Category Archives: Góc Nhìn

Nhà báo Nguyễn Phương gửi thư cho thành phố Westminster

Góp ý về phiên họp ngày 22 tháng 5 năm 2019

22 tháng 5 năm 2019

From: Nguyen Hung                   
Freelance Reporter

To:  Honorable Mayor, Tri Ta
Honorable City Council members
Honorable City Manager and City Lawyer

Chủ đề: Code of Ethics and Resolution

Thưa quý vị,

Tôi, Nguyễn Hùng, cư dân Westminster, viết thư này để yêu cầu hội đồng nghị viên thành phố Westminster vui lòng cứu xét đề nghị thông qua những sự kiện như sau: 

1/ Tôi đã đọc City of Westminster “Ethics Policy For Elected and Appointed Officials”. Bản văn được soạn thảo bởi ông David Johnson và công bố trong trang mạng của thành phố. Tôi nghĩ đây là một tiêu chuẩn điều hành tốt và thành phố cần để giải quyết những tranh cãi cũng như tái lập sự đoàn kết đang xảy ra và có thể đưa đến sự sụp đổ hệ thống hành chính trong những ngày sắp đến. Nếu quý vị cực đoan và quyết định từ chối bản dự thảo này tức là quý vị đã coi thường dư luận nếu không nói muốn nói là quý vị thực sự độc tài và manh nha xây dựng một chính quyền độc tài.

Ngày 3 tháng 5 năm 2019, tôi được biết thành phố sắp sửa có thêm 3 vụ kiện nữa. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải chấp nhận bản dự thảo này để làm cho thành phố tránh những rắc rối tương tự trong tương lai. Vui lòng đừng tăng thuế cư dân để trả nợ cho việc làm ngu xuẩn của quý vị.

2/ Bảng vinh danh diễn viên Ngô Thanh Vân cần phải thu hồi vì nếu chỉ ghi vài biên bản phiên họp thì thực tế Resolution mà cô Ngô Thanh Vân đang có trong tay vẫn có tên cả 5 nghị viên.  

Theo như hình ảnh trong bài viết dưới đây thì Thị trưởng Tạ Đức Trí và vơ là Đòan Quế Anh cùng nữ tài tử Kiều Chinh đã ký hợp động với đại diện sản xuất là ông Alan Vo Ford có văn phòng tại Hoa Kỳ số 23 Corporate Plaza, Suite 150, Newport Beach, CA 92660. Thành viên của The Producers Guild of America.

Ngay sau khi sự kiện Ngô Thanh Vân ngay lập tức ỏng Alan Vo Ford đã tháo gỡ toàn bộ những tấm hình liên quan đến phim “Hai Phương” cũng như hình ảnh ký kết hợp đồng với Thị trưởng Trí Tạ và vợ ông và nữ diễn viên Kiều Chinh. Tôi và rất nhiều người trong cộng đồng Việt Nam đã kịp thời lưu trữ để làm bằng chứng trong bài viết dưới đây:

https://thienhasu2018.com/2019/03/31/day-la-nguyen-nhan-tai-sao-thi-truong-ta-duc-chi-lam-nghi-quyet-vinh-danh-ngo-thanh-van/

(City Clerk plese click on link tho show pictures.)

Việc Thị trưởng Tạ Đức Trí có công việc riêng bên ngoài là chuyện hợp pháp tôi không bàn đến. Nhưng ông đã dùng thành phố của chúng ta và đã lợi dụng chức vụ để tưởng thưởng cho diễn viên Ngô Thanh Vân sau khi ký hợp đồng về sản xuất phim ngày 1 tháng 1 năm 2018 là chuyện cần suy nghĩ.   

Trong quá khứ Thị trưởng Trí Ta đã ban hành những quyết định như No Communist Zone, No display Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa và chống ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã mặc áo có cờ Việt Nam. Nay Cô Ngô Thanh Vân cũng là một nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng cũng mặc áo Việt Nam và là người không phải công dân Hoa Kỳ hoặc cư dân Westminster thì lại được vinh danh, tại sao? Nghị quyết vinh danh phải chăng là một sự trao đổi vì quyền lợi gia đình?

Trong phiên họp ngày 27/3/2019 luật sư Richard Jones đã đề nghị rút lại bằng vinh danh và làm lại bản mới với 3 người nhưng quý vị lại nông cạn chỉ ghi chú vào biên bản.

Đính kèm link bài viết của tờ Voice of Orange County viết về những tệ hại của thành phố.  

(Link này không cần chiếu chỉ dùng tham chiếu.)

Vui lòng đừng tạo thêm những quyết định sai lầm mà quý vị đã làm thất thoát tiền thuế của chúng tôi vì những vụ kiện liên quan đến đạo đức, kỳ thị và ngu xuẩn của quý vi trong những năm qua.

Cám ơn quý vị dành thì giờ lắng nghe và vui lòng chấp nhận lòng biết ơn của chúng tôi ở đây luôn luôn tin tưởng vào công lý của Hoa Kỳ.

Trân trọng,

__________________________________________

Nguyen Hung
Director
KBCHaiNgoai Media Services
14362 Bushard St. SPC#93, Westminster, CA 92683
(714) 469-3202
http://kbchn.net
http://thienhasu2018.com
email: bacha52@gmail.com

cc: – Vietnamese News Media
– OC Register
– OC Weekly
– LA Times
– Voice of OC

Comment on the May 22, 2019 meeting

May 22, 2019

From: Nguyen Hung
          Freelance Reporter

To: Honorable Mayor, Tri Ta
      The Honorable City Council members
      Honorable City Manager and City Attorney

Topic: Code of Ethics and Ngo Thanh Van Resolution

Ladies and Gentlemen,

I, Nguyen Hung, a resident of Westminster, wrote this letter to ask Westminster City Council to please adopt Code of Ethics and correct the Resolution handled to Ngo Thanh Van by mistake.

1 / I read City of Westminster “Ethics Policy for Elected and Appointed Officials” that was drafted by Mr. David Johnson on the city website. I think this is a good procedure standard and the city needs to resolve the controversy and re-establish ongoing unity. Those could lead to the collapse of the administrative system in the coming days. If you are extreme and decide to reject this draft, you have underestimated the public. I do not want to say that you are really dictatorship and have a strong dictatorship.

On May 3, 2019, I learned that the city was about to have 3 more complaints that may cause the future three separated lawsuits. I think we need to accept this draft to make the city avoid similar problems in the future. Please do not raise residents tax to repay your stupid works.

2 / The resolution of actor Ngo Thanh Van needs to be retrieved because it was only noted in minutes of the meeting, then the fact that Ngo Thanh Van’s Resolution is still in her hand and it still has all five members’ name on.

According to the images in the article below, Mayor Ta Duc Tri and his wife Doan Que Anh and actress Kieu Chinh signed a contract with the production representative, Mr. Alan Vo Ford (Members of The Producers Guild of America) with an office in the United States, 23 Corporate Plaza, Suite 150, Newport Beach, CA 92660. Immediately after Ngo Thanh Van’s issue, Alan Vo Ford removed all the photos related to the movie “Hai Phuong” as well as the pictures signed movie contract with Mayor Tri Ta and his wife and actress Kieu Chinh. I and a lot of people in the Vietnamese community have timely archived for evidences in the article below:

https://thienhasu2018.com/2019/03/31/day-la-nguyen-nhan-tai-sao-thi-truong-ta-duc-chi-lam-nghi-quyet-vinh-danh-ngo-thanh- valve/

(City clerk please click on the link to show pictures).

The fact that Mayor Ta Duc Tri has a private job outside the City Hall is a legal thing I don’t discuss. But he should not use our city and took advantage of the position to reward actor Ngo Thanh Van after signing a contract for film production on January 1, 2018, which is a matter of thought.

In the past, Mayor Tri Ta issued decisions such as No Communist Zone, No display Socialist Republic of Vietnam and anti-singer Dam Vinh Hung who wore Vietnamese flag. Now Ms. Ngo Thanh Van is also an artist like Dam Vinh Hung who also wears a Vietnamese shirt and is a non-US citizen or Westminster resident who is honored, why?  Is Resolution exchange for his family’s profit?

In the meeting on March 27, 2019, attorney Richard Jones proposed to withdraw the honor and re-do it with 3 people but you were shallow only to note the minutes.

Attached to the link of the Voice of Orange County article about the city’s bad.

(Note: This link don’t need to show just to reference.)

Please do not make any wrong decisions that you have lost to our taxes because of your moral, discrimination and stupid lawsuits.

Thank you for taking the time to listen and please accept our gratitude here for always believing in American justice.

Best regards,

__________________________________________

Nguyen Hung
Director
KBCHaiNgoai Media Services
14362 Bushard St. SPC # 93, Westminster, CA 92683
(714) 469-3202
http://kbchn.net
http://thienhasu2018.com
email: bacha52@gmail.com

cc:

– Vietnamese News Media
– OC Register
– OC Weekly
– LA Times
– Voice of OC

55853861_1232114636963475_2748201014086598656_n caption.jpg
2019-03-30_0943.png
2019-03-30_0942.png
55807353_2107251999328868_6594378136421400576_n.jpg

56140515_2107251989328869_3184636959137988608_n.jpg
56248092_2107251982662203_4052281599163629568_n.jpg
56255283_2107252052662196_2496479534988132352_n.jpg

With South Vietnam Heritage flag

thi-truong-ta-duc-tri-noi-gi-ve SVN 1.jpg
SVN 2.png

Then There is no South Vietnam Heritage flag just because he was dealing business with Vietnam?

khong co.jpg
2019-04-01_2130.png
53877533_656022914834414_5878326441577283584_n.jpg
2019-03-15_0103.png
53224143_323590021849660_5250017565631053824_n.jpg
53649999_323589405183055_5001474946447179776_n.jpg
Bui_Phat_23.png
53890994_322469181961744_2578096360427356160_n.jpg
clipboard14.jpg
clipboard10.jpg
ngo-thanh-van-duoc-chinh-thi-truong-thanh-pho-westminster-tang-bang-kh-0d2874f0.jpg
ve-que-an-tet-dau-xanh-dau-do-7.jpg
ve-que-an-tet-dau-xanh-dau-do-6.jpg

Advertisements

Kiên Giang trong mắt du khách Nga: “Phá hủy thiên đường chỉ cần vài người ngu ngốc”

Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã làm rõ nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất tại Phú Quốc.

© Ảnh: Dân Trí

Đó là câu nói của du khách Valentin Zubkov khi nghỉ dưỡng tại Phú Quốc mới đây khi nhìn thấy dòng nước thải đen đặc từ các nhà hàng, doanh nghiệp tống thẳng ra con sông lớn nhất đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Đây cũng hiện trạng của nhiều con sông hay bờ biển nước ta khi ở gần các nhà máy, khu công nghiệp, – Dân Việt và Thuysanvietnam nhận xét.

Dòng sông chuyển màu

Hồi đầu tháng 5 vừa qua, bức ảnh của một nhà báo chụp ngã ba vàm Trà Ban ở thị xã Long Mỹ (Hậu Giang), cho thấy dòng nước đen thẫm đến mức khó tượng tưởng. Sáng 6/5, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức đoàn cán bộ khảo sát con sông đổi màu khủng khiếp thì dòng nước đã giảm đen nhưng nhiều cán bộ thị xã khẳng định, màu trong bức ảnh là sự thật nhưng chưa đủ vì chưa thể hiện được mùi hôi thối khủng khiếp.

© DEPOSITPHOTOS / GALITSKAYA
Năm nay lượng du khách Nga đến Việt Nam nhiều hơn so với khách du lịch từ Mỹ và Đài Loan

Dòng nước đen này ở nguồn sông Cái Lớn, con sông lớn nhất ĐBSCL đổ ra biển Tây và cũng là một trong những khu vực giàu thủy sản; có cả thủy sản nước ngọt, nước mặn và nước lợ. Con sông đổi màu xanh trong sang đen từ cuối tháng 4, đến nay từ vàm Trà Ban đã lan tới bốn xã của huyện Long Mỹ kế cận. Tôm, cá trên sông và của người dân nuôi bị chết nổi lên khắp nơi. Nhà máy nước sinh hoạt phục vụ hơn 6.000 hộ dân thị xã Long Mỹ vốn lấy nguồn nước mặt con sông lớn này đã phải dừng hoạt động. Người dân đang phải dùng nước chở về từ tỉnh lỵ Vị Thanh.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo Sở TN&MT cùng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Kiên Giang điều tra nhưng chưa xác định được nguyên nhân. Hiện nay, “đối tượng khả nghi số 1” là Công ty TNHH Mía đường cồn Long Mỹ Phát có nhà máy nằm ven sông Cái Lớn, vẫn diện “khả nghi”.

