những quốc gia đệ tam thiếu văn minh, thiếu tự do và thiếu dân chủ như trong ngày 1/12/2019 vùa qua. Quyền công dân của người dân Westminster đang bị một ông Thị trưởng sắp bị bãi nhiệm đã tước đọat trong cuộc tuần hạnh ngày 1/12/2019. Họ đã bị cư dân Westminster tỏ thái độ bằng hơn 12 ngàn chữ ký hợp lệ đòi bãi nhiệm. Cho nên trong cuộc tuần hành với những người được “thuê mướn” từ Texas, Seattle, Sacramento và San Jose với chủ đề “Ủng hộ chống bãi nhiệm Thị trưởng Tạ Đức Trí và công bố danh sách những tay sai Cộng Sản nằm vùng.” Không có khuôn mặt nào của cư dân và hội đoàn người Việt nào tại Westminster tham gia. 

Thị trưởng Tạ Đức Trí, Phó thị trưởng Kimberly Hồ và Charlie Chí Nguyễn là những người từng mạnh mẽ chống đối nhà cầm quyền CSVN và đòi hỏi tự do báo chí, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam nhưng hành động ngày 1/12/2019 quý vị đã tự bôi tro trét chấu vào những điều quý vị đòi hòi nhà cầm quyền Việt Nam phải tôn trọng. Yêu cầu những điều tự do dân chủ thì chính quý vị lại thực hiện điều quý vị cấm quốc gia khác? Quý vị đã bịt miệng truyền thông ngày tại thành phố Westminster và vi phạm nặng nề Tu Chính Án số 1 của Hoa Kỳ. Hãy lên án Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vì ông đã cầm quốc kỳ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khi đến Việt Nam. Quý vị nên nhớ tháng 7 năm 2020 quốc gia chừng ta và Việt Nam sẽ kỷ niệm 25 năm tái lập bang giao và Việt Nam là một thành viên của Liên Hiệp Quốc. Thành phố Westminster có quyền làm luật tự trị nhưng không thể làm luật để ngự trị chính phủ liên bang.    

Quý vị vui lòng cho tôi câu trả lời trước khi tôi quyết định tiến hành một thủ tục luật pháp cũng như bảo vệ cuộc sống an lành cho cá nhân tôi cùng toàn thể cư dân Westminster.

Cám ơn quý vị dành thì giờ lắng nghe và vui lòng chấp nhận lòng biết ơn của chúng tôi ở đây luôn luôn tin tưởng vào công lý của Hoa Kỳ.

Trân trọng,

__________________________________________

Nguyen Hung
Tổng Biên Tập/Chủ Bút
KBCHaiNgoai Media Services
14362 Bushard St. SPC#93, Westminster, CA 92683
(714) 469-3202 http://kbchn.com
email: bacha52@gmail.com

cc::
– Vietnamese News Media
– OC Register
– OC Weekly
– LA Times
– Voice of OC


From: Nguyen Hung                                                06 tháng 12 năm 2019                                 Freelance Reporter 

To:    Honorable Mayor, Tri Ta
           Honorable City Council members
           Honorable City Manager and City Lawyer

Subject: Resolution No. 4953 brought terrorism action to our city

Ladies and Gentlemen,

I, Nguyen Hung, a Westminster resident, am writing to request that the Westminster City Council Members Board please immediately cancel Resolution No. 4953 that was approved by only 3 council members on September 11, 2019 for the following reasons:

As my earlier warning at the meeting on September 25, 2019, if this resolution is passed, it will cause the insecurity of the Vietnamese American community, which is very sensitive matter.

According to section 2 of the decision of resolution 4953, which reads – Therefore, it is now determined that “the City Council encourages all residents to raise their voice against individuals who fit the profile of an “aider and abettor” as referenced in the above characterics, and to encourage them to return to the just cause of freedom and democracy, instead of continuing to cause turmoil and disorder, which only helps sustain the communist government in Vietnam.”

Please watch the video of the ceremony on Dec, 1, 2019, which I think is supported or organized by Mayor Ta Duc Tri: https://youtu.be/Pk9F-T9fIAY

The reason I write this complaint letter was because the incident happened on December 1, 2019, right after the march ended. Tran Nhat Phong, who recently lost a lawsuit to billionaire Hoang Kieu on November 18, 2019, and also was granted permit to organize 2020 Tet Parade on Bolsa Ave, He accused one of reporter named Mr. Khai Dao a journalist and is regularly present in many meetings of Westminster city council and an 85-year-old Westminster resident Nguyen Manh Cuong is Viet Gian, Viet Cong (Communist Henchman and Viet Communist.)

Worse, this public outrage was denounced in front of Mayor Tri Ta and Councilman Charlie Chi Nguyen. Both of them are silent. No Action taken to stop the defamed accusation.

In addition to slandering these two people as Vietnamese Communist, the Viet Cong henchman followed the spirit of Resolution 4953 (both of them never returning to Vietnam.) They also banned Mr. Khai Dao from doing press work as a documentary of a Vietnamese community outside the public (not an p[rivate meeting.) Not only that, they threw sand and soil in Mr. Khai Dao’s face.

As for Mr. Nguyen Manh Cuong, maybe because he is old, skinny, thin, so the young man who wears a blue shirt, wears a blue baseball hat only to raise his hand to scare him without hitting.

As for Westminster City, I sincerely appeal to the conscience of Mr. Eddie Manfro, the City Administrator, and City Lawyers to immediately advise the City Council of 5 members for which 2 recommendations have not been signed and approved resolution 4953 immediately revoked this “terrorist and murder” resolution.

The full video is very long, please watch the attached video. I edited to display only necessary portion to see that, you also violated to this Resolution 4953: https://youtu.be/Pk9F-T9fIAY

We are proud to be the leading democratic civilized country in the world, but we have behaved like the non-humanity rights, uncivilized, and undemocratic third countries as worst action in the last December 1, 2019. The citizenship of Westminster people was stripped of their rights by a Mayor in that meeting. They were attitude of Westminster residents with more than 12 thousand valid signatures for recall. So, in a march with “hired” people from Texas, Seattle, Sacramento and San Jose with the theme of “Supporting against the dismissal of Mayor Ta Duc Tri and publishing a list of regional Communist minions.” There were no faces of any Vietnamese residents and leaders of any association in Westminster.

Mayors Ta Duc Tri, Deputy Mayors Kimberly Ho and Charlie Chi Nguyen were strong opponents of the Vietnamese government and demanded freedom of the press, democracy and human rights in Vietnam but took action on December 1, 2019 as you put your own self-criticism on things you have asked the Vietnamese government to respect. Asking for democratic, freedoms, are you doing the same thing you banned from other countries? You have been silencing media daily in the city of Westminster and in serious violation of US No. 1 Amendment.

Condemn the President of the United States Donald Trump for holding the flag of the Socialist Republic of Vietnam when he came to Vietnam. You should remember that in July 2020, our country and Vietnam will celebrate the 25th anniversary of the restoration of our relations; and Vietnam is a member of the United Nations. The City of Westminster has the right to make own laws but cannot make laws to rule the federal government.

Please give me the answer before I decide to proceed with a legal procedure as well as protect my personal well-being and all Westminster residents.

Thank you for taking the time to listen and please accept our gratitude here always believing in American justice.   

Respectfully Submitted,

__________________________________________

Nguyen Hung
Director/Editor-in-Chief
KBCHaiNgoai Media Services
14362 Bushard St. SPC#93, Westminster, CA 92683
(714) 469-3202 http://kbchn.com
email: bacha52@gmail.com

cc::
– Vietnamese News Media
– OC Register
– OC Weekly
– LA Times
– Voice of OCLUẬT SƯ LÊ LUÂN VẠCH MẶT TÊN VIỆT GIAN NẰM VÙNG HOÀNG DUY HÙNG !


***
CÓ MỘT TÊN KHỐN

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Có một tay luật sư, được cho là đang ở Mỹ, tên Hoàng Duy Hùng, có quan điểm bài viết trên báo Nhân Dân về tự do ngôn luận.

Bình thường tôi sẽ không muốn nới tới những quan điểm thông thường, nhưng anh ta nhân danh luật sư và ở Mỹ để nói về “giới hạn tự do”, vì rằng, ở Mỹ cũng như ở Việt Nam, quyền tự do là giới hạn, anh ta lấy ví dụ qua một đạo luật năm 1982 về vấn đề này làm dẫn chứng.

Trong trường hợp này, anh ta đã trở nên hoặc ngu dốt quá mức thông thường, hoặc khốn nạn hơn cả giới hạn.

Anh ta đưa ra giới hạn về tự do và so Việt Nam với Mỹ, trong khi anh ta đang ở Mỹ và thừa hưởng toàn bộ các nền tảng giá trị tự do và dân chủ bậc nhất trên thế giới.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Chính quyền Hoa Kỳ được tổ chức với mô hình tam quyền phân lập cực kỳ khoa học và giới hạn quyền lực của chính ba nhánh quyền lực này lại nhờ vào các nhánh khác. Báo chí hoàn toàn thuộc về tư nhân. Toà án hiến pháp bảo vệ hiến pháp và nhân dân trước mọi sự lạm quyền của công quyền. Công an và quân đội không thuộc về bất cứ đảng phái nào. Các đảng chính trị được tự do thành lập và tham gia vào hoạt động chính trị một cách dân chủ. Lá phiếu cử tri hoàn toàn quyết định đến mọi vị trí trong chính quyền, nên nhân dân có sức mạnh thực tế nhất, thành ra chính quyền sợ nhân dân của mình. Chính phủ có thể đóng cửa không hoạt động. Nhân dân được sở hữu súng để phòng vệ trước bất cứ ai khác, bao gồm cả cảnh sát trong những trường hợp xâm phạm nơi cư trú hợp pháp. Được sở hữu đất đai nên không có ai là dân oan. Ai cũng có quyền kiện hoặc đòi phế truất bất cứ vị trí chính trị nào.

Ở cái xứ mà đi biểu tình có những kẻ mà ai cũng biết là ai lao ra đánh đập họ dã man, bắt nhốt, xử phạt hành chính hoặc hình sự tội gây rối trật tự công cộng. Công an hay quân đội và toàn bộ nhà nước đều nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Báo chí thuộc hoàn toàn về nhà nước. Phát ngôn không thuận ý hoặc hướng vào cá nhân lãnh đạo đảng, chính quyền là dễ thành tội lợi dụng quyền tự do dân chủ. Tổ chức nhà nước theo mô hình tập trung dân chủ và đều do Đảng Cộng sản nắm giữ. Không ai được thành lập đảng. Không được lập hội. Đất đai không ai được sở hữu ngoài nhà nước. Với hệ thống luật pháp chồng chéo và rối tung lên, ai cũng khiếp hãi khi đến chốn công quyền.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Thử hỏi với hàng loạt những vấn đề chính trị khác biệt nhau đến như thế, nơi gần như có tất cả các quyền để làm chủ và trở nên tự do. Nơi thì nhọc nhằn để lên tiếng trước các bất công và còn bị vòi vĩnh đủ đường. Không còn gì giàu có hơn là nỗi khốn khổ ở nơi này.

Anh ta đáng ra không nên ở Mỹ và nhân danh luật sư Mỹ để viết ra những lời khốn nạn đó. Ở bên ấy hẳn họ phải giáo dục trình độ và đạo đức con người khác hằn chứ, hay anh ta vẫn như là một tên mọi chui trong rừng nhưng lại muốn nói về luật pháp? Hắn ta đang thụ hưởng nền dân chủ và tự do bậc nhất hành tinh, nhưng hắn ta lại muốn đoạ đày những người khác để không ai được hưởng cái gì tốt đẹp cả. Thấy và sống ở một xứ văn minh vượt bậc thì đáng ra với lương tri của một con người, người ta sẽ xót xa và động lòng trắc ẩn mà đau đớn và sẽ tìm cách để làm cho mọi sự phát triển, thịnh vượng hơn lên ở xứ mình. Đằng này hắn muốn tiếp tục nô dịch dân chúng là đồng bào với hắn để hắn ung dung hưởng những điều ở một xứ sở tươi đẹp khác.

Sau khi ở Việt Nam về 2012

Mỗi khi mở miệng ra, bọn họ chẳng phải luôn la lối om sòm là nhân quyền ở xứ này khác nhân quyền Mỹ, không thể theo kiểu tự do của Tây phương áp vào dân tộc này được đó sao. Đến giờ mà còn có tay luật sư nào lại dùng luật về tự do ở Mỹ và nhân quyền Mỹ để ru ngủ và làm cho dân chúng hiểu sai lạc đi vấn đề về sự giới hạn của nó.

Hắn có khác gì kẻ khốn nạn nhất trong các loại khốn nạn?

Lê Luân.

Cử tri Mỹ ngày càng không thiết tha với vụ phế truất TT Trump

BM

Một số nghị sĩ Đảng Dân chủ đã công khai phản đối tiếp tục cuộc điều tra phế truất Tổng thống Donald Trump, một số khác thì lung lay trong khi công luận Mỹ chuyển từ ủng hộ sang phản đối khi mà Hạ viện Mỹ kết thúc 2 tuần điều trần công khai, với hàng chục giờ đồng hồ khai chứng được truyền hình trực tiếp và một kết quả chưa ngã ngũ. 

BM

Dân biểu Brenda Lawrence thuộc Đảng Dân chủ, một người từng mạnh mẽ ủng hộ cuộc điều tra phế truất Tổng thống Trump, hôm Chủ nhật đột ngột thông báo rằng bà không còn thấy “giá trị” trong việc theo đuổi mục tiêu này và kêu gọi các thành viên khác trong Đảng chấm dứt việc này bằng một nghị quyết “khiển trách” mang tính biểu tượng.
Khảo sát công luận gần đây cho thấy Đảng Dân chủ đang mất dần sự ủng hộ đối với việc luận tội Tổng thống Trump. Một cuộc thăm dò dư luận của ba hãng NPR, PBS mà Marist tiến hành từ  11-15 tháng 11 cho kết quả 50% cử tri không ủng hộ luận tội và phế bỏ Tổng thống Trump khỏi vị trí Tổng thống Mỹ; 42% cử tri vẫn ủng hộ việc này. Đây là sự sụt giảm đáng kể nếu so với dữ liệu từ khảo sát này vào hồi đầu tháng 10, khi con số ủng hộ là 45%.

BM

  Khảo sát của Gallup vào 2 tuần đầu của tháng 11 cũng cho kết quả tương tự, 53% cử tri độc lập phản đối phế truất Tổng thống Trump, trong khi chỉ có 45% ủng hộ. Hồi tháng 10, Gallup cũng tiến hành khảo sát và kết quả là 53% người muốn phế bỏ Tổng thống Trump trong khi chỉ có 44% không muốn.
Sự đổi chiều dư luận này có thể đã khiến một số dân biểu Đảng Dân chủ lung lay, đặc biệt là khi họ phải trả lời các câu hỏi của những cử tri độc lập trong khu vực mà họ đại diện về những gì mà đảng này đã phải trì hoãn khi theo đuổi vụ điều tra phế truất Tổng thống Trump.

BM

  “Chúng ta đang quá gần cuộc bầu cử”, dân biểu Lawrence nói trên đài Radio tại bang Michigan, thừa nhận rằng có rất ít cơ hội Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát sẽ đồng ý phế truất Trump.
“Khi ngồi ở đây và thấy đất nước chia rẽ đến mức nào, tôi không thấy giá trị trong việc loại bỏ ông ta khỏi chức vụ. Nhưng tôi thấy giá trị trong việc đưa ra một tuyên bố đánh dấu nói rằng hành vi của ông ta là không chấp nhận được. Nó vi phạm lời thề nhậm chức của một tổng thống Mỹ và chúng ta phải nói rõ rằng bạn không thể sử dụng quyền lực trên ghế tổng thống để giữ lại tài trợ để bắt một nước khác điều tra công dân Mỹ nhằm đạt lợi ích cá nhân”.
Bà Lawrence tiếp tục: “Tôi muốn ông ta bị khiển trách. Tôi muốn có hồ sơ ghi lại rằng Hạ viện đã làm đúng vai trò của mình, là nói với tổng thống hiện nay và bất cứ vị tổng thống nào sau ông ta rằng hành vi này là không chấp nhận được dưới Hiến pháp và chúng ta sẽ không cho phép điều đó. … Tôi là một thành viên Đảng Dân chủ, nhưng tôi cũng là một công dân Hoa Kỳ độc lập”. 

BM

  Theo Fox News, bà Lawrence đại diện cho một quận trung thành với Đảng Dân chủ và việc bà chuyển sang phản đối tiếp tục cuộc điều tra luận tội cho thấy các đảng viên lập trường ôn hòa tại các quận dễ thay đổi khác cũng có thể đang lung lay sau khi toàn bộ các phiên điều trần được lên lịch tại Hạ viện đã kết thúc vào tuần qua.
“Sự ủng hộ đối với vụ luận tội đang rớt như một hòn đá, xuống khoảng 20% trong một số khảo sát. Đảng Dân chủ nên trở lại làm việc và chuẩn thuận USMCA (Thỏa thuận thương mại Mỹ-Canada-Mexico), và nhiều việc nữa”, Tổng thống Trump viết trên Twitter.

BM

  Có các dấu hiệu ở khu vực Detroit, nơi bà Lawrence đại diện cho rằng Đảng Dân chủ nên cân nhắc việc kết thúc cuộc điều tra luận tội của mình. Trong bài xã luận tuần trước, trang Detroit News lưu ý rằng Hạ viện nên “khiển trách chứ không nên phế truất” Tổng thống Trump.
“Đảng Dân chủ vẫn chưa có những bằng chứng mạnh mẽ mà họ đang tìm kiếm để bào chữa cho việc phế truất Tổng thống Trump. Việc khiển trách tương đương với việc bị chỉ trích trước công luận, nhưng nó cũng công nhận rằng vi phạm của ông ấy không xứng đáng bị phế truất. Điều đó có vẻ hợp lý nếu xem xét các lời khai chưa thuyết phục từ trước tới nay“, tờ báo viết.

BM

  Trước đó, hồi đầu tháng này, một dân biểu khác của Đảng Dân chủ là Elissa Slotkin đã nói với Fox News rằng bà đang cân nhắc một cách chưa chắc chắn tất cả các bằng chứng.
“Cử tri của tôi kỳ vọng tôi ra một quyết định khách quan chứ không phải dựa vào một giờ khai chứng“, bà Slotkin nói.

BM

  Adam Schiff, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, người chủ tọa các phiên điều trần công khai này, khẳng định việc ông Trump phạm tội “chắc như đinh đóng cột”, nhưng không nói ông ta có khởi động tiến trình phế truất Trump hay không. Tiếp theo, Ủy ban Tình báo có thể sẽ soạn thảo báo cáo gửi tới Ủy ban Tư pháp Hạ viện (mà Đảng Dân chủ cũng nắm giữ) để tiếp tục các cuộc điều trần mới, hoặc soạn ra cáo trạng phế truất Tổng thống. Fox News dẫn nguồn tin của mình cho hay Đảng Dân chủ có thể đã soạn cáo trạng 4 tội có thể phế truất Tổng thống Trump, bao gồm: Lạm dụng quyền lực; hối lộ; khinh thường Quốc hội và ngăn cản công lý.
Nếu Hạ viện thông qua cáo trạng phế truất, Thượng viện sẽ tổ chức một phiên tòa để xét xử vụ việc. Đây chính là lúc mà nhiều thành viên trong Đảng Dân chủ lo ngại.

BM

  Không những Đảng Cộng hòa nắm đa số ghế tại Thượng viện và chưa có nghị sĩ nào của đảng này tỏ ra đồng ý với cuộc điều tra luận tội của Đảng Dân chủ, Đảng Cộng hòa có thể dùng phiên xử này để làm mất uy tín các chính trị gia của Đảng Dân chủ. Với quyền kiểm soát việc gọi nhân chứng, Đảng Cộng hòa có thể cho công chúng thấy rõ những mờ ám trong vụ bê bối của bố con nhà Biden ở Ukraine, và chứng minh cáo buộc của chính quyền Trump rằng vụ phế truất chỉ là một vở kịch chính trị, được ấp ủ từ lâu bởi Đảng Dân chủ để bôi nhọ và tước đoạt quyền lực của một Tổng thống dân bầu.
Tuy nhiên, các nhân vật chủ chốt trong Đảng Dân chủ vẫn tỏ ra kiên quyết với cuộc điều tra. Ông Schiff tuyên bố các bằng chứng chống lại tổng thống Trump là “tràn ngập, không thể bác bỏ và đáng phê phán”. Ông này nói công tác điều tra sẽ tiếp tục sau kỳ nghỉ Giáng sinh, tuy nhiên không khẳng định sẽ tiến hành phế truất  Tổng thống Trump hay đưa ra nghị quyết khiển trách.

BM

  Nghị quyết khiển trách chỉ tương tự như một tuyên bố lên án về hành động mà không có hậu quả thực sự nào đối với vị tổng thống đương nhiệm. Nghị quyết này có thể được tổ chức bỏ phiếu thông qua ở cả Hạ viện và Thượng viện.

