NPH2019_676: Nhà báo NPH yêu cầu thành phố Westminster thu hồi NQ "khủng bố" 4953

Video này thay thế cho NPH2019_675 vì quên thêm video “khủng bố”. Bạn vẫn có thể xem video cũ (thí dụ comnent) bằng cách bấm vào link Youtube https://youtu.be/kpNPXTfIB9Q
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

Vietnamese version

From: Nguyen Hung                                                     06 tháng 12 năm 2019       
Freelance Reporter

To:    Honorable Mayor, Tri Ta
Honorable City Council members
Honorable City Manager and City Lawyer

Chủ đề: Resolution No. 4953 đã mang khủng bố đến thành phố chúng ta

Thưa quý vị,

Tôi, Nguyễn Hùng, cư dân Westminster, viết thư này để yêu cầu hội đồng nghị viên thành phố Westminster vui lòng ngày lập tức hãy hủy bỏ Nghị quyết số 4953 đã được chấp thuận bởi chỉ có 3 nghị viên vào ngày 11 tháng 9 năm 2019 vì những lý do như sau:

Đúng như sự cảnh báo của tôi tại phiên họp ngày 25 tháng 9 năm 2019, nếu nghị quyết được thông qua thì nó sẽ là nguyên nhân khuyến khích tình trạng mất an ninh vì cộng đồng người Mỹ gốc Việt thì việc này mang tính rất nhạy cảm.

Theo mục 2 của quyết định của bản nghị quyết 4953 mang nội dung “Do đó, Nay quyết nghị rằng, Hội đồng thành phố khuyến khích tất cả cư dân hãy lên tiếng nói chống lại các cá nhân có những đặc điểm “tiếp tay và hỗ trợ” như đã nêu trên và khuyến khích họ trở về với chính nghĩa của tự do và dân chủ, thay vì tiếp tục gây hỗn loạn và mất trật tự chỉ để tiếp tay duy trì chính quyền cộng sản tại Việt Nam.”   

Kính mời quý vị xem đoạn video của buổi tuần hạnh mà tôi nghĩ có sự tiếp tay hay tổ chức bởi thị trưởng Tạ Đức Trí.

Lý do tôi viết như vậy vì sự việc đã xảy ra ngày 1/12/2019 sau khi khi buổi tuần hành chấm dứt. Ông Trần Nhật Phong, người vừa bị thua một vụ kiện với tỉ phú Hoàng Kiều ngày 18/11/2019 vừa qua, ông này cũng là người được hội đồng thành phố cấp giấy phép tổ chức diễn hạnh Tết 2019, đã dùng microphone công khai nêu đích danh ông Khải Đào một nhà báo và thường xuyên có mặt trong nhiều phiên họp của hội đồng thành phố Westminster cùng một cư dân Westminster, 85 tuổi ông Nguyễn Mạnh Cường là Việt Gian, Việt Cộng.

Tệ hại hơn là lời xúc phạm công khai này đã được tố cáo trước mặt Thị trưởng Tạ Đức Trí và Nghị viên Charlie Chí Nguyễn. Cả 2 người đều im lặng. Không ai có cử chỉ để chấm dứt lời vu cáo đầy xúc phạm danh dự này.

Ngoài việc vu cáo 2 người này là Việt gian, Việt Cộng theo đúng tinh thần của nghị quyết 4953 (cả 2 người chưa từng về Việt Nam.) Họ cũng đã cấm ông Khải Đào làm công việc tác nghiệp báo chí là thu hình phóng sự một sinh hoạt cộng đồng người Việt ngoài công cộng (không phải là họp kín nội bộ.) Không những vậy họ đã dùng đất cát ném vào mặt ông Khải Đào.

Riêng cụ ông Nguyễn Mạnh Cường có lẽ vì lớn tuổi, hom hen, gầy ốm nên thanh niên mặc áo xanh da trời, đội nón baseball màu xanh nước biển chỉ giơ tay hù dọa mà không đánh.

