NPH2020_361/362/363/364: Khả năng chính trị tuyệt vời của TT Donald Trump đối phó với “thế lực ngầm” như thế nào: Lòng yêu nước và quyền lợi dân tộc như lãnh tụ Hồ Chí Minh – Video ngày 29/6/2020 P1 – P2 – P3 – P4

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

NPH2020 361: Chuyện NVHN và thời sự nước Mỹ đã “tìm ra chân lý” phá hoại từ đâu – P1

NPH2020_362: TT Trump và thế lực ngầm bị tác dụng ngược qua cuốn sách của John Bolton- P2

NPH2020_363: Cuốn sách của John Bolton bị vô hiệu hóa trước thành quả của TT Donald Trump – P3

NPH2020_364: Thành công của Trump là sự dẫy chết của Dân Chủ và bọn ăn bám TQ phá hoại Hoa Kỳ – P4

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-320
VN (+84) 0327941647

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s