Trọng Đức

TRUNG CỌNG, SẼ LÀ CON CỜ THỨ 2 CỦA CỘNG ĐỒNG MỸ GỐC DO THÁI

Bill và Joe Biden

Nhất Hướng Nguyễn Kim Anh

1.- Cộng Đồng Giàu Nhất Thế giới

Cộng đồng người Mỹ gốc Do Thái có khoảng từ 5,3 đến 8,4 triệu người gồm 3 nhóm, lớn nhất là nhóm Ashkenazi, chiếm đến 90% dân số cộng đồng, hai nhóm khác là Sephardic và Mizrahi.

Người Do Thái xem quan trọng 3 thứ : Do Thái Giáo ( Judaism ), trí thức và tài sản. Do Thái Giáo đã giúp cho người Do Thái bị phiêu bạt mấy ngàn năm mà không mất gốc. Trí thức giúp cho người Do Thái vươn lên đứng đầu mọi lãnh vực của nền văn minh nhân loại (30% giải Nobel được trao cho người Do Thái). Tài sản đã làm cho người Do Thái giàu có mà đặc biệt là cộng đồng Do Thái tại Mỹ đang quản lý một số tài sản có thể ngang với từ 15 % đến 20% tài sản của nhân loại. Người Do Thái rất đoàn kết, có tổ chức và không giữ bí mật để làm lợi riêng nên khi họ quây quần thành tập thể thì họ có cơ chiếm hết mọi quyền lợi chung quanh và trở thành mối họa cho những cộng đồng bản xứ nơi họ định cư.

Thế chiến thứ II, người Đức đã thấy được mối họa Do Thái nên đã diệt chủng hơn 2 triệu người Do Thái. Thảm cảnh Holocaust đã làm động tâm cả nhân loại nên các cường quốc mới dành một mảnh đất nhỏ bên bán đảo Sinai của Ai Cập để cho người Do Thái có chổ đi về, nước Israel.

Cộng đồng Do Thái ở Mỹ thoát được sự tàn phá của hai trận thế chiến và không bị họa Holocaust nên họ vươn lên giàu có rất nhanh và chiếm lấy nước Mỹ và dùng nước Mỹ như một con cờ điều khiển cả thế giới. ( Helen Thomas, một phóng viên nổi tiếng và là một thành viên của cơ quan báo chí Tòa Bạch Ốc hơn 50 năm, đã bị sa thải. Về sau, bà đã đọc một diễn văn tại một hội nghị ở Detroit trong đó bà trình bày quan điểm cho rằng “Quốc Hội, Tòa Bạch Ốc, Hollywood, và Wall Street đều bị Do Thái làm chủ. Dứt khoát là thế.” (Congress, the White House, Hollywood, and Wall Street are owned by Zionists. No question in my opinion.)

2.- Mục tiêu tối hậu : Tiền

Nhóm Sephardic là nhóm người Do Thái đầu tiên từ Tây Ban nha và Bồ Đào Nha di cư sang Mỹ, Đến năm 1749 đế quốc Anh làm luật cho ưu tiên người Do Thái di cư sang thuộc địa cùa Anh tại Hoa Kỳ. Năm 1880 Châu Âu đi vào khủng hoảng kinh tế nên cộng đồng Do Thái nói tiếng Yiddish thuộc nhóm Arkenazi ở các nước nghèo đói Trung Âu và Đông Âu tuôn sang Hoa Kỳ khoảng 2 triệu người. Họ làm đủ nghề thấp kém nhất để kiếm sống và nhanh chóng biến thành ông chủ trong mọi ngành. Nay điều hơi khó khăn là tìm cho ra một người Mỹ gốc Do Thái không phải là triệu phú, họ tập trung đông nhất ở mạn dưới Manhattan của New York, từ đó bàn tay Do Thái vươn ra quậy khắp thế giới với một mục đích tối hậu là để kiếm …. TIỀN.

Khi phân tích tình hình thế giới đi về đâu, cái gì đang xảy ra, cái sẽ sẽ xảy ra mà muốn điều phân tìch ấy sâu sắc và chính xác thì chúng ta nên nhìn vào khối tài sản của cộng đồng người Mỹ gốc Do Thái hướng vào đâu để đầu tư, như thế là nên nhìn cho ra địa điểm đầu tư, hướng giải quyết sản phẩm đầu tư hay nhìn vào hướng cung và hướng cầu có thề làm cho số tiền đầu tư ấy được sinh lợi thì mới biết được mục đích của các diễn biến trên trường quốc tế.

3.- Các địa điểm đầu tư trước đây.

Một số chuyên gia về đầu tư cho rằng có 3 yếu tố cần phải nghĩ đến khi bắt tay vào việc đầu tư :

Yếu tố thứ nhất : Địa điểm đầu tư (Location)

Yếu tố thứ hai : Cũng là địa điểm đầu tư

Yếu tố thứ ba : và cũng là địa điểm đầu tư

Địa điểm đầu tư của tập đoàn tư bản Do Thái tại Hoa Kỳ lẽ dĩ nhiên là nước Hoa Kỳ, là một vùng an toàn nằm ngoài nhiều xung đột của thế giới, khi đầu tư thành công thì lợi nhuận làm cho số tài chánh ngày càng tăng thì phải nghĩ đến một địa điểm đầu tư khác nằm ngoài Hoa Kỳ, để cho số tài chánh thặng dư sinh thêm lợi nhuận.

Sau thế chiến thứ II địa điểm đầu tư ngoài nước Hoa Kỳ mà tập đoàn tư bản Mỹ gốc Do Thái chọn là 2 nước Đức và Nhật, bởi hai nước này là hai nước hoang tàn đổ nát, các cơ sở sản xuất vẫn có mà công nhân thì đang chết đói đang cần những bị bạc của những nhà tư bản Do Thái vực dậy để sản xuất ra những sản phẩm rẽ mạt bán khắp năm châu.

Sau hơn 20 năm thâu lợi nhuận hã hê, một người Nhật hay người Đức làm ra một đồng thì phải chia cho người Do thái ở Mỹ một ít, tập đoàn tư bản Do Thái rút tiền đầu tư từ hai nước này về vì họ nhìn ra một địa điểm đầu tư khác hấp dẫn hơn, nước Trung Quốc.

Nước này đang bị đại loạn của Hồng Vệ Binh, anh Mao Xếng Xáng giết các đồng chí của anh ta nên gây ra thảm cảnh 36 triệu người chết… vì đói. Các cơ sở sản xuất tiêu điều mà công nhân hơn 1 tỷ người đang thất nghiệp. Tập đoàn tư bản Do Thái ở Mỹ rót tiền vào đâu tư làm ra những sản phẩm rẽ mạt ” Made in China” bán ra toàn thế giới.

4.- Khủng hoảng địa điểm đầu tư :

Để giải quyết những sản phẩm quân sự làm ra tại địa điểm đầu tư ở Hoa Kỳ, tập đoàn tư bản Mỹ gốc Do Thái đã đem quân Mỹ gây bất ổn khắp Trung Đông khiến cho các ông vua dầu lửa phải chạy đua vũ trang hay nói cách khác đem tiền bán dầu đưa cho tập đoàn tư bản Do Thái để đổi lấy những đoàn tàu bay tàu bò giết nhau cho bỏ ghét.

Chính sách này gây cho nước Mỹ bị thù ghét khắp Trung Đông. Vụ đánh sập Tòa Tháp Đôi năm 2001 ở New York đã làm cho những tập đoàn tư bản Do Thái giật mình hoảng sợ và điều đầu tiên mà bất cứ anh nhà giàu nào khi lo sợ cũng phải làm là lo giữ của.

Sau một thời gian dài hơn 20 năm thâu lợi nhuận nhờ đầu tư vào đúng địa điểm, một nước Trung Cọng nghèo đói tan hoang. Tập đoàn tư bản Mỹ gốc Do Thái tính toán không thể kiếm thêm lợi nhuận hơn nửa vì chi phí đầu tư quá cao và sẳn dịp Tòa Tháp Đôi bị đánh sụp nên họ đồng loạt rút tiền về nước rồi đem cho vay dễ dàng, tắt trách mới sinh ra cuộc khủng hoảng tiền tệ ở Hoa Kỳ vào năm 2008.

Hiện nay số tài sản kết sù này đang đưa nền kinh tế Hoa Kỳ qua cơn suy thoái, đang chê Châu Âu già cổi nên khó kiếm ra tirền, Châu Phi hoảng loạn không an toàn để đầu tư, Trung Đông nguy hiểm lắm kẻ thủ vừa mất tiền đầu tư vừa mất mạng.

Khối tài sản kết sù này đang nhắm nhé hướng về Châu Á Thái Bình Dương, một vùng năng động chưa khai phá hết, để đầu tư nên nước Mỹ mới lập nên có hiệp định TPP làm nòng cốt, và chính quyền Hoa Kỳ xoay trục sang Châu Á để bảo vệ vùng đầu tư. Nhưng các quỉ đầu tư của các tập đoàn tư bản Do Thái chưa chuyển động phải chăng họ đang mưu tạo ra một địa điểm đầu tư lý tưởng ở Châu Á như Đức và Nhật sau thế chiến thứ II.

5. Mưu tạo địa điểm đầu tư mới

Nay chúng ta thấy tình hình Châu Á có những biến chuyển như sau : Trung Cọng gây bất ổn ở Biển Hoa Đông và Biển Đông. Siêu quyền lực Bilderberg club họp ngày 6/6/2014 tại Watford ở Anh Quốc lên kế hoạch chia Trung Cọng thành 5 nước nhỏ. Trung Cọng bồi đắp các đảo nhân tạo để núng ra ở Biển Đông. Các nước Đông Nam Á lo sợ chạy đua vũ trang. Hoa Kỳ đè dặt tuần tra Biển Đông v.v…

Mấy hôm nay người viết bài này đọc được bản tin như sau :

Ông Obama đã cảnh cáo quan chức Trung Quốc: Nếu quý quốc dám gây chiến tranh với Philippines, Việt Nam, Nhật Bản, tôi chỉ cần nói ra 6 điều là Trung Quốc tan vỡ, không phải sử dụng đến dù chỉ một người lính.

1. Công bố tài khoản nước ngoài của quan chức Trung Quốc và cho đóng băng.
2. Công bố danh sách quan chức Trung Quốc có hộ chiếu Mỹ.
3. Công bố danh sách người nhà các quan chức cấp cao Trung Quốc định cư tại Mỹ.
4. Ra lệnh thanh tra biệt thự và tình nhân của quan chức Trung Quốc ở Los Angeles.
5. Đưa người nhà quan chức Trung Quốc đang sống tại Mỹ đến nhà tù nổi tiếng của Mỹ ở Guantanamo (Cuba).

(!)**


6. Tiếp tế vũ khí cho công nhân thất nghiệp ở Trung Quốc (có lẽ chỉ cần áp dụng điều thứ 6 này là đủ).

Người viết nghĩ :

Đây là lời đe dọa thứ hai nhắm vào Trung Cọng sau khi đe dọa lên kế hoạch chia Trung Cọng thành 5 nước nhỏ. Đe dọa có nghĩa là anh phải thực hiện những thỏa thuận đã đề ra nếu anh không thực hiện những thỏa thuận đã đề ra thì tôi sẽ thực hiện những thứ sau đây …. làm anh thiệt hại.

Vậy những thỏa thuận đã đề ra là những thỏa thuận gì ?

Những thỏa thuận đã đề ra thường thuộc loại TOP SECRET nên không ai biết được. Giống như thỏa thuận bán đứng MNVN giữa tên Do Thái Henry KIssinger và thủ tướng Chu Ân Lai của Trung Cọng phải 30 năm sau mới lòi ra.

Người viết xin đoán mò :

Thỏa thuận 1 : Làm bất ổn để Châu Á chạy đua vũ trang cho tập đoàn tư bản Do Thái ở Mỹ bán vũ khí kiếm tiền ( đã và đang thi hành)

Thỏa thuận 2 : Gây chiến tranh phá nát vùng Đông Nam Á để tạo một địa điểm đầu tư lý tưởng cho tập đoàn tư bản Do Thái ở Mỹ bỏ tiền vào đầu tư ( chưa thực hiện ).

Người viết xin bình luận thỏa thuận 2 :

Tập đoàn tư bản Mỹ gốc Do Thái và chính quyền Hoa Kỳ tuy hai mà một tuy một mà hai. Trung Cọng muốn độc hiếm Biển Đông thì phải đánh chiếm trọn Đông Nam Á mới thành công. Đánh chiếm Đông Nam Á lại là cơ hội cho các cường quốc xâu xé nước Trung Hoa thêm một lần nửa. Tiến thoái lưỡng nan đang làm cho anh Đại Hán tham ăn ngồi trên đống lửa.

Nostradamus tiên tri thế chiến thứ III xảy ra do AntiChrist điều khiển. Các thầy bàn Phương Tây đang đi tìm AntiChrist là ai. Họ quên rằng Nostradamus không nói AntiChrist là cá nhân hay tập đoàn. Nếu là tập đoàn thì chuyện tìm ra AntiChrist thì cũng dễ thôi.

Hội Luật quốc tế Việt Nam phản bác luận điệu Trung Quốc về Biển Đông

https://vnexpress.net/the-gioi/hoi-luat-quoc-te-viet-nam-phan-bac-luan-dieu-trung-quoc-ve-bien-dong-4006044.html

Chủ tịch Hội Luật quốc tế Việt Nam gửi thư cho giáo sư Trung Quốc, nêu rõ những sai phạm của Bắc Kinh ở Biển Đông. 

Ông Nguyễn Bá Sơn, Chủ tịch Hội Luật quốc tế Việt Nam (VSIL) hôm 29/10 gửi thư cho ông Hoàng Tiến, Chủ tịch Hội Luật quốc tế Trung Quốc (CSIL), nêu rõ những mâu thuẫn trong các lập luận của ông này với các sai phạm trên thực tế của Bắc Kinh trên Biển Đông.

VSIL hôm 24/8 gửi thư ngỏ cho ông Hoàng Tiến, khẳng định nhóm tàu khảo sát Địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc hoạt động từ đầu tháng 7 nằm hoàn toàn trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, được xác định trên cơ sở Điều 57 và 76 của Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS).

Ông Hoàng ngày 19/9 có thư phản hồi, nhắc đến “nguyên tắc chấp thuận” của quốc gia trong việc giải quyết các tranh chấp quốc tế và nguyên tắc “đất thống trị biển” để xác định các quyền trên biển của quốc gia.

Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở Nam Biển Đông đầu tháng 7/2019. Ảnh: Bloomberg.
Tàu Địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Phản bác quan điểm này, Chủ tịch VSIL cho rằng khi phê chuẩn UNCLOS, Trung Quốc đã thể hiện sự chấp thuận của quốc gia đối với các nghĩa vụ pháp lý quốc tế được quy định trong Công ước, bao gồm việc chấp nhận thủ tục tài phán bắt buộc, công nhận và thực hiện Phán quyết mang tính chất chung thẩm và ràng buộc năm 2016 mà Toà Trọng tài đã tuyên.

“Với việc từ chối tham gia vụ kiện trọng tài Biển Đông với Philippines và tuyên bố không công nhận giá trị ràng buộc của Phán quyết của Tòa Trọng tài theo Phụ lục VII của UNCLOS, Trung Quốc đã vi phạm nguyên tắc chấp thuận mà quốc gia với tư cách là thành viên UNCLOS cần tuân thủ”, ông Sơn nêu rõ.

Nhắc đến nguyên tắc “đất thống trị biển”, ông Sơn cho rằng Toà Trọng tài trong vụ kiện Biển Đông đã đưa ra kết luận “không có bất kỳ thực thể luôn nổi nào tại khu vực quần đảo Trường Sa đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 121 UNCLOS để có quyền có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của riêng mình”. Điều này có nghĩa các thực thể luôn nổi thuộc quần đảo này chỉ có thể có tối đa lãnh hải 12 hải lý. Các thực thể giữa biển, nằm dưới mặt nước biển khi thủy triều lên không phải là đảo, không có vùng biển xung quanh.

Toà Trọng tài cũng đưa ra kết luận “không một quốc gia nào có quyền yêu sách vẽ đường cơ sở quần đảo bao quanh quần đảo Trường Sa và xem quần đảo Trường Sa là một thực thể đơn nhất có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa riêng, vì nhóm đảo này không đáp ứng các điều kiện để có đường cơ sở quần đảo theo quy định tại Điều 47 của UNCLOS hoặc đường cơ sở thẳng theo quy định tại Điều 7 của Công ước”.

“Khu vực mà Trung Quốc gọi là bãi Vạn An hoàn toàn chìm dưới mặt nước biển, thuộc thềm lục địa Việt Nam và không liên quan gì đến quần đảo Trường Sa, nơi các thực thể không có thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế như Tòa Trọng tài đã phán xử”, ông Sơn nhấn mạnh. 

Chủ tịch VSIL khẳng định việc tồn tại tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ đối với quần đảo Trường Sa không thể dẫn đến việc phát sinh bất kỳ sự chồng lấn nào giữa vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa được tính từ bờ biển lục địa của Việt Nam, với lãnh hải của bất kỳ thực thể luôn nổi nào thuộc quần đảo Trường Sa.

“Nói một cách khác, nguyên tắc ‘đất thống trị biển’ mà ông nêu ra không có ‘đất’ để áp dụng, cũng như không có vùng biển chồng lấn để giải quyết tranh chấp”, ông Sơn nói. 

Ông Sơn khẳng định khu vực Nam Biển Đông của Việt Nam, nơi Trung Quốc điều tàu Địa chất Hải Dương 8 đến hoạt động từ đầu tháng 7, là khu vực không thuộc Trường Sa, cả về địa lý và pháp lý, nên không liên quan gì đến “chủ quyền ở Trường Sa”. 

Trước đó, Chủ tịch Hội luật quốc tế Trung Quốc phê phán ông Sơn “lảng tránh vấn đề chủ quyền lãnh thổ với Trường Sa” trong thư ngỏ ngày 24/8.

Chủ tịch VSIL mong muốn Việt Nam và Trung Quốc có thể thông qua đàm phán và hiệp thương hữu nghị để giải quyết các tranh chấp bất đồng còn tồn tại. Tuy nhiên, ông khẳng định không có bất kỳ nội dung nào trong Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 2011 hay DOC năm 2002 cũng như các thỏa thuận song phương cho thấy các nước bị “hạn chế quyền lựa chọn biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp”.

Các quyền này đã được luật pháp quốc tế công nhận và cho phép, đặc biệt là Hiến chương Liên Hợp Quốc (Điều 33) và UNCLOS.

Chủ tịch VSIL cũng bác bỏ lý lẽ của người đồng cấp Trung Quốc rằng Việt Nam “từng bước chiếm đóng phi pháp một số đảo và bãi ngầm thuộc Trường Sa” từ những năm 1970 và “đó là nguyên nhân gây ra tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước”.

Theo ông Sơn, Việt Nam đã thực thi chủ quyền ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ thế kỷ 17. Chúa Nguyễn đã cử các đội Hoàng Sa – Bắc Hải ra khai thác ở hai quần đảo này. Các hoàng đế nhà Nguyễn cũng cử các đội hải quân ra về bản đồ, cắm cột mốc chủ quyền trên hai quần đảo.

Trong giai đoạn chủ nghĩa thực dân thống trị, nước Pháp thay mặt Việt Nam quản lý Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam Cộng hòa tiếp quản và quản lý hai quần đảo này từ nước Pháp theo quy định của Hiệp định Geneva năm 1954.

Việc tiếp quản quần đảo Trường Sa năm 1975 và những hoạt động bình thường của Việt Nam trong khu vực quần đảo Trường Sa sau khi đất nước đã hòa bình, thống nhất là hoàn toàn phù hợp với luật quốc tế và không có một quốc gia nào phản đối, kể cả Trung Quốc.

Chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa được nhiều luật gia, sử gia quốc tế phân tích và công nhận. Một trong số đó là cuốn sách “Sovereignty over the Paracel and Spratly Islands” của giáo sư luật quốc tế người Pháp Monique Chemillier-Gendreau xuất bản lần đầu bằng tiếng Pháp năm 1986 (bản dịch tiếng Anh năm 2000). 

“Do đó, sự quản lý của Việt Nam sao có thể nói là phi pháp được”, ông Sơn lập luận.

Chủ tịch VSIL cũng lên án Trung Quốc dùng vũ lực vào năm 1974 và 1988 chiếm một số đảo và thực thể ở Hoàng Sa và Trường Sa, là hành động bị luật quốc tế nghiêm cấm. Việc Trung Quốc từng bước xây các đảo nhân tạo và quân sự hoá bất hợp pháp một số đảo đá và bãi cạn thuộc khu vực quần đảo Trường Sa chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình hình căng thẳng, đe dọa hoà bình và ổn định tại Biển Đông và trong khu vực. 

“Chẳng lẽ những hành động bị các quốc gia trên thế giới và Việt Nam lên án đó lại có thể gọi là hợp pháp, tạo thành cơ sở cho phía Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ đối với hai quần đảo và rồi sử dụng nó để đòi hỏi một vùng biển rộng lớn chồng lấn với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam được xác lập phù hợp với UNCLOS”, ông Sơn đặt câu hỏi. 

