Thiên Hạ Sự Hoa Kỳ – Việt Nam và thế giới ngày 16/6/2020 – P1 – P2 – P3 – P4 NPH2020_322 – 323 – 324 – 325

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

NPH2020_322: Đảng Dân Chủ đã gậy ông đập lưng ông

NPH2020_323: Tổng thống Donald Trump ban hành sắc lệnh cải tổ nghiệp vụ cảnh sát – P2

NPH2020_324: Thời sự cập nhật mới nhất – P3

NPH2020_325: Câu chuyện ngày 30/4/1975 tại Dinh Độc Lập vẫn còn tranh cãi – P4

Câu chuyện Trung tướng Phạm Xuân Thệ – Video ngày 16/6/2020

Vui lòng bấm “Đăng Ký” (màu đỏ góc phải bên dưới) để nhận thông báo video mới nhất của kênh
https://www.youtube.com/KBCHNTV/
https://youtube.com/thacmac52
https://facebook.com/bac.ha.9655
Email: bacha52@gmail.com
ĐT: (+00) 1-714-469-320
VN (+84) 0327941647

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s