Về phần thành phố Westminster tôi thành khẩn kêu gọi lương tâm của ông Eddie Manfro, Tổng quản trị thành phố, luật sư thành phố hãy ngày lập tức khuyến cáo hội đồng thành phố 5 người mà trong đó đã có 2 nghị không đồng ý ký phê chuẩn nghị quyết 4953 thu hồi nghị quyết “khủng bố và giết người” này.

Câu chuyện rất dài quý vị vui lòng xem video đính kèm để thấy chính quý vị cũng đã vi phạm vào Nghị Quyết 4953 này: https://youtu.be/Pk9F-T9fIAY

Chúng ta hãnh diện là nước văn minh dân chủ hàng đầu thế giới nhưng chúng ta đã hành xử như những quốc gia đệ tam thiếu văn minh, thiếu tự do và thiếu dân chủ như trong ngày 1/12/2019 vùa qua. Quyền công dân của người dân Westminster đang bị một ông Thị trưởng sắp bị bãi nhiệm đã tước đọat trong cuộc tuần hạnh ngày 1/12/2019. Họ đã bị cư dân Westminster tỏ thái độ bằng hơn 12 ngàn chữ ký hợp lệ đòi bãi nhiệm. Cho nên trong cuộc tuần hành với những người được “thuê mướn” từ Texas, Seattle, Sacramento và San Jose với chủ đề “Ủng hộ chống bãi nhiệm Thị trưởng Tạ Đức Trí và công bố danh sách những tay sai Cộng Sản nằm vùng.” Không có khuôn mặt nào của cư dân và hội đoàn người Việt nào tại Westminster tham gia. 

Thị trưởng Tạ Đức Trí, Phó thị trưởng Kimberly Hồ và Charlie Chí Nguyễn là những người từng mạnh mẽ chống đối nhà cầm quyền CSVN và đòi hỏi tự do báo chí, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam nhưng hành động ngày 1/12/2019 quý vị đã tự bôi tro trét chấu vào những điều quý vị đòi hòi nhà cầm quyền Việt Nam phải tôn trọng. Yêu cầu những điều tự do dân chủ thì chính quý vị lại thực hiện điều quý vị cấm quốc gia khác? Quý vị đã bịt miệng truyền thông ngày tại thành phố Westminster và vi phạm nặng nề Tu Chính Án số 1 của Hoa Kỳ. Hãy lên án Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vì ông đã cầm quốc kỳ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khi đến Việt Nam. Quý vị nên nhớ tháng 7 năm 2020 quốc gia chừng ta và Việt Nam sẽ kỷ niệm 25 năm tái lập bang giao và Việt Nam là một thành viên của Liên Hiệp Quốc. Thành phố Westminster có quyền làm luật tự trị nhưng không thể làm luật để ngự trị chính phủ liên bang.    

Quý vị vui lòng cho tôi câu trả lời trước khi tôi quyết định tiến hành một thủ tục luật pháp cũng như bảo vệ cuộc sống an lành cho cá nhân tôi cùng toàn thể cư dân Westminster.

Cám ơn quý vị dành thì giờ lắng nghe và vui lòng chấp nhận lòng biết ơn của chúng tôi ở đây luôn luôn tin tưởng vào công lý của Hoa Kỳ.

Trân trọng,

__________________________________________

Nguyen Hung
Tổng Biên Tập/Chủ Bút
KBCHaiNgoai Media Services
14362 Bushard St. SPC#93, Westminster, CA 92683
(714) 469-3202 http://kbchn.com
email: bacha52@gmail.com

cc::
– Vietnamese News Media
– OC Register
– OC Weekly
– LA Times
– Voice of OC


From: Nguyen Hung                                                06 tháng 12 năm 2019                                 Freelance Reporter 

To:    Honorable Mayor, Tri Ta
           Honorable City Council members
           Honorable City Manager and City Lawyer

Subject: Resolution No. 4953 brought terrorism action to our city

Ladies and Gentlemen,

I, Nguyen Hung, a Westminster resident, am writing to request that the Westminster City Council Members Board please immediately cancel Resolution No. 4953 that was approved by only 3 council members on September 11, 2019 for the following reasons:

As my earlier warning at the meeting on September 25, 2019, if this resolution is passed, it will cause the insecurity of the Vietnamese American community, which is very sensitive matter.