Chủ tịch VSIL cho rằng các trao đổi khoa học sẽ góp phần giúp người dân Việt Nam và Trung Quốc, cùng cộng đồng quốc tế có cái nhìn toàn diện và chính xác về nguyên nhân và giải pháp cho tình hình căng thẳng hiện nay ở Biển Đông. 

“Để biến Biển Đông thành ‘sự kết nối tất cả các bên’ như Chủ tịch Hội luật quốc tế Trung Quốc đề xuất, mỗi bên khi tiến hành những hoạt động trên biển phải tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của các bên đối tác khác, trân trọng lịch sử quan hệ hữu nghị mà các bên đã dày công vun đắp và tuyệt đối tuân thủ luật quốc tế”, ông Sơn nói. 

Sau gần 4 tháng hoạt động trái phép, hôm 24/10, tàu khảo sát Địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc đã rời vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, theo Reuters.

Việt Anh

GS Thayer: Sách trắng Quốc phòng thể hiện rõ quan điểm “hòa bình” và “tự vệ” của Việt Nam

https://soha.vn/gs-thayer-sach-trang-quoc-phong-the-hien-ro-quan-diem-hoa-binh-va-tu-ve-cua-viet-nam-20191127164714393.htm

Hải Vy 

GS Thayer: Sách trắng Quốc phòng thể hiện rõ quan điểm “hòa bình” và “tự vệ” của Việt Nam
Góc nhìn toàn cầu

Xử lý ảnh: Đỗ Linh

Theo GS Thayer, việc Việt Nam ban hành Sách trắng Quốc phòng 2019 là một động thái “đặc biệt đáng chú ý, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Biển Đông từ năm 2009, khi Trung Quốc lần đầu chính thức đưa ra yêu sách ‘đường lưỡi bò’ phi pháp”.

Việt Nam sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để tự vệ, bảo vệ chủ quyền

Chiều 25/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019. Trong đó, Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn tính chất cơ bản của nền quốc phòng Việt Nam là hòa bình và tự vệ.

Trao đổi với báo điện tử Trí Thức Trẻ, ông Carl Thayer – Giáo sư danh dự trường Đại học New South Wales cho biết, đã 1 thập kỷ trôi qua kể từ khi Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2009 được công bố.

Do đó, việc Việt Nam ban hành Sách trắng Quốc phòng 2019 là một động thái “đặc biệt đáng chú ý, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Biển Đông từ năm 2009, khi Trung Quốc lần đầu chính thức đưa ra yêu sách ‘đường lưỡi bò’ phi pháp”.

GS Thayer: Sách trắng Quốc phòng thể hiện rõ quan điểm “hòa bình” và “tự vệ” của Việt Nam - Ảnh 1.

Xử lý ảnh: Đỗ Linh

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam – Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã bày tỏ một cách ngắn gọn về chính sách “hợp tác và đấu tranh” của Việt Nam trước các thế lực bên ngoài.

Việt Nam tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của tất cả các nước theo quy định của luật pháp quốc tế; đồng thời yêu cầu các nước tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, hiến pháp, pháp luật của Việt Nam.

Việt Nam kiên quyết, kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp bất đồng bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở pháp luật và thông lệ quốc tế; và sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để tự vệ, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ khi lợi ích quốc gia bị xâm phạm” – Tướng Vịnh nêu rõ.

Theo GS Thayer, thông qua phát ngôn trên, các nhà quan sát quốc tế đã thấy rõ cam kết của Việt Nam, đó là Việt Nam “sẽ không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong các mối quan hệ quốc tế” và chính sách “ba không” (được đề cập trong Sách Trắng Quốc phòng 2009) có thể được hiểu một cách đầy đủ và chính xác hơn thành “bốn không”.

Tướng Vịnh đã tóm tắt chính sách “bốn không” của Việt Nam như sau: Việt Nam không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Việt Nam khẳng định quan điểm “hòa bình” và “tự vệ”

GS Thayer nhận định, Tướng Vịnh cũng đã bày tỏ khá rõ ràng quan điểm của Việt Nam khi nêu bật cụm từ “hòa bình” và “tự vệ”.

Chúng ta mong muốn hòa bình, chủ trương giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Và chúng ta xây dựng quốc phòng cũng vì mục đích hòa bình. Nếu đất nước có chiến tranh, chúng ta buộc lòng phải cầm súng thì cũng là vì hòa bình.

Thứ hai là tự vệ. Chúng ta chỉ sử dụng tình huống tự vệ khi đất nước bị xâm phạm. Trước hết là chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập tự chủ đất nước, lợi ích quốc gia dân tộc, ổn định chế độ…” – vị chuyên gia dẫn lại lời Tướng Vịnh.

Bên cạnh đó, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết thêm rằng ngân sách quốc phòng Việt Nam đã tăng nhẹ từ 2,23% GDP trong năm 2010 lên 2,36% GDP trong năm 2018 (khoảng 5,8 tỉ USD).

GS Thayer: Sách trắng Quốc phòng thể hiện rõ quan điểm “hòa bình” và “tự vệ” của Việt Nam - Ảnh 2.

Thượng tướng Nguyễn Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giới thiệu nội dung Sách trắng Quốc phòng và cuốn Sách ảnh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo GS Thayer, việc công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam đã cho thấy Việt Nam công khai minh bạch về quốc phòng, thúc đẩy sự thấu hiểu và xây dựng lòng tin với các nước láng giềng.

Điều này cũng được thể hiện rõ ở lời khẳng định của tướng Vịnh khi trả lời báo chí trong nước: “Chính sách quốc phòng Việt Nam có 2 mặt:

Hợp tác quốc phòng và đấu tranh quốc phòng. Yếu tố hợp tác được đưa lên trước nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng với các quốc gia và tổ chức quốc tế trên thế giới”.

Về yếu tố đấu tranh quốc phòng, theo GS Thayer, tướng Vịnh cũng đã nêu rõ: Đấu tranh quốc phòng ở đây nghĩa là trong mọi quan điểm khác nhau, chúng ta tìm ra những điểm chung để cùng phát huy. Nhưng chúng ta cũng mạnh dạn nêu ra những điểm khác biệt, bất đồng để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Trong các đối tác của chúng ta, những mặt nào xâm hại đến chủ quyền, độc lập toàn vẹn lãnh thổ thì chúng ta phải đấu tranh, không khoan nhượng. Mối quan hệ nào làm ảnh hưởng đến chế độ Xã hội Chủ nghĩa, chúng ta cũng không khoan nhượng”.

Theo Trí Thức Trẻ

Con Người Thật của Thượng tọa Thích Trí Quang

Đào văn Bình 

Vào ngày 1-11-1963 khi quân đội đứng lên làm cuộc đảo chánh lật đổ chế độ của gia đình Ô. Ngô Đình Diệm – mà Hội Đồng Quân Dân Cách Mạng do Đại TướngDương Văn Minh cầm đầu gọi đó là cuộc “Cách Mạng” thì tôi là cậu sinh viên Luật Khoa Năm Thứ Nhất, chuẩn bị thi lên Năm Thứ Hai của Đại Học Luật Khoa Sài Gòn. Bố tôi sính đọc sách báo, vả lại gia đình cư ngụ ở xóm lao động cho nên Radio hàng xóm mở ầm ầm cả ngày khiến dù không muốn nghe nhưng cũng phải nghe tintức từng giờ của đài phát thanh. 

Hơn thế nữa khi Sài Gòn nổ ra cuộc đấu tranh của Phật Giáo thì hầu như các đại học, trung học đều đóng của hoặc tự động bãi khóa. Đại Học Luật Khoa không có cuộc tự động bãi khóa nào nhưng trường cũng phải đóng cửa một thời gian cho nên một số sinh viên rảnh rỗi, kéo nhau đi tham dựnhững cuộc biểu tình.

Dĩ nhiên trong bối cảnh đó, tôi cũng như hầu hết số sinh viên cùng trang lứa hiểu biết khá nhiều về tình hình của đất nước lúc bấy giờ. Cái kỳ lạ của dân Sài Gòn là dù tiếng súng nổ ầm ầm, xe tăng, quân đội ào ào tấn công vào Dinh Độc Lập, Thành Cộng Hòa (căn cứ của Liên Minh Phòng Vệ Phủ Tống Thống) như thế, nhưng hễ lơi tiếng súng một chút là kéo nhau ra xem, chẳng sợ tên bay đạn lạc gì cả!Tôi cũng nằm ở trong số dân Sài Gòn, đám thanh niên, sinh viên “điếc không sợ súng” này. Chính vì thế mà tôi đã chứng kiến tận mắt cảnh đồng bào, bà con buôn bán ở Chợ Bến Thành đã đem cơm nước, trái cây ra tặng binh sĩ Nhảy Dù khi đài phát thanh loan báo anh em Ô. Ngô Đình Diệm đã bị lật đổ.

Đã chứng kiến cảnh, đồng bào, thanh niên Sài Gòn dùng giây kéo xập tượng Hai Bà Trưng dựng ở Bến Bạch Đằng. Chiếc tượng đổ gục, cổ tượng đứt lìa và được đám đông đưa lên chiếc xích-lô, đẩy quanh đường phố, reo hò như một đám rước. Sở dĩ có chuyện này là vì trước đó lâu lắm, người dân đã bàn tán, đây là tượng của hai chị em bà Ngô Đình Nhu chứ không phải tượng Hai Bà Trưng với tóc con trai (demi-garcon) chải tém và áo hở cổ (decolleté) – kiểu áo quen thuộc của bà Ngô Đình Nhu.Qúy vị, qúy bạn có thể nhìn lại tấm hình lịch sử này ở nơi trang 34 của cuốn The Eyewittness History of the Vietnam War của George Esper and The Associated Press xuất bản Tháng 11,1983 tại Hoa Kỳ, và nơi trang 36&37: Hình ảnh một rừng thanh niên, sinh viên Sài Gòn bu quanh hàng rào Dinh Độc Lập, reo hò hoặc thò qua bắt tay binh sĩ VNCH là những đơn vị đầu tiên đã tấn công vào dinh và lật đổ chế độ.

Sau những cuộc đảo chính, chỉnh lý, biểu dương lực lượng liên miên của các ông tướng và biến cố Miền Trung, năm 1967 Hiến Pháp Đệ Nhị Cộng Hòa ra đời, và sau khi liên danh hai Ô. Thiệu-Kỳ đắc cử tổng thống, cùng với sự rạn nứt giữa TT. Thích Tâm Châu và TT. Thích Trí Quang khiến Phật Giáo phải chia đôi… thì chuyện đấu tranh của Phật Giáo năm 1963, chuyện gia đình Ô. Diệm cũng đã trở thành dĩ vãng của lịch sử.

Hơn thế nữa áp lực quân sự lúc này rất nặng, đời sống của dân chúng quá khó khăn, với sự hiện diện của hơn 500,000 quân đội Mỹ tại Miền Nam, không ai còn rảnh rỗi “hưởn” để đào sới lại lịch sử năm 1963 và hai anh em Ô. Ngô Đình Diệm cũng đã yên nghỉ ở Nghĩa Trang Mạc Đĩnh Chi. Cho tới ngày 30-4-1975, thật tình tôi chưa hề đọc hoặc xem qua một tài liệu, một bài báo nào nói rằng TT. Thích Trí Quang là cán bộ hoặc đảng viên đảng CSVN. Rồi khi khối 1 triệu người Việt di tản rồi vượt biển tìm Tự Do tôi cứ nghĩ mọi người sẽ bỏ qua những đau thương của quá khứ, thành lập một mặt trận thống nhất để giành lại cơ đồ. Nhưng không! Sự yên bình, đòan kết và cảm thông ở hải ngọai chỉ có được một hai thập niên. Vào giữa thập niên 1990 đã có những bài viết, cuốn sách đánh bóng lại ông Ngô Đình Diệm như một thứ “cha già của dân tộc”. 

Rồi cả những cuốn sách, bài viết công kích cuộc đấu tranh của Phật Giáo năm 1963 mà chiến lược nhắm vào việc cho rằng TT. Thích Trí Quang là đảng viên đảng CSVN. Nếu quả thực TT. Thích Trí Quang là “cộng sản nằm vùng” thì điều đó có nghĩa là cuộc đấu tranh cho quyền bình đẳng tôn giáo năm 1963 của Phật Giáo hoàn toàn bịa đặt và do cộng sản giựt giây, lèo lái, hoặc chỉ đạo chứ thực ra dưới thời Ô. Ngô Đình Diệm không chuyện có kỳ thị tôn giáo.

Vậy thì chính nghĩa của cuộc đấu tranh năm 1963 nằm ở chỗ tìm hiểu lý lịch của TT. Thích Trí Quang. Bản thân tôi, từ trước đến giờ chưa bao giờ nghĩ rằng TT. Thích Trí Quang là cán bộ cộng sản, nhưng nay thì thấy mình cần phải tìm hiểu lại xem con người thực của TT. Thích Trí Quang như thế nào.Với đà tiến bộ vượt bực của kỹ nghệ điện tử, với Google – bộ nhớ của nhân lọai – chúng ta dễ dàng tìm kiếm những dữ kiện liên quan đến TT. Thích Trí Quang. 

Trong tinh thần tìm hiểu sự thực, không thêm thắt ý kiến cá nhân, tôi xin dịch ra Việt Ngữ bốn tài liệu gửi kèm theo đây để quý vị, quý bạn suy nghĩ:

1) Declassified CIA Documents on the Vietnam War/ Thích Tri Quang
(Tài liệu giải mật của CIA về Chiến Tranh Việt Nam/Thích Trí Quang)
Tài liệu này do Viện Đại Học Saskatchewan (Canada) sưu tầm và phổ biến. Tôi xin dịch phần Tóm Lược Chính (Abstract) trong báo cáo của CIA như sau:
“Một cuộc phân tích để xem – liệu Thích Trí Quang có liên hệ/hoặc là cán bộ cộng sản, Con Người và Mục Tiêu Đấu Tranh: Báo cáo tình hình cho tới ngày 27-8-1964 đánh giá rằng Trí Quang không phải là cộng sản, ông ta chỉ muốn thiết lập một chính quyền do thần quyền/tôn giáo lãnh đạo ở Miền Nam. Tin tình báo gửi bằng cable, TDCS 314/02342-64. August 28, 1964. 8 trang. Mật/Không phổ biến. Bản sao đã được tẩy sạch. Giải tỏa ngày 24 Tháng 5, 1976. “

2) “Only Religions Count in Vietnam”: Thich Tri Quang and the Vietnam War
(Chỉ Có Tôn Giáo Là Đáng Kể Ở Việt Nam: Thích Trí Quang và Cuộc Chiến Tranh Việt Nam) biên khảo của James McAllister- Phân Khoa Chính Trị Học, Đại Học Williams, Williamstown, MA 01267, điện thư: jmcallis@williams.edu . Tôi xin dịch phần Tóm Lược Chính (abstract) như sau:
“Đã từ lâu, Thích Trí Quang là một trong những nhân vật gây tranh cãi nhiều nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam. Các học giả cánh hữu cho rằng Trí Quang có thể/có nhiều khả năng là cán bộ cộng sản họat động dưới sự chỉ đạocủa Hà Nội. Còn các học giả cánh tả lại cho rằng Trí Quang là một lãnh đạo tôn giáo đấu tranh bất bạo động/hòa bình cho dân chủ và muốn sớm chấm dứtchiến tranh. Tài liệu biên khảo này cho thấy cả hai lập luận trên đều không có tính thuyết phục. Như các giới chức Hoa Kỳ đã công bằng/đứng đắn kết luận rằng không có bằng chứng khả tín nào cho thấy Trí Quang là một cán bộ cộng sản hoặc có thiện cảm với cuộc chiến của Hà Nội hay Mặt Trận Giải PhóngMiền Nam. Rút ra từ những tài liệu rộng rãi còn lưu trữ qua những cuộc đàm luận giữa Trí Quang và các giới chức Hoa Kỳ, hiển nhiên Trí Quang thật sự chống cộng mạnh mẽ và hoàn tòan hiểu được/cảm nhận được việc xử dụng quân đội Hoa Kỳ để chống lại Bắc Việt và Trung Hoa. Yếu tố chính gây mâu thuẫngiữa phong trào đấu tranh của Phật Giáo và bộ tham mưu của Johnson là Trí Quang cương quyết cho rằng những chế độ quân nhân sau Ngô Đình Diệm thù nghịch với Phật Giáo và không có khả năng đưa cuộc đấu tranh chống cộng sản tới thành công.”

3) World: A Talk With Thich Tri Quang (Friday Apr.22,1966) TIME MAGAZINE
Đây là cuộc phỏng vấn liên quan đến nhiều vấn đề như cuộc bầu cử Quốc Hội Lập Hiến thiết lập nền Đệ Nhị Cộng Hòa và việc ứng cử của hai Ô. Thiệu-Kỳ. Vì bài phỏng vấn dài cho nên tôi chỉ phiên dịch phần quan điểm của TT. Trí Quang liên quan tới cộng sản và sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Việt Nam mà thôi.
“ Trong một cuộc phỏng vấn riêng tư bất thường, tương đối hiếm hoi bởi vì Thượng Tọa ít khi dành cho báo giới Tây Phương những cuộc phỏng vấn như vậy, với các phóng viên của TIME như Frank McCullock và James Wilde tại nơi cư trú của Thượng Tọa tại Sài Gòn, trong căn phòng của một bệnh viện điều dưỡng. Thông dịch viên là Thân Trọng Huề, một cộng tác viên người Việt của báo TIME, người đã gọi Thượng Tọa là Venerable cho đúng với địa vị của Thượng Tọa trong Giáo Hội. Trí Quang mặc áo của bệnh viện, quần bà ba trắng và đi dép da.”

Hỏi: Nếu tình hình ổn định trở lại với Việt Nam và cuộc chiến đấu chống cộng thành công, Thượng Tọacó nghĩ rằng cuối cùng ở một chừng mực nào đó sẽ có những cuộc thương thảo với Việt Cộng?

Đáp: Dĩ nhiên, khi đưa ra câu hỏi như vậy là quý vị đã tự có câu trả lời – hiển nhiên bất cứ cuộc chiến nào rồi cũng kết thúc bằng thương lượng. Nhưng những cuộc thương lượng chỉ xứng đáng khi có lợi cho cả hai phe. Nếu qúy vị thương thảo mà không lợi ích gì cho lý tưởng và cuộc đấu tranh thì đó là sự đầu hàng ngụy trang bằng thương thảo. Chắc chắn tôi không đồng ý về bất cứ một cuộc đầu hàng nào như vậy.

Hỏi: Thượng Tọa có tin rằng có những thành phần phi-cộng-sản ở trong hàng ngũ Việt Cộng không?


Đáp: Nếu có những thành phần này thì họ bị lợi dụng và chỉ đạo bởi những người cộng sản, cho nên chúng ta chẳng hy vọng gì vào họ. Còn họ chỉ là những người chạy theo, thì họ cũng chẳng ích lợi gì cho chúng ta. Bị cộng sản lợi dụng hay bị cộng sản sai khiến thì cũng giống như cộng sản.


Hỏi: Thượng Tọa nghĩ gì về bộ phận Việt Cộng?


Đáp: Theo tôi, đây chỉ là cách chơi chữ. Người ta cố tách biệt Cộng Sản Bắc Việt và Cộng Sản Miền Nam. Thật ra không có sự phân biệt như vậy. Cả hai đều là cộng sản. Là một tu sĩ, điều tôi lo lắng là chủ thuyết trong đầu họ còn nguy hiểm hơn súng mà họ cầm trên tay.


Hỏi: Thượng Tọa có ý kiến gì về những lời đồn đãi là việc đầu tiên mà quốc hội lập hiến làm là đòi người Mỹ rút khỏi Việt Nam?


Đáp: Những lời đồn đãi như vậy hòan tòan có tính cách bôi lọ. Hoàn toàn không có cơ sở. Người ta không nên hỏi tại sao người Mỹ phải ở lại Việt Nam. Ai ai cũng đồng ý rằng cuộc chiến đấu chống cộng ở đây phải có sự trợ giúp của người Mỹ. Vậy thì trở ngại chính là làm thế nào để nâng cao giá trị của sự giúp đỡ đó. Cuộc trợ giúp của người Mỹ tại Việt Nam ngày hôm nay đã không được hỗ trợ đầy đủ bởi vì không có những vị đại diện của người dân làm công việc đó. Khi quốc hội được bầu ra, chính quốc hội sẽ làm công cuộc hỗ trợ tinh thần, nâng cao gía trị và chấp nhận sự trợ giúp của người Mỹ.


4) From Wikipedia, the free encyclopedia

“Thích Trí Quang (sinh năm 1924) là một tăng sĩ Phật Giáo Đại Thừa Việt Nam đã được biết tới qua vài trò lãnh đạo cuộc khủng hỏang Phật Giáo năm 1963 vốn chiếm đa số tại Nam Việt Nam. Trong cuộc đấu tranh, ông hô hào tín đồ noi gương cuộc đấu tranh bất bạo động của Gandhi, nhìn thấy cuộc chống đối lan rộng chống lại chính quyền Thiên Chúa Giáo của TT. Ngô Đình Diệm và chính sách thân Thiên Chúa Giáo, chống Phật Giáo của ông ta, do ảnh hưởng của người anh cả là Giám Mục Ngô Đình Thục ở Huế. Những cuộc đàn áp biểu tình liên tục của Diệm đã đưa tới sự bất mãn lan rộng trong dân chúng, và đưa tới cuộc đảo chính vào Tháng 11, 1963 lật đổ ông và gia đình ông.