Trước đây, Công ty TNHH Mía đường cồn Long Mỹ Phát từng gây ô nhiễm dòng sông Cái Lớn nhiều ngày, được kiểm tra và triển khai biện pháp khắc phục cùng lời hứa không tái phạm. Bây giờ, nguyên nhân chưa xác định nên biện pháp khắc phục triệt để cũng chưa có.

Phú Quốc, Việt Nam

© FLICKR/ GREGOR DODSON
Chính phủ đồng ý quy hoạch Phú Quốc theo định hướng đặc khu

Sáng 6/5, sau chuyến kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang – Lê Tiến Châu cho biết, trước mắt yêu cầu nhà máy của Công ty TNHH Mía đường cồn Long Mỹ Phát tạm ngưng hoạt động.

“Nếu công ty không chấp hành mà vẫn hoạt động thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm”, ông nói.

Cùng số phận

Đảo Phú Quốc (Kiên Giang) có sông Dương Đông dài 21,6 km, chảy hướng đông – tây ngang qua thị trấn Dương Đông đổ ra biển tại điểm du lịch Dinh Cậu. Đây là con sông lớn nhất đảo, còn có nhiều nhánh phụ với tổng chiều dài khoảng 63 km.

Nhiều năm trước, sông Dương Đông đã bị ô nhiễm, vào mùa khô bốc mùi hôi thối. Năm nay, cuối tháng 4 đầu tháng 5, nước sông đen kịt hơn mọi năm, bốc mùi hôi thối cả vùng rộng lớn. Thông tin từ Phòng TN&MT huyện Phú Quốc, hai bờ sông Dương Đông và các nhánh phụ có hơn 10.000 hộ dân sinh sống cùng 300 cơ sở sản xuất kinh doanh với phần lớn là cơ sở làm nước mắm, hầu hết xả thải ra sông.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

© NGUYEN QUANG HIEU
Thủ tướng: Dự án công nghệ cao, không gây ô nhiễm môi trường thì Việt Nam hoan nghênh

Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Kiên Giang cử trinh sát mật phục, vừa bắt quả tang 3 cơ sở làm nước mắm xả nước thải không xử lý ra sông: Khải Hoàn, Hồng Việt 1, Thành Khoa. Cơ sở Khải Hoàn lớn nhất, có 700 thùng chượp, trung bình một thùng ủ 13 tấn cá, bị phát hiện đang thải nước ô nhiễm trực tiếp ra sông, làm cả khúc sông đen kịt, hôi thối.

Nhân viên kỹ thuật Khải Hoàn trình bày, có hệ thống xử lý nước thải công suất 7 m3/ngày đêm, khi cao điểm bị quá tải  3 m3 nên mới xả thẳng ra sông. Tuy nhiên, kiểm tra thực tế Khải Hoàn xả thải bình quân 10 m3/giờ, tức là hầu hết nước thải không qua xử lý được xả ra sông.

Trên đảo Phú Quốc, từ cửa sông Dương Đông xuôi phía Nam mấy cây số đến Bãi Trường là bãi cát đẹp và dài nhất đảo. Chiều 4/5 trên Fanpage Phu Quoc expats & locals @ Social society đăng clip dài 12 giây của bà Yeji Lee (Seoul, Hàn Quốc) kèm dòng chữ (tạm dịch): “Ngay lúc này tại Bãi Trường. Tôi đến đây vì một bờ biển sạch sẽ nhưng bây giờ đành kết thúc kỳ nghỉ vì dòng nước thải công nghiệp thế này”.

Các cô gái đeo khẩu trang chụp ảnh trên điện thoại

© AP PHOTO / MIKHAIL METZEL
Ô nhiễm không khí có thể gây ung thư vòm họng

Đến chiều 6/5, đã có gần 700 lượt chia sẻ kèm các bình luận thất vọng. Một người viết: “Đây là nơi chúng ta từng lưu trú 4 ngày. Sao họ lại cho các công ty phá hủy một nơi đẹp đẽ như vậy?”.

Một du khách đang ở Phú Quốc tên là Valentin Zubkov cho biết, một ống thải dòng nước đen nằm sau siêu thị K-mark và nhà hàng của Việt Nam. Ông đăng bức ảnh chụp miệng cống ngày 5/5 kèm dòng chữ (tạm dịch): “Đây là một cái ống khổng lồ… Thật là điên rồ khi chủ sở hữu thứ rác rưởi này làm với môi trường, cũng không có bất kỳ kiểm soát nào của chính quyền. Phá hủy thiên đường rất đơn giản, chúng ta chỉ cần vài người ngu ngốc”.

Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Kiên Giang cử trinh sát mật phục, vừa bắt quả tang 3 cơ sở làm nước mắm xả nước thải không xử lý ra sông: Khải Hoàn, Hồng Việt 1, Thành Khoa. Cơ sở Khải Hoàn lớn nhất, bị phát hiện đang thải nước ô nhiễm trực tiếp ra sông, làm cả khúc sông đen kịt, hôi thối..

Thời hoành hành của “băng đảng cờ vàng” đã qua!

TƯ NGUYÊN

Trong hai ngày 27 và 28-2-2019, Hội nghị cấp cao Hoa Kỳ – Triều Tiên (Hội nghị) đã được tổ chức tại Hà Nội. Sự kiện hết sức quan trọng này đã thu hút sự quan tâm của các cơ quan truyền thông trên thế giới.

Trong gần 3.000 nhà báo quốc tế đến đưa tin, có các nhà báo người Mỹ gốc Việt, như: Derek Pham (Nuavongtraidattv), Nguyễn Phương Hùng (Kbchn), Etcetera Nguyễn (Vietweekly, Vanhoavietnamtv), Đoàn Trọng (LittleSaigonTV Network), Vũ Hoàng Lân (PhoBolsaTV), trong đó đáng chú ý có cả Khôi Nguyên và Cát Linh, hai phóng viên của nguoi-viet – một ấn phẩm nhiều năm qua vốn luôn thiếu thiện chí với Việt Nam, nếu không nói là rất nổi tiếng về các hoạt động chống phá.

Trong những ngày ở Việt Nam, bên việc đưa tin, bình luận về Hội nghị, các nhà báo người Mỹ gốc Việt nói trên còn tranh thủ ghi hình, phỏng vấn, đưa tin về cuộc sống ở Hà Nội nói riêng, ở Việt Nam nói chung; và họ đã tác nghiệp thuận lợi, không gặp bất cứ trở ngại nào. Nên không ngẫu nhiên, nhà báo Đoàn Trọng trả lời phỏng vấn của một tờ báo trong nước rằng: “Khi đến Việt Nam, tôi bất ngờ khi thấy mọi việc đều được thu xếp rất tốt và rất chuyên nghiệp, không thua gì công tác tổ chức của các nước lớn, nước phát triển. Chỉ khi đó tôi mới nhận ra, Việt Nam đã thay đổi biết bao! Quả là một bước ngoặt lớn cho Việt Nam”; hay Nuavongtraidattv phát videoclip “Việt Nam trong mắt tôi” với hình ảnh không cần lời bình về cuộc sống thanh bình, phát triển của đất nước.

Ảnh đại diện của David Lee, Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, mũ và cận cảnh

Đúng thời điểm này, ông Đức Lê – nick trên Facebook là David Lee, cũng về thăm Việt Nam, và đưa lên Facebook cá nhân nhiều hình ảnh, nhận xét về sự phát triển ở quê hương, như: “Tôi khen Sài Gòn, Rạch Giá, Đà Nẵng, Huế mức sống người dân phồn thịnh hơn xưa,… tôi rất vui mừng về điều này”, “tôi mừng vì đời sống người dân đã hơn xưa”, “họ kỳ vọng vui mừng và tự hào về những gì xảy ra trên chính mảnh đất thân yêu của họ. Và tôi cũng thế, đồng cảm, mừng vui với những gì họ có được” và ông cho rằng “đại đa số tuổi trẻ trong nước đã và đang tự hào cũng như kỳ vọng đất nước của họ sẽ ngày càng đẹp hơn”…

Song sự khách quan, trung thực của Đức Lê đã bị “băng đảng cờ vàng” phản ứng dữ dội. Họ cắt xén ý kiến của ông để xuyên tạc, rồi chửi bới, xúc phạm, vu cáo, xỉ vả, thậm chí tỏ ra khinh bỉ cả nghề nghiệp của ông.

Nổi lên trong đó có Ngô Kỷ – một kẻ chống cộng như mất hết lý trí và là nỗi xấu hổ của người người Mỹ gốc Việt lương thiện. Và Đức Lê không im lặng, khi còn ở Việt Nam và sau khi về Mỹ, ông liên tục phát trực tiếp trên Facebook cho biết: “Tính tôi thấy điều gì tốt, tiến bộ thì tôi khen và ngược lại”, “Đừng đổ lỗi cho cộng sản mua chuộc tôi, vì tính tôi không ai không phe nào mua được.

Hơn nữa tôi chỉ là thằng vô danh tiểu tốt, cộng sản họ mua chuộc tôi làm gì”, khẳng định “tôi chỉ là một người thầm lặng ở ngay Little Sai Gon nhưng sẽ lên tiếng… Xưa nay tôi không hù dọa và chửi ai nếu họ không hù dọa và chửi tôi. Giờ đây tôi thách thức đám vàng vệ binh nào muốn gặp tôi ở Little Sai Gon”!

Các video-clip của Đức Lê được khai thác, đăng lại trên nhiều trang mạng với rất nhiều ý kiến đồng tình, ủng hộ.

Điều đó cho thấy thời hoành hành của “băng đảng cờ vàng” đã qua, giờ họ không còn dọa dẫm được ai. Và người Mỹ gốc Việt cũng không còn e sợ họ nữa!

UNESCO vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh như thế nào?

Cách đây hơn 30 năm, khi nền kinh tế Việt Nam đang xóa bỏ bao cấp, kinh tế – xã hội dần hồi phục và phát triển thì ở bên kia địa cầu, từ ngày 20/10 đến ngày 20/11/1987, tại Thủ đô Paris tráng lệ của nước Cộng hòa Pháp đã diễn ra cuộc họp của Đại hội đồng UNESCO thế giới khóa 24, có gần 90 quốc gia thành viên Liên Chính phủ tham gia bàn nhiều nội dung về Văn hóa Hòa bình, về các môi trường đại dương, về Thập kỉ văn hóa giữa các nền văn minh, về khuyến cáo từ các di sản… trong đó có phần vinh danh các nhân vật nổi tiếng trong khoa học, văn hóa, lịch sử và giáo dục.

Đại hội đồng nhất trí thông qua bản Nghị quyết Vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh là: “Anh hùng giải phóng dân tộc; Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”. Bác là người thứ 21 được vinh danh trên toàn cầu từ trước đến năm 1987.

Ðể có một văn bản dịch từ tiếng Anh, Pháp ra tiếng Việt chuẩn đưa ra làm căn cứ, giới thiệu cùng công chúng, Ủy ban quốc gia UNESCO của Việt Nam và các nhà hoạt động chuyên môn của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã thẩm định lại bản gốc tiếng Pháp và tiếng Anh. Nay xin trân trọng giới thiệu toàn văn bản dịch này về Nghị quyết 24C/18.65 của UNESCO Thế giới Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (trích từ Tập biên bản của Đại hội đồng Khóa họp 24 tại Pari, ngày 20/10 đến 20/11/1987, do UNESCO xuất bản năm 1988. tr.144):

Phái đoàn Việt Nam tại phiên họp Đại hội đồng Unesco Thế giới khóa 24 ở Paris 1987. Hàng trước trái sang: Thứ trưởng, Đại sứ Hà Văn Lâu. Thứ trưởng, Đại diện UNESCO Việt Nam Nguyễn Di Niên và Phó trưởng ban thư ký Nguyễn Xuân Thắng (giữa hàng 2).

Dịch:

“18. 65 Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ðại hội đồng,

Nhận thấy việc tổ chức kỷ niệm ngày sinh các nhân vật trí thức lỗi lạc và các danh nhân văn hóa trên phạm vi quốc tế góp phần thực hiện các mục tiêu của UNESCO và đóng góp vào sự hiểu biết trên thế giới,

Nhắc lại Nghị quyết số 18 C/4.351 thông qua tại Khóa 18 Ðại Hội đồng UNESCO về việc tổ chức kỷ niệm ngày sinh của các danh nhân và việc kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng đã để lại dấu ấn trong quá trình phát triển của nhân loại,

Ghi nhận năm 1990 sẽ đánh dấu 100 năm Kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam,

Nhận thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh, một biểu tượng xuất sắc về sự tự khẳng định dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội,

Nhận thấy những đóng góp quan trọng và nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật chính là sự kết tinh của truyền thống văn hóa hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam, và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc mong muốn được khẳng định bản sắc văn hóa của mình và mong muốn tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc,

1- Khuyến nghị các quốc gia thành viên cùng tham gia Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bằng việc tổ chức các hoạt động cụ thể để tưởng niệm Người, qua đó làm cho mọi người hiểu rõ tầm vóc vĩ đại của những tư tưởng và những cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của Người;

2- Ðề nghị Tổng Giám đốc UNESCO triển khai các biện pháp thích hợp để Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hỗ trợ các hoạt động kỷ niệm được tổ chức nhân dịp này, đặc biệt là những hoạt động sẽ diễn ra ở Việt Nam”.