According to section 2 of the decision of resolution 4953, which reads – Therefore, it is now determined that “the City Council encourages all residents to raise their voice against individuals who fit the profile of an “aider and abettor” as referenced in the above characterics, and to encourage them to return to the just cause of freedom and democracy, instead of continuing to cause turmoil and disorder, which only helps sustain the communist government in Vietnam.”

Please watch the video of the ceremony on Dec, 1, 2019, which I think is supported or organized by Mayor Ta Duc Tri: https://youtu.be/Pk9F-T9fIAY

The reason I write this complaint letter was because the incident happened on December 1, 2019, right after the march ended. Tran Nhat Phong, who recently lost a lawsuit to billionaire Hoang Kieu on November 18, 2019, and also was granted permit to organize 2020 Tet Parade on Bolsa Ave, He accused one of reporter named Mr. Khai Dao a journalist and is regularly present in many meetings of Westminster city council and an 85-year-old Westminster resident Nguyen Manh Cuong is Viet Gian, Viet Cong (Communist Henchman and Viet Communist.)

Worse, this public outrage was denounced in front of Mayor Tri Ta and Councilman Charlie Chi Nguyen. Both of them are silent. No Action taken to stop the defamed accusation.

In addition to slandering these two people as Vietnamese Communist, the Viet Cong henchman followed the spirit of Resolution 4953 (both of them never returning to Vietnam.) They also banned Mr. Khai Dao from doing press work as a documentary of a Vietnamese community outside the public (not an p[rivate meeting.) Not only that, they threw sand and soil in Mr. Khai Dao’s face.

As for Mr. Nguyen Manh Cuong, maybe because he is old, skinny, thin, so the young man who wears a blue shirt, wears a blue baseball hat only to raise his hand to scare him without hitting.

As for Westminster City, I sincerely appeal to the conscience of Mr. Eddie Manfro, the City Administrator, and City Lawyers to immediately advise the City Council of 5 members for which 2 recommendations have not been signed and approved resolution 4953 immediately revoked this “terrorist and murder” resolution.

The full video is very long, please watch the attached video. I edited to display only necessary portion to see that, you also violated to this Resolution 4953: https://youtu.be/Pk9F-T9fIAY

We are proud to be the leading democratic civilized country in the world, but we have behaved like the non-humanity rights, uncivilized, and undemocratic third countries as worst action in the last December 1, 2019. The citizenship of Westminster people was stripped of their rights by a Mayor in that meeting. They were attitude of Westminster residents with more than 12 thousand valid signatures for recall. So, in a march with “hired” people from Texas, Seattle, Sacramento and San Jose with the theme of “Supporting against the dismissal of Mayor Ta Duc Tri and publishing a list of regional Communist minions.” There were no faces of any Vietnamese residents and leaders of any association in Westminster.

Mayors Ta Duc Tri, Deputy Mayors Kimberly Ho and Charlie Chi Nguyen were strong opponents of the Vietnamese government and demanded freedom of the press, democracy and human rights in Vietnam but took action on December 1, 2019 as you put your own self-criticism on things you have asked the Vietnamese government to respect. Asking for democratic, freedoms, are you doing the same thing you banned from other countries? You have been silencing media daily in the city of Westminster and in serious violation of US No. 1 Amendment.

Condemn the President of the United States Donald Trump for holding the flag of the Socialist Republic of Vietnam when he came to Vietnam. You should remember that in July 2020, our country and Vietnam will celebrate the 25th anniversary of the restoration of our relations; and Vietnam is a member of the United Nations. The City of Westminster has the right to make own laws but cannot make laws to rule the federal government.