Trong những năm khởi đầu, Thích Trí Quang đi Tích Lan để để nghiên cứu thêm về Phật Giáo. Khi trở về ông tham gia phong trào kháng chiến chống Pháp để giành độc lập cho Việt Nam (*). Vào ngày 8 Tháng 5, 1963 nhân lễ Vesak, ngày đản sanh của Đức Phật Gotama, Phật tử tại Huế đã chuẩn bị, kể cả việc treo cờ Phật Giáo. Nhà cầm quyền đã dựa vào một nghị định ít khi thi hành để ngăn cấm việc treo cờ. Việc ngăn cấm này đã xảy ra cho dù trước đó một tháng nhân lễ ngân khánh thứ năm của Giám Mục Ngô Đình Thục cờ Thiên Chúa Giáo được treo mà không hề bị ngăn cản. Phật tử Huế không tuân theochỉ thị và tổ chức một cuộc biểu tình, tụ họp tại đài phát thanh để hy vọng nghe tiếng nói của Thích Trí Quang trong chương trình phát thanh thường lệ. Chính quyền cho ngưng buổi phát thanh và nổ súng vào đám đông khiến 9 người thiệt mạng.

Vào ngày 10 Tháng 5, Phật tử bắt đầu chiến dịch tranh đấu đòi bình đẳng tôn giáo, bồi thường cho nạn nhân và trừng phạt những người có trách nhiệm và quyền treo cờ Phật Giáo. Thích Trí Quang nhắc nhở khối người biểu tình không để cộng sản lợi dụng tình trạng bất ổn và chủ trương đấu tranh bất bạo động. Khi cuộc khủng hỏang trở nên sâu rộng, Thích Trí Quang vào Thủ Đô Sài Gòn để thương thuyết và chuẩn bị cho những cuộc xuống đường sau cuộc tự thiêu của Thích Quảng Đức vào ngày 11 Tháng 6.

Trước cuộc tấn công của mật vụ và lực lượng đặc biệt của Ngô Đình Nhu vào Chùa Xá Lợi ngày 21 Tháng 8, ông đã trốn vào Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ. Ông được Đại Sứ Hoa Kỳ là Henry Cabot Lodge nhận và từ chối không giao ông cho mật vụ của Nhu sau khi lục sóat chùa, nổ súng và đánh đập tăng ni. Tại Huế, 30 người chết vì đã làm hàng rào ngăn cản người của Nhu tấn công vào các chùa.


Sau cuộc đảo chánh ngày 1-11-63 lật đổ Diệm và Nhu, người ta đồn rằng nhóm quân nhân muốn Thích Trí Quang là một thành viên của nội các nhưng Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ bày tỏ chống đối.


Sau cuộc chỉnh lý năm 1964 của Nguyễn Khánh lật đổ Dương Văn Minh, Khánh ra lệnh giết Đại Úy Nguyễn Văn Nhung là cận vệ của Minh và cũng là người đã giết hai anh em Diệm, Nhu. Điều này gây ra lời đồn đại là những chính trị gia thân Diệm sẽ phục hồi quyền lực khiến Trí Quang ngưng cuộc hành hương Ấn Độ để tố chức những cuộc phản đối (Khánh). Vào cuối năm 1964, Khánh thu hồi quyết địnhquản thúc các tướng ở Đà Lạt mà đứng đầu là Trần Văn Đôn.


Vào năm 1965 những cuộc biểu tình lại tái xuất hiện khi người chống Diệm là tướng Nguyễn Chánh Thi – Tư Lệnh Quân Đòan I bị Thủ Tướng Nguyễn Cao Kỳ cất chức. Vào thời điểm này, Nguyễn Cao Kỳ bắt giữ Thích Trí Quang và ra lệnh quản thúc tại gia (chùa). Khi Sài Gòn xụp đổ và cộng sản tràn vào Nam Việt Nam thì Thích Trí Quang một lần nữa lại bị nhà cầm quyền cộng sản quản thúc tại gia (chùa).”


Nhận Định:


Tại các quốc gia văn minh Tây Phương, việc duyệt xét lại lịch sử, tìm hiểu sự thực của lịch sử diễn ra hằng ngày, hằng tháng và hằng năm bởi các nhà nghiên cứu sử học khi có thêm những dữ kiện mới. Thậm chí trong các lớp học về lịch sử của Hoa Kỳ, người ta còn cho học sinh tổ chức những tòa án giả để xét tội Tổng Thống Jackson, người đã giết hại dân Da Đỏ.

Duyệt xét, tìm hiểu sự thực của lịch sử, thậm chí lập tòa án như đã nói ở trên không có nghĩa là các nhà giáo dục Hoa Kỳ dạy cho học sinh căm thù TT. Jackson mà chỉ muốn thế hệ sau tránh vết xe đổ của các thế hệ đi trước. Giả dụ việc làm của TT. Jackson không được các sử gia mổ xẻ, phân tích thì điều đó có nghĩa là TT. Jackson làm đúng và các thế hệ sau “cứ thế mà làm”, như thế tác hại cứ triền miên, không dứt.

Do đó, trong tinh thần học hỏi, xây dựng đất nước và nhất là cho thế hệ mai sau, tôi hoan nghênh mọi nỗ lực khoa học, khách quan, đứng đắn để tìm hiểu về con người thực của TT. Thích Trí Quang. Tuy nhiên việc nghiên cứu lịch sửkhông phải chuyện dễ dàng. Các sử gia đã chỉ cho chúng ta có hai nguồn sử liệu để nghiện cứu:


1) Tài liệu chính yếu (Primary Source) bao gồm các chỉ dụ, đạo luật, sắc lệnh, nghị định hành chánh, mệnh lệnh, biên bản các phiên họp nội các, các báo cáo, tờ trình, các tấm hình, băng ghi âm, các thước phim tài liệu, phỏng vấn có ghi âm/thu hình, công báo là những tài liệu chính xác của lịch sử.


2) Tài liệu thứ yếu (Secondary Source) như thơ, kịch, tiểu thuyết, bài viết, những tâm tình, trao đổi giữa cá nhân, hồi ký liên quan đến một giai đọan lịch sử nào đó. Các tài liệu này mức độ khả tín rất thấp và có khi không đáng tin cậy vì nó có rất nhiều ý kiến cá nhân (yêu ghét, chủ quan) đưa vào đó. Những sử gia đứng đắn không bao giờ bằng cứ vào Secondary Source để viết lịch sử. Ngay cả những cuôc trao đổi riêng tư giữa các nhân vật lịch sử, hoặc những nhân vật có liên quan cũng cần được kiểm chứng qua báo chí, tài liệu lưu trữ, băng ghi âm, nhật ký, văn khố v.v…
Do đó, nếu có vị nào không đồng ý với tài liệu đã giải mật của CIA và coi đó như tài liệu giả hoặc do nhóm thân cộng bịa đặt ra hoặc sự đánh giá của Trung Ương Tình Báo Hoa Kỳ hòan tòan sai lạc, có thể viết thư đặt vấn đề với cơ quan CIA. Hoặc tài liệu nghiên cứu của James McAllister, Wikipedia và cuộc phỏng vấn của báo TIME là thiếu vô tư hoặc thân cộng, chúng ta có thể viết thư phản đối hoặc cung cấpcho họ những tài liệu chính xác hơn không ngòai mục đích làm sáng tỏ lịch sử, một nhu cầu cần thiếtcủa một dân tộc muốn tiến lên.


Sau hết, chúng ta nên nhớ rằng một dân tộc man di mọi rợ thì không có lịch sử. Một dân tộc nô lệ thì lịch sử bị ngọai bang bóp méo, cạo sửa, hoặc viết lại. Một dân tộc độc lập và hùng mạnh thì lịch sử phải được học hỏi, nghiên cứu, kế thừa và phê phán trong tinh thần khách quan và hướng về tương lai.


Đào Văn Bình(Tháng 12, 2009)


Ghi chú: Dấu (*) là trích dẫn trong Tiểu Truyện Tự Ghi của HT. Thích Trí Quang, nguyên là phần phụ lụctrong cuốn Bồ Tát Giới của Hòa Thượng in sau năm 1975, do website Trang Nhà Quảng Đức phổ biến, có đọan nói về tham gia kháng chiến như sau: “Thọ Bồ tát giới rồi, không đầy một tháng sau Pháp đổ bộ Đồng Hới, tôi tham gia kháng chiến. Nhưng tháng 10 năm ấy, mẹ tôi bịnh nặng, bốn anh em tôi đều đi kháng chiến, người thứ ba tử trận một tuần sau ngày Pháp đổ bộ, hai người thứ nhất và thứ tư ở xa, tôi ở gần nhà nhất nên phải về nuôi mẹ.”


Tài Liệu Đính Kèm


1) Tài Liệu Thứ Nhất:
University of Saskatchewan
University Library
Declassified CIA Documents on the Vietnam War
We hereby acknowledge the permissions granted by the Gale Group to include in this Database the abstracts provided in the Declassified Documents Reference System CD-ROM and by the Texas Tech University’s Virtual Vietnam Archive to provide the links for full text documents.
Search:
Advanced search…
Title:
An analysis of Thich Tri Quang’s possible communist affiliations, personality and goals
Date of Creation:
August 28, 1964
Date of Declassification:
May 24, 1976
Type of Document:
Intelligence information cable
Level of Classification:
CONFIDENTIAL
Status of Copy:
SANITIZED
Pagination, Illustration:
8 p.
Abstract:
An Analysis of Thich Tri Quang’s Possible Communist Affiliations, Personality and Goals: Situation Report as of 27 August 1964 (assessment is that Tri Quang is not a Communist; he would like to establish a theocracy in South Vietnam). Intelligence Information Cable, TDCS 314/02342-64. Aug. 28, 1964. 8 p. CONFIDENTIAL/NO FOREIGN DISSEM. SANITIZED copy. Released May 24, 1976.
Indexing Terms:
THICH TRI QUANG
THICH DUC NGHIEP
THICH GIAC DUC
THICH MINH CHAU
THICH THIEN MINH
THICH TAM CHAU
TON THAT XUNG
Declassified Documents Reference System Location:
1976-22E
________________________________________
2) Tài Liệu Thứ Hai
Modern Asian Studies (2008), 42:751-782 Cambridge University Press
Copyright © Cambridge University Press 2007
doi:10.1017/S0026749X07002855
________________________________________
Research Article
‘Only Religions Count in Vietnam’: Thich Tri Quang and the Vietnam War
________________________________________
JAMES McALLISTERa1
a1 Department of Political Science, Williams College, Williamstown, MA 01267 Email: jmcallis@williams.edu
Article author query
mcallister j
Abstract
Thich Tri Quang has long been one of the most controversial actors in the history of the Vietnam War. Scholars on the right have argued that Tri Quang was in all likelihood a communist agent operating at the behest of Hanoi. Scholars on the left have argued that Tri Quang was a peaceful religious leader devoted to democracy and a rapid end to the war. This article argues that neither of these interpretations is persuasive. As American officials rightly concluded throughout the war, there was no compelling evidence to suggest that Tri Quang was a communist agent or in any way sympathetic to the goals of Hanoi or the NLF. Drawing on the extensive archival evidence of Tri Quang’s conversations with American officials, it is apparent that Tri Quang was in fact strongly anti-communist and quite receptive to the use of American military power against North Vietnam and China. The main factor that led to conflict between the Buddhist movement and the Johnson administration was Tri Quang’s insistence that the military regimes that followed Ngo Dinh Diem were hostile to Buddhism and incapable of leading the struggle against Communism to a successful conclusion.
________________________________________
3) Tài Liệu Thứ Ba:
World: A TALK WITH THICH TRI QUANG
Friday, Apr. 22, 1966
In an unusual private interview, one of the relatively few he has granted to Western newsmen, Thich Tri Quang talked for an hour last week with TIME Correspondents Frank McCulloch and James Wilde at his Saigon residence, a room in a maternity clinic. The interpreter was Than Trong Hue, a Vietnamese member of the TIME staff, who addressed the monk with the “venerable” title reserved for the Buddhist clergy. Tri Quang was clad in a hospital gown, white pantaloons, and brown leather sandals.
If stability returns to Viet Nam and the war against the Communists is waged successfully, do you believe that eventually some sort of negotiations must be held with the Viet Cong?Of course, in raising such a question you have really answered it yourself—obviously any war must be finally ended by some kind of negotiations. But negotiations are worthwhile only if conditions are favorable for them. If you negotiate without benefit to your cause and struggle, that is a surrender in the guise of negotiations. And I am certainly not in favor of any such surrender.Do you believe there are non-Communist elements within the Viet Cong?If so, they are completely exploited and led by the Communists, so we can have no hope for them. Even if they are only followers, they can be of no use to us. Being led or directed by Communists is the same as being a Communist.What do you think of the Viet Cong movement?This is mostly a matter of semantics to me. People try to separate North Vietnamese Communists from South Vietnamese Communists. No such separation exists. They are both Communists. And as far as I am concerned, as a religious man, the ideology they possess is much more dangerous than the guns they possess.Can you comment on rumors that the first thing a legislative assembly might do would be to ask the Americans to leave Viet Nam?Rumors such as these are sheer libel. No proof or substantiation for them exists. One should not ask whether Americans should remain in Viet Nam. It is agreed by all that the struggle against Communism here must be made with the assistance of the Americans. So the problem is really how to enhance the value of that assistance. American assistance is not now fully supported in Viet Nam because there is no popular representation to give it such support. When an assembly is elected, it will, by giving its moral endorsement to such assistance, enhance its value and its acceptance.Read more:
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,899140-3,00.html#ixzz0ZIyhmbQ5
________________________________________
4) Tài Liệu Thứ Tư:
From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
Thích Trí Quang (born 1924) is a Vietnamese Mahayana Buddhist monk best known for his role in leading South Vietnam’s Buddhist majority during the Buddhist crisis in 1963.
His campaign, in which he exhorted followers to emulate the example of Mahatma Gandhi, saw widespread demonstrations against the Catholic government of President Ngo Dinh Diem, and its pro-Catholic and Anti-Buddhist policies, attributed to the influence of Diem’s elder brother Archibishop Ngo Dinh Thuc of Hue. Diem’s often violent suppression of the demonstrations lead to widespread dismay among the populace, and resulted in a military coup in November 1963 that removed Diem and his family from power.
In his early days, Thich Tri Quang went to Ceylon to further his Buddhist studies. When he returned, he participated in anti-French activities, calling for the independence of Vietnam.
In 1963, Vesak, the birthday of Gautama Buddha fell on May 8. The Buddhists of Hue had prepared celebrations for the occasion including the display of the Buddhist flag. The government cited a rarely enforced regulation prohibiting the display of religious flags, banning it. This occurred despite the non-enforcement of the regulation on a Catholic event celebrating the fifth anniversary of Ngo Dinh Thuc as Archbishop of Hue less than a month earlier. The Buddhists defied the ban and held a demonstration, and congregated at the radio station expecting to hear an address by Thich Tri Quang, as was routine for such a day. The authorities cancelled the speech and opened fire on the crowd, killing nine.
On May 10, Buddhist campaigns for religious equality, compensation for the victims, punishment for those responsible, and the right to fly the Buddhist flag. Thich Tri Quang urged the demonstrators to not allow Vietcong to exploit the unrest, and exhorted a strategy of passive resistance. As the crisis deepened, he travelled to the capital Saigon for negotiations and further protests after the self immolation of Thich Quang Duc on June 11. Prior to the August 21 raids on the Xa Loi Pagoda by Ngo Dinh Nhu’s secret police and special forces, he sought refuge at the US embassy. He was accepted by the US ambassador Henry Cabot Lodge, who refused to hand him to Nhu’s forces after they had ransacked the pagodas, fired on and beat monks. In Hue, thirty people died as they attempted to blockade the pagodas from Nhu’s men.
Following the coup on November 1, 1963 which removed Diem and Nhu from power, it was reported that the military junta wanted Thich Tri Quang to be a part of the new cabinet, but the US State Department recommended against this.
After the 1964 coup by General Nguyen Khanh which deposed the Duong Van Minh junta, Khanh had Captain Nguyen Van Nhung, the bodyguard of Minh and executioner of Diem and Nhu executed. This generated rumours that pro-Diem politicians would be restored to power and prompted Thich Tri Quang to cancel a planned pilgrimage to India in order to organise further demonstrations. In late 1964, Khanh revoked his decision to put the General lead by Tran Van Don from detention in Da Lat.
In 1965, demonstrations occurred again when anti-Diem General Nguyen Chanh Thi, the commander of central Vietnam, was stripped of his position by Prime Minister Nguyen Cao Ky. This time Ky had Thich Tri Quang arrested and put him under house arrest in Saigon. When the communists overran South Vietnam in the Fall of Saigon, Thich Tri Quang was again put under house arrest../.
(Hết)
Đào Văn Bình

Điểm tin lề trái số 71: Ai đang dẫn dắt dư luận về vụ tử nạn của 39 người nhập cư bất hợp pháp?

Chào các bạn. Đây là chương trình Điểm tin Lề trái số 71, soạn vào ngày Thứ Năm, 07/11/2019. Trong số đặc biệt này, chúng tôi sẽ phân tích dư luận “lề trái” quanh vụ 39 người Việt Nam chết vì ngạt khí khi nhập cư bất hợp pháp từ sang Anh.

(CLICK VÀO ĐÂY để tra cứu các bản tin cũ)

Chủ đề số 1:
Chính phủ Việt Nam hành động chậm trễ hay kịp thời trong
vụ tử nạn của 39 người nhập cư bất hợp pháp?
Ngày 23/10/2019, tại thị trấn Grays (Essex, Anh Quốc), cảnh sát đã phát hiện 39 người châu Á chết vì ngạt khí trong một chiếc xe container thuộc đường dây đưa người nhập cư bất hợp pháp từ Trung Quốc sang Anh. Ngày 24/10, khi báo chí bắt đầu đưa tin về vụ việc, em trai của một người nhập cư lậu tên Phạm Thị Trà My báo trên group Facebook “Kinh Dịch Hội” rằng chị mình mất tích trên đường vào Anh, nghi đã qua đời, cần các thầy Kinh Dịch giúp xác nhận. Cùng thời điểm đó, gia đình đăng lên Internet ảnh chụp tin nhắn cuối cùng của My, có nội dung: “Con xin lỗi bố mẹ nhiều. Con đường đi nước ngoài không thành. Con chết vì không thở được”. Ngày 25/10, hình ảnh này được tờ The Guardian của Anh đăng tải, và lan truyền trên mạng xã hội Việt Nam, tạo ra một cơn xúc động trong dư luận ở cả hai nước. Ngày 01/11, cảnh sát Anh nói họ tin rằng cả 39 nạn nhân đều là người Việt.

Nhân đó, trong 2 tuần qua, giới chống đối đã đồng loạt tận dụng vụ việc này để tuyên truyền chống Nhà nước, đòi thay đổi thể chế chính trị của Việt Nam. Do vụ việc ít nhiều liên quan đến cộng đồng Công giáo ở Nghệ An và Hà Tĩnh, vấn đề người Việt di cư, và vụ ô nhiễm do nhà máy Formosa; các hoạt động tuyên truyền vừa nêu được dẫn dặt bởi 3 lực lượng, là các nhóm Công giáo bất mãn ở miền Trung (như các linh mục Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục), các nhóm chống đối lưu vong (như Việt Tân, LAVAS, BPSOS, Hội Anh em Dân chủ…), và nhóm thành viên Green Trees ở Hà Nội.

Để biết các bên liên quan đã phản ứng như thế nào trong vụ việc, xin đọc bảng sau:

NgàyChính phủ hai nướcGia đình các nạn nhânGiới chống đối
23/10_ Cảnh sát hạt Essex phát hiện 39 người châu Á chết vì ngạt khí trong một chiếc xe container thuộc đường xây đưa người nhập cư bất hợp pháp từ Trung Quốc sang Anh._ Thủ tướng và Bộ trưởng Nội vụ Anh nói họ “shock và buồn” về vụ việc._ Gia đình nạn nhân Phạm Thị Trà My nhận được tin nhắn của My, có nội dung: “Con xin lỗi bố mẹ nhiều. Con đường đi nước ngoài không thành. Con chết vì không thở được”.(chưa nói gì)
24/10_ Cảnh sát Hạt Essex nói họ tin rằng “cả 39 người trên chiếc xe” là công dân Trung Quốc._ Gia đình Phạm Thị Trà My đăng thông tin về vụ việc và tin nhắn của My lên mạng xã hội._ VietHome (Người Việt ở Anh) kêu gọi những gia đình có con mất tích liên hệ với họ qua hộp thư info@viethome.co.uk(chưa nói gì)
25/10_ Cảnh sát hạt Essex nói “công tác xác nhận danh tính, quốc tịch” của các nạn nhân có thể thay đổi. Họ kêu gọi các nhân chứng cung cấp thêm thông tin, và hứa sẽ không truy tố nhân chứng._ Tờ The Guardian (Anh) đăng tin nhắn của My (được dịch sang tiếng Anh bởi một người quen của gia đình), và viết rằng có thể có nạn nhân người Việt._ Dù cảnh sát chưa xác định danh tính các nạn nhân, 4 gia đình nói với BBC rằng theo kết quả nhận diện, con em họ nằm trong danh sách những người thiệt mạng._ Nhiều gia đình có con mất tích gửi thông tin cho VietHome_ Linh mục Đặng Hữu Nam đăng tin nhắn của Phạm Thị Trà My. Các nhóm Công giáo bất mãn bắt đầu khai thác vụ việc.