Và suốt 31 năm qua, đất nước Việt Nam đã tổ chức nhiều cuộc kỉ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và luôn nhắc đến sự kiện quan trọng này.

Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova tại Hà Nội đã trao bản “Nghị quyết năm 1987 của UNESCO” tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Bộ trưởng Bộ VH – TT và DL Hoàng Tuấn Anh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ngày 3/10/2010.

Sự có mặt của bà Tổng giám đốc Irina Bokova vào ngày 3/10/2010 tại Hà Nội càng thể hiện rõ ràng tính lịch sử và sự kiện quan trọng đối với phiên họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 24, kể từ ngày 20/10 đến 20/11/1987, tại Thủ đô Pari, do ngài Guillermo Putzeys Alvarez, người Guatemala được bầu làm chủ tọa, có mục xét các danh nhân kỷ niệm vào các năm “tuổi tròn”. Nội dung kỳ họp là: Trong 3 năm 1988, 1989, 1990, UNESCO đưa ra nghị quyết chọn xét những danh nhân đúng vào tuổi 100 để thế giới kỷ niệm. Kỳ này, có 3 nhân vật được đưa ra xét là: 1. Ông Neru, Ấn Độ; 2. Ông Hồ Chí Minh, Việt Nam; 3. Ông Hadara (nhà sử học) Liên Xô. Sau 7 tiếng hội thảo, Hồ Chí Minh được công nhận là người thứ 21 với nội dung vinh danh: “Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc; Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”.

Lời phát biểu của bà Irina Bokova tại Bảo tàng Hồ Chí Minh còn nói rõ: “Cách nay 70 năm, các nước thuộc địa trên thế giới chìm trong một đêm dài nô lệ, chưa có nước nào giành được độc lập, thì nước Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, đã dám đương đầu với một nước có nhiều thuộc địa và giành thắng lợi, mở đầu cho thời kỳ giải phóng dân tộc. Chính vì vậy ngay từ năm 1960, UNESCO tuyên bố xác nhận việc xóa bỏ Chủ nghĩa thực dân toàn cầu, có công của Chủ tịch Hồ Chí Minh…”.

Họa sỹ, nhà báo Trịnh Yên

Ủy viên Thường vụ Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam

Trịnh Yên

“Hậu sanh khả úy”

              Lỗ trí Thâm

“..Các anh đánh đấm như con c… Mỹ nó bỏ các anh mà các anh không biết..Các anh thua là phải !!..(Ngô Kỷ 2016).

“..Tệ nạn mua quan,bán chức của một thành phần thiểu số trong quân đội miền Nam Việt Nam mà đã góp phần sụp đổ của Việt Nam Cộng Hoà..”(Nguyễn quốc Lân 2019).

-Tại quán phở 79. Một ngày giữa năm 2017 ở Thủ Đô Little Saigon, tôi hỏi Tướng Đảo rằng ông có biết lính của ông đánh giặc tuyệt vời không??. Ông chưa kịp trả lời. Tôi kể cho ông nghe chuyện một người lính trong trận đánh cuối cùng của ông ở Long Khánh như sau:Từ  một khoảng cách khá xa phía bên kia bờ suối, ký giả AFP hỏi một ký gỉa Việt Nam rằng:”Người lính đang được người bạn băng cái chân đầy máu của mình mà sao cứ  thấy anh ta la hét như chửi người bạn mình là sao?.”.Ký gỉa Việt Nam cười trả lời:” không phải đâu..Nó la bạn nó băng cho lẹ để nó còn ra đánh tiếp!!,Ký giả AFP đưa hai tay lên trời:”Tuyệt vời,Tuyệt vời.. lính chúng mày đánh nhau tuyệt vời..”. Nghe xong câu chuyện,Tướng Đảo im lặng cúi đầu thở dài!!..

-Cuộc triệt thoái trên liên tỉnh lộ 7B từ ngày 17/3/1975 đến ngày 25/3/1975.Chỉ có 8 ngày. Khi về tới Tuy Hoà:160,000 người còn lại 60,000 người.Hơn 20,000 quân tiếp vận tới nơi chỉ còn 5,000. Sáu Tiểu Đoàn Biệt Động Quân 7,000, chỉ còn 900.

-Tướng Westmoreland: ”Chúng ta không thua tại Việt Nam, nhưng chúng ta đã không giữ đúng lời cam kết đối với Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà..Thay mặt cho quân đội Hoa Kỳ,tôi xin lỗi các bạn cựu quân nhân của Quân Lực miền Nam Việt Nam vì chúng tôi đã bỏ rơi các bạn!!..”.

-Trận chiến An Lộc đánh vùi 93 ngày, đêm. Việt Cộng chết và thương vong 35,500. Bên ta có 10,000 quân, dân, cán, chính  hy sinh. Sử gia Thomas Fleming(Cựu chủ tịch hiệp hội các sử gia Hoa Kỳ) đã so sánh trận chiến An Lộc với  bốn trận chiến vĩ đại trong dòng quân sử thế giới gồm: Trận Verdun ở Pháp năm 1916, trận Stalingrad ở Nga năm 1945, trận Saratoga ở Mỹ năm 1777, và trận Gettysburg trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ  năm 1863.

-Trận Quảng Trị 28/6/1972 đến 16/9/1972. Chỉ trong 81 ngày , đêm, địch chết trên 10,000. Phía ta có 7,755 chiến sĩ hy sinh. Chỉ trong 10 ngày cuối tại trung tâm thị xã Quảng Trị, trung bình một ngày có 150 binh sĩ  cọp biển hy sinh..

Những sự kiện kể trên chỉ là một phần của triệu lần người lính miền Nam Việt Nam cống hiến cho quê hương

Đánh giặc như thế sao lại là :”..Các anh đánh đấm như con c..”.(?)

Hoặc:”..Tệ nạn mua quan,bán chức trong quân đội miền Nam Việt Nam đã góp phần làm sụp đổ VNCH..”.(?)(xin đọc phần phát biểu của Tướng Westmoreland viết ở trên)

Ngày 30/4/1975 . Nguyễn quốc Lân mới 11 tuổi, biết gì về”..quân đội miền Nam ..??”. Lời phát biểu trên của một đứa trẻ 11 tuổi năm xưa nhờ vào kết qủa ”thua cuộc” của miền Nam mà ngày hôm nay có mặt ở nuớc Mỹ này, cơm no, áo ấm học hành trở thành luật sư. Đắc cử Uỷ Viên Giáo dục nhờ những lá phiếu của “Người Việt Miền Nam, cựu quân nhân VNCH.”. Nay trở mặt phê phán với lời lẽ đầy vong ơn, xấc láo như ở trên… Nực cuời và nham nhở hơn nữa là đứa trẻ này”. Còn dạy bảo,chỉ dẫn những ông HO gìa, bậc cha chú của hắn cách xử dụng Huy Hiệu của QLVNCH.. Hắn vặn hỏi rằng:” Các ông biết gì về 3 chữ Tổ Quốc,Danh Dự,Trách Nhiệm ??”. Hơn thế nữa , hắn còn lên giọng kẻ cả phán rằng:”Nếu các hội đoàn cựu chiến sĩ muốn khoác lên người phù hiệu có dòng chữ Tổ Quốc-Danh Dự-Trách nhiệm, họ cần phải lên tiếng  giải quyết vấn nạn này..”( văn phong Tổng Thống Thiệu!!..)

Từ ngữ:” khoác lên người” . tên trẻ tuổi này sử dụng đầy tính kẻ cả, kiêu ngạo, hỗn láo,xấc xược!!.

Như đã viết ở phần trên,ngày 30/4/1975. Nguyễn quốc Lân mới lên 11. Một đứa trẻ miệng còn hôi mùi sữa biết gì về Huy Hiệu của QLVNCH ?.

“Tổ Quốc,Danh Dự,Trách Nhiệm”. ghi dưới hình con chim ó chỉ dành cho quân đội VNCH.Chính thức từ 1955. Chỉ có ở cơ quan của quân đội. Các cơ sở dân chính không treo huy hiệu này. Hay nói một cách rõ hơn là ngoài quân đội, không một đoàn thể, tổ chức dân sự nào dùng huy hiệu này..

Sau 30/4/1975 bọn Cộng Sản Hà Nội có sử dụng huy hiệu này, đó là chúng dùng chân đạp nát cho thỏa lòng căm thù!!. Hôm nay,44 năm sau huy hiệu này, một lần nữa lại bị nhóm dân cử trẻ tuổi ở Little Saigon bôi bác: “Đã xin cầu chứng tại tòa chưa (Trade Mark?)”

.Chuyện xưa kể lại. Trước năm 1975, những ngày nghỉ ở nhà, đứa con trai tôi hay lấy cái mũ có huy hiệu con ó của tôi đội lên đầu. Mẹ nó chỉ cho nó chạy  quanh trong nhà. không cho ra ngoài ngõ. Tháng Tư Đen vừa qua, mấy ông lính gìa cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở mấy ông dân cử trẻ như thế. Nào ngờ..”nhà kia lỗi đạo,con khinh bố..!!”( Tú Xương).Chúng xúm nhau chửi các ông tàn tệ..Tội nghiệp !!.. 

Đặc biệt là tên Ủy Viên Giáo Dục này..Giáo dục mà..thiếu giáo dục…Hắn nói:”Nhóm cựu chiến sĩ này đã thoái hóa….không có tư cách khoác lên người phù hiệu này..”.

Còn ngôn ngữ nào tồi tệ hơn thế ??.

Rõ ràng là:” Hậu sanh..khả ố”.

                                        Quận Cam 5/2019

Vì Hoảng Loạn Và Tuyệt Vọng, Đảng DC. Dốc Sức Tấn Công Bộ Trưởng Tư Pháp Barr

THS2018 – Nội dung bài viết không phản ánh chủ trương và đường lối của Thiên Hạ Sự 2018.

Tuyết-Lan

William Barr testifies before the Senate Judiciary Committee at hearing to confirm him as attorney general on Jan. 15, 2019.

Bạn thân mến,

Kể từ ngày ông Robert Mueller, Trưởng Ban Điều Tra Đặc Nhiệm nộp bản phúc trình vể kết quả sau 22 tháng điều tra về Sự Cáo Buộc Trump Cấu Kết với Nga của Ban Vận Động Tranh Cử và sự Cản Trở Công Lý của Tổng Thống, các lãnh đạo đảng Dân Chủ tức bầm gan tím ruột khi đọc bản tóm tắt 4 trang của Bộ Trưởng Tư Pháp  William Barr với kết quả “HAI KHÔNG” là: KHÔNG Có Sự Cấu Kết và  KHÔNG Cản Trở Công Lý, tức là Tổng Thống Trump đã được minh oan. Không “hài lòng” với kết quả “HAI KHÔNG” này, các lãnh tụ của đảng Dân Chủ và bọn truyền thông bất lương đã nhao nhao lên đòi đọc bản chính của phúc trình, vì cho rằng William Barr đã tóm lược theo hướng có lợi cho Trump. Tổng Trưởng Tư Pháp Barr, hứa sẽ công bổ Bản Biên Tập của báo cáo vào giữa tháng 4-2019  theo quy định của luật pháp Hoa Kỳ không thể công khai toàn bộ 448 trang bào cáo của Mueller cho quần chúng được, vì có những điều ảnh hưởng tới bí mật quốc gia, nhưng có lẽ đảng Quỷ Lừa này không cần quan tâm đến vận mệnh, bí mật quốc gia là cái chi chi Bạn ạ!

Đến khi Bản Biên Tập của báo cáo Mueller được công bố, nội dung chính vẫn là không tìm thấy bằng chứng về sự cấu kết của Ban vận động tranh cử của Trump với Nga và cũng không có dữ kiện nào để kết tội Trump đã cản trở công lý khi sa thải Giám Đốc FBI Comey. Thế là Chủ Tịch Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện Jerry Nadler (DC-NY) và một số lãnh tụ đảng Dân Chủ đã giận dữ, quay mũi tấn công về phía Tổng Trưởng Tư Pháp William Barr. Đặc biệt là sau khi Bộ Trưởng Tư Pháp Barr tự nguyện ra điều trần trước Thượng Viện trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư (30-4 và 01-5-2019).  Đảng Dân Chủ tại Thượng Viện cũng đã chất vấn Barr một cách gắt gao với thái độ thô lỗ, bần tiện và thiếu sự tương kính.