Please give me the answer before I decide to proceed with a legal procedure as well as protect my personal well-being and all Westminster residents.

Thank you for taking the time to listen and please accept our gratitude here always believing in American justice.   

Respectfully Submitted,

__________________________________________

Nguyen Hung
Director/Editor-in-Chief
KBCHaiNgoai Media Services
14362 Bushard St. SPC#93, Westminster, CA 92683
(714) 469-3202 http://kbchn.com
email: bacha52@gmail.com

cc::
– Vietnamese News Media
– OC Register
– OC Weekly
– LA Times
– Voice of OCNPH2019_678: Bóng đá U22 Việt Nam ghi thành tích chưa từng có tại Á vận hội hay bất cứ nơi nào.

Bóng đá trọn niềm vui
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

NPH2019_681: NB Nguyễn Quang Trường Etcetera thăm tệ xá KBCHN

VHVN tv giới thiệu tủ và bộ sưu tập của KBCHN
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

Bộ Tài chính nói gì về thông tin bổ nhiệm "thần tốc" Phó Tổng giám đốc HNX?

https://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/bo-tai-chinh-noi-gi-ve-thong-tin-bo-nhiem-than-toc-pho-tong-giam-doc-hnx/835692.antd

ANTD.VN – Bộ Tài chính vừa có thông tin phản hồi liên quan đến việc một số cơ quan báo chí, truyền thông phản ánh Phó Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) là ông Nguyễn Như Quỳnh được bổ nhiệm “thần tốc”.

Trước đó, trên một số cơ quan báo chí, truyền thông có nhiều bài viết phản ánh những vấn đề liên quan đến việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, các bài báo nêu ông Nguyễn Như Quỳnh, Trưởng phòng Tổng hợp – Thư ký, Văn phòng Bộ Tài chính đột ngột được điều chuyển sang HNX giữ vị trí Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc HNX.

Trước khi bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ phụ trách Ban điều hành HNX nghỉ hưu theo chế độ vào ngày 1/3/2019, ngày 28/2/2019, ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, giao cho ông Nguyễn Như Quỳnh giữ chức Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành HNX.

Các bài báo cho rằng việc bổ nhiệm ông Quỳnh có nhiều dấu hiệu bất thường, ông Quỳnh được cho là không đủ trình độ chuyên môn và thực tiễn để điều hành HNX, gây ảnh hưởng đến nội bộ HNX và nhiều khả năng ảnh hưởng đến tình hình thị trường. Trong khi đó, tại HNX đang có nhiều cán bộ đã được quy hoạch nhiều năm, đủ trình độ, chuyên môn cho vị trí này.

Trước những thông tin nêu trên, Bộ Tài chính vừa có công văn hỏa tốc gửi Ban Tuyên giáo trung ương và một số bộ ngành.

Theo đó, Bộ Tài chính cho biết,  ông Nguyễn Như Quỳnh (SN 1976),  tốt nghiệp khoa Tài chính nhà nước tại Học viện Tài chính; sau đó theo học chương trình Thạc sỹ Tài chính công tại trường Hitotsubashi (Nhật Bản) và Tiến sĩ kinh tế tại trường Đại học Tổng hợp Kobe, Nhật Bản…

ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải trao quyết định bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Như Quỳnh

Tại thời điểm được bổ nhiệm, ông Quỳnh đã có kinh nghiệm 19 năm công tác trong ngành Tài chính, trải qua nhiều vị trí khác nhau như chuyên viên, phó phòng, trưởng phòng tại các đơn vị: Vụ Chính sách tài chính, Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ Tài chính.

Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí thành viên HĐQT HNX (tháng 7/2018), ông Nguyễn Như Quỳnh có 4 năm đảm nhận vị trí Trưởng phòng tại Phòng Tổng hợp – Thư ký thuộc Văn phòng Bộ Tài chính và đã được Bộ quy hoạch chức Phó Chánh văn phòng Bộ Tài chính.