26/10_ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo điều tra đường dây đưa người Việt xuất cảnh trái phép._ Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố hình sự và bắt tạm giam 4 người có liên quan trong đường dây đưa người ra nước ngoài lao động, cư trú bất hợp pháp. Đứng đầu là Lê Duy Anh, Giám đốc Trung tâm Đào tạo tư vấn du học Chấn Hưng (quận Thanh Xuân, Hà Nội)._ Đại sứ quán Việt Nam gửi thông tin của 12 người được báo mất tích cho phía Anh để phối hợp xác nhận._ VietHome cho biết gia đình của gần 20 người mất tích đã gửi ảnh cho họ. Sau khi cảnh sát Anh từ chối cung cấp thông tin cho VietHome để đảm bảo quy trình điều tra, nhóm này chuyển số thông tin đã thu thập được cho cơ quan chức năng 2 nước, ngừng nhận thông tin, và hướng dẫn cộng đồng trực tiếp trình báo với cảnh sát Anh về vụ việc._ Gia đình 12 người mất tích đã trình báo với chính quyền Nghệ An và Hà Tĩnh._ Anh trai Nguyễn Đình Lượng nói với BBC rằng mình mất liên lạc với Lượng từ hôm 21/10, sau đó một người bạn của Lượng ở Pháp “báo tin dữ”.
_ Việt Tân bắt đầu tuyên truyền rằng chế độ khiến người Việt không có việc làm, không có nhân quyền, nên mới phải trốn sang Anh và thiệt mạng._ Đặng Hữu Nam bắt đầu tuyên truyền rằng vụ Formosa khiến ngư dân Nghệ-Tĩnh mất việc làm, phải sang Anh mưu sinh và thiệt mạng._ Đặng Hữu Nam nói với Reuters rằng ông đang liên lạc với gia đình các nạn nhân. Nguồn tin của ông Nam cho biết có “hơn 100 người” Việt Nam đi trong đợt xuất cảnh này._ Đặng Hữu Nam cùng khoảng 500 giáo dân xứ Mỹ Khánh làm lễ cầu nguyện cho Bùi Thị Nhung. Nguyễn Đình Thục cùng khoảng 500 giáo dân xứ Song Ngọc làm lễ cầu nguyện cho 39 nạn nhân. Cả 2 linh mục đều tuyên truyền chống chế độ trong buổi lễ.
27/10_ Sở Ngoại vụ Nghệ An công bố số đường dây nóng bảo hộ công dân sau vụ 39 người chết ở Anh._ Qua cầu nối là các cơ quan ngoại giao, Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Essex phối hợp xác định danh tính các nạn nhân bằng phương pháp xét nghiệm ADN, thay vì bằng nhận diện. Công an Việt Nam thu thập mẫu tóc và máu của gia đình các nạn nhân để phục vụ việc này. Mỗi ngày phía Anh chỉ xét nghiệm được từ 5 đến 6 trường hợp.
_ Số gia đình người mất tích trình báo với chính quyền Nghệ An và Hà Tĩnh đã lên đến 24.
_ Đặng Hữu Nam viết rằng ông đang đưa một “phái đoàn Chính phủ Vương quốc Anh” đi “nắm bắt tình hình và kiểm chứng những tin tức của các gia đình nghi nạn”. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng nhóm người đi cùng ông Nam chỉ là phóng viên nước ngoài, không phải phái đoàn của chính phủ._ Sáng sớm 27/10, Đặng Hữu Nam viết: “Được biết trong 39 người tử nạn tại Anh Quốc phần lớn tại Nghệ An và Hà Tĩnh. (…) Nghệ An: 25 người huyện Yên Thành, 2 người huyện Diễn Châu, 2 người Vinh. Hà Tĩnh: 7 người huyện Can Lộc, 1 người thị trấn Nghèn, 1 người Hồng Lĩnh”._ Đêm 27/10, Đặng Hữu Nam công bố danh sách 11 nạn nhân “đã được xác nhận”._ Vatican News bắt đầu đăng một số bài khai thác vụ việc theo hướng chống chế độ._ Tối 27/10/2019, tại nhà thờ Thái Hà, Dòng Chúa Cứu thế Hà Nội tổ chức thắp nến cầu nguyện cho 39 nạn nhân. Họ tận dụng vụ việc để tuyên truyền chống chế độ._ Tối 27/10/2019, trước cổng Nhà thờ Lớn Hà Nội, Green Trees tổ chức một buổi thắp nến cầu nguyện cho 39 nạn nhân, với khoảng 20 người tham gia. Họ tận dụng vụ việc để tuyên truyền chống chế độ.
28/10_ Anh truy tố tài xế Maurice Robinson về 39 tội ngộ sát, tội âm mưu buôn người, thông đồng hỗ trợ nhập cư trái phép và rửa tiền._ Anh chuyển hồ sơ của 4 nạn nhân cho Việt Nam để phối hợp làm rõ._ Đã có 14 gia đình gọi vào đường dây nóng bảo hộ công dân._ “Phái đoàn” đi cùng Đặng Hữu Nam bị chính quyền tỉnh Hà Tĩnh ngăn cản, mời về UBND xã “làm việc” trong vòng 1 giờ, rồi trục xuất khỏi địa bàn tỉnh. Nam đưa tin, gọi nhóm phóng viên này là “phái đoàn từ Anh Quốc”.
29/10_ Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao đổi với người đồng cấp ở Anh về vụ việc, cử đoàn công tác sang Anh để phối hợp xác định danh tính các nạn nhân._ Số gia đình người mất tích trình báo với chính quyền đã lên đến 28.
_ Nguyễn Đình Thục đi thăm gia đình 4 người mất tích, là Nguyễn Đình Tứ, Bùi Thị Nhung, Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Văn Tiếp.
31/10


_ Đặng Hữu Nam cùng giáo dân xứ Mỹ khánh mang cờ quạt, hành hương đến núi đá Đức Mẹ Lộc Đức Bảo Nham, để làm lễ cầu nguyện cho 39 nạn nhân. Buổi lễ vẫn chứa nội dung tuyên truyền chống chế độ.
01/11_ Cảnh sát Essex nói họ tin rằng cả 39 nạn nhân đều là người Việt Nam._ Công an Hà Tĩnh khởi tố, bắt giữ 2 nghi phạm.

03/11_ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.
_ Các tổ chức thân Việt Tân tại Anh tổ chức lễ tưởng niệm 39 nạn nhân. Ban Tổ chức gồm Hội Thân Hữu Việt Tân tại UK, Hội Anh Em Thanh Niên Công Giáo tại UK, Hội Anh Em Dân Chủ Phân Hội Châu Âu, Phong Trào Dân Quyền tại UK, Phong Trào Con Đường Việt Nam tại UK, Việt Tân tại UK._ Trương Văn Dũng mặc áo của Hội Anh em Dân chủ, giơ biểu ngữ “Còn Cộng sản thì người dân còn bỏ nước ra đi!”.

 Như vậy, có ít nhất 4 lực lượng tìm cách liên lạc với người nhà để xác định danh tính các nạn nhân – là Chính phủ Anh, Chính phủ Việt Nam, trang VietHome, và linh mục Đặng Hữu Nam.

Trong đó, VietHome là một tờ báo điện tử của cộng đồng người Việt ở Anh, có quan điểm trung lập. Họ có thể là trang tiếng Việt đưa tin sớm nhất, và cập nhật liên tục nhất các thông tin từ phía cảnh sát và chính phủ Anh.

Đặng Hữu Nam có nguồn tin riêng về vụ việc này (có thể nằm trong số gia đình nạn nhân). Nguồn tin của Nam có thể hiểu sâu về vụ việc, vì ngày 26/10, họ nói có “hơn 100 người” Việt Nam đi trong đợt xuất cảnh. Nguồn tin này có lẽ không liên quan đến Chính phủ Anh và VietHome, vì Chính phủ Anh giữ kín quá trình điều tra, còn VietHome nói rằng họ giữ kín thông tin, chỉ gửi cho các cơ quan có thẩm quyền của chính phủ 2 nước.

Sau khi xem xét các thông tin trên, chúng tôi xin đưa ra 3 nhận xét.

Thứ nhất, nhìn toàn bộ quá trình, có thể thấy Chính phủ Việt Nam hành động một cách khá nhanh chóng và có trách nhiệm trong vụ việc, chứ không “bỏ mặc gia đình các nạn nhân” như giới “dân chửi” tuyên truyền.

Thứ hai, cảnh sát Anh không ủng hộ việc một bên thứ hai, như linh mục Đặng Hữu Nam, đi xác minh danh tính nạn nhân và đưa tin lên Internet:

Thứ ba, Phạm Thị Trà My là người ủng hộ Nhà nước, và không nghèo như giới “dân chửi” tuyên truyền:

Dù bạn có cảm thương cho các nạn nhân hay không, bạn cũng không nhất thiết phải vào hùa với đám kền kền đang khai thác cái chết của họ.

Chủ đề số 2:
Dư luận “lề trái” cãi nhau về vụ tử nạn của 39 người nhập cư bất hợp pháp

Trong 2 tuần qua, dư luận phi chính thống đã tranh luận khá gay gắt về vụ 39 người Việt Nam tử nạn khi nhập cư trái phép vào Anh, chủ yếu để trả lời 2 câu hỏi. Một, là ngoài đường dây nhập cư bất hợp pháp, trách nhiệm chính trong vụ việc thuộc về Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Anh hay nhóm nạn nhân. Hai, là xã hội Việt Nam nên tỏ thái độ gì trước vụ việc.

Dù đa phần giới chống đối tận dụng vụ việc để đổ lỗi cho chế độ chính trị của Việt Nam, quy kết xã hội Việt Nam “vô cảm”, dư luận phi chính thống cũng có nhiều ý kiến đi ngược lại định hướng chung đó.

1. Các luồng ý kiến theo khuynh hướng công kích Nhà nước Việt Nam

Các thông điệp công kích nổi bật, cùng lực lượng khởi xướng chúng, được liệt kê trong bảng sau:


Vấn đề

Thông điệp

Lực lượng khởi xướng
Trách nhiệm của Nhà nước Việt NamChế độ chính trị của Việt Nam làm suy sụp kinh tế, giáo dục, đạo đức, môi trường, vì vậy người dân Việt Nam đều muốn bỏ nước ra đi dù phải mạo hiểm, tương tự các “thuyền nhân” thời trước._ Các nhóm chống đối lưu vong (VD: Việt Tân, HAEDC)_ Các tổ chức chuyên hỗ trợ người tị nạn hậu VNCH (VD: LAVAS, BPSOS)_ Các nhóm Công giáo bất mãn (VD: Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục, doanh nhân Nguyễn Hoàng Dũng, gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Hùng)
Vụ nhà máy Formosa xả thải, gây ô nhiễm biển khiến người dân Nghệ – Tĩnh mất kế sinh nhai, vì vậy họ phải trốn đi nước ngoài kiếm sống._ Linh mục Đặng Hữu Nam
Các nạn nhân trốn sang Anh không phải vì mục đích kinh tế, mà vì muốn được hưởng tự do, dân chủ_ Việt Tân
Chính phủ Việt Nam không xử lý vụ việc, không quan tâm đến số phận của các nạn nhân, còn ngăn cản “phái đoàn Chính phủ Anh” đến gặp gia đình các nạn nhân_ Các nhóm Công giáo bất mãn
Chính quyền địa phương bảo kê cho “các đường dây buôn người”. “Các tổ chức tôn giáo và xã hội dân sự” cần cùng hành động để điều tra các đường dây, bằng cách “truy từ cò mồi trở lên”; sau đó “ép chính quyền” truy tố các quan chức vi phạm, tịch thu tài sản của họ để bồi thường cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng._ Nguyễn Đình Thắng (BPSOS)
Xã hội nên tỏ thái độ gì trước vụ việcXã hội Việt Nam đã quá “vô cảm”, “man rợ” khi không “thương xót” các nạn nhân như người Anh, không tổ chức quốc tang, lại còn buộc tội các nạn nhân tham lam và vi phạm pháp luật_ Các nhóm chống đối lưu vong_ Các nhóm Công giáo và Tin Lành bất mãn
Lẽ ra Nhà nước nên tiếp cận vụ việc từ góc độ “giải cứu các nạn nhân” thay vì “điều tra đường dây đưa người đi cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài”._ Giới NGO

Từ bảng trên, có thể rút ra 3 giả thuyết.

Thứ nhất, những nhóm người quy trách nhiệm cho Nhà nước Việt Nam đều là những nhóm người từng phải lưu vong vì Chiến tranh Việt Nam. Cụ thể, hầu hết các nhóm Công giáo bất mãn đã phải di cư vào Nam từ năm 1954; trong khi các nhóm chống đối lưu vong và các tổ chức chuyên hỗ trợ người tị nạn hậu VNCH gắn bó với hình ảnh “thuyền nhân” vượt biển, sống lay lắt trong các trại tị nạn. Như vậy, nhiều khả năng thông điệp tuyên truyền của 3 nhóm người này phản ánh các chấn thương tâm lý và động cơ trả thù của họ, hơn là phản ánh hoàn cảnh thực tế phức tạp, đa chiều của xã hội Việt Nam. –

Thứ hai, vì lời kêu gọi “thương xót”các nạn nhân gắn liền với thông điệp công kích hệ giá trị của xã hội Việt Nam hiện tại, công kích chính sách của Nhà nước; nó có tính chính trị, thay vì chỉ có tính thiện nguyện. Nó đại diện cho khuynh hướng dân túy, tận dụng bức xúc của người nghèo, người yếu thế để thúc đẩy thay đổi chính trị.

Thứ ba, trong 7 thông điệp tuyên truyền trên, chỉ 1 thông điệp có khả năng kéo dài phong trào và khiến nhiều tổ chức phối hợp hành động. Đó là thông điệp của Nguyễn Đình Thắng (BPSOS), trong đó Thắng kêu gọi các nhóm Công giáo bất mãn và xã hội dân sự cùng điều tra các đường dây buôn người, cùng đòi đòi truy tố các quan chức liên quan.

Trong trường hợp giới chống đối tiếp tục khai thác vụ việc theo hướng mà Nguyễn Đình Thắng đề nghị, Nhà nước nên chủ động đưa ra giải pháp tổng thể – để vừa thắt chặt pháp luật sau vụ việc, vừa đảm bảo nhu cầu xuất khẩu lao động hợp pháp của người dân, vừa đảm bảo ổn định chính trị tại địa phương, vừa ngăn các thành phần cơ hội chính trị lợi dụng vụ việc.

2. Những ý kiến đi ngược định hướng chung của dư luận phi chính thống

a. Ý kiến cho rằng người Việt Nam đi nước ngoài kiếm sống không phải vì nghèo

Ý kiến này xuất phát từ một số cơ quan báo chí nước ngoài như BBC, One America News và Reuters.

Cụ thể, Hoa Nguyen-Adam, một chuyên gia có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chống buôn người, đã trả lời phỏng vấn BBC vào ngày 28/10 như sau:

“Có những người ở TP Hồ Chí Minh nữa chứ có phải chỉ toàn vùng sâu, vùng xa. Trên thực tế, để kiếm được ngần ấy tiền bỏ ra chi phí cho chuyến đi, nhiều người trong họ không nghèo. Thậm chí có những bạn mà tôi gặp ở Malaysia, bị bắt và đưa về Việt Nam, khi gửi ảnh qua cho tôi, ngôi nhà của họ rất khang trang. Có những bạn xài những chiếc iphone xịn.

Nếu họ sống ở các vùng xa của Việt Nam, thu nhập của họ sẽ rất thấp hoặc khó kiếm được việc làm. Nhưng sang Anh, ngay cả đi làm nail thì họ cũng có thể kiếm hàng trăm ngàn mỗi ngày. Đấy là sự khác biệt rất lớn và là động cơ chính thôi thúc họ tìm đường ra đi.

Hơn nữa, tâm lý của người Việt Nam là họ chỉ thấy nước Anh qua tấm ảnh hào nhoáng, còn những người đã đi thành công khi về, toàn kể về những mặt tốt đẹp của đời sống ở nước ngoài, chứ không ai nói về những ngày trốn chui trốn lủi, về những chuyến đi băng rừng trong đói khát để tìm miền đất hứa, về nỗi cơ cực của nghề làm móng hay cảnh bị ép sống trong những căn nhà trồng cần… Những kẻ buôn người thì chỉ toàn vẽ nên những viễn cảnh tươi đẹp”.

Trong cùng bài viết trên BBC, tác giả Lê Viết Thọ nhận xét:

“Các nghiên cứu về lao động Việt Nam di cư xác nhận nhận xét này. Những người di cư Việt Nam phải bỏ ra một khoản tiền lớn để có thể đến Anh, có thể lên tới 33 ngàn bảng Anh. Khảo sát của AAT (tổ chức phi chính phủ quốc tế hỗ trợ phụ nữ có nguy cơ và có hoàn cảnh khó khăn) cho thấy, những người di cư bị bắt quay về Việt Nam có mức sống trung bình, thậm chí một số gia đình có thể được coi là giàu có. Họ có nhà cửa khang trang, thậm chí ô tô hay sở hữu một doanh nghiệp, và có thể bỏ tiền ra cho con đi học ở Úc. Chỉ 10% hộ gia đình thực sự nghèo ở khía cạnh, họ không có nhà, sống cùng các thành viên khác trong gia đình hoặc nhà của họ đã bị chủ nợ xiết”.

Trong khi đó, One America News và Reuters đưa tin về một số “làng tỉ phú” có hàng nghìn biệt thự ở Nghệ An, nơi 70 đến 80% thu nhập là từ nước ngoài gửi về, khiến dân cả xã đua nhau đi nước ngoài bằng cả con đường hợp pháp lẫn bất hợp pháp. Dựa vào đó, Lê Diễn Đức nhận xét trên Facebook rằng: “Rất nhiều người nhìn nhau, đua đòi, không phải ra đi để thoát nghèo, mà để làm tỷ phú, kể cả làm công việc bất chính để có thu nhập ”khủng”!”.

b. Ý kiến cho rằng các nạn nhân không xứng đáng được thương xót

Nhiều người trong dư luận mạng cho rằng khi các nạn nhân nhập cư bất hợp pháp vào Anh, họ sẽ không nhận được cả chính phủ Việt Nam lẫn chính phủ Anh bảo vệ, và phải tự chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình. Số khác viết rằng những người nhập cư theo diện này thường kiếm sống bằng nhiều công việc bất hợp pháp như trồng cần sa, vì vậy gây hại cho xã hội.

c. Ý kiến phản đối việc quyên góp ủng hộ Phạm Thị Trà My

Khi em trai của Phạm Thị Trà My quyên tiền để đưa thi thể chị về nước, nhiều bộ phận của dư luận phi chính thống phản đối việc này vì 4 lý do.

Thứ nhất, họ thấy My không có gia cảnh khó khăn. Cụ thể, My có thể trả 950 triệu VNĐ để cho đường dây để nhập cư trái phép sang Anh, và các ảnh chụp trên Facebook cho thấy My thường đi du lịch, em trai My là thành phần ăn chơi đua đòi, tiêu xài phung phí.

Thứ hai, họ chỉ ra rằng chính quyền Anh đã lo mọi chi phí để đưa thi thể các nạn nhân về nước.

Thứ ba, dựa vào việc My đeo băng rôn đỏ, vẫy cờ đỏ sao vàng khi đi cổ vũ bóng đá, và ủng hộ cảnh sát dẹp cuộc biểu tình ngày 10/06/2018, họ cho rằng My là thành phần “cờ đỏ”, dư luận viên, không đáng được hỗ trợ.

d. Ý kiến cho rằng chính quyền Anh phải chịu một phần trách nhiệm trong vụ việc

Ngày 25/10, khi quốc tịch của các nạn nhân còn chưa được xác định, tờ Hoàn cầu Thời báo của Trung Quốc viết rằng một phần nguyên nhân của vụ việc là “chính sách nhập cư thô cứng” của Anh. Để chứng minh, tác giả viết rằng dù các vụ tử nạn của người nhập cư không diễn ra ở EU, chúng diễn ra khá thường xuyên ở Anh – như vụ 58 người Trung Quốc chết ngạt trong xe tải cà chua vào năm 2000, hoặc vụ 21 Trung Quốc chết đuối khi đi nhặt sò năm 2004. Ý kiến này được tờ The Guardian dẫn lại, và bài viết trên The Guardian được trang VietHome (của cộng đồng người Việt ở Anh) dịch vào cùng ngày 25.

