VOA – RFA thay ngựa giữa dòng (chính sách mới) triệt tiêu truyền thông TQ nằm vùng – P1 – P2 – P3 – P4

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

P1 – Thời sự nước Mỹ khủng hoảng leo thang và chuyện Việt Nam thế giới – Ngày Quân lực hay “quân nực” tại Bolsa – Video ngày 19/6/2020

P2 – Thời sự nước Mỹ khủng hoảng leo thang và chuyện Việt Nam thế giới – Video ngày 19/6/2020

P3 – Thời sự nước Mỹ khủng hoảng leo thang và chuyện Việt Nam thế giới – Video ngày 19/6/2020

P4 – Những nguyên nhân sâu xa mà nhóm DBHB biến thái từ Tổ Quốc Trên Hết ra sức “lật sử” tìm NDT – Video ngày 19/6/2020

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-320
VN (+84) 0327941647SHOW LESS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s