Về việc triển khai quy trình điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Như Quỳnh giữ chức Thành viên HĐQT HNX, Bộ Tài chính cho biết, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính đã phê duyệt chủ chương điều động, bổ nhiệm. Đồng thời, Đảng uỷ Bộ Tài chính; tập thể lãnh đạo và cấp uỷ nơi đi (Văn phòng Bộ Tài chính) và nơi đến (HNX) đã có ý kiến nhất trí 100% việc điều động, bổ nhiệm ông Quỳnh.

Về hoạt động của HNX sau khi ông Nguyễn Như Quỳnh được bổ nhiệm, Bộ Tài chính cho biết, kể từ tháng 7/2018 đến nay, hoạt động của HNX đã ghi nhận nhiều kết quả khả quan.

Cụ thể, doanh thu và lợi nhuận năm 2018 của HNX lần lượt tăng trưởng 6,75% và 19,54% so với năm 2017. Bước sang năm 2019, HNX đặt kế hoạch doanh thu 658 tỷ đồng, lợi nhuận kế hoạch là 355 tỷ đồng, tăng lần lượt 13% và 15% so với năm 2018.

Về hoạt động nghiệp vụ, dù gặp khó khăn về thanh khoản do thị trường diễn biến không thuận lợi, song hoạt động của HNX năm 2019 vẫn ghi nhận kết quả khả quan với 1.226 doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch, tăng 4% so với cuối năm 2018. Trên thị trường trái phiếu Chính phủ, quy mô thị trường đạt 1.148 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cuối năm 2018. Trên thị trường chứng khoán phái sinh, khối lượng mở OI toàn thị trường tăng trưởng 90% so với thời điểm đầu năm.

“Qua theo dõi kể từ khi ông Nguyễn Như Quỳnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ THành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc HNX đến thời điểm hiện tại, Bộ Tài chính không nhận được đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến cá nhân và tập thể tại HNX” – văn bản của Bộ Tài chính nêu.

Do vậy, Bộ Tài chính cho rằng những nội dung các bài báo trên nêu là những nhận định thiếu căn cứ, mang tính phiến diện, nhằm mục đích gây ảnh hưởng xấu tới dư luận cũng như công tác điều hành của Bộ Tài chính và của HNX.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải: Kỷ cương, kỷ luật là động lực để thành công

https://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/bi-thu-thanh-uy-ha-noi-hoang-trung-hai-ky-cuong-ky-luat-la-dong-luc-de-thanh-cong/712025.antd
ANTD.VN – Chiều 13-12, UBND TP đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2016; triển khai Kế hoạch kinh tế – xã hội, dự toán thu chi ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2017.

ảnh 1

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị

Hoàn thành khối lượng công việc lớn

Đánh giá thời gian qua UBND TP và các sở ngành, quận huyện đã hoàn thành xuất sắc khối lượng công việc lớn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định, các công việc của năm đầu nhiệm kỳ 2016-2020 đã được thành phố triển khai với tinh thần chủ động, khẩn trương, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,03%; thu ngân sách vượt kế hoạch; giá cả được kiểm soát; cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công từng bước được cải thiện, được nhân dân đồng tình, đánh giá tốt…

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy đánh giá, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đã được đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; kịp thời cho chủ trương để giải quyết những vấn đề từ thực tiễn đề ra; hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền hiệu lực, hiệu quả cao hơn.

ảnh 2

Toàn cảnh hội nghị

Đồng thuận giải quyết các mặt hạn chế

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém chưa được khắc phục triệt để như môi trường kinh doanh, sức cạnh tranh kinh tế của thành phố chưa tương xứng với lợi thế, tiềm năng. Đặc biệt, vi phạm trật tự xây dựng còn nhiều và việc xử lý còn chậm. Tình trạng ùn tắc giao thông còn diễn ra phức tạp.