Như vậy, quan điểm rằng chính sách nhập cư của Anh góp phần gây ra vụ việc đã hiện diện trong dư luận Trung Quốc và Anh một thời gian, trước khi được bút danh Chiêu Văn đưa vào bài viết gây tranh cãi trên báo Tuổi Trẻ hôm 02/11.

Chủ đề số 3:
Ai đang dẫn dắt dư luận về vụ tử nạn của 39 người nhập cư bất hợp pháp?

Trong 2 tuần qua, các nhóm Công giáo bất mãn, Việt Tân và Green Trees là 3 lực lượng dẫn dắt các hoạt động tuyên truyền liên quan đến cái chết của 39 người nhập cư bất hợp pháp vào Anh. Phần này tóm tắt các hoạt động tuyên truyền của họ; để chỉ ra động cơ, thông điệp, nguồn lực và chiến thuật của mỗi nhóm.

1. Hoạt động của các nhóm Công giáo bất mãn

a. Động cơ

Các nhóm Công giáo bất mãn có 3 động cơ để khai thác vụ việc.

Thứ nhất, nhóm nạn nhân bao gồm nhiều người Công giáo thuộc Giáo phận Vinh. Điều này xuất phát từ một thực tế, rằng việc đi lao động ở nước ngoài rồi gửi tiền về đã trở thành một phong trào ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Tôn Phi, một cá nhân chống đối từng là người Công giáo ở Hà Tĩnh, đã mô tả một phần thực tế này khi viết:

“Các xóm đạo ở Nghệ Tĩnh, dân làng đi Thái hết. Ai không đi Thái, ấy là đứa vô dụng, ở nhà ăn bám cha mẹ. Cha mẹ và con cái đi vào đi ra, tất chửi nhau. Bao nhiêu đứa tủi thân, bỏ nhà đi vào Sài Gòn. (…) Vào năm 2010, Kim, người bạn học cấp 3 của tôi nói rằng (…) ở xóm đạo của Kim, nhà nào nhà nấy đều có con trai con gái đi nước ngoài gửi tiền về xây nhà tầng. Ai có con đi nước ngoài là lòng đầy hớn hở”.

Thứ hai, nhiều dòng họ Công giáo ở Việt Nam từng phải di cư vì lý do chính trị, trong cả thời Nguyễn lẫn thời Chiến tranh Việt Nam. Lịch sử này khiến họ có khuynh hướng tin rằng chế độ chính trị của Việt Nam đã khiến người dân phải di cư và gặp nạn.

Thứ ba, “lòng thương xót” là một giá trị quen thuộc trong giáo lý Kito giáo hiện đại, và việc truyền đạo bằng các hoạt động thiện nguyện cũng vậy.

b. Thông điệp

Linh mục Đặng Hữu Nam là người đầu tiên tuyên truyền rằng vụ ô nhiễm do nhà máy Formosa đã đẩy người dân Nghệ – Tĩnh vào tình trạng nghèo khổ, không có kế sinh nhai, buộc họ phải trốn đi lao động ở nước ngoài.

Các nhóm Công giáo bất mãn cũng là lực lượng đầu tiên tuyên truyền rằng Chính phủ Việt Nam không xử lý vụ việc, không quan tâm đến số phận của các nạn nhân, còn ngăn cản “phái đoàn Chính phủ Anh” đến gặp gia đình các nạn nhân.

Tương tự Việt Tân, họ cũng tuyên truyền rằng chính thể của Việt Nam đã khiến người dân nghèo khổ và phải đi nước ngoài lao động; cần lật đổ chế độ để không làm tái diễn bi kịch của 39 nạn nhân. Chẳng hạn, trong buổi cầu nguyện của giáo xứ Song Ngọc hôm 26/10, linh mục Nguyễn Đình Thục giảng:

“Cộng sản phá nát đất nước nầy, tài nguyên cạn kiệt, môi trường ô nhiễm, thiếu tự do, cái gì cũng đắt đỏ chỉ mạng sống con người là rẻ mạt. (…) Chúng bán nước để chia chác. Con cháu chúng cũng đi nước ngoài, nhưng là trên những chuyến bay sang trọng, định cư và sống trong những căn nhà sang trọng ở các nước không phải là cộng sản. (…) Cầu nguyện cho đất nước sớm thoát ách cộng sản, để con dân được sống yên lành, không còn phải đi nước ngoài bằng mọi giá để mưu sinh”.

Sau cùng, họ kêu gọi “thương xót” các nạn nhân, việc này phù hợp với giáo lý của họ.

c. Nguồn lực

Nguồn lực mà họ đã huy động thể hiện qua bảng sau:

Loại nguồn lựcChi tiết
Giáo chức_ Linh mục Đặng Hữu Nam_ Linh mục Nguyễn Đình Thục
Giáo xứ_ Mỹ Khánh (Yên Thành, Nghệ An)_ Song Ngọc (Quỳnh Lưu, Nghệ An)_ Thái Hà (Hà Nội)
Cơ quan truyền thông_ Trang cá nhân của Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục_ Truyền thông Chúa Cứu Thế_ Vatican News Tiếng Việt (hệ thống thông tin mới của Vatican). Trang này đăng ít nhất 2 bài tuyên truyền rằng chính thể của Việt Nam khiến người dân nghèo khổ, phải trốn đi nước ngoài lao động.
Giáo dân nổi bật_ Nguyễn Thanh Lễ (bố nạn nhân Nguyễn Văn Hùng). Ông này nói với VOA hôm 28/10 rằng gia đình ông phải vay ngân hàng 400 triệu đồng để đưa Hùng ra nước ngoài lao động qua con đường nhập cư bất hợp pháp; rằng Hùng từng học ngành thanh nhạc ở Nhạc viện Huế nhưng không thể kiếm được việc làm; rằng tương tự Hùng, nhiều người dân Nghệ An cũng đã sang nước ngoài làm việc vì “công việc ở Việt Nam lương thấp không đủ sống”._ Nguyễn Hoàng Dũng (Giám đốc công ty Raycean Việt Nam, đơn vị tư vấn đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam). Hôm 28/10, ông Dũng viết trên Facebook rằng “chế độ độc tài” đã khiến người Nghệ – Tĩnh phải đi tù vì nổi dậy; mất kế sinh nhai vì bị nhiễm độc Formosa và vì bị dân các vùng khác tẩy chay; không thể đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản vì người Nhật có ấn tượng xấu với thói trộm cắp của người Việt… Cuối bài, Dũng viết: “Chừng nào mà không khí dân chủ và các giá trị con người phổ quát như tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do bầu cử…còn bị nhà cầm quyền này bóp chẹt, thì vẫn còn nhiều người bỏ nước ra đi, theo cách này hay cách khác”.Ông Dũng là một doanh nhân có ảnh hưởng, từng nhiều lần cộng tác với các đối tác Nhật Bản và Chính phủ Việt Nam, nên bài của ông được nhiều người chú ý và đăng lại.
Quan hệ_ Quan hệ giữa Đặng Hữu Nam với báo chí nước ngoài, ít nhất có Reuters._ Quan hệ giữa Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục với gia đình một số nạn nhân._ Quan hệ giữa Đặng Hữu Nam với nguồn tin về vụ việc.

Việc Vatican News tham gia vào hướng tuyên truyền này là một hiện tượng đáng chú ý, đặt ra nhu cầu đối thoại để điều chỉnh.

Ngoài ra, trong tương lai, quan hệ giữa các nhóm Công giáo bất mãn với BPSOS có thể khiến họ làm theo đề xuất của Nguyễn Đình Thắng – là điều tra các đường dây buôn người và đòi truy tố các quan chức liên quan.

c. Chiến thuật

Ngoài việc viết bài và trả lời phỏng vấn, hiện họ đã áp dụng 3 chiến thuật, như sau:

Chiến thuậtDiễn biếnTác dụng
Giúp các gia đình xác định danh tính các nạn nhân_ Đặng Hữu Nam lấy thông tin về các nạn nhân từ gia đình họ, rồi xác định danh tính nhóm nạn nhân bằng “nguồn tin riêng”. Đêm 27/10, ông Nam công bố danh sách 11 nạn nhân “đã được xác minh”._ Gây nhiễu loạn thông tin (theo cách nhìn của cảnh sát Anh)_ Giúp Đặng Hữu Nam có uy tín với cộng đồng dân địa phương, cộng đồng Công giáo, cộng đồng người Việt hải ngoại và báo chí.
Thăm gia đình các nạn nhân_ Đặng Hữu Nam đưa “phái đoàn” người nước ngoài đi thăm gia đình một số nạn nhân, trong các ngày 27 và 28/10_ Nguyễn Đình Thục đi thăm gia đình 4 nạn nhân, là Nguyễn Đình Tứ, Bùi Thị Nhung, Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Văn Tiếp, vào hôm 29/10_ Hỗ trợ một số phóng viên phương Tây, để họ đưa tin về vụ việc theo cách 2 linh mục muốn._ Tăng uy tín của 2 linh mục và ảnh hưởng của Công giáo.
Tổ chức thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân, buổi lễ đi kèm bài giảng có nội dung chống chế độ_ Ngày 26/10, Đặng Hữu Nam cùng khoảng 500 giáo dân xứ Mỹ Khánh làm lễ cầu nguyện cho Bùi Thị Nhung; Nguyễn Đình Thục cùng khoảng 500 giáo dân xứ Song Ngọc làm lễ cầu nguyện cho 39 nạn nhân._ Tối 27/10/2019, tại nhà thờ Thái Hà, Dòng Chúa Cứu thế Hà Nội tổ chức thắp nến cầu nguyện cho 39 nạn nhân._ Ngày 31/10, Đặng Hữu Nam cùng giáo dân xứ Mỹ khánh mang cờ quạt, hành hương đến núi đá Đức Mẹ Bảo Nham, để làm lễ cầu nguyện cho 39 nạn nhân. Buổi lễ diễn ra trước tượng Đức Mẹ Lourdes trong hang Bảo Nham, là một địa điểm liên quan đến lịch sử bách hại đạo Công giáo trong triều Nguyễn._ Lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền chính trị._ Tạo hình ảnh gây chú ý trên truyền thông Công giáo và truyền thông quốc tế.

2. Hoạt động của Việt Tân

a. Động cơ

Việt Tân có ít nhất 2 động cơ để khai thác vụ việc.

Thứ nhất, họ muốn tận dụng vụ việc để kêu gọi lật đổ Nhà nước Việt Nam.

Thứ hai, vụ việc này nhắc lại hình ảnh “thuyền nhân” vượt biển, sống lay lắt trong các trại tị nạn, vì vậy chạm vào những tổn thương và hận thù của họ.

b. Thông điệp

Việt Tân dẫn đầu hướng tuyên truyền rằng chính thể của Việt Nam đã khiến người dân nghèo khổ và phải đi nước ngoài lao động; cần lật đổ chế độ để không làm tái diễn bi kịch của 39 nạn nhân.

Ngoài ra, một số thành viên Việt Tân cũng dẫn đầu hướng tuyên truyền rằng các nạn nhân trốn sang Anh không phải vì mục đích kinh tế, mà vì muốn được hưởng tự do, dân chủ.

c. Nguồn lực và chiến thuật

Hiện họ đã áp dụng 3 chiến thuật, như sau:

Chiến thuậtDiễn biếnTác dụng
Viết bài tuyên truyền_ Từ ngày 26/10 đến nay, họ đã huy động một lượng lớn đảng viên, thành viên các tổ chức thân hữu của Việt Tân đồng loạt viết bài tuyên truyền_ Lái toàn bộ dư luận của giới chống đối, và một phần không nhỏ dư luận của cộng đồng người Việt hải ngoại, theo các thông điệp tuyên truyền của Việt Tân.
Tổ chức thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân, buổi lễ đi kèm nội dung tuyên truyền chống chế độ_ Ngày 03/11, các tổ chức thân Việt Tân tại Anh tổ chức lễ tưởng niệm 39 nạn nhân. Ban Tổ chức gồm Hội Thân Hữu Việt Tân tại UK, Hội Anh Em Thanh Niên Công Giáo tại UK, Hội Anh Em Dân Chủ Phân Hội Châu Âu, Phong Trào Dân Quyền tại UK, Phong Trào Con Đường Việt Nam tại UK, Việt Tân tại UK._ Tạo hình ảnh đẹp để tuyên truyền._ Khiến các hội đoàn trong Ban Tổ chức gia tăng uy tín trong cộng đồng người Việt tại Anh.
Biểu tình 1 người tại Việt Nam_ Ngày 03/11 Trương Văn Dũng mặc áo của Hội Anh em Dân chủ, giơ biểu ngữ “Còn Cộng sản thì người dân còn bỏ nước ra đi!”. Dũng là người có quan hệ với Việt Tân._ Tạo hình ảnh gây chú ý, có tính kích động để tuyên truyền.

3. Hoạt động của Green Trees

a. Động cơ

Green Trees có ít nhất có ít nhất 2 động cơ để khai thác vụ việc.

Thứ nhất, họ muốn tận dụng vụ việc để thể hiện quyền tự do biểu tình, và quảng bá chiến dịch về quyền tự do bầu cử, ứng cử.

Thứ hai, họ muốn tăng lượng thành viên, ủng hộ viên của tổ chức.

Thứ ba, họ muốn hâm nóng lại mối quan hệ với các nhóm Công giáo bất mãn ở Nghệ An và Hà Tĩnh, vốn từng phối hợp với họ trong vụ Formosa.

b. Thông điệp

Fanpage Green Trees dùng lại thông điệp của Việt Tân – rằng chính thể của Việt Nam đã khiến người dân nghèo khổ và phải đi nước ngoài lao động, cần lật đổ chế độ để không làm tái diễn bi kịch của 39 nạn nhân.

Nguyễn Anh Tuấn viết rằng người dân Việt Nam “bỏ phiếu bằng chân” là do họ không được “bỏ phiếu bằng tay”. Từ đó, Tuấn kêu gọi cộng đồng tham gia chiến dịch về quyền tự do bầu cử, ứng cử, do các nhóm của Đoan Trang (gồm Green Trees) tổ chức từ nay cho đến kỳ bầu cử Quốc hội năm 2021.

c. Nguồn lực và chiến thuật

Tối 27/10/2019, trước cổng Nhà thờ Lớn Hà Nội, Green Trees tổ chức một buổi thắp nến cầu nguyện cho 39 nạn nhân, với khoảng 20 người tham gia.

Trên fanpage, Green Trees giải thích cho hành động của mình như sau:

“Đây là một thông điệp gửi đến mọi người rằng tất cả người dân Việt Nam hiện đang cùng chịu một bi kịch như vậy: “Mất Niềm Tin”. Chúng ta đã có: Tị nạn Chính trị, Tị nạn Giáo dục, Tị nạn môi trường. Và bây giờ là niềm tin vụn vỡ!!!”.

Sáng cùng ngày 27/10, Nguyễn Anh Tuấn, thành viên Green Trees, viết rằng chừng nào còn chế độ “đảng cử – dân bầu” thì Việt Nam vẫn còn là “chế độ lý tưởng cho mọi thảm họa, bi kịch”. Cuối bài, Tuấn nói rằng giải pháp cho vấn đề là “kêu gọi và cương quyết thực hiện quyền bầu cử tự do của Công dân, ủng hộ, bỏ phiếu bầu cho đại biểu thực sự vì dân vì nước, dù là người trong Đảng Cộng sản, hay là người ngoài Đảng”.

4. Nhận xét

Sau khi xem xét các thông tin trên, chúng tôi xin đưa ra 2 ý kiến.

Thứ nhất, các thông điệp tuyên truyền của ông Đặng Hữu Nam mâu thuẫn nhau. Một mặt, ông nói trong 39 nạn nhân có 25 người ở tỉnh trung du Yên Thành, mặt khác, ông nói các nạn nhân đều là ngư dân, mất sinh kế do vụ nhà máy Formosa làm nhiễm độc biển.

Thứ hai, việc di cư để tìm đời sống tốt hơn là một hiện tượng bình thường trong lịch sử, và không nhất thiết phải liên quan đến thể chế chính trị.

Chẳng hạn, biểu đồ này cho thấy vào năm 2015, một số nước Đông Nam Á đa đảng có dân số tương đương Việt Nam – như Philippines, Thái Lan và Malaysia – đã gửi nhiều người nhập cư đến Anh hơn so với Việt Nam:

Biểu đồ này cho thấy vào năm 2015, Anh đón 8,5 triệu người nhập cư, nhưng cũng gửi 4,9 triệu người di cư đi nơi khác. Trong top 10 nước gửi nhiều người di cư nhất thế giới, có 7 nước đa đảng:

Ngoài ra, chính nước Anh dân chủ đa đảng cũng từng gây ra các đợt di cư lớn của người nghèo. Năm 1845, sự thờ ơ của chính quyền Anh đã góp phần khiến dịch nấm khoai tây lan rộng, gây ra Nạn Đói Lớn làm chết 1 triệu người Ireland và đẩy 1 triệu người khác di cư sang Mỹ, khiến tổng dân số của hòn đảo này giảm 1/4.

Xét những yếu tố này, và việc nhiều tờ báo phương Tây đang đưa tin về các “làng tỉ phú” ở Nghệ An, nơi cư dân giàu lên nhờ phong trào xuất khẩu lao động, có lẽ dư luận cần hiểu hơn về gia cảnh của 39 nạn nhân trước khi quy trách nhiệm cho chế độ.

Một số bài viết nổi bật (xếp theo trình tự thời gian):

* Về diễn biến của vụ việc:

_ “39 người tử vong trong xe tải ở Grays, Essex” – VietHome, 23/10/2019

 viethome.co.uk/tin-tuc/tin-bo-noi-vu/55942-39-nguoi-tu-vong-trong-xe-tai-o-gray-essex

_ “…Chị gái e là Phạm Thị Trà My sn 15/08/1993 Ngày 3/10/2019 chị gái e lên xe đi từ hà tĩnh ra hà nội để làm thủ tục bay sang trung quốc, sau đó mấy ngày thì bay sang pháp và đi sang anh. Vài ngày trước đây bị cảnh sát anh bắt lại và trả về pháp và tiếp tục di chuyển sang anh. Hiện tại có thông tin chị gái e đã mất. Nên e đăng lên đây nhờ các thầy giúp e. Cho e hỏi tình hình hiện tại chị gái e đang ntn ạ. E xin cám ơn tất cả mọi người ạ…” – Phạm Mạnh Cường (group FB “Kinh Dịch Hội”), 24/10/2019, 16:11

 facebook.com/groups/kinhdich/permalink/3008408055842708/

_ “Thông tin vụ 39 người tử vong trên xe tải ở Anh ngày 24/10/2019” – VietHome, 24/10/2019

 viethome.co.uk/tin-tuc/tin-bo-noi-vu/55956-thong-tin-vu-39-nguoi-tu-vong-tren-xe-tai-o-anh-ngay-24202019

_ “Vietnamese family fears daughter may be among Essex lorry victims” – The Guardians, 25/10/2019

 theguardian.com/uk-news/2019/oct/25/vietnamese-family-fears-daughter-among-essex-lorry-victims

_ “…Có người Việt trong số 39 người chết trong xe tải ở Essex không? Xin giúp đỡ xác minh tình trạng người thân mất liên lạc liên quan đến việc người Việt đi Anh…” – Nghiêm Hoa (FB cá nhân), 25/10/2019, 11:27

 facebook.com/photo.php?fbid=10157663645937463&set=a.54729172462&type=3

_ “CHUYỆN CỦA NGƯỜI VIỆT NHẬP CƯ LẬU VÀO ANH!” – Lê Nguyễn Hương Trà (FB cá nhân), 26/10/2019, 00:06

 facebook.com/lenguyenhuongtra.de/posts/10212680479441590

_ “Hiện chúng tôi đã có ảnh của gần 20 người thông báo mất tích, tuổi từ 15 – 45. Việc VietHome đang muốn làm đó là giúp các gia đình có thể tìm người mất tích hoặc xác định chính xác danh tính các nạn nhân” – VietHome (trang FB), 26/10/2019, 05:08

 facebook.com/viethome/photos/a.264623156942821/3129298620475246/?type=3&permPage=1

_ “Vụ 39 tử thi: Cảnh sát tìm xe tải thứ nhì, số nạn nhân Việt có thể tăng” – BBC, 26/10/2019

 bbc.com/vietnamese/world-50192456                                           

_ “…Ông Martin cho biết ông không thể cung cấp thông tin hay cho phép VietHome đi đối chiếu với người mất tích, nhưng ông mong muốn bố mẹ hay anh chị em của những người bị mất tích hãy trực tiếp tới để có thể cung cấp thông tin đối chứng. (…) Ông Martin cho biết thêm: “Mọi thông tin thu thập đều được giữ kín và tiêu huỷ sau cuộc điều tra.” VietHome đã gửi thông tin cho phía các cơ quan chức năng có thẩm quyền ở Anh và Đại Sứ Quán Việt Nam tại London, VietHome chỉ có thể làm tới đây, việc còn lại là do các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra tìm hiểu. VietHome không thể tiếp nhận thêm thông tin nào nữa, xin các gia đình liên lạc trực tiếp với các cơ quan đó…” – VietHome (trang FB), 26/10/2019, 21:59

 facebook.com/viethome/photos/a.264623156942821/3131428843595557/?type=3&permPage=1

