NPH2020_338/339/340/341: Nhóm cựu Chiến Binh và nhiều nhóm yêu nước ra tối hậu thư lấy lại tp Seattle – thời sự nóng nước Mỹ về VISA và NVHN – P1/P2/P3/P4

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

NPH2020_339: Sức chịu đựng đã vượt quá đà và nước Mỹ cần loại bỏ âm mưu chính trị bẩn thỉu – Video ngày 22/6/2020

NPH2020_340: TT Donald Trump trong một động thái quyết liệt đóng cửa truyền hình Phoenix TV – P3

Đóng cửa truyền hình TQ dưới vỏ bọc Hồng Kông tại Mỹ – Video ngày 22/6/2020 (P3)

NPH2020_341: NHững sự thật tại hải ngoại chưa hề tiết lộ – (P4 Hết)

RFA – VOA hết thời và sự thật NVHN – Video ngày 22/6/2020 (P4 Hết)

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-320
VN (+84) 0327941647

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s