“Dù giảm nhiều điểm ùn tắc nhưng cứ cuối năm lại tăng thêm các điểm ùn tắc là rất đáng lo. Nếu không tạo sự đồng thuận để giải quyết vấn đề này thì sẽ thành thảm họa. Thành phố có đầu tư xong 8 tuyến metro cũng không đủ”, Bí thư Thành ủy phân tích.

Liên quan đến tình trạng cháy nổ gia tăng khiến nhân dân đang lo lắng, Bí thư Thành ủy cho rằng, công tác phòng cháy, chữa cháy chưa đạt yêu cầu. Thực tế số vụ cháy nổ còn nhiều cho thấy, có những lỗ hổng trong quản lý. Bí thư Thành ủy yêu cầu phải tích cực chấn chỉnh, giải quyết triển để vấn đề này trong năm 2017.

Nhắc đến tình trạng kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa ứng xử của một số cán bộ, công chức còn yếu kém, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, phải thay đổi từ nhận thức để có biện pháp khắc phục từ đầu năm 2017. Bí thư Thành ủy nói: “Nếu mỗi người không thấy đau, không thấy xấu hổ thì sẽ không bao giờ khắc phục được tình trạng này”…

Duy trì nguồn lực cho dự án trọng điểm

Năm 2017 dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, Bí thư Thành ủy cho rằng, phải nỗ lực phấn đấu cao nhất, các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở cùng hiệp lực, quyết tâm và hành động để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 đặt ra. Trước hết, phải thúc đẩy sản xuất, tăng cường phân cấp, phân quyền cho cơ sở.

Bí thư Thành ủy nhắc nhở, thành phố phải tập trung xây dựng và triển khai các giải pháp cụ thể cơ cấu lại ngân sách Nhà nước phù hợp thực tiễn đảm bảo nguyên tắc: Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo yêu cầu tập trung nguồn lực đầu tư thực hiện 8 chương trình công tác lớn; 3 khâu đột phá; triển khai các công trình, dự án trọng điểm để giải quyết các vấn đề cấp bách của thành phố. “Đây là động lực hết sức quan trọng. Phải tiết kiệm để đảm bảo nguồn lực cho dự án trọng điểm”, Bí thư Thành ủy nói.

Năm 2017, thành phố lựa chọn là “Năm kỷ cương hành chính”, với quyết tâm tăng cường trật tự, kỷ cương hành chính; nâng cao đạo đức công vụ; tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp của thành phố tại công sở, nơi cư trú và nơi công cộng. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, đó là cốt lõi để lan tỏa, nhân rộng ra các tầng lớp nhân dân, từng bước xây dựng trật tự, kỷ cương trong xã hội. “Phải coi kỷ cương, kỷ luật là động lực thành công; tránh bệnh thành tích, đầu voi đuôi chuột…” – Bí thư Thành ủy nói.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị UBND TP và các sở ngành tích cực chuẩn bị để phục vụ người dân đón Tết Nguyên đán cổ truyền trong yên vui, an toàn; chăm lo người nghèo để mọi người dân có Tết…

NPH2019_679: Cầu nối Hà Nội – Quận Cam – Houston

Gợi ý thành lập hội nhà báo Youtuber hải ngoại. Sao không phải là hội ký giả hay hơn?
Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-3202
VN 0327941647

Phòng nghỉ của TT Obama ở TP.HCM có gì đặc biệt?

Quan tâm

– Ngự ở trung tâm Quận 1, khách sạn InterContinental Asiana Sài Gòn có một căn phòng đặc biệt dành cho nguyên thủ trên tầng 20. Nơi đây, Tổng thống Obama nghỉ đêm trước khi rời Việt Nam.

Căn phòng này rộng gần 200m2, bao gồm phòng làm việc, bàn ăn, phòng tắm sang trọng.

Khách sạn có tầm nhìn được cho là đắc địa nhất tại TP HCM.