_ “Vụ 39 người chết ở Anh: Nhiều gia đình Việt lo lắng” – BBC, 27/10/2019

 bbc.com/vietnamese/vietnam-50199522

_ “Vụ 39 người chết: Anh – Việt ‘đang chắp nối thông tin’” – BBC, 28/10/2019

 bbc.com/vietnamese/vietnam-50205171

_ “Đại sứ Anh: “Chúng tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc”” – BBC, 29/10/2019

 bbc.com/vietnamese/vietnam-50217025

_ “Vụ 39 tử thi trên xe tải: Hà Tĩnh khởi tố, bắt giữ hai nghi phạm” – BBC, 01/11/2019

 bbc.com/vietnamese/vietnam-50264233

* Về phong trào xuất khẩu lao động tại Nghệ An – Hà Tĩnh và đường dây đưa người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp vào Anh:

_ “Vụ 39 người chết: Những người Việt liều mạng để vào Anh” – Lucy Williamson (BBC), 26/10/2019

 bbc.com/vietnamese/world-50191926

_ “Người Việt di cư bất hợp pháp: Những giấc mơ không thành” – Lê Viết Thọ (BBC), 29/10/2019

 bbc.com/vietnamese/vietnam-50218875

_ “NGƯỜI EM XÓM ĐẠO” – Tôn Phi (FB cá nhân), 29/10/2019, 18:01

 facebook.com/photo.php?fbid=1645198902288832&set=a.337230513085684&type=3

_ “BPSOS: Các đường dây buôn người rất ‘tinh vi’ và ‘tàn ác’” – Ngọc Lễ (VOA), 01/11/2019

Trích: “…“Chỉ cần truy từ những người cò trở lên là ra hết đường dây thôi vì cò phần lớn là người ở địa phương,” ông nói. “Chúng tôi còn biết huống hồ các cơ quan công lực ở Việt Nam lại không biết à?”  “Qua vụ 39 người này, dư luận cần phải lên tiếng ép chính quyền Việt Nam từ trung ương đến địa phương phải khui ra tất cả các đường dây buôn người này. Tất cả các quan chức dính líu phải bị xử trị, các thủ phạm phải bị đi tù và tài sản của họ phải bị tịch thu để bồi thường cho các nạn nhân đã chết,” ông yêu cầu. (…) “Nếu không làm gì sẽ có thêm nhiều nạn nhân nữa,” ông nói và kêu gọi các tổ chức tôn giáo và xã hội dân sự cùng hành động để ‘tìm cách giải cứu và phá vỡ tất cả các đường dây buôn người và buôn lậu người’…”.

 voatiengviet.com/a/bpsos-c%C3%A1c-d%C6%B0%E1%BB%9Dng-d%C3%A2y-bu%C3%B4n-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-r%E1%BA%A5t-tinh-vi-v%C3%A0-t%C3%A0n-%C3%A1c-/5148943.html

* Hoạt động của các nhóm Công giáo bất mãn:

_ “Thật là một ngày buồn cho con dân Việt. (…) Dưới đây là đoạn Chát giữa con Gái và Mẹ…” – Linh mục Anton Đặng Hữu Nam (trang FB), 25/10/2019, 20:22

 facebook.com/permalink.php?story_fbid=791178164635934&id=688976634856088&__tn__=-R

_ “Linh mục: Hầu hết 39 người chết trong xe tải ở Anh đến từ Nghệ An, Hà Tĩnh” – VOA, 26/10/2019

 voatiengviet.com/a/linh-muc-hau-het-39-nguoi-chet-trong-xe-tai-o-anh-den-tu-nghe-an-ha-tinh/5140602.html

_ “Rural Vietnamese mourn loved ones feared dead in back of British truck” – Reuters, 26/10/2019

Trích: “…The province was ravaged by one of Vietnam’s worst environmental disasters in 2016 when a steel mill owned by Taiwan’s Formosa Plastics contaminated coastal waters, devastating local fishing and tourism industries…”.

 reuters.com/article/us-britain-bodies/rural-vietnamese-mourn-loved-ones-feared-dead-in-back-of-british-truck-idUSKBN1X503U?fbclid=IwAR2NyIyRvZfJO5G_XrC78oxVX7z6pRIWdTxRclbiMdwzZBSKoKl4peQsIvU

_ “GIÁO XỨ MỸ KHÁNH – NHỮNG NGỌN NẾN NGUYỆN CẦU CHO 39 NGƯỜI TỬ NẠN VÀ CÁC TNLT Đêm 26/10/2019, đông đảo bà con là thân nhân những TNLT, những người yêu chuộng công lý hoà bình, hiệp thông dâng lễ, thắp nến cầu nguyện cho các TNLT, cầu nguyện cho 39 người tử nạn trên đường đi tìm cuộc sống và thân nhân của họ tại Giáo Xứ Mỹ Khánh. Được biết trong 39 người tử nạn tại Anh Quốc phần lớn tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Đây là vùng bị thiệt hại nặng nề bởi thảm họa môi trường formosa. Nghệ An: 25 người huyện Yên Thành, 2 người huyện Diễn Châu, 2 người Vinh. Hà Tĩnh: 7 người huyện Can Lộc, 1 người thị trấn Nghèn, 1 người Hồng Lĩnh.” – Linh mục Anton Đặng Hữu Nam (trang FB), 27/10/2019, 07:50

 facebook.com/permalink.php?story_fbid=792373884516362&id=688976634856088&__tn__=-R

_ “Thánh lễ tối 26/10/2019 tại Xứ Mỹ Khánh cầu nguyện cho Công lý, các TNLT, và 39 Người dân Việt đã ( bỏ ) mạng tròn container tại Anh quốc ngày 23/10/2019.” – Linh mục Anton Đặng Hữu Nam (trang FB), 27/10/2019, 10:13

 facebook.com/Linh-m%E1%BB%A5c-Anton-%C4%90%E1%BA%B7ng-H%E1%BB%AFu-Nam-688976634856088/

_ “Nhà thờ Thái Hà: Thánh lễ cầu nguyện cho 39 nạn nhân chết tại Anh” – Nhathothaiha.net, 27/10/2019

 nhathothaiha.net/nha-tho-thai-ha-thanh-le-cau-nguyen-cho-39-nan-nhan-chet-tai-anh/

_ “Chính phủ Vương quốc Anh đã cử người đến Nghệ An, Hà Tĩnh để nắm bắt tình hình và kiểm chứng những tin tức của các gia đình nghi nạn, tổ chức European Commission of Human Rights ghi nhận và có những tình cảm sâu sắc nhất về sự phối hợp của chính phủ Vương quốc Anh. Mong rằng chính phủ Việt Nam cũng cố gắng đến tìm hiểu động viên các gia đình nghi nạn để xoa dịu những nỗi đau mất mát cho gia đình các nghi nạn nhân. RẤT MỪNG LÀ ĐOÀN ĐÃ TIẾP CẬN ĐƯỢC MỘT SỐ GIA ĐÌNH TẠI HÀ TĨNH CŨNG NHƯ NGHỆ AN. HY VỌNG NHỮNG GIA ĐÌNH KHÁC SẴN SÀNG CỘNG TÁC!” – Linh mục Anton Đặng Hữu Nam (trang FB), 27/10/2019, 21:41

 facebook.com/permalink.php?story_fbid=792856331134784&id=688976634856088&__tn__=-R

_ “MỘT SỐ NẠN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN” – Linh mục Anton Đặng Hữu Nam (trang FB), 27/10/2019, 22:00

 facebook.com/688976634856088/photos/a.689119308175154/792869217800162/?type=3&__tn__=-R

_ “PHÁI ĐOÀN MUỐN ĐẾN VỚI GIA ĐÌNH CÁC NẠN NHÂN TRONG VỤ 39 NGƯỜI TỬ NẠN TRONG CONTAINER TẠI ANH QUỐC. Hôm nay, ngày 28/10/2019 đoàn đã bị chính quyền Hà Tĩnh ngăn cản, mời về UBND xã “làm việc” hơn một tiếng đồng hồ rồi bị “trục xuất ngay lập tức” khởi địa bàn! THẢM HOẠ CHỒNG THẢM HOẠ!” ” – Linh mục Anton Đặng Hữu Nam (trang FB), 28/10/2019, 20:58

 facebook.com/688976634856088/photos/a.689119308175154/793632254390525/?type=3&__tn__=-R

_ “CÔNG AN HÀ TĨNH MUỐN GÌ?” – Phạm Minh Vũ (FB cá nhân), 28/10/2019, 21:50

Trích: “…Việc này có vẻ chứng minh cho chúng ta thấy Chính quyền Việt Nam muốn bưng bít thông tin, muốn khẳng định người chết là người Trung Quốc để phủi bỏ trách nhiệm với các nạn nhân.  Trong khi thủ tướng UK đến thăm viếng ở nhà xác và viết vào sổ lưu niệm dòng thương tiếc cho các nạn nhân. Còn chính quyền Vn thì tìm mọi cách ngăn cản sự thật ra ánh sáng. Chính quyền VN Thật man rợ…”.

 facebook.com/photo.php?fbid=471098350415986&set=a.105141210345037&type=3

_ “Hôm nay tôi đến thăm bốn gia đình có con đi Anh mà mất liên lạc mấy hôm nay, suy đoán nằm trong chiếc xe đông lạnh định mệnh giết hại 39 người… Tôi được biết, ngoài lý do mưu sinh, nhiều người ra đi vì đã từng tham gia đấu tranh Formosa hay một sự việc khác, nên bị công an theo dõi, triệu tập, đe dọa… Họ ra đi để tránh bị bắt hay bị cài bẫy, tù tội sau nầy…” – Nguyễn Đình Thục (FB cá nhân), 29/10/2019, 21:14

 facebook.com/permalink.php?story_fbid=564344617669236&id=100022811071644

_ “Công an Nghệ An ‘canh nhà người nghi là nạn nhân trong xe container ở Anh’” – Ben Ngo (RFA), 29/10/2019

Trích: “…Hôm 29/10, Linh mục JB Nguyễn Đình Thục, quản xứ Song Ngọc, đi thăm gia đình anh Nguyễn Đình Tứ, chị Bùi Thị Nhung, cùng ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An và gia đình anh Nguyễn Văn Hùng và anh Hoàng Văn Tiếp cùng ở xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An…”.

 rfa.org/vietnamese/in_depth/police-in-province-nghean-watching-home-of-suspected-truck-victims-10292019100605.html

_ “TÂM TÌNH MỤC TỬ” – Linh mục Anton Đặng Hữu Nam (trang FB), 29/10/2019, 22:41

Trích: “…Trong những ngày này, tâm hồn chúng ta trĩu nặng u buồn vì tiếc thương 39 người trẻ, được biết đa số thuộc hai giáo phận Vinh và Hà Tĩnh, đã chết một cách tức tưởi khi tìm cách vào nước Anh, sáng ngày 23 tháng 10 năm 2019…”.

 facebook.com/permalink.php?story_fbid=794526340967783&id=688976634856088&__tn__=K-R

_ “Giáo phận Vinh nói gì về sự cố khiến 39 người tử nạn tại Anh?” – Mõ Làng, 30/10/2019

Trích: “…Xung quanh chuyện này, theo trang Người Công giáo: “Tối 26/10/2019, tại giáo xứ Song Ngọc, GP Vinh, Cha JB Nguyễn Đình Thục đã tổ chức lễ thắp nến, hiệp thông cầu nguyện cho 39 nạn nhân chết trong xe đông lạnh tại nước Anh (như thời sự đã đưa tin), với sự tham gia của khoảng 500 bà con trong xứ. Đáng chú ý, tai thánh lễ với tư cách cha chủ lễ, cha Jb Nguyễn Đình Thục đã có bài giảng lễ trước đông đảo cộng đoàn dân chúa Gx Song Ngọc.  Trong đó, cha Jb đã công khai cho rằng: “Cộng sản phá nát đất nước nầy, tài nguyên cạn kiệt, môi trường ô nhiễm, thiếu tự do, cái gì cũng đắt đỏ chỉ mạng sống con người là rẻ mạt… Chúng bán nước để chia chác. Con cháu chúng cũng đi nước ngoài, nhưng là trên những chuyến bay sang trọng, định cư và sống trong những căn nhà sang trọng ở các nước không phải là cộng sản…”. (…) Và cái đích hướng đến của cha JB là dâng lời cầu nguyện: “Cầu nguyện cho đất nước sớm thoát ách cộng sản, để con dân được sống yên lành, không còn phải đi nước ngoài bằng mọi giá để mưu sinh”…”.

 molang0205.com/2019/10/giao-phan-vinh-noi-gi-ve-su-co-khien-39.html

_ “Hôm nay ngày 31/10/2019 Giáo xứ Mỹ khánh đã tổ chức đi xuống núi đá Đức Mẹ Bảo Nham để hành hương Đức Mẹ và hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho hoà bình của thế giới, cầu nguyện cho công lý hoà bình, cho các TNLT và cầu nguyện cho 39 nạn nhân con dân đất Việt vì kế sinh nhai mà phải xa quê hương để cầu thực và không may đã bị thiệt mạng tại Anh quốc.” – Giáo xứ Mỹ Khánh (trang FB), 31/10/2019, 18:49

 facebook.com/permalink.php?story_fbid=987458271604273&id=622765514740219&__tn__=-R

_ “Hôm nay ngày 31/10/2019 Giáo xứ Mỹ khánh đã tổ chức đi xuống núi đá Đức Mẹ Bảo Nham để hành hương Đức Mẹ và hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho hoà bình của thế giới, cầu nguyện cho công lý hoà bình, cho các TNLT và cầu nguyện cho 39 nạn nhân con dân đất Việt vì kế sinh nhai mà phải xa quê hương để cầu thực và không may đã bị thiệt mạng tại Anh quốc.” – Giáo xứ Mỹ Khánh (trang FB), 31/10/2019, 19:12

 facebook.com/permalink.php?story_fbid=987481848268582&id=622765514740219&__tn__=-R

_ “RƠI NƯỚC MẮT: 39NẠN NHÂN CHẾT LÀ DO CHẾ ĐỘ CSVN GÂY RA NGƯỜI NGƯỜI TRỐN CHẠY HƠN 40 NĂM ĐỘC LÂP TỰ DO – Bài giảng của Linh Mục Anton Đặng Hữu Nam tại trung tâm hành hương Đức Mẹ Bảo Nham, Giáo Phận Vinh ngày 31/10/2019” – Công giáo Đạo Vào Đời (kênh Youtube), 31/10/2019

 youtu.be/Die3jgJMVXo

_ “Bài giảng. 31/10/2019 trở về nguồn. Hành hương Đức Mẹ Bảo Nham. Cầu nguyện cho 39 nạn nhân ( Thùng Nhân ) tại Anh Quốc.” – Linh mục Anton Đặng Hữu Nam (trang FB), 01/11/2019, 14:37

 facebook.com/688976634856088/videos/994182514268662

* Hoạt động của Việt Tân:

_ “39 NGƯỜI CHẾT TRONG CONTAINER Ở ANH – RỜI THIÊN ĐƯỜNG CỘNG SẢN BẰNG MỌI GIÁ?(cập nhật tiếp)” – Việt Tân (trang FB), 26/10/2019, 15:05

Trích: “…Ngay sau khi được tin về cái chết thảm của 39 người trong thùng xe container, một số cư dân người Anh Quốc đã tụ tập lại và thắp nến tưởng niệm người đã khuất.  Những người dân Anh này chẳng cần biết người chết là ai, thậm chí họ biết đó là những người có ý định nhập cư bất hợp pháp vào đất nước của họ để tìm việc làm.  Đối với họ, con người là con người với những quyền cơ bản là quyền được sống với phẩm giá con người đúng nghĩa.  Đối với họ là con người thì ai cũng bình đẳng trước Đấng tối cao và trước luật pháp nên ai cũng cần được tôn trọng đúng mức.  Đối với người chết cũng không khác. Nhìn những người dân thắp nến, những nhân viên cảnh sát đứng nghiêm, cúi đầu và giơ tay chào kiểu quân đội khi chiến quan tài thép trắng container chở thi hài 39 con người đi, người ta thấy được là dân Anh rất nhân bản và văn minh.  Ngược lại với những nước độc tài cộng sản như Tàu và Việt Nam, tính mạng người dân bị xem nhẹ, nhiều khi như cỏ rác…”.

 facebook.com/viettan/posts/10159332531510620?__tn__=-R

_ “NGƯỜI VIỆT TẠI ANH TỔ CHỨC TƯỞNG NIỆM 39 NẠN NHÂN TỬ NẠN TRONG VỤ BUÔN NGƯỜI” – Việt Tân (trang FB), 29/10/2019, 10:59

Trích: “…Họ đã phải trốn chạy khỏi quê hương, trải qua một cuộc hành trình dài với muôn vàn rủi ro, nguy hiểm cả tính mạng chỉ mong ước đến được một xứ sở tự do, dân chủ để gây dựng một cuộc sống mới, tốt hơn cho bản thân và có thể giúp đỡ phần nào những khó khăn mà gia đình và người thân tại quê nhà đang hằng ngày gồng mình gánh chịu dưới sự cai trị của chính quyền CSVN…”; “…Ban tổ chức: Hội Thân Hữu Việt Tân tại UK, Hội Anh Em Thanh Niên Công Giáo tại UK, Hội Anh Em Dân Chủ Phân Hội Châu Âu, Phong Trào Dân Quyền tại UK, Phong Trào Con Đường Việt Nam tại UK, Việt Tân tại UK.”

 facebook.com/viettan/photos/a.10151333017390620/10159343634500620/?type=3&__tn__=-R

_ “NGƯỜI VIỆT TẠI ANH QUỐC THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO 39 NẠN NHÂN THIỆT MẠNG TRONG CUỘC HÀNH TRÌNH TÌM TƯƠNG LAI” – Việt Tân (trang FB), 04/11/2019, 23:03

 facebook.com/watch/?v=414885739130090

* Hoạt động của Green Trees:

_ “CẦU NGUYỆN CHO CHÚNG TA!” – Green Trees (FB cá nhân), 27/10/2019, 20:25

 facebook.com/greentreesVN/posts/823066221429938?__tn__=-R

_ “Hà Nội: Hàng chục người dân tưởng niệm vụ 39 người chết ở Anh” – RFA, 27/10/2019

 rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/dozens-pay-tributes-to-39-victims-10272019174931.html

* Các bài tuyên truyền rằng chính thể của Việt Nam là nguyên nhân chính của vụ việc:

_ “MẸ ƠI! CON KHÔNG THỞ ĐƯỢC…” – Hai Le (FB cá nhân), 26/10/2019, 08:55

Bài này được đăng lại trên fanpage Việt Tân.

