NPH2020_347/348/349/350: Tin thời sự nóng Hoa Kỳ – Việt Nam – NVHN và nhiều biến chuyển tốt cho Trump – Thế giới trong lò lửa – P1/P2/P3/P4

NPH2020_348: Chuyện dài “nhân quyền” lên ngôi “tự trị” và chuyện NVHN – P2

Chuyện dài thời sự Việt Nam và thế giới và bang giao Việt Mỹ 25 năm – Video ngày 24/6/2020

NPH2020_349: Những chuyện không tưởng tượng tại Mỹ và VN – P3

Chuyện dài thời sự Việt Nam và thế giới và bang giao Việt Mỹ 25 năm – Video ngày 24/6/2020

NPH2020_350: Thời sự cộng đồng NVHN và giao lưu cùng độc giả – P4

Nghe KBCHN là nghe nhiều thâm cung bí sử NVHN – Video ngày 24/6/2020

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-320
VN (+84) 0327941647

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s