Tuy nhiên, dù bị các Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ tra hỏi hung hăng,  dữ tợn, Bộ Trưởng Tư Pháp Barr đã trả lời một cách chính xác và đầy đủ các vấn nạn mà đảng Dân Chủ đưa ra. Đảng Dân Chủ nhất định muốn rằng bằng mọi cách Mueller  và Barr phải tìm cho ra các tội mà đảng Dân Chủ đã đinh ninh là “phài có”, “nhất định có” theo ý của họ, để họ tiến hành cuộc truất phế Trump và cho cả nhà Trump, từ con ruột đến con rể, vào tù và đảng Dân Chủ sẽ chiếm Tòa Bạch Ốc!

Thế mà, Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr đã vì lương tâm và công lý, nên không thể làm hài lòng đảng Dân Chủ được. Trước Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện, William Barr đã tuyên bố quyết định của ông là không theo đuổi cáo buộc cản trở công lý đối với Tổng Thống Trump, cũng như  sự chậm công bố bản biên tập nội dung báo cáo của Mueller về cuộc điều tra sự cấu kết với Nga. Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr tuyên bố phúc trình của Mueller đã hoàn tất, chúng ta cần chấm dứt việc dùng Bộ Tư Pháp như một “vũ khí chính trị” – “Barr: Mueller report is done, we need to stop using DOJ as “political weapon.” Quyết định đứng đắn và sáng suốt của Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr đã như một cái tát nẩy lửa vào bộ mặt của bè lũ hại dân bán nước đảng Con Lừa Dân Chủ.

Cựu Thống Đốc Arkansas, ông Mike Huckabee nhận thấy rằng đảng Dân Chủ đã “chẳng được cái gì” trong khi tìm đủ mọi phương cách bẩn thỉu và hạ tiện chỉ cốt để hạ uy tín Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr về bản phúc trình của Mueller. Cựu Thống Đốc Mike Huckabee đã cảm thấy nhục nhã cho họ khi nói với Laura Ingraham trong chương trình rằng: “The Ingraham Angle” của Fox News: “Họ (đàng Dân Chủ) giống như những người đến nhà hàng thịt nướng vào giờ sắp đóng cửa nên thịt đã hết ráo. Cho nên, họ chỉ còn cách là liếm xương, gặm một đôi chút và  hút nước chấm từ chai. Họ không còn cái gì khác để làm.”

Trong quá trình điều trần, một vài Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ đòi Barr hãy từ chức, trong đó có TNS. Hirono (DC-Hawaii) và bà Kamala Harris (DC-Calif.) nữ ứng viên sơ bộ Dân Chủ 2020. Theo dõi nội vụ, người dân vô cùng thất vọng và đáng tiếc khi nhận thấy các lãnh tụ đảng Dân Chủ đã đối xử với Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr một cách “thô bạo và thiếu lễ độ”, không tương xứng với vai trò “Dân Cử” của họ. Có lẽ họ đã biến thái từ Dân Chủ để trở thành một thứ công nô bị nghe Dân Chửi Bạn ơi!

Bạn thân mến có biết tại sao và vì đâu mà hầu hết các lãnh tụ đảng Dân Chủ đều kêu gọi William Barr từ chức Bộ Trưởng Tư Pháp không?

Theo Kimberly  A. Strassel (một thành viên Ban Biên Tập báo The Wall Street Journal), sở dĩ Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr nhận đủ đòn tấn công đê hèn từ đảng Dân Chủ là vì các cuộc điều tra sắp tới của ông gây nguy hiểm cho một nhóm người có quyền lực trong đảng Dân Chủ. Theo John Roberts, ông William Barr đã làm mất mặt của một trong số những đảng viên Dân Chủ uy quyền nhất tại Quốc Hội. Chính sự sợ hãi đó đã khiến cho các lãnh tụ đảng Dân Chủ tập trung tấn công không khoan nhượng vào Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr đấy Bạn ạ!

Một điều ghi nhận rất đặc biệt là ông William Barr đã  vô cùng kiên nhẫn ngồi hàng giờ nghe những lời nguyền rủa và sỉ nhục cùa phe Dân Chủ tại Ủy Ban Pháp Lý Thượng Viện hôm thứ Tư. Ông William Barr đã bị gán cho các tội danh “phá luật”, “không thật thà” “ăn cắp sự cản trở”. Bà Chủ Tịch Quốc Hội Nancy Pelosi còn công khai cáo buộc là ông Barr đã “nói dối với Quốc Hội”, và bà còn “phán” thêm là “có thể xem như một tội hình sự”. Thật không thể tưởng tượng một đảng viên cao cấp của đảng Dân Chủ và một chức vụ cao nhất của Quốc Hội, mà lại có thể ăn nói hồ đồ như Nancy Pelosi. Phát ngôn viên Bộ Tư Pháp khẳng định lời cáo buộc của Pelosi là vô căn cứ (baseless).

Trong hai ngày điều trần trước Thượng Viện, ông William Barr đã đối đáp với các cáo buộc và chất vấn của đảng Dân Chủ rất rõ ràng, đầy thuyết phục. Có lẽ vì vậy nên khi Chủ Tịch Ủy Ban Pháp Lý Hạ Viện Jerrold Nadler đòi ông Barr phải ra điều trần trước Hạ Viện theo những điều kiện do đảng Dân Chủ áp đặt, Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr đã dứt khoát và cứng rắn từ khước xuất hiện vào ngày hôm qua, thứ Năm 02-5-2019. Sự từ khước này đã khiến cho Chủ Tịch Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện là Jerry Nadler tức điên lên. Nadler đe dọa sẽ làm thủ tục phạt Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr tội “bất tuân lệnh”. Ôi! Jerry Nadler, ông là ai mà quyền lực to thế! Ông còn nhớ bài “Tam quyền Phân lập” của Hiến Pháp Hoa Kỳ không vậy, hỡi Chủ Tịch Ủy BanTư  Pháp Hạ Viện?

Xin nhắc lại kẻo ông Jerry Nadler quên vì quá hoảng hốt rằng:  “Quốc Hội và Ngành Hành  Pháp đều là những ngành ngang nhau của chính phủ và mỗi ngành đều có những nghĩa vụ hiến định nhằm tôn trọng và làm cho tương hợp với nhau trong các quyền lợi chính đáng. Do đó, Chủ Tịch Jerry Nadler khăng khăng đòi quyền chất vấn Bộ Trưởng Tư Pháp, một chức vụ trong Nội Các được Thượng Viện xác nhận, là việc làm vô lý, không thích hợp, không thể chấp nhận được. Ngoài ra, trong sự kiện rõ ràng rằng đa số thành viên của Ủy Ban Pháp Lý Hạ Viện gồm cả Chủ Tịch Jerry Nadler, bản thân đều là luật sư, như vậy, ông Chủ Tịch có khả năng và quyền hạn để tạo nên một cuộc điều trần theo cách cho phép đặt câu hỏi hiệu quả và thông suốt bởi chính các thành viên, cho nên yêu cầu của ông Chủ Tịch cũng không cần thiết. Bộ Trưởng Tư Pháp vẫn vui vẻ trực tiếp đối thoại với các thành viên Quốc Hội về những vấn đề liên hệ đến bản tường trình và hướng tới chỗ tiếp tục làm việc với Ủy ban về những yêu cầu giám sát.”

Đảng Dân Chủ hãy bình tĩnh lại! Đừng quá lạm quyền mà trở nên hồ đồ và thô lỗ, khiến cho dân chúng chán chường, xa lánh. Ai đời, kể từ năm 2018, có được đa số tương đối tại Hạ Viện, bà Nancy Pelosi và các lãnh tụ Dân Chủ khác chẳng có quốc kế dân sinh nào mới cả, mọi nỗ lực đều nhằm phá hoại chương trình hành động vì dân vì nước của Tổng Thống Trump. Đảng Dân Chủ vẫn ôm mộng truất phế Tổng Thống Trump để giành quyền lực cho đảng, mặc dù biết rõ mộng truất phế Trump sẽ không bao giờ thành tựu, vì dù cố moi móc cũng chẳng tìm ra một tội nào khả dĩ có thể giúp cho đề nghị truất phế Tổng Thống Trump. Nancy Pelosi biết rất rõ là không thể nào truất phế Trump được, bởi vì tại Hạ Viện, đảng Dân Chủ không thể nào có đủ 2/3 số phiếu thuận biều quyết truất phế, và Thượng Viện thì do đảng Cộng Hòa kiểm soát rồi. Bà ơi! Đừng có nằm mơ chuyện ngoài vũ trụ!

Nữ TNS. Elizabeth Warren, ứng viên Tổng Thống sơ bộ 2020, đòi Bộ Trưởng Tư Pháp từ chức, còn Dân Biểu Eric Swalwell (Calif.) thì muốn truất phế ông. Hai năm qua, chỉ nghe Bầy Lừa Dân Chủ đòi truất phế từ Tổng Thống cho đến Bộ Trưởng Bạn ơi! Thế mà khi bà Bộ Trường Ngoại Giao gian Manh Bẩm Sinh và Ăn Hại Hillary đã cố ý “quay lưng làm ngơ” để ông Chris Stevens, Cố Đại Sứ Mỹ bị chết tức tưởi và dã man tại Benghazi, thì không thấy ai kêu gào nhốt tù Hillary –  “lock her up” cả! 

Thế là không còn hy vọng truất phế Trump nữa! Cựu Tổng Thống Obama cảnh báo đảng Dân Chủ rằng “Coi chừng, nếu cứ chạy lòng vòng phá bĩnh Trump, thì giống như giúp cho Trump dễ dàng thắng cử năm 2020 mà thôi.” Ông khôn đấy ông cựu tông tông ạ! Ông hãy dạy bảo điều khôn của ông cho đám “thần dân” ngu muội của ông đi! Hãy khuyên họ từ bỏ việc toàn Đảng quay qua tấn công Bộ Trưởng Tư Pháp Barr  một cách thô bạo và ngu xuẩn đi ông ơi!

Dân chúng Mỹ biết tỏng-tong-tong rằng những cuộc tấn công này không phải chỉ nhắm vào Trưởng Ban Đặc Nhiệm Robert Mueller, vào bản tường trình của ông ta, hoặc ngay cả vào cuộc tranh luận siêu thực về bức thư đầu tiên 4 trang của ông William Barr tóm lược bản phúc trình, mà là muốn làm mất uy thế của William Barr trong chức vụ Bộ Trưởng Tư Pháp.

Tất cả hành vi này đều xuất phát từ nỗi sợ hãi. Bởi vì ông Barr cho biết là đã chỉ định người của Bộ Tư Pháp vào cuộc điều tra về nguồn gốc của cáo buộc đưa đến cuộc điều tra Trump & Nga cấu kết. Bộ Trưởng Tư Pháp nói là cuộc duyệt xét sẽ đi rất xa, không những chỉ trong năm 2016, với sự biện minh cho việc bí mật theo dõi, giám sát đội ngũ của Trump, vụ hồ sơ ngụy tạo vu cáo Trump do đảng Dân Chủ và bà Hillary trả tiền thuê  cựu điệp viên Anh Christopher Steel  thực hiện, theo đó FBI đã có liên quan rất chặt chẽ…

Các lãnh tụ đảng Dân Chủ có linh cảm rằng William Barr sẽ tiến hành công việc của mình một cách cẩn thận. Một vài lãnh tụ Dân Chủ nhận thấy rằng Ông Barr đang thể hiện như là một Bộ Trưởng Tư Pháp thực sự muốn làm sáng tỏ cuộc điều tra kéo dài 22 tháng và tốn kém của quốc dân $38 triệu với kết quả rất bi hài và đắt giá Bạn ơi, đó là không có một bằng chứng nào liên quan đến cáo buộc!

Chính vì Bộ Trưởng Tư Pháp Barr sẽ mở cuộc điều tra một cách rộng rãi kể từ năm 2016 trở đi, nên nhiều nhân vật quyền lực đảng Dân Chủ lo sợ, tìm cách hạ Barr, đồng thanh đòi ông từ chức… Đòi hỏi này thật vô lý và vô vọng.! Những vu cáo như nói dối với Quốc Hội, như bán linh hồn cho Trump… đều vô căn cứ… do đó Bầy Lừa Dân Chủ không thể làm gì được Bộ Trưởng Tư Pháp Barr cả.

Những đảng viên Dân Chủ tay đã nhúng chàm… Hãy chuẩn bị tinh thần để đi thăm nuôi nhau… Nhà tù đang chờ đợi đấy, đừng hung hăng, trơ trẽn nữa!

Thư đã dài. Tạm ngừng Bạn nhé!

Thân mến chào Bạn.

Tuyết-Lan

Nhà báo Nhị Lê: Phát biểu khai mạc TW10 của Tổng Bí thư thể hiện tầm nhìn chiến lược, hoạch định tương lai

(VTC News) – Nhà báo Nhị Lê cho rằng, phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 10 thể hiện tầm nhìn chiến lược, “nhìn tận chân trời để hoạch định bước đi cụ thể”.

