Hoa Kỳ kích thích kinh tế đợt hai?

Chỉ còn vài ngày nữa là hết “Tháng Sáu Trời Mưa”, bước qua Tháng 7 Houston sẽ nóng nực nhất trong năm, nhiệt độ trên 100 là bình thường.

Ba tháng nay, vì dịch Covid-19 hãng xưởng đóng cửa, nhà hàng, tiệm nails, cắt tóc đóng cửa, dân chúng thất nghiệp hơn 40 triệu người, nền kinh tế số 1 của Thế Giới bị đứng khựng lại, tệ hại hơn thời Great Depression năm 1929-1939, dân chúng Mỹ được chính phủ trợ cấp mỗi người lớn $1,200 & trẻ em $500 đô la. Tiền thất nghiệp được chính phủ liên bang cho thêm $600/tuần, trung bình một người thất nghiệp được lãnh $3,200.00/tháng. Nhờ cho dân chúng tiền nhiều như vậy mà 3 tháng nay nền kinh tế Hoa Kỳ thoi thóp trên mặt nước. Số tiền thất nghiệp của chính phủ liên bang cho thêm $600/tuần sẽ chấm dứt vào ngày 25/7/2020 và số tiền $1,200 chính phủ cho dân chúng đã xài hết lâu rồi.

Để tiếp tục giữ cho guồng máy kinh tế đang ở trong Emergency Room không bị tắt thở, Quốc Hội đang tranh luận về những gói kích thích kinh tế đợt 2. Hiện nay thì chưa có chương trình nào được chính thức công bố, nhưng chắc chắn một điều là dân chúng sẽ biết được quyết định của chính phủ vào đầu tháng 8/2020 nếu Thượng Viện không bọp biểu quyết ngày 2/7/2020 thì 7 tháng 8, 2020 quốc hội mới nhóm họp trở lại.

THS2018 nhận định nếu được thông qua thì đây là một món quà cho dân Mỹ trước lễ Độc Lập và sẽ được nhận vào trung tuần tháng 7/2020.

Sau đây là những chương trình được đề nghị trong Quốc Hội. Các chương trình này sẽ được Hạ Viện bàn thảo và nếu thông qua thì sẽ được đưa lên Thượng Viện để tiếp tục bàn thảo. Nếu Thượng Viện thông qua thì sẽ đưa lên Tòa Bạch Ốc cho TT Donald Trump ký và TT Donald Trump có thể không đồng ý ký và bác bỏ dự luật đó, gọi là VETO. Khi một dự luật bị Tổng Thống Veto thì cả 2 Hạ & Thượng Viện sẽ bầu lại và dự luật sẽ thành luật nếu đạt được trên 2/3 số phiếu ở cả lưỡng viện Quốc Hội mà không cần thông qua Tổng Thống Donald Trump nữa.

1. Tiếp tục cho thêm $1,200 đợt 2, lần này thì cho luôn những sinh viên trên 17 tuổi, những người có thể xanh bị bỏ sót trong đợt 1.

2. Tiếp tục gia hạn $600/tuần cho tới cuối tháng 12/2020.

3. $600/tuần sẽ bị cúp, nhưng thay vào đó sẽ cho THÊM $450/tuần cho những người nào trở lại làm việc. Thí dụ đi làm lãnh được $400 tuần thì được phát thêm $450 nữa là $850/tuần.

4. Chương trình 50% OFF cho mỗi gia đình, tối đa $4,000, qua dạng Tax Credit để đi du lịch trong nước Mỹ trong năm nay. Thí dụ gia đình mình lái xe đi chơi từ Houston qua các tiểu bang khác đi chơi, thì tiền mướn xe, tiền xăng, khách sạn, ăn uống… sẽ được trừ thuế lại 50%, nếu mình tiêu $5,000 sẽ được trừ $2,500, nếu mình tiêu trên $8,000 sẽ được trừ tối đa $4,000.

5. Cho $2,000 mỗi tháng cho tới khi hết dịch Covid-19.

6. Miễn thuế cho tất cả các hãng xưởng, chủ tiệm cho tới khi hết dịch.

Nói tóm lại là qua đầu tháng 7, những ai đang bị thất nghiệp thì nên đi tìm việc làm trở lại là vừa vì 25/7 tiền $600/tuần sẽ chấm dứt. Còn những chương trình đang được bàn thảo trong Quốc Hội thì không biết sẽ ra sao, chương trình nào sẽ được chấp thuận.

Quan trọng nhất là Tháng 11 tới này, chúng ta nên rủ nhau đi bầu cho thật đông và bầu cho người nào mình thấy lo cho dân cho nước. Bầu cho ai là quyền riêng tư của mỗi người, TT Donald Trump của Đảng Cộng Hòa hay ông Joe Biden của Đảng Dân Chủ, hãy rủ nhau đi bầu cho thật đông để làm bổn phận người Công Dân Hoa Kỳ và nhất là dùng lá phiếu để nói lên tiếng nói của mình, chứ không cần phải tụ tập xuống đường để mấy đám trâu bò hùa theo hôi của, phá hoại

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s