Phòng nghỉ của TT Obama ở TP.HCM có gì đặc biệt?

Khách sạn 5 sao này nhìn ra toàn cảnh trung tâm thành phố, bao quanh là các di tích lịch sử quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh như Nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành, Dinh Thống Nhất, và rất gần tòa lãnh sự quán Mỹ.

Đặc biệt, các phòng ở bốn góc của khách sạn đều có hai tầm nhìn ra bên ngoài rất đẹp, được trang trí bằng kính trong suốt.

Đây là một trong 7 khách sạn đoàn tổng thống Mỹ nghỉ lại từ 24-25/5.

Xem thêm một số hình ảnh về căn phòng tổng thống này: 

Phòng nghỉ của TT Obama ở TP.HCM có gì đặc biệt?
Phòng nghỉ của TT Obama ở TP.HCM có gì đặc biệt?

Phòng nghỉ của TT Obama ở TP.HCM có gì đặc biệt?
Phòng nghỉ của TT Obama ở TP.HCM có gì đặc biệt?

Phòng nghỉ của TT Obama ở TP.HCM có gì đặc biệt?
Phòng nghỉ của TT Obama ở TP.HCM có gì đặc biệt?

Phòng nghỉ của TT Obama ở TP.HCM có gì đặc biệt?
Phòng nghỉ của TT Obama ở TP.HCM có gì đặc biệt?
Phòng nghỉ của TT Obama ở TP.HCM có gì đặc biệt?

Lê Thu (tổng hợp)

Đề nghị kỷ luật nguyên Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh

https://vtc.vn/de-nghi-ky-luat-nguyen-bi-thu-ha-giang-trieu-tai-vinh-d515105.html

(VTC News) – UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật với ông Triệu Tài Vinh liên quan những vi phạm, khuyết điểm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Từ ngày 4 đến 6/12, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ 41. Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang và ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.

De nghi ky luat nguyen Bi thu Ha Giang Trieu Tai Vinh hinh anh 1
UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật với ông Triệu Tài Vinh.

Ông Triệu Tài Vinh chịu trách nhiệm người đứng đầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Sơn chịu trách nhiệm người đứng đầu UBND tỉnh Hà Giang về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang.

Các ông Triệu Tài Vinh và Nguyễn Văn Sơn có người thân nhờ nâng điểm trái quy định cho thí sinh trong kỳ thi nêu trên, vi phạm quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Sơn và đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Triệu Tài Vinh.

XUÂN TRƯỜNG

Dàn tên lửa, khí tài hiện đại tại hội nghị quân chính toàn quân

Quan tâm

 Dự hội nghị Quân chính toàn quân năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham quan, thị sát nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại của quân đội.

Hội nghị Quân chính toàn quân diễn ra sáng nay nhằm tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm tới. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Dàn tên lửa, khí tài hiện đại tại hội nghị quân chính toàn quân
Thủ tướng tham quan nơi trưng bày các loại vũ khí, khí tài tại Bộ Quốc phòng
Dàn tên lửa, khí tài hiện đại tại hội nghị quân chính toàn quân
Dàn tên lửa, khí tài hiện đại tại hội nghị quân chính toàn quân
Dàn tên lửa, khí tài hiện đại tại hội nghị quân chính toàn quân
Mô hình tàu cứu nạn tàu ngầm đa năng 927-Yết Kiêu và tàu chiến đấu của Quân chủng Hải quân
Dàn tên lửa, khí tài hiện đại tại hội nghị quân chính toàn quân
Tên lửa, khí tài hiện đại
Dàn tên lửa, khí tài hiện đại tại hội nghị quân chính toàn quân
Dàn xe cứu hoả, xe vận tải kéo pháo, xe chuyên chở thức ăn cho bộ đội
Dàn tên lửa, khí tài hiện đại tại hội nghị quân chính toàn quân
Nhiều khí tài hiện đại của Quân chủng Phòng không – Không quân được trưng bày
Dàn tên lửa, khí tài hiện đại tại hội nghị quân chính toàn quân

Thái An

Vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Obama tới Việt Nam

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/vo-chong-cuu-tong-thong-my-obama-toi-long-an-596288.html

 Vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ hôm nay có lịch trình bận rộn ở Việt Nam. Bà Michelle Obama tới Long An trong chương trình thúc đẩy giáo dục cho các trẻ em gái.

Vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Obama tới Việt Nam
Bà Michelle Obama tại trường PTTH Cần Giuộc, Long An. Ảnh: Thanh Tùng

10h30 sáng nay, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ đến thăm trường THPT Cần Giuộc, Long An để tham gia một hoạt động của Quỹ Liên minh cơ hội cho trẻ em gái (GOA).

Đi cùng bà có con gái cựu Tổng thống George W. Bush – người dẫn chương trình Jenna Bush Hager, ngôi sao điện ảnh Julia Roberts, nữ diễn viên phim To All the Boys I Loved Before – Lana Condor (từng sống ở trại trẻ mồ côi Việt Nam trước khi được một cặp vợ chồng người Mỹ nhận nuôi), và nữ diễn viên Ngô Thanh Vân.

Vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Obama tới Việt Nam
Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ và nữ diễn viên Lana Condor trao đổi với các nữ sinh trường Cần Giuộc

Tại đây, bà Obama cùng đoàn tham gia các hoạt động cùng nữ sinh như đọc sách, lắng nghe các em gái thuyết trình và đặt câu hỏi về kỹ năng để tìm tiếng nói chung cùng các em.

Vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Obama tới Việt Nam
Ảnh: Thanh Tùng

Đón bà Michelle Obama và đoàn có lãnh đạo địa phương và đại diện nhà trường. Tại đây họ có một cuộc họp ngắn về hoạt động của nhà trường. Sau đó, bà Obama và phái đoàn đến phòng đọc của học sinh để quan sát một phiên học về kỹ năng sống – cốt lõi của chương trình giáo dục nữ sinh. 

Vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Obama tới Việt Nam
Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ rất hào hứng với chương trình làm việc tại Việt Nam
Vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Obama tới Việt Nam
Buổi trao đổi diễn ra trong không khí sôi nổi

Trước khi lên đường, nói với kênh Today, bà Michelle đã rất hứng khởi về kế hoạch đến Việt Nam. “Tôi rất vui khi được đến Việt Nam cùng bạn là Jenna Bush Hager và một số khách mời đặc biệt khác. Tôi hy vọng tất cả sẽ tìm ra cách để hỗ trợ các bé gái. Và bạn không cần phải bay đến Việt Nam. Bạn có thể tổ chức một buổi bán bánh, giúp con bạn tổ chức một dự án trong lớp học của chúng hoặc tham gia hoạt động ở văn phòng của bạn”. 

Còn con gái của cựu Tổng thống Bush bày tỏ: “Tôi rất phấn khích. Chúng tôi sẽ đến Việt Nam với Michelle. Đây là cơ hội tuyệt vời để những người đang giúp đỡ các bé gái được tỏa sáng. 

Michelle và tôi sẽ chia sẻ nhiều câu chuyện đầy cảm hứng về những con người đáng kinh ngạc, đang giúp thế giới của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, là minh chứng cho mỗi ngày rằng ngay cả một người cũng có sức mạnh để tạo nên sự khác biệt”.

Vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Obama tới Việt Nam
Ảnh: Thanh Tùng

Sau khi rời Việt Nam, bà Michelle Obama và đoàn sẽ tới Malaysia để dự hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Quỹ Obama, diễn ra từ ngày 10-14/12 với sự tham dự của 200 lãnh đạo từ 31 quốc gia.

Thái An – Thanh Tùng

kbchn, kbc hải ngoại, thienhasu, thiên hạ sự, NVHN, CCCĐ, VNCH, CSVN