Ngày 16/5, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu khai mạc Hội nghị được nhiều người đánh giá là thực tế và mạnh mẽ.

Trò chuyện với VTC News, Nhà báo Nhị Lê – Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản đưa ra những phân tích, nhìn nhận chi tiết về những phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 10.

Ông cho rằng, những phát biểu đó của Tổng Bí thư thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược, “nhìn tận chân trời để hoạch định bước đi cụ thể” vào thời điểm có tính chất bản lề của thế kỷ 21.

Nha bao Nhi Le: Phat bieu khai mac TW10 cua Tong Bi thu the hien tam nhin chien luoc, hoach dinh tuong lai hinh anh 1
Nhà báo Nhị Lê  – Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.

– Tại Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung Đảng khóa XII, người lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước bày tỏ trăn trở đến tận cùng với vận mệnh của đất nước ngay từ bài phát biểu khai mạc…

Đây là bài phát biểu rút từ tầm nhìn, từ tâm huyết, từ tình cảm của Tổng Bí thư. Bài phát biểu thể hiện trong một bầu không khí thân tình, gần gũi để cùng cộng đồng bàn quốc sự, bàn vận mệnh của Đảng vào thời điểm có tính chất bản lề của thế kỷ 21.

Có một điều tôi theo dõi qua nhiều kỳ Hội nghị, qua nhiều Đại hội của Đảng đó là Tổng Bí thư luôn tự mình chuẩn bị các bài diễn văn khai mạc. Ngày 16/5 vừa qua cũng là ngày Tổng Bí thư trình bày những vấn đề căn bản, những trọng sự rất chiến lược về chiến lược phát triển quốc gia, về chiến lược xây dựng Đảng, về việc giải quyết cấp bách những công việc để đảm bảo cho việc chuẩn bị những văn kiện, các quan điểm lớn của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đặc biệt đây cũng là một hội nghị rất hiếm không khí dân chủ, không khí đối thoại gần gũi, thân thiết giữa người lãnh đạo cao nhất của Đảng với tập thể Ban Chấp hành Trung ương, giống như một tập thể, như một nhà để bàn đại sự quốc gia. Xây dựng Đảng không chỉ là văn minh mà đấy là đạo đức.

– Nhiều chuyên gia đánh giá, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thể hiện tầm cao trí tuệ của nhà lãnh đạo nhìn xa, trông rộng, ngày đêm trăn trở nhất tâm vì nước, vì dân?

Tại sao lại không! Có thể nói ở đây tích hợp không chỉ là tầm nhìn chiến lược, không chỉ là tư duy chiến lược mà đó hàm chứa cả những phương pháp rất dân chủ để thực hiện những điều rất khó khăn đó là hoạch định nên quốc sự trọng đại trong tầm nhìn đến năm 2045 và trước mắt là năm 2026 mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng phải đảm nhiệm và gánh vác.

– Những nội dung đáng lưu ý nhất trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thưa ông?

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu lên 4 vấn đề căn bản:

Trước hết, Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến về đề cương soạn các dự thảo, văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Thứ hai, quan điểm rất đổi mới đối với kinh tế tư nhân.

Thứ ba, là các công việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ tư, chưa bao giờ như bây giờ việc nhìn lại một cách căn cơ để thấy tốt nhất cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng, rất cần. Điều ấn tượng nhất đối với tôi, là từ nhiều nhiệm kỳ nay, nhiệm kỳ thứ XII dành hội nghị lần thứ 10 để bàn chuyên xung quanh vấn đề này.

Tôi nghĩ Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong tầm nhìn đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước và trước đó 15 năm chúng ta kỷ niệm 100 năm mùa xuân của Đảng Cộng sản Việt Nam cho nên có thể hiểu Đại hội lần thứ XIII là đại hội bản lề của nửa đầu thế kỷ 21.

Với ý nghĩa của Đại hội như vậy, rất xứng đáng để dành một Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương bàn định về những vấn đề văn kiện trong tầm nhìn năm 2045, và trước mắt là năm 2026.

Nha bao Nhi Le: Phat bieu khai mac TW10 cua Tong Bi thu the hien tam nhin chien luoc, hoach dinh tuong lai hinh anh 2
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 10. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN) 

– Một nội dung quan trọng luôn luôn được nhắc tới đó là công tác xây dựng Đảng, công tác chống tham nhũng?

Trong nhiều năm qua, đặc biệt là từ Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ vào tháng 1/1994, Đảng ta đã đề ra 4 nguy cơ cần phải khắc phục trong đó, có sự tồn tại và những diễn biến phức tạp của tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Từ đó đến nay, chống tham nhũng trở thành công việc hệ trọng được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đồng lòng thực thi một cách đồng bộ, đặc biệt, những năm nay chúng ta thấy có những thành tựu đáng ghi nhận. Nếu chúng ta không sớm phát hiện thì không nói gì đến việc xây dựng quốc gia hùng mạnh, không nói gì đến dân tộc phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Chương trình Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Chương trình Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng

Từ hàng nghìn năm trước, cổ nhân đã nói rất nhiều. Tôi nhớ không nhầm vào khoảng 2.500 năm trước, ở thành Athen cổ đại, bất kỳ một chính khách nào phạm vào 1 trong 2 tội tham nhũng và làm việc bất chính thì chính khách đó hoặc là bị đuổi ra khỏi ngành, hoặc cấm vĩnh viễn 10 năm và cả cuộc đời không được tham gia chính sự.

Khoảng 500 năm trước, vua Lê Thánh Tông cũng đã nói rằng nếu có cái gì đó làm triều đình hủ bại, muôn dân suy tàn điêu linh, ấy chính là quan tham lạm quyền.

Cách đây 250 năm, cụ bảng nhãn Lê Quý Đôn cũng đã cảnh báo 5 nguy cơ sẽ làm mất nước: một là, trẻ không trọng già; hai là, binh kiêu tướng thoái; ba là, tham nhũng tràn lan; bốn là sĩ phu ngoảnh mặt; năm là trò không trọng thầy.

Từ đó mới thấy được rằng, việc chống tham nhũng không phải là một thời, mà là muôn thời ông cha chúng ta cũng nhìn xa trông rộng.

Ngó sang phương Tây cũng vậy, không một quốc gia nào dung thứ nạn tham nhũng. Phòng chống tham nhũng là một trong những công việc thường xuyên, cấp bách có ý nghĩa sinh tử, không chỉ đối với Đảng ta, đối với chế độ của ta mà đối với dân tộc chúng ta.

– Vấn đề hệ trọng, có yếu tố then chốt không thể không nhắc đến đó là công tác cán bộ, việc này cũng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh rất nhiều lần, quan điểm cá nhân ông về công tác cán bộ ra sao?

Toàn bộ công tác xây dựng Đảng, trong đó có công tác xây dựng Đảng trên phương diện tổ chức, mà trực tiếp là cán bộ mới thấy được tầm vóc của Hội nghị lần này.

Như tôi nói ban đầu, hội nghị lần này cho ý kiến và việc dự thảo, đề cương, các văn kiện trình Đại hội XIII. Cho nên, có thể nói đó là một tổng chương trình nhìn cho tới tận chân trời năm 2045, tức là một hệ công việc, một hệ trọng sự quốc gia đối với đất nước, đối với dân tộc và trực tiếp đối với Đảng.

Với tư cách là một Đảng cầm quyền duy nhất, chúng ta thấy được “một núi” công việc và chính những công việc đó, sẽ quy định bộ máy của chúng ta, và từ công việc mới lựa chọn đội ngũ cán bộ.

Nói như Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ là cái gốc của mọi việc. Khi chúng ta xác định được các trọng sự, các công việc lớn của quốc gia, của dân tộc thì một trong những nhân tố trực tiếp quyết định thành bại là cán bộ.

Nếu trở cái gốc như vậy chúng ta đồng thời với việc hoạch định các công việc lớn của quốc gia dân tộc, xây dựng một đội ngũ cán bộ mang tầm chiến lược, và đặc biệt là đội ngũ cán bộ chiến lược để thực thi những trọng sự, trước mắt năm 2026, và nhìn xa hơn năm 2030 và 2045.

Video: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 10

– Một vấn đề nữa được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý và nhấn mạnh trong ngày khai mạc Hội nghị Trung ương 10 đó là vai trò, tầm quan trọng của kinh tế tư nhân, thưa ông?

Tôi cho đấy là một kỳ vọng rất đáng chờ đợi. Phải nói rằng, bắt đầu từ Đại hội VI, chúng ta chủ trương phát triển kinh tế đa thành phần. Và lần theo từng Đại hội một, cho đến lần này là Đại hội thứ XIII, tức là qua 7 kỳ Đại hội, về mặt nhận thức, về mặt tổ chức thực tiễn, Đảng của chúng ta nhất quán phát triển kinh tế tư nhân.

Và chúng ta thấy, những kế hoạch ban đầu, những năm bắt đầu, kinh tế tư nhân được nhận thức là một bộ phận cấu thành của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Và mới đây nhất, Hội nghị 5 khóa XII, nó trở thành một động lực phát triển của nền kinh tế quốc dân.

Nói như thế để thấy được rằng, không chỉ bằng nhận thức và hành động, chúng ta luôn cổ vũ, tạo điều kiện để kinh tế tư nhân cùng với tất cả các thành phần kinh tế khác, trong đó kinh tế Nhà nước là chủ đạo phát triển vì sự phồn vinh của kinh tế nước nhà, vì sự hùng mạnh của dân tộc.

Thực tế cho thấy, kinh tế tư nhân đóng góp một phần rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân: hơn 40% GDP, giải quyết rất nhiều triệu lao động.

Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, có những rào cản đang đặt ra trước nền kinh tế tư nhân. Trước hết, là rào cản về tâm lý. Đây đó kỳ thực, trong không ít bộ phận của chúng ta vẫn kỳ thị nền kinh tế tư nhân. Tuy nhiên bằng sức mạnh của mình, bằng thực lực đóng góp của mình, tôi chắc rằng tâm lý đó sẽ từng bước bị đẩy lùi.

Thứ hai, chính vì tâm lý như thế, môi trường, hoạt động của kinh tế tư nhân cũng còn rất nhiều những khúc mắc cần phải tháo gỡ.

Thứ ba, điều lo lắng nhất, trăn trở nhất, đó là thể chế. Chúng ta phát triển bình đẳng tất cả các nền kinh tế, nhưng trong thực tế, kinh tế tư nhân có được đối xử một cách bình đẳng với tất cả các nền kinh tế khác không? Về vốn vay, về điều kiện kinh doanh, đặc biệt tôi muốn nói về việc chuẩn bị kinh doanh.

Nha bao Nhi Le: Phat bieu khai mac TW10 cua Tong Bi thu the hien tam nhin chien luoc, hoach dinh tuong lai hinh anh 3

Phát biểu của Tổng Bí thư thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược, “nhìn tận chân trời để hoạch định bước đi cụ thể.

Nhà báo Nhị Lê

Để ra đời được một công ty tư nhân, rất nhiều khuất khúc mà các chủ doanh nghiệp phải bước qua. Nếu chúng ta tháo gỡ về tâm lý, về môi trường, về mặt thể chế như tôi vừa nói, chắc chắn, kỳ vọng rằng, kinh tế tư nhân sẽ có vị trí rất xứng đáng trong nền kinh tế quốc dân. 

– Ông đánh giá ra sao về việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước không chỉ nhắc đến tầm nhìn của Đại hội sau mà còn đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng) và năm năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước)?

Đó là tư duy chiến lược, nhìn tận chân trời để hoạch định những bước đi cụ thể qua từng chặng một dưới chân mình, trong điều kiện cụ thể của nước mình.

Đó là cách làm biện chứng nhất, phù hợp nhất và dựa hẳn vào nhân dân, chỉ có như thế chúng ta sẽ có một bộ văn kiện tầm vóc là nền tảng chí tuệ của toàn Đảng, toàn nhân dân, thâu thái tinh hoa của nhân loại. Đó là một bộ văn kiện tôi kỳ vọng xứng đáng với sự phát triển của đất nước trong thập kỷ tiếp theo

– Ông kỳ vọng thế nào về kết quả của Hội nghị Trung ương 10 cũng như những chặng đường tiếp theo?

Nó mở ra cho chúng ta một phong cách mới, một tầm nhìn mới, đặc biệt là một tinh thần mới để chúng ta chuẩn bị tốt nhất những công việc phục vụ cho tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII và kỳ vọng bộ văn kiện đó xứng đáng với tầm vóc mà Đảng chúng ta gánh vác trước dân tộc, tiến lên cùng nhân loại.

– Xin cảm ơn ông!

Toàn cảnh ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Toàn cảnh ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 10 khóa XII
Sau phiên khai mạc buổi sáng, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về nhiều báo cáo quan trọng. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu 8 vấn đề khó, phức tạp cần thảo luận tại Hội nghị Trung ương 10

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu 8 vấn đề khó, phức tạp cần thảo luận tại Hội nghị Trung ương 10
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu 8 vấn đề khó, phức tạp cần các đại biểu thảo luận tại Hội nghị Trung ương 10.  