Trích: “…Những cuộc bỏ phiếu bằng chân là minh chứng hùng hồn nhất, bác bỏ mọi lập luận viễn vông và mị dân, làm cho vô nghĩa hết mọi lời ác độc của những dư luận viên nghèo khổ về cả nhân cách lẫn đời sống vật chất. Sau bốn mươi mấy năm hết chiến tranh, người ta vẫn vượt biên, con cháu của cán bộ tướng tá cũng vượt biên bằng máy bay, con cái của thường dân cũng đi bằng đường du học cho tới đi làm, và kể cả chui vào trong xe đông lạnh đi từ Á sang Âu và chấp nhận đánh cược bằng mạng sống. Vì người ta biết, cuộc sống của người cam chịu bị rọ mõm cấm nói, chịu uống nước dơ ăn đồ bẩn và hít khí độc, nó cũng vật vờ như đã chết.  Bỏ phiếu phải bằng tay! Sinh mệnh phải do mình nắm giữ và quyết định!”.

 facebook.com/photo.php?fbid=975533806126020&set=a.136261553386587&type=3

_ “QUYẾT TỬ ĐỂ RA ĐI: ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ LẮM PHẢI KHÔNG ANH?” – Trần Minh Nhật (Việt Tân), 26/10/2019, 15:43

 facebook.com/viettan/posts/10159332598510620?__tn__=K-R

_ “Hành trình người Việt sang Anh, thiên đường hay địa ngục?” – Nguyễn Văn Đài (BBC), 27/10/2019

Trích: “…Mặc dù việc người Việt phải bỏ quê hương, Tổ quốc ra đi để tị nạn chính trị hay mưu cầu cuộc sống hạnh phúc đều do tội lỗi và tội ác của nhà cầm quyền cộng sản gây ra…”.

 bbc.com/vietnamese/culture-social-50198192                                                              

_ “CON KHÔNG THỞ ĐƯỢC!” – Nguyễn Hoàng Dũng (FB cá nhân), 28/10/2019, 11:50

 facebook.com/dungnh5/posts/3391802330860412

Nguyễn Hoàng Dũng là Giám đốc công ty Raycean Việt Nam, đơn vị tư vấn đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam:

 skhdt.haiduong.gov.vn/Pages/T%C4%83ngc%C6%B0%E1%BB%9Dngh%E1%BB%A3pt%C3%A1c%C4%91%E1%BA%A7ut%C6%B0v%C3%A0th%C6%B0%C6%A1ngm%E1%BA%A1iv%E1%BB%9Bit%E1%BB%89nhFukuoka,Nh%E1%BA%ADtB%E1%BA%A3n.aspx

_ “Vụ 39 người Việt chết: Người Việt hải ngoại nói ‘trách nhiệm hoàn toàn ở chính quyền’” – Tina Hà Giang (BBC), 02/11/2019

 bbc.com/vietnamese/world-50258867

_ “Thương xót 39 nạn nhân chết tại ANH QUỐC.  Không thể vô cảm với nỗi bất công do Cộng Sản gây ra cho con dân nước Việt!” – Trương Văn Dũng (FB cá nhân), 03/11/2019, 14:31

 facebook.com/photo.php?fbid=1586729641467080&set=a.135990509874341&type=3

_ “Vụ 39 người chết ở Anh: Tranh cãi về trách nhiệm” – BBC, 05/11/2019

 bbc.com/vietnamese/vietnam-50286545

* Các bài kêu gọi “thương xót”:

_ “Thảm nạn Essex: Quyền và NỢ…” – Trân Văn (VOA), 28/10/2019

 voatiengviet.com/a/essex-buon-nguoi-39-nguoi-viet/5142361.html

_ “Vụ 39 người chết: Nhiều người Việt tỏ ra ‘lạnh lùng’” – BBC, 04/11/2019

 bbc.com/vietnamese/vietnam-50287493

* Các bài cho rằng người vượt biên nghèo, không đủ sống:

_ “Thảm kịch 39 người chết trên đường di cư và những dấu chấm hỏi” – Khắc Bá (Vatican News), 27/10/2019, 14:04

 vaticannews.va/vi/world/news/2019-10/tham-kich-39-nguoi-chet-tren-duong-di-cu-va-nhung-dau-cham-hoi.html

_ “Vụ 39 người chết đông lạnh ở Anh: Cha ‘cầu nguyện’ cho con trai mất tích” – VOA, 28/10/2019

 voatiengviet.com/a/cha-cua-mot-di-dan-viet-di-anh-lau-cau-mong-con-trai-con-song/5142416.html

_ “Vụ 39 người chết: Nhiều người tiếc thương nhưng cũng tranh cãi” – BBC, 29/10/2019

Trích lời Hai Phan: “Phần nhiều trong so đó là người Nghệ An, Hà Tĩnh do ảnh hưởng Formosa. Hệ luỵ đó càng ngày càng thấy rõ! Ở Quảng Bình 2018 cũng có 17 thuyền nhân vượt biên qua Úc, bị bắt về đó. Họ cũng trải qua bao nhiêu nguy hiểm, đối diện với cái chết”.

 bbc.com/vietnamese/vietnam-50216834

_ “Kinh tế khốn quẫn khiến nhiều công dân Việt đi lao động ‘chui’ ở Anh” – VOA, 30/10/2019

 voatiengviet.com/a/kinh-te-khon-quan-khien-nhieu-cong-dan-viet-di-lao-dong-chui-o-anh/5144600.html

_ “Lực đẩy hay sức hút?” – Tho Nguyen (FB cá nhân), 30/10/2019, 16:0ã

 facebook.com/tho.nguyen.9231/posts/3423794960971886

* Các bài cho rằng người Việt Nam vượt biên không phải vì quá nghèo, mà vì muốn làm giàu:

_ “Người Việt di cư bất hợp pháp: Những giấc mơ không thành” – Lê Viết Thọ (BBC), 29/10/2019

 bbc.com/vietnamese/vietnam-50218875

_ “Hôm nay đài truyền hình tin tức Mỹ One America News (OAN) đưa tin về làng tỷ phú ở Việt Nam. OAn phỏng vấn một người dân địa phương, thì ông ta cho hay, tiền bạc xây những ngôi nhà tỷ phú này 70–80% là từ nước ngoài gửi về. Dân cả xã đua nhau đi nước ngoài bằng mọi cách, cả hợp pháp lẫn đi chui.  Trong bài ”In Vietnam’s ‘Billionaire Village’, migrant cash can buy a palace”’ nhà báo James Pearson từ hãng Reuters của Anh, viết “Xã 1.000 tỷ phú: Bậc nhất xứ Nghệ, biệt thự hàng ngàn, ô tô nhiều vô kể”!  OAN cũng chiếu chiếc xe tải chở 39 người bị chết vì ngạt thở ở Anh và tình nghi có nhiều người từ ”làng tỷ phú” này…” – Lê Diễn Đức (FB cá nhân), 01/11/2019, 06:13

 facebook.com/ledienduc/posts/3385385424868018

* Các bài về trách nhiệm của chính quyền Anh trong vụ việc:

_ “Trách nhiệm của chính quyền Anh đến đâu trong thảm kịch 39 người tử nạn?” – VietHome, 25/10/2019

 viethome.co.uk/tin-tuc/tin-bo-noi-vu/55961-nuoc-anh-co-phai-chiu-trach-nhiem-trong-tham-kich-39-nguoi-tu-nan

_ “NÀY CHIÊU VĂN BÁO TUỔI TRẺ, LÀM BÁO CHÍNH TRỰC LÀ PHẢI VIẾT NGAY THẲNG, CÒN BẺ CONG NGÒI BÚT THÌ LÀ TÀ ĐẠO BIẾT CHƯA?” – Trần Đình Thu (FB cá nhân), 04/11/2019, 06:59

 facebook.com/photo.php?fbid=2702014696520853&set=a.460390747349937&type=3

TỘI CỦA LÃO QUÁI ĐÔ-NÀ-TRÂM

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=804245603328606&id=100012295211702Jackie HuongHôm qua lúc 13:26

Lão cò

Bình dân lục lại trong trí nhớ kém cõi một số tội của lão quái Đô-Nà-Trâm :

1.Đầu tiên là cái tội “ngông” không giống ai là không nhận bỗng lộc, chỉ nhận 1 Mỹ-kim cho vui;
2.Tội dám xóa tất cả những thành quả vi hiến và trói tay phá sản nền kinh tế đất nước của ông Ô tiền nhiệm như rút ra khỏi mấy cái Hiệp Ước–không thông qua ý kiến đại diện dân–như HƯ khí thãi toàn cầu, TTP, Iran Deal, tham gia cuộc chiến Libye đưa đến khủng hoảng di dân cho Âu Châu;
3.Tội khai tử tên trùm khủng bô Abu Bakr al-Baghdadi ngày 25-10-2019, xóa sổ Vương Quốc Hồi ISIS ở bắc Iraq và Syria do chính quyền ông Ô đã lầm lỗi rút quân, không có kế hoạch, để khoảng trống cho ISIS tái chiếm lập vương quốc Hồi đe dọa thế giới;
4.Tội dám phóng 59 quả Tomahawk trừng trị Assad TT Syria đã dùng chất hơi ngạt giết hại dân quân kháng chiến mà không cần tuyên bố “lằn ranh đỏ” như ông Ô đã không dám làm gì cả khi Assad vượt lằn ranh đỏ;
5. Tội dám mở cuộc chiến Thương Mại-Kinh tế mậu dịch-tình báo với Tàu Cộng làm hại quyền lợi của đám lợi ích lâu nay hưởng lợi qua các đời Tổng Thống tiền nhiệm;
6.Tội đòi hỏi sự công bằng khiến các nước bạn đồng minh phải đóng góp phần của họ vào NATO không để cho Mỹ bị thiệt thòi nai lưng ra làm cai thầu mấy chục năm qua;
7. Tội ăn chơi gái gú mất tư cách đạo đức không giống ai so với giới tinh hoa chính trị luôn là những nhà đạo đức thánh thiện và đạo hạnh mẫu mực, chưa hề biết gái gú là gì. Làm như là giới chính trị Cánh Tả và đám Truyền Thông là những kẻ đạo hạnh có máu lạnh “em chã thích đàn bà” ? Trường hợp của ông cựu Tổng Bill Clinton với cô bé Monica 22 tuổi thổi kèn trong Tòa Bạch Ốc chỉ là chuyện nhỏ, chuyện vui trong chốc lát không đáng để bàn tới, có thể thông cảm được mà;
8. Tội chỉ có trình độ dốt nát “Lớp ba trường làng” mà dám làm Tông Tông đại cường;
9. Tội ngu xuẫn và điên rồ lại thêm chứng “thần kinh nặng” do 2 giáo sư Tiến sĩ tâm thần học Bandy X. Lee và Leonard L. Glass thuộc đại học Yale và Harvard kết hợp với 27 nhà tâm lý học xác định qua phương pháp kỹ thuật mới hiện đại “Khám bệnh chẩn đoán từ xa”. Kể từ nay, chúng ta không cần đến văn phòng bác sĩ khám bệnh nữa mà cứ nằm nhà uống bia xem football rồi nói chuyện qua điện thoại với bác sĩ là được rồi. Thời buỗi hiện đại có khác !
10. Tội đã xóa bỏ hàng ngàn qui định hành chánh, gỡ bỏ rào cảng luật lệ của ông Ô đã trói tay giới doanh gia đưa đến nền kinh tế bùng phát như nắng hạn gặp mưa rào. Nền kinh tế chỉ 3 năm dưới thời Trâm đã hồi sinh và phát triển vượt bực đem lại công ăn việc làm cho người dân. Tăng trưởng kinh tế vượt bực từ 3 đến 4%, mà theo Obama đã mĩa mai trừ phi có “cây đũa thần” (magic Wand). Thất nghiệp xuống thấp nhất 3.7% so với 50 năm qua. Thị trường chứng khoán cao ngất ngưỡng (27,934 điểm vào 11/1/2019);
11. Tội dám hất cẳng “Nữ hoàng chính trị” Hillary Clinton với bàn thắng đậm cử tri đoàn 306/232 trong khi hầu hết báo chí truyền thông Mỹ, và cả truyền thông tỵ nạn Việt ăn theo, đều đưa ra kết quả thăm dò Polls uy tín nhất, chính xác nhất…là “Nữ Hoàng Hêu” chắc ăn như bắp từ 80 đến 90%. Chiến thắng của Lão quái Trâm trong cuộc bầu cử tháng 11/2016 là cái tát vỡ mặt ê càng đám Truyền Thông báo chí CNN-MSNBC-CBS-NBC-WaPo-New York Times, Newsweek, Times…….chuyên tung tin phịa Fake News rằng thì là phe ta “TÀN THẮNG”, chuần bị đèn hoa đốt pháo khui rượu ăn mừng khi chưa có kết quả kiểm phiếu.

Còn vô số tội khác nữa của lão quái Đô-Nà-Trâm xin quý đọc giả liệt kê thêm cho. Riêng cái tội thứ 11 giúp cho giới bình dân hiểu vì sao đám báo giới truyền thông dành hết thời giờ điên cuồng đăng đàn tố cáo, bôi lem, nói xấu, kết tội lão quái Trâm dám bóp kèn qua mặt “Nữ Hoàng chính trị Hêu” làm mất mặt làng báo giới quá xá cỡ ! Một lần bất tín vạn lần bất tin, hỏi ai còn đọc báo nghe đài nữa đây ? Lão
quái Trâm một mình dũng mãnh “Nhất kiếm diệt quần ma” đã khiến cho giới Truyền Thông mất mặt ăn ngủ không yên, khiến cho giới tinh hoa chính trị mang mối hận thù mãn kiếp. Ra đòn bôi nhọ lão ta lần nào cũng trớt quớt, cũng cứ rước lấy từ thất bại này đến thất bại khác. Khổ thế !

Đúng là trời hại phe ta ! Để vớt vát chút uy tín đã mất từ lâu, bình dân có đề nghị giới Truyền Thông Media phe ta nên cho đăng tãi đầy đủ những tội ác này của lão quái Đô-Nà-Trâm, đừng che dấu hay cắt xén một chữ một câu nào như lâu nay đã làm. Có thế mới khiến cho giới đọc và thính giả tin là nhà báo không nói láo ăn tiền…….!

Lão cò

NẤM ĐỘC NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH, HÌNH MẪU CỦA LOÀI NHỘNG ĐỎ

THS2018 – Trong tinh thần mở rộng truyền thông 2 chiều và tôn trọng tác giả dù bất đồng chính kiến hay cùng chung tư tưởng, THS2018 luôn đón nhận mọi phản biện từ mọi ý kiến. Vui lòng phản biện trên tinh thần tự trọng và thuyết phục độc giả. Cám ơn

TRAN HUNG


Phần I: VÀO ĐỀ


Như đã hứa, tui sẽ làm rõ phương thức cấy nhộng của Việt cộng vào cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản với mục đích “giữ đảng từ xa” mà NẤM ĐỘC Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là hình mẫu. 


Chúng ta là con dân Việt Nam Cộng Hòa thì mỗi người đều phải biết rằng nguyên nhân thất bại của chúng ta trước lũ súc vật con cháu súc vật hồ chí minh chỉ gói gọn ở hai nguyên nhân chính, đó là:


1. Chúng ta thua cộng sản không phải trên chiến trường mà thua trên đại lộ Nữu Ước, thua ngay phòng Bầu Dục ở Hoa Thịnh Đốn, thua do Quốc Hội Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát;


2. Chúng ta thua cộng sản ngay trong Dinh Độc Lập, ngay tại các ty, sở,… vì chúng quá đã để cho bọn Việt cộng nằm vùng như Dương Văn Minh, Phạm Ngọc Thảo, Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Xuân Ẩn,… chui sâu, trèo cao trong bộ máy chánh quyền của chúng ta.


Sau 44 năm ngày mất nước, chúng ta vẫn tiếp tục thua Việt cộng vẫn với hai nguyên nhân chính trên, chúng ta vẫn tiếp tục tục thua Việt cộng ngay tại Phòng Bầu dục khi Bill Clinton bình thường hóa quan hệ với Việt cộng, khi Obama phá lệ Bạch Cung tiếp một tên tổng bí thơ của cộng sản tại Phòng Bầu Dục là tên (… tòa soạn xóa 2 chữ …) Nguyễn Phú Trọng. Chúng ta lại tiếp tục thua ngay trong cộng đồng người Việt Nam tị nạn cộng sản khi để cho hàng loạt tên Việt cộng nằm vùng công nhiên cướp lấy diễn đàn để bẻ lái phong trào DIỆT CỘNG mà những tên cộm cán như Nguyễn Gia Kiểng, trọc phú Hoàng Kiều, luật sư Hoàng Duy Hùng, anh em Hoàng Ngọc Diêu,…


Khi những tên Việt cộng nằm vùng ở hải ngoại lộ mặt, Việt cộng biết rằng chúng sẽ thất bại nếu không có lực lượng tiếp lửa cho đám Việt cộng nằm vùng ở hải ngoại bằng cách chuyển lửa cộng sản từ quốc nội ra hải ngoại. Do đó chúng tung ra nghị quyết 36 và thiết lập đường dây “buôn bán tù nhơn lương tâm”. 


Việt cộng dựng lên những cá nhơn đã qua đào tạo rồi cho tụi này ra mặt vờ vịt “đấu tranh dân chủ”, qua những tuồng diễn như kêu lên đồn, gây khó dễ,… và cuối cùng là ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam và xử phạt theo Điều 88 của bộ luật hình sự.

Trong thời gian những con nhộng đỏ này nghỉ dưỡng trong tù để hàm thụ thêm kiến thức hoạt động tuyên truyền cho Việt cộng thì những tổ chức bình phong của Việt cộng ở hải ngoại sẽ liên tục đưa tin về việc ngược đãi tù nhơn thông qua lực lượng Fake News để gây áp lực cho các tổ chức nhơn quyền quốc tế.

Cuối cùng thì những tên Việt cộng nằm vùng đã qua đào tạo, thử thách sẽ được các tổ chức nhơn quyền quốc tế mua lại từ Việt cộng rồi đưa qua Mỹ, qua Đức một cách êm thấm.


Khi qua được xứ sở tự do, những tên Việt cộng nằm vùng này được sự hậu thuẫn của lực lượng Việt cộng nằm vùng tại chỗ nên rất dễ dàng mua được lòng những người tị nạn cộng sản nhẹ dạ cả tin.

Chúng tiếp tục phát huy khả năng tuyên truyền, lôi kéo cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản vào ý thức hệ của chúng là “không lật đổ cộng sản, hãy quên đi hận thù, hãy chung tay làm cho cộng sản thay đổi bằng cách chống cái xấu, cái ác,…”.

Cha anh Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đã từng nhận định “mỗi ngòi bút DIỆT CỘNG có sức mạnh hơn một binh đoàn”, thế nhưng chúng ta đã tiếp tục sai lầm khi để cho những tên NHỘNG ĐỎ cướp mất diễn đàn. Chắc chắn công cuộc DIỆT CỘNG – ĐẢ TÀU của chúng ta sẽ tiếp tục thua, thua và thua nếu chúng ta không tỉnh táo, quả cảm đương đầu, vạch mặt những tên Việt cộng nằm vùng.


Vì vậy tui kêu gọi tất cả những người có tâm DIỆT CỘNG hãy dũng cảm, mạnh mẽ và quyết đoán hơn với bọn NHỘNG ĐỎ, phải lập phòng tuyến QUỐC – CỘNG rõ ràng ngay trên không gian mạng như thời ông Ngô Đình Diệm lập hàng rào ấp chiến lược. Đừng vì nghe bọn Việt cộng nằm vùng vu cáo mình là kẻ đánh phá phong trào đấu tranh dân chủ mà chột dạ, thối chí, bởi vì chiêu bài này chính là đòn tự vệ của Việt cộng nằm vùng mỗi khi chúng bị truy kích.


Quay lại chủ đề “NẤM ĐỘC NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH, HÌNH MẪU CỦA LOÀI NHỘNG ĐỎ”, trước khi đi vào nội dung chi tiết tui có lời thỉnh cầu từ phía các trang báo như Danlambao, VOA Tiếng Việt,… và những tổ chức, cá nhơn đã sốt sắng loan tin “tổng thống Donald Trump tiếp Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh” với thỉnh cầu rất đơn giản là “hãy cho cộng đồng xem những hình ảnh, clip thể hiện NẤM ĐỘC Nguyễn Ngọc Như Quỳnh diện kiến tổng thống Donald Trump” như họ đã đưa tin.


Tui vẫn thắc mắc tại sao vào chiều hôm 17/7/2019, khi Mục sư Tin Lành A Ga và đạo hữu Cao Đài Lương Xuân Dương được tổng thống Donald Trump tiếp thì có hình ảnh, clip rõ ràng thể hiện cảnh tiếp xúc, bắt tay giữa tổng thống Trump với khách mời của Bạch Cung.

Riêng lần này, mặc dù trang Danlambao nhanh nhảu loan tin nhưng chỉ đưa cái clip thể hiện cảnh ở bên ngoài Phòng Bầu dục với lý do đưa ra là “Ghi chú: Vì lý do an ninh, tất cả người tham dự đều không được mang theo điện thoại và máy ảnh khi vào gặp tổng thống Trump. Chỉ có một nhiếp ảnh gia riêng của White House chụp hình. Danlambao sẽ đăng tải thêm hình ảnh khi được cung cấp”.


Trong khi chờ đợi, tui có thêm một thắc mắc là tại sao trang Danlambao lại có được bản ghi âm lại phát biểu của NẤM ĐỘC Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng như đề nghị của tổng thống Trump theo lời của Danlambao là “Tổng thống Donald Trump cũng đặt câu hỏi cho liệu cá nhân ông và Hoa Kỳ có thể làm gì cải thiện tình hình”. 


Phải có bản ghi âm cuộc tọa đàm giữa tổng thống Trump với NẤM ĐỘC Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì Danlambao mới trích lại như họ đã viết. Điều này rất mâu thuẫn với dòng GHI CHÚ của Danlambao là “Vì lý do an ninh, tất cả người tham dự đều không được mang theo điện thoại và máy ảnh khi vào gặp tổng thống Trump. Chỉ có một nhiếp ảnh gia riêng của White House chụp hình. Danlambao sẽ đăng tải thêm hình ảnh khi được cung cấp”.


Bằng bài viết này tui kính đề nghị Danlambao và những ai đang quyết tâm bảo vệ cho NẤM ĐỘC Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hãy sớm cung cấp cho cộng đồng những hình ảnh tương tự như hôm tổng thống Trump tiếp Mục sư Tin Lành A Ga và đạo hữu Cao Đài Lương Xuân Dương vào chiều ngày 17/7/2019.

Nếu không có thì rõ ràng Danlambao và những người ra mặt bảo vệ cho NẤM ĐỘC Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đang diễn tuồng hệt như lực lượng Fake News hùng hậu của Mỹ dựng chuyện nói xấu ông Trump nhằm tăng uy tín cho đảng Dân chủ chỉ vì lý do duy nhứt là “nhiệm vụ chánh trị”.


Hãy sớm cung cấp cho cộng đồng để giải tỏa hoài nghi này. Trân trọng./.


Tran Hung.