 (thực hiện)

” Tôi Đã Lầm Đưa Em Sang Đây “.

Ts. Huy Dat <8-chanhdao@att.net> đăng trên hệ thống email

Đó là một bài hát của nhạc sỉ lừng danh Miền Nam VN trước 75 và sau 75.

Nhạc Sỉ Lam Phương ( Lâm Đình Phùng ) viết một bản nhạc đau khổ vì vợ ngoại tình và ly dị mình khi chân ướt chân ráo , tị nạn CS tại Cali…

Không một nhạc sỉ nào giàu có , không một nhạc sỉ nào được mến yêu bằng nhạc sỉ Lam Phương.

Hàng trăm bản nhạc của Lam Phương trở thành nhạc bất hủ.

Mà Hà Nội gọi là ” loại nhạc của Sến ” ( nghĩa là loại nhạc của người ở , con hầu…chị em gánh nước , bán trà đá ).

Nhiều bản nhạc của Lam Phương trúng tủ , thu về trên $ 1 triệu đồng cho 1 trong những bản nhạc loại best seller của Lam Phương.

Khi Saigon mất về tay Hà Nội ( dĩ nhiên do đám thất học Cà Tô Mát cầm đầu tại Saigon )…thì nhạc sỉ Lam Phương cùng vợ , con chạy sang Hoaky / Cali.

Nghèo trắng tay ( vì tiền chục chục triệu đồng , trên vài triệu đô la USD..gửi kẹt tại ngân hàng VNCH )…thế là vợ bỏ .

Người vợ nầy do ông gầy dựng khi còn thời cực thịnh tại đài phát thanh và truyển hình VNCH..

Gầy dựng vợ mình trở thành một lịch sỉ , đóng kịch lừng danh Miền Nam VN.

Đó là nghệ sỉ Túy Hồng – chủ nhân đoàn kịch Túy Hồng . Đánh bại đoàn kịch của nữ kịch sỉ Ban Kim Cương và đoàn kịch nghệ  Thẩm Thúy Hằng.

– Nghèo , trắng tay…qua xứ lạ quê người , tiếng Anh , tiếng U chưa thông., cho nên nhạc sỉ Lam Phương bị vợ cắm sừng và sau đó đưa ra Tòa ly dị.

Chán đời , nhạc sỉ Lam Phương trước khi sang Paris Pháp , dể tá túc với người cháu họ…thì Lam Phương viết bản nhạc có một không hai nầy .

” Tôi Đã Lầm Đưa Em Sang Đây “.

Và ông đã tỉnh ngộ khu cuối đời. Đồng thơi Ông cũng giật giây chuông cho rất nhiều Việt kiều về Việt Nam lấy vợ nhí…vợ nhí sang đây thời gian…ly dị chồng già , rồi kéo tình nhân tại VN sang Hoaky sinh sống.

Cũng có nhiều Việt kiều đã biết , đã tỉnh ngộ và không còn dám hát bài : ” Tôi Đã Lầm Đưa Em Sang Đây “.

Nhưng điều đáng buồn là Việt kiều chúng ta, đa số là ít học , thất học…nhưng rất cuồng tín chống cộng .

Thà thất học , thà thất nghiệp , thà chịu nhục khi xin welfare…chớ không chịu thiếu vắng một ngày đứng đường để la to khẩu hiệu ” Việt gian ,tay sai cho Cộng sản…đồ Cộng sản đáng nguyền rủa…Việt Nam Cộng Hòa muôn năm “…

Ai mà nói chuyện với Việt Nam thì bị tụi thất học nầy tặng mũ là ” Việt gia bưng bô Cộng sản ” ngay lập tức.

Thà thất học , thà thất nghiệp , thà chịu nhục khi xin welfare…chớ không chịu thiếu vắng một ngày đứng đường để la to khẩu hiệu ” Việt gian ,tay sai cho Cộng sản…đồ Cộng sản đáng nguyền rủa…Việt Nam Cộng Hòa muôn năm “…

Để rồi đám đa số trong đám ” Cộng Đồng Vietnamese Thất Học Cà Chớn Chống Xâm Lăng Tại Hoaky ” bầu chọn những tên láu cá , giả nhân , lười biếng lên làm đại diện cho mình trong bộ máy chính quyền tại Hoaky.

Nhưng còn một bài hát mà cư dân Westminster Cali thường hát khi bị ăn cướp đến viếng nhà , hay giụt bóp hay bắn chết cướp của giữa ban ngày.

Đó là bản nhạc :
” Tôi Đã Lầm Khi Chọn Ngài Tạ Đức Trí Westminster “

– Tôi đã lầm khi khen anh ta…để đêm trường nghe tiếng thở dài.

Thà cuộc đời yên trong lòng đất…để trờ về tiên khóc ban sơ…

Hơn là mong kiếp phiếu bầu.

Tôi đã lầm cho anh ta về đây…

Cho tâm hồn tan nát từng ngày.

….Tôi đã lầm chọn Tạ Đức Trí …làm thị trưởng West…west…west…minster…minster…

***

Sau đây vài hình ảnh tốt của một Hạ sỉ quan Cảnh sát Westminster , được người Việt Chống Cộng chết bỏ…bỏ phiếu cho Ngài Tạ Đức Trí thành Thị trưởng thành phố Hoaky  , nơi có đông Việt kiều tị nạn CS nhất.

Thành phố Westminster – Cali ngày xưa gọi là ” Thủ đô Tị Nạn CS ” , sau đó tên thành ” Little Saigon “, nay thành danh ” Westminster California “

Ngài Thị trưởng Westminster Tạ Đức Trí luôn luôn 100 % có mặt tại những buổi lễ chống Cộng. Tiếng la hét vang rền chống Cộng của Ngài thị trưởng Tạ Đúc Trí làm rung động bầu trời Cali.

Nhưng Ngài thị trưởng Tạ Đức Trí chưa bao giờ héo lánh đến những nơi mà người Việt bị giật bóp đến mất mạng , bị tụi ăn cướp vào tận nhà cướp của , bị tụi ăn cướp giết người khi người Việt đến rút tiền tại ngân hàng Bank of America…

Ngài Hạ sỉ Quan Cảnh sát thành phố Tạ Đức Trí đang xin phiếu lúc tranh cử đầu tiên chức Mayor Westmister/ Cali (  6 Nov 2012 )

Nên nhớ tại Hoaky…muốn trở thành sỉ quan quân đội hay Cảnh sát…phải có ít nhất văn bằng Cử nhân tại đại học Hoaky…

Còn muốn làm Hạ Sỉ Quan Cảnh Sát Hoaky ha Hạ Sỉ Quan Quân Đội Hoaky…thì chỉ cần văn bằng Trung học High School Hoaky là đũ rồi.

Như tại MIền Nam VN…muốn làm sỉ quan Cảnh Sát thì phải có văn bằng Tú Tài 2 trở lên…muốn trở thành sỉ quan Quân Lực VNCH thì phải có văn bằng Tú Tài 1 trở lên ( trước kia thời Pháp chỉ cần văn bằng Brevet Elementaire là đũ…nhưng rất khó lên Tướng…cho nên Nguyễn Văn Thiệu ( Brevet Elementaire ) muốn làm tướng ngang hàng với tướng Dương Văn Minh ( Bacalaureat ) và tướng Trần Văn Đôn ( Bacalaureat France )…thì Nguyễn Văn Thiệu phải qua con đường ” cửa mình ” của vợ Công giáo tam đời tại Mỹ Tho…từ đó thành công tột đỉnh trong con đường binh nghiệp và ghế Vua Miền Nam VN cho đén ngày mất nước + sự phản phúc chủ nhân củng đạo Catholic với mình là đem quân giết TT Ngô Đình Diệm,.

Để rồi vì sự thất học và gian xào…cho nên Miền Nam VN mới mất một cách dể dàng cho Hà Nội.

Để rồi đám cầm quyền VNCH I và VNCHII tháo chạy trước giờ 25 tại Saigon.

Sang đây họ tụ họp thành một băng đảng gọi là : ” Cộng Đồng Vietnamese Thất Học Cà Chớn Chống Xâm Lăng Tại Hoaky “….

****

Thống kê tội phạm gia tăng tại những nơi mà có nhiều Việt kiều đại diện dân chúng làm lớn trong chính quyền sổ tại ( có nghĩa là nghị viên, giám sát viên , thị trưởng hay cảnh sát…vv…mà có sự làm việc trong chức vụ dân cử làm lớn )

( Đó là Quận Cam – Orange Couty – California . USA )

Lấy từ thống kê của nhật báo hàng đầu quận Cam  ( OC Register News paper )
https://www.ocregister.com/2016/04/08/crimes-up-in-orange-county-whats-to-blame/

*** Chúng ta thấy thành phố Westminster ( Westminter City / Orange County ) do Thị trưởng Việt kiều , đắc cử 2 lần chức vụ thị trưởng…và tội phạm tại vùng quản trị của thị trưởng Westminster Tạ Đức Trí...tăng lên 2 lần ( nghĩa là 200 % ) trước khi Tạ Đức Trí được Viêt kiều áp đảo dân Westminster bầu chọn.

– Ngài Thị trưởng Tạ Đức Trí , trước khi đắc củ chức vụ lớn kinh khủng thành phố Westminster….thì Ngài là Hạ Sỉ Quan Cảnh Sát Westminster-Cali…

Nghĩa là hành xử , săn bắt , thi hành nhiệm vụ cảnh sát để an dân, lạc nghiệp…thì Ngài Tạ Đức Trí rất rành 6 câu về cách trị tội phạm ( ăn cướp , dựt dọc , hãm hiếp, cần sa , ma túy …tội phạm xã hội đen ) tại thành phố Westminster nầy.

Nhưng khi được dân Việt kiều áp đão số phiếu bầu cử lên chức Thị trưởng….thì dân Việt kiều chọn được một Ngài oai nghi , lẫm liệt nơi hội họp chống Cộng sản , một quốc gia cách thành phố Wesminster Cali trên 10 nghìn dặm.

Còn chu vi gần 35 dặm vuông….thì Ngài quên tuốt.

Những nơi nào hô hào chống Cộng , chống Việt gian thì Ngài có mặt 24 / 24 , tiệc tùng vinh quanh , ca ngợi sự chống cộng thì Ngài aoi nghi lên bục gổ kêu gào.

Trong khi đó người dân bị hãm hiếp , bị ăn cướp, bị sát nhân đang kêu gào Thiên Chúa, kêu gào Trời Phật….thì Ngài không có mặt…

Lý do nạn nhân ấy có kêu gào tên Ngài đâu mà Ngài hiện hữu.

Nạn nhân phải nhớ nằm lòng 911.

Còn đoàn thể nào Chống Cộng Chết Bỏ tại quận Cam ….thì luôn luôn mời đến Ngài Thị trưởng họ Tạ trước 4 ngày…vì 3 ngày kia Ngài bận tham dự tiệc tùng vinh danh sự làm việc Chống Cộng chết bỏ của Ngài.

Sau đây là thống kê vừa rồi của nhậ báo Orange Register Newspaper

A CLOSER LOOK

CITY/AREAPROPERTY CRIMES
(% change)
VIOLENT CRIMES
(% change)
TOTAL CRIMES
(% change)
    
Anaheim10038 (22%)1271 (15%)11309 (22%)
Brea1257 (12%)80 (51%)1337 (14%)
    
    
    
Dana Point589 (27%)57 (-20%)646 (21%)
    
    
Garden Grove4525 (46%)539 (33%)5064 (45%)
    
    
    
    
Laguna Beach502 (9%)39 (-39%)541 (3%)
Laguna Hills522 (18%)43 (-4%)565 (16%)
Laguna Niguel691 (25%)49 (-33%)740 (18%)
Laguna Woods140 (19%)5 (-17%)145 (17%)
    
Los Alamitos224 (10%)18 (13%)242 (10%)
    
Newport Beach2037 (8%)104 (-5%)2141 (8%)
    
    
    
    
    
Santa Ana7270 (26%)1627 (29%)8897 (26%)
Seal Beach591 (20%)25 (-4%)616 (18%)
Stanton770 (13%)153 (23%)923 (14%)
    
Villa Park83 (-1%)1 (-80%)84 (-6%)
Westminster2718 (23%)292 (51%)3010 (25%)
Yorba Linda650 (-7%)39 (-13%)689 (-8%)

Sau đây là sơ đồ tội phạm tại thành phố Westminster .

Bạn vào website : https://www.neighborhoodscout.com/ca/westminster/crime

của cư dân thành phố Westminster ( neighborhoodscout .com ) thì rỏ trung tâm thành phố Westmisnter / Ca là nơi nguy hiểm nhất cho tính mạng hay tài sản của cư dân Westminster…kể từ khi Ngài ” Celibrity Mayor Tạ Đức Trí ( Thị trưởng tiệc tùng Tạ Đức Trí ) lên ngôi.

Xén gọn lại phần blue đậm nhất là crime nhiều nhất = Westminster .

Hình ảnh mới đây , cư dân Westminster / Ca…Cô Nguyễn Ngoc Nga bị ăn cướp lôi đi chục mét, chết tươi vào ngày 10 / May 2019 ( lúc gần 9 giờ địa phương.)

Đây hình ảnh cư dân Westminster / Ca bị ăn cướp bắn chết tại trước ngân hàng Bank of America ( vào ngày 6 / August 2017 ) , cách nơi mà Cô Nga bị ăn cướp giựt bóp xách , kéo lê chết tươi khoảng 20 mét.

Ăn cướp bắn chết người cướp của tại ngân hàng Bank of America.

Nhiều nhiều vụ giựt bóp cư dân Việt kiều quanh vùng Westmisnter Cali…nhưng Thị trưởng tạ Đức Trí vẩn khăn đóng áo dài đi dự tiệc tung hô minh chủ thành phố Westminster Tạ Đức Trí là người anh hùng Chống Cộng chết bỏ.

Ngài Tạ Đức Trí chưa hề có mặt đến những nơi phạm trường để quan sát , rồi ra lệnh cho nhân viên dưới quyền điều hành ra sao.

*** Đây cảnh sát Westminster hãm hiếp phụ nữ vào năm 2010.

1.- Cảnh sát hiếp dâm phụ nữ .

Đây 2 tên cảnh sát tùng sự tại Westminster – hãm hiếp cô gái restaurant ở Ontario ..bị bắt . Đó là tên cảnh sát Wesminster Cali- ( tên Anthony Orban và Jeff Jelinek..vào web site : https://www.ocregister.com/2010/04/05/westminster-detective-arrested-in-brutal-rape/  )

Không hiểu thời gian năm 2010 thì Ngài Tạ Đức Trí có hành nghề cảnh sát tại Westminster thời đó hay không ?

Ngài Tạ Đức Trí ghi danh ứng cử chức vụ thị trưởng vào năm 2012 nầy.

2.- Xếp cảnh sát Westminster thưa kiện sự tham nhũng , hối mại quyền thế tại Westminster City vào năm 2017 ( lúc Ngài Tạ Đức Trí còn đang ngồi ghế minh chủ thành phố Westminster Cali .

Corruption Rampant in Westminster, Former Police Chief Claims

Corruption runs rampant in the city of Westminster, claims former Police Chief Kevin Baker, alleging council members operate like a “gang,” and try to use the police to pressure local businesses and punish political enemies.

The explosive internal claim was filed by Baker against the city and released on the evening of Friday, Dec. 22 to Voice of OC as the result of a public records lawsuit Voice of OC won in November against the city. For more than a year, the city fought the disclosure of the 14-page complaint, which was filed in April 2016.

The city will pay $120,000 in attorney’s fees to Voice of OC’s lawyer, Kelly Aviles as a result of losing the law suit. )

Bạn vào web site đây thỉ rỏ hơn  : https://voiceofoc.org/2017/12/corruption-rampant-in-westminster-former-police-chief-claims/

****

Lý do :

1.- Ngài Tạ Đức Trí sợ tụi xã hội đem ẩn nấp đâu đó…sẽ làm nguy hại đến chân mạng minh chủ của mình thì làm sao ?

2.- Ngài Tạ Đức Trí ngày xưa , trước khi lên ngôi minh chủ thành phố Westminster….thì Ngài chỉ là hạ sỉ quan cảnh sát Westminster…cho nên ngày nay cho dù làm lớn kinh hồn , hoảng vía….nhưng những cảnh sát Westmisnter ấy cũng là xếp của mình nhiều cấp bậc…

Ngộ nhở hết thời ,hết làm minh quân thành phố Westminster , rồi trở về thường dân tầm thường…thì làm sao đây với những xếp cảnh sát ấy đã là xếp của mình ngày xưa ?

3.- Ngài Tạ Đức Trí rất bận trang điểm , khăn đóng áo dài để cho kịp đến tham dự buổi tiệc , ăn uống nhiều ” lobsters ” + beefsteak Kobe ” + rượu Martel Made in France và nhiểu kiều nữu An Nam Mít đến xin chữ ký và tặng vòng hoa anh hùng chiến thắng Chống Cộng Chết Bỏ…

Cho nên những chuyện cướp của, giết người tại thành phố Westminster mà mình làm minh chủ tung hô vạn tuế….thì Ngài giao cho nhân viên dưới quyền của mình phải làm việc…

4.- Ngài Tạ Đức Trí cho rằng những nơi mần ăn , kinh doanh , dịch vụ , chợ búa supermarkets của An Nam Mít…ai biểu kinh doanh gần Freway 22 làm chi…

Vì gần Freeway 22  và Freeway 5 là nơi ăn cướp, tội ác rất dể dàng tẩu thoát…

Cho nên muốn không bị ăn cướp, giựt giọc tại các nơi kinh doanh , chợ búa supermarket  mần ăn ấy…thì  những chủ tiệm nên chọn những nơi góc hẽm , góc núi, góc đồi…khi ăn cướp hay tội phạm xảy ra…thì tụi nó cụt đường tẩu thoát…rồi cảnh sát ung dung , tà tà lái xe Police đến bắt bỏ bót là xong ngay.

5.- Ngài Tạ Đức Trí khuyên thần dân của mình ( Westminster City Boundary ) khi ra đường , phải ngó láo liên , ngó xa , ngó gần , gương mặt lấm la mày lét..đừng mang bóp xách tay gì cả…tất cả nhét vào áo dầy, nhiều túi …để tụi xấu không động lòng tham…nên ăn mặc rách rưới, như homeless là tốt nhất… khi thấy khả nghi thì phải lập tức gọi 911..đừng gọi đến văn phòng Thị trưởng làm chi cho tốn công.. phải gọi nhanh 911…bằng không thì toi mạng ráng chịu…cảnh sát đến cũng vô ích thôi…

6.- Ngài Tạ Đức Trí khuyên thần dân của mình, chớ ra đường mà gọi phone gì cả…mà phải ngó trước ngó sau. Khi có phone gọi…thì tắt phone lập tức…mà canh chừng kẻ lạ đang tới gần mình.

7.-Ngài Tạ Đức Trí khuyên thần dân của mình nên mua vé số Lottery…khi mua nên cầu Thiên Chúa hay Phật Trời….để trúng lớn…khi trúng lớn thì hảy mua nhà biệt thự ở gần Beverly Hills hay gần dinh thự của Thống đốc Cali…thì tuyệt nhất.

Hay là mua biệt thự khủng và thuê an ninh security canh gác nhà mình 24/ 24 thì ăn cướp gan bằng Trời cũng không dám mò đến.

8.- Ngài Tạ Đức Trí khuyên Cộng đồng Cà Chớn Chống Xâm Lăng nên bớt mời Ngài đến dự tiệc tùng, ăn tôm hùm , beefsteak Kobe Nhật và rượu Martel Hennessy Đen…..vì nếu mời thì Ngài phải đến , không đến thì cho rằng Ngài không có tinh thần chống Cộng chết bỏ thì làm sao lá phiếu kỳ tới. ?

9.- Ngài Tạ Đức Trí khuyên thần dân…trong lúc chờ đợi cho tụi tội phạm bớt tội phạm…thì khi ra đường phải đội nón sắt cột chặt…mang áo chống đạn…đi phải trên 3 người lực lưỡng có võ Kerate 5 đẳng đai đen như Ngài….thì mới tốt.

GS Võ Văn Tới, nguyên trưởng bộ môn kỹ thuật y sinh Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), được biết đến là người đầu tiên đưa lĩnh vực kỹ thuật y sinh về Việt Nam.


Sau đúng 10 năm trở về Việt Nam làm việc, chia sẻ với Tuổi Trẻ, GS VÕ VĂN TỚI cho biết: “Trước khi tôi về nước, ngành kỹ thuật y sinh hầu như không được biết đến. Nhưng nay tên gọi của nó đã trở nên quen thuộc trong xã hội. Nhiều trường đại học cũng đã mở ngành này và cộng đồng học thuật nước ngoài cũng biết đến kỹ thuật y sinh của Việt Nam”.Current Time0:27/Duration1:03Auto

GS Võ Văn Tới: Về nước vì sinh viên Việt Nam thất bại - Ảnh 2.
GS Võ Văn Tới: Về nước vì sinh viên Việt Nam thất bại - Ảnh 3.

– GS Võ Văn Tới: Một trong những chủ trương của VEF là đưa sinh viên đi du học ở các trường đại học danh tiếng Mỹ. Đó là việc làm rất tốt, tuy nhiên điều quan trọng hơn với tôi là làm sao đưa được người thành tài trở về để góp phần xây dựng đất nước mình. Trong khi không nhiều người quay về và không ít người trở về rồi lại bỏ ra đi. Do đó, tôi muốn tự trải nghiệm để tìm hiểu.

Trước khi quay về, nhờ đi lại Việt Nam nhiều lần và tiếp xúc với nhiều người trong giới hàn lâm tôi đã học hỏi được rất nhiều về giới trẻ Việt và môi trường làm việc. Tôi nhận thấy có rất nhiều thách thức nhưng cũng có nhiều cơ hội để thành công hay ít ra là có cơ hội để thực hiện hoài bão mình từng ôm ấp.

Hành trang của tôi là “tùy cơ ứng biến” và “có ra sao cũng chẳng sao”. Và tôi đã chọn Trường ĐH Quốc tế làm “bến đỗ”. Từ đó, với tôi mỗi ngày trôi qua là một ngày vui.

GS Võ Văn Tới: Về nước vì sinh viên Việt Nam thất bại - Ảnh 4.
GS Võ Văn Tới: Về nước vì sinh viên Việt Nam thất bại - Ảnh 5.

– Trước khi về nước vào năm 2004, tôi hướng dẫn một phái đoàn các giáo sư về kỹ thuật y sinh của Hoa Kỳ đi từ Bắc vào Nam để tìm hiểu khả năng phát triển ngành này tại Việt Nam. Ngành kỹ thuật y sinh khi đó cũng còn khá mới ở nước ngoài nhưng phát triển mạnh và có rất nhiều tiềm năng.

Chúng tôi khám phá ra ở Việt Nam có nhiều hoạt động liên quan đến kỹ thuật y sinh, chỉ có điều nó chưa được hệ thống hóa và chưa được đại chúng hóa. Mặt khác, tôi nhận thấy, đây là một ngành đáp ứng được rất nhiều nhu cầu cấp bách cũng như tương lai cho đất nước mình. Sau chuyến đi này, phái đoàn của chúng tôi đã đưa ra một kế hoạch 5 năm nhằm giúp phát triển ngành kỹ thuật y sinh tại Việt Nam.

GS Võ Văn Tới: Về nước vì sinh viên Việt Nam thất bại - Ảnh 6.
GS Võ Văn Tới: Về nước vì sinh viên Việt Nam thất bại - Ảnh 7.

– Đầu tiên tôi đã đưa bốn sinh viên sang ĐH Tufts, nơi tôi đang dạy để đào tạo họ trong chương trình tiến sĩ với mong ước họ sẽ trở thành những đầu tàu cho kỹ thuật y sinh tại Việt Nam. Tuy nhiên, sau đó các sinh viên này lần lượt bị loại ra khỏi chương trình vì không đáp ứng được yêu cầu về nghiên cứu khoa học. Điều này làm tôi rất ngạc nhiên vì các sinh viên Việt Nam khác rất thành công trong nhiều lĩnh vực khoa học kỹ thuật khác.

Tôi cho rằng có lẽ tư duy của người học ngành này không phù hợp với tư duy của những sinh viên được đào tạo ở Việt Nam. Đây cũng là một lý do thúc đẩy tôi trở về Việt Nam.

Hiện tại nhiều sinh viên của chúng tôi tốt nghiệp đã được học bổng sau đại học ngành này của nhiều trường trên thế giới, trong đó có Trường Tufts đều rất thành công. Điều này cho thấy giới trẻ của chúng ta, khi được chuẩn bị đàng hoàng, có thể làm được tất cả những gì mình muốn. Tôi mong các em sẽ trở về để tiếp nối con đường mà chúng ta đã cùng vạch ra.

Ngoài ra, các giảng viên trẻ cũng như sinh viên của chúng tôi đã đoạt được nhiều giải thưởng quốc tế danh giá. Điều này cho thấy giới trẻ Việt Nam là lực lượng hùng mạnh giúp chúng ta cùng sánh vai với các bạn bè năm châu trong tinh thần hội nhập quốc tế.

GS Võ Văn Tới: Về nước vì sinh viên Việt Nam thất bại - Ảnh 8.

Bộ sách Lịch sử Việt Nam: Đại diện Viện Sử học: Gọi “ngụy quân-ngụy quyền” là chưa chính xác

Thứ 4, 07:00, 30/08/2017
(THS-2018:) Bài này VOV đã đăng 30 tháng 8 năm 2018 đến nay đã 21 tháng và vẫn tiếp tục được mọi nguồi đón nhận. Từ thượng tầng Bộ Chính Trị đến Ban Tuyên Giáo Trung Ương và các cơ sở hạ tầng đảm trách khoa học lịch sử là Viện Sử Học với 15 vị khoa học, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ thuộc các ban ngành khoa học lịch sử và Cục Tuyên Huấn (cục trưởng Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn chưa giải ngũ) thì bất cứ sự chống phá nào trong giai đoạn hiện tại đều mang tính tiệu cực trong cao trào “yêu nước” bằng cách tạo ra những mâu thuẫn dị biệt làm xáo trộn đời sống xã hội đang an bình và phát triển.

VOV.VN -Viện Sử học giải thích về vấn đề ngụy quân-ngụy quyền và định danh Việt Nam Cộng hòa và Quân đội Việt Nam Cộng hòa trong bộ Lịch sử Việt Nam.

Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam vừa tái bản bộ Lịch sử Việt Nam với hơn 10.000 trang (15 tập) từ thời khởi thủy của nước ta đến năm 2.000. Bộ sách do tập thể các nhà nghiên cứu lịch sử của Viện Sử học biên soạn.

Đáng chú ý, bộ Lịch sử Việt Nam có một số chi tiết lịch sử mới so với những bộ sách trước đó. Phóng viên VOV.VN phỏng vấn PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ, Phó Viện trưởng Viện Sử học (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam).

dai dien vien su hoc goi  nguy quan nguy quyen la chua chinh xac hinh 1
Bộ Lịch sử Việt Nam với hơn 10.000 trang (15 tập) 

Nhà Hồ, nhà Mạc, nhà Nguyễn được nhìn nhận khách quan hơn

PV:Thưa ông, xin ông cho biết bộ Lịch sử Việt Nam có những điểm mới nào so với các bộ lịch sử đã từng công bố?

PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ: Bộ Lịch sử Việt Nam vừa tái bản gồm 15 tập, thuộc chương trình trọng điểm cấp Bộ của Viện Sử học được thực hiện từ đầu những năm 2000, và hoàn thành trọn bộ sau 9 năm triển khai.  Tham gia biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam 15 tập là tập thể 29 nhà nghiên cứu thuộc Viện Sử học. Tổng chủ biên là PGS.TS Trần Đức Cường, khi ấy là Viện trưởng Viện Sử học trực thuộc Viện KHXH Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam).

Do những khó khăn nhất định nên đến năm 2007, bộ Sử mới xuất bản được 4 tập và xuất bản, công bố trọn bộ 15 tập vào năm 2014.

Bộ Lịch sử Việt Nam 15 tập được phân chia thành các giai đoạn lịch sử khác nhau. Từ tập 1 đến tập 5, trình bày lịch sử Việt Nam từ khởi thủy đến năm 1858 (tức giai đoạn lịch sử cổ, trung đại); từ tập 6 đến tập 9, trình bày lịch sử Việt Nam giai đoạn cận đại (từ năm 1858 đến năm 1945) và từ tập 10 đến tập 15 trình bày lịch sử Việt Nam giai đoạn hiện đại (từ năm 1945 đến năm 2000).

Thứ nhất: Điểm mới của bộ Lịch sử Việt Nam so với nhiều bộ sử trước đây được biên soạn trên cơ sở nguồn tư liệu phong phú; quan điểm nhận thức các vấn đề lịch sử đầy đủ, toàn diện hơn. Nếu như trước kia, trong các công trình nghiên cứu sử học, các nhà nghiên cứu chỉ tập trung vào trình bày các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm mà chưa quan tâm thỏa đáng đến các vấn đề kinh tế, văn hóa-xã hội… thì trong bộ sử này những thiếu khuyết đó đã được khắc phục.

Thứ hai: Trước đây, một số triều đại quân chủ như triều Hồ, triều Mạc chưa được đánh giá cao (thậm chí có nhà nghiên cứu vẫn bị chi phối bởi quan điểm cũ nên có lúc còn gọi triều Hồ là nhuận Hồ, gọi nhà Mạc là ngụy Mạc) thì trong nhiều chục năm trở lại đây, những hạn chế đó đã được khắc phục. Trong bộ sử này, nhà Hồ, nhà Mạc được ghi nhận là những vương triều chính thống, những đóng góp của nhà Hồ, nhà Mạc trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục được đánh giá cao, đặc biệt là cải cách của Hồ Quý Ly hay những thành tựu to lớn về văn hóa, giáo dục của nhà Mạc trong 65 năm tồn tại ở Thăng Long.

Thứ ba: là có những nhận định, đánh giá khách quan, khoa học, rõ ràng hơn vai trò, vị trí lịch sử của các Chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Thực tế lịch sử cho thấy, từ năm 1672, quốc gia Đại Việt bị chia cắt làm hai miền Đàng Trong và Đàng Ngoài, với sông Gianh làm ranh giới chia cắt đất nước.

Sau khi thoát ly khỏi triều đình Lê – Trịnh, chính quyền các chúa Nguyễn đã triển khai nhiều chính sách, biện pháp nhằm mở mang lãnh thổ phía Nam, xây dựng và phát triển xứ Đàng Trong, quản lý, khai thác vùng biển và hải đảo phía Nam một cách hiệu quả. Hình thể đất nước Việt Nam có được ngày nay (bao gồm đất liền, hải đảo và vùng biển rộng lớn) một phần công lao thuộc về các chúa Nguyễn.

dai dien vien su hoc goi  nguy quan nguy quyen la chua chinh xac hinh 2
PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ, Phó Viện trưởng Viện Sử học (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam).

Cùng với việc đánh giá vai trò, công lao của các chúa Nguyễn thì trong bộ sử này cũng đề cập khá toàn diện đến triều Nguyễn, đánh giá rõ ràng, minh bạch những đóng góp của triều Nguyễn đối với lịch sử dân tộc, những sai lầm, hạn chế cơ bản của vương triều Nguyễn cũng như trách nhiệm của triều Nguyễn để mất nước vào tay thực dân Pháp. Liên quan đến triều Nguyễn thì một số nhân vật lịch sử của triều đại này cũng được đánh giá toàn diện hơn. Vấn đề luận công/bàn tội rõ ràng, khách quan.

Khi nghiên cứu về nhà Nguyễn, chúng ta cũng nhìn lại chủ quyền về biển đảo phía Nam, đặc biệt là quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Phú Quốc, Thổ Chu…

Chiến tranh biên giới phía Bắc là cuộc chiến tranh vệ quốc

PV:Vấn đề chủ quyền biển đảo, chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 được đưa ra như thế nào, thưa ông?

PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ: Chúng ta biết, một số năm gần đây, vấn đề Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa đang được xã hội rất quan tâm. Đây là một phần lãnh thổ, lãnh hải rất quan trọng của nước ta. Ở bộ Lịch sử Việt Nam này, qua quá trình nghiên cứu, các nhà sử học đã đưa ra được những chứng cứ lịch sử cụ thể, khách quan khẳng định chủ quyền lâu dài, liên tục của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Nhiều sự kiện lịch sử trình bày trong bộ sách cho biết, từ cuối thế kỷ XVII, đầu thế kỷ XVIII, chính quyền các chúa Nguyễn đã trực tiếp kiểm soát, khai thác nguồn lợi từ các quần đảo này mà không có bất kỳ sự tranh chấp nào từ bên ngoài.

Trải qua các triều Tây Sơn, triều Nguyễn, kể cả chính quyền Việt Nam cộng hòa sau này vẫn tiếp tục thi hành những chính sách và triển khai các biện pháp cụ thể nhằm quản lý, khai thác nguồn lợi, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa.

Về cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, trước đây có một số công trình nghiên cứu lịch sử thường né tránh không đề cập vì một số vấn đề nhạy cảm trong quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc. Tuy nhiên, trong bộ Lịch sử Việt Nam, các nhà nghiên cứu chỉ ra một cách đúng đắn tính chất của cuộc chiến tranh năm 1979 và trên thực tế kéo dài đến giữa thập niên 80, đó là cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam do nhà cầm quyền Bắc Kinh tiến hành.

dai dien vien su hoc goi  nguy quan nguy quyen la chua chinh xac hinh 3
Bìa của các cuốn sách trong bộ Lịch sử Việt Nam

Đối với nhân dân Việt Nam, đây là cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước, bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Các nhà sử học của Viện Sử học đã làm đúng trách nhiệm của người làm sử khi trình bày rõ ràng về cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 trong bộ sử để cho nhiều thế hệ sau này nhận thức rõ bản chất cuộc chiến tranh xâm lược mà phía Trung Quốc đã tiến hành đối với nhân dân Việt Nam.

Trong cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước năm 1979, nhiều chiến sĩ, đồng bào ta đã hy sinh, nhiều thành phố, thị trấn, bản làng bị tàn phá. Hậu quả của cuộc chiến tranh này còn để lại trong nhiều thập niên sau đó chưa khắc phục hết.  

Giải thích về việc dùng “ngụy quân-ngụy quyền”

PV: Xin ông cho biết tại sao trong bộ sách đã sử dụng khái niệm Chính quyền Việt Nam Cộng hòa và quân đội Việt Nam cộng hòa thay cho khái niệm ngụy quân -ngụy quyềnmà một số công trình nghiên cứu trước đây thường dùng?

PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ: Trước đây, trong một số tài liệu và công trình nghiên cứu thường dùng khái niệm ngụy quân, ngụy quyền để chỉ chính quyền Việt Nam cộng hòa hay quân đội Việt Nam cộng hòa ở miền Nam Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay, trong giới sử học cho rằng, khái niệm đó không hoàn toàn chính xác khi chỉ về một chế độ chính trị đã từng tồn tại trong lịch sử.

Chúng ta đều biết, sau Hiệp định Geneve (7/1954), đất nước ta bị chia cắt làm hai miền. Ở miền Nam đã từng tồn tại chế độ Việt Nam cộng hòa từ năm 1955 đến 30/4/1975. Danh xưng ấy được nhiều quốc gia trên thế giới lúc bấy giờ thừa nhận và được định danh trên các văn bản quan phương. Do dó việc sử dụng khái niệm này thay vì dùng khái niệm ngụy quân – ngụy quyền như trước đây chỉ là để cho công trình nghiên cứu mang tính khách quan, khoa học hơn.

Ngày nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng đưa ra bàn luận khá nhiều về vấn đề này. Tham góp ý kiến, bình luận đa dạng, đa chiều là vậy, nhưng có lẽ trong số đó nhiều người chưa đọc, thậm chí chưa tiếp xúc với bộ Lịch sử Việt Nam 15 tập vừa công bố. Nên chăng, quý vị cứ tìm đọc, suy ngẫm, từ đó mới có sở cứ để bình luận việc đúng sai, đủ thiếu….

PV:Ông và nhóm biên soạn có kỳ vọng rằng, bộ Lịch sử Việt Nam sẽ thay đổi nhận thức của người dân đối với lịch sử và có trách nhiệm hơn đối với vận mệnh của đất nước hiện nay?

PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ: Bộ Lịch sử Việt Nam đã góp phần giúp cho người dân ở trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiểu biết đầy đủ, toàn diện hơn về lịch sử đất nước, con người Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử  dựng nước và giữ nước.

Bộ Lịch sử Việt Nam cũng góp phần tôn vinh truyền thống đấu tranh giữ nước, truyền thống lao động cần cù sáng tạo của cộng đồng các dân tộc, các thế hệ người Việt Nam, giáo dục ý thức đối với các thế hệ trẻ trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo của đất nước.

Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, khi chủ quyển biển đảo của đất nước đang bị thế lực nước ngoài xâm phạm thì bộ Lịch sử Việt Nam cũng đã góp phần cung cấp những bằng chứng lịch sử, chứng cứ pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

PV: Xin cảm ơn ông!

Bộ sách Lịch sử Việt Nam: Nhìn nhận lại sự kiện 1979 là khách quan

VOV.VN-Theo tướng Lê Văn Cương, việc Trung Quốc kéo quân xâm phạm lãnh thổ Việt Nam về ngôn ngữ không có từ nào chính xác hơn là “cuộc chiến tranh xâm lược”.

Quốc hội giữ Lịch sử là môn độc lập: Kịp thời và hợp lòng dân

VOV.VN-Nghị quyết của Quốc hội yêu cầu tiếp tục giữ môn Lịch sử trong chương trình sách giáo khoa mới là kịp thời, sáng suốt, hợp ý Đảng, lòng dân.

Bích Lan/VOV.